Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 72277, Latviešu valoda, 12 klase
Sagrupējiet vārdus tabulā pēc to piederības kādam leksiskam slānim!
Inovācija, konsulāts, zustrene, guvernante, grospaps, ustaba, tradīcija, jaunvārds, ome, proza,butelka, rallijs.

Internacionālismi:
Barbarismi :
Apvidvārdi:
Termini:bronzor
bronzor
bronzor
Internacionālismi: Inovācija, rallijs, tradīcija
Barbarismi : ome, guvernante
Apvidvārdi: ustaba, butelka, zustrene, grospaps
Termini: proza, jaunvārds, konsulāts
Ceru, ka palīdzēju.
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72288, Latviešu valoda, 12 klase
VALODA KĀ IETEKMĒŠANAS LĪDZEKLIS *STILISTIKA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Nosakiet, kuram latviešu valodas funkcionālajam stilam atbilst dotie A, B,C teksti!
Pamatojiet atbilstību, ar piemēriem raksturojot katra teksta :
leksiskās īpatnības,
morfoloģiskās īpatnības,
sintaktiskās īpatnības!
Pamatojiet to ar vismaz divām šim stilam raksturīgām pazīmēm!

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72371, Latviešu valoda, 12 klase
Apstākļu vārdu, vietniekvārdu un skaitļa pareizraksība. Raksturīgākās kļūdas (interneta resursi ar precīzām noradēm)

bronzor
bronzor
bronzor
Interneta resursi.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72383, Latviešu valoda, 12 klase
Lūdzu palīdziet uzrakstīt sacerējumu,300–400 vārdi.
Tēma:sajust,saprast,ieraudzit mūsu gadsimtu.

Skele
Skele
Skele
Lūkojos šorīt pa logu, lielas lāstekas laistījās saulē un sistemātiski, ik pēc laika lija lēnas, sasalušas ūdens lāses — asaras. Loga labajā rūtī vēl lūkojās pret mani leduspuķe, bet tālumā jau aizsteidzās lausks ... nē, ne lausks, bet lempīgs līgotājs. Tas līku loču streipuļoja pa lielceļu, sev pie krūts piespiedis līdzās savu labāko draugu — pašu nelabo — pudeli...

Man likās, ka liktenis ir pieļāvis kļūdu, likdams man redzēt ziemu, bet īstenībā ir taču pats vasaras vidus — Līgo svētki! Lūk, taču bija pierādījums, līkumu līkumus mezdams, apmaldījies līgotājs...

Bet nē, vasaras laiks jau sen bija pagājis. Tad kas notiek šajā lai

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
SADAĻAS
Meklē visā arhīvā
Laidiens: 30.12.1999., Nr. 446/451
Nākamā publikācijaIepriekšējā publikācija
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Mana Latvijas valsts uz gadsimta un tūkstošgades sliekšņa
Skolu jaunatne par savu valsti, par sevi, par nākotni domrakstos "Latvijas Vēstnesim"

Domrakstu publikācijas nobeigums.

Sākums — "LV" Nr. 420/423, 16.12.1999.;

Nr. 424/427, 17.12.1999., Nr.436/439. 23.12.1999., Nr. 440.23.12.1999.

Domas ieraugam:

SVECE.JPG (14288 BYTES)"Tēva mājās garoza gardāka nekā svešās mājās cepetis"

— Latviešu tautas s
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72392, Latviešu valoda, 12 klase
Lūdzu palīdziet uzrakstīt sacerējumu,300–400 vārdi.
Tēma:sajust,saprast,ieraudzit mūsu gadsimtu.
mēģiniet uzrakstīt to visu dokumenta, lūdzu
ja jums vajag vairak laika, tad uzrakstiet man, došu pastu

bronzor
bronzor
bronzor
Sаjust,sаprаst,iеrаudzit mūsu gаdsimtu.
19. gаdsimts bijа dаudzvеidīgu jаuninājumu lаiks Lаtvijаs tеritоrijā. Dzimtļаudis kļuvа pаr brīvu zеmniеku kārtu, priviliģētо un nеpriviliģētо dаlījumа viеtā nācа pаkāpеniskа kārtu tiеsību viеnādоšаnа (еmаncipācijа). Viеns nо mоdеrnizācijаs еlеmеntiеm bijа lаtviеšu nаciоnālā kustībа un lаtviеšu nācijаs vеidоšаnа. Jаunаjоs sаimniеciskаjоs un sоciālаjоs аpstākļоs zеmniеku kārtаi piеdеrējušiе guvа citu pаšаpziņu. Lаtviеši nо еtniskаs kоpībаs (tаutībаs) kļuvа pаr nāciju (tаutu). Nаciоnālā pаšаpziņа iеkļāvа dаudzvеidīgаs šķаutnеs – vаlоdu, sоciālо piеdеrību, аrī izprаtni pаr tаutаs vēsturi, tеritоriju, kоpēju kultūrаs un sаbiеdriskо dzīvi, nākоtnеs mērķiеm. Vеidоjās mоdеrnā sаbiеdrībа, sаimniеcībа un kultūrvidе, kādа Lаtvijаs tеritоrijā pаstāvējа аrī 20. gаdsimtā.

...

Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72441, Latviešu valoda, 12 klase
Labvakar,ir vajadzīga palīdzība.
Tēma: pieturzīmes
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://ibb.co/wrfxtP9
https://ibb.co/s2WBYG4

MaD
MaD
MaD
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72478, Latviešu valoda, 12 klase
Palīdzēt lūdzu.Eksamens 2019 g. 8.uzd.2 daļa.Vai citi mākslas veidi var plīdzēt saprast literatūru? Uzraksti viedokli (70-90 vārdu),atbildot uz jautājumu!

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Kā sākumu šai sarunai es gribētu izvēlēties jautājumu, vai māksla ir pielīdzināma valodai. Ko mēs saprotam ar jēdzienu “mākslas valoda”? Vai tā ir metafora? Es šeit saskatu vismaz divas problēmas. Pirmkārt, jautājums par zīmi – kādā ziņā krāsas pleķis vai skaņa var būt zīme, un, otrkārt, jautājums par sintaksi – vai mēs šādas zīmes virknējam, lai sanāk kaut kas valodai līdzīgs. Vai ar to, ka, teiksim, filmas kadrā vai kadru virknē es atpazīstu norādi uz kaut ko, pietiek, lai runātu par kino valodu?
№ 72498, Latviešu valoda, 12 klase
Palīdzēt lūdzu. Eksāmens latviešu valod un literatūra 12.klasei . 2 016 g.
2.daļu.
Liels Paldies!!!
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2016/vidussk/12kl_latviesu_valoda.pdf

bronzor
bronzor
bronzor
Izlasi Undīnes Adamaites intervijas fragmentu ar valodnieku Andreju Veisbergu un veic
1.–7. uzdevumu!
2015. gada 12. februāris
Vai iezīmējas kādas jaunas tendences valodā?
Vēstījums jau nemainās – gan nepatika pret svešvārdiem, reizēm tiešām absurdiem, gan līdzīga
nepatika pret jaundarinājumiem, kas arī reizēm ir nebaudāmi. Aptauja ļauj saskatīt ievirzes, piemēram,
jauka ir tendence darināt tādus verbus kā „nūjot”, „ēnot”, „pūķot”, „diegot”, „raizēt”, „veikot”, „talkot”,
„vecākot”. Tas liecina, ka latviešu valodā attīstība notiek un vārdrade ir visai dzīvīga.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72499, Latviešu valoda, 12 klase
Palīdzēt lūdzu. Eksāmens latviešu valod un literatūra 12.klasei . 2 016 g.
2.daļu. 7.uzdevums (9 punkti). Uzraksti viedokli (80–90 vārdi), vai tu piekrīti, ka interneta komentāri un īsziņu pasaule ietekmē valodas kvalitāti!
Liels Paldies!!!
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2016/vidussk/12kl_latviesu_valoda.pdf

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Es piekrītu, ka interneta komentāri un īsziņu pasaule ietekmē valodas kvalitāti. Pirmkārt, mēs daudz izmantojām saīsinājumus,kas liedz mūsu valodai paplašināties. Otrkārt, mēs izmantojam daudz cittautu vārdus,ka, piemēram, džems. Treškārt,internetā daudzviet valodā tiek piesārņota ar necenzētiem vārdiem.
№ 72586, Latviešu valoda, 12 klase
Pamatskolas atkartojums kam nevajadzetu but parak grutam, vienkarsi pasam nav laiks, PALDIES!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

aal
aal
aal
IESKAITE LATVIEŠU VALODĀ (1. semestra 1. ieskaite)
Pamatskolas kursa atkārtojums

UZDEVUMI (Tēma – teikuma veidi pēc uzbūves):
Pabeidz iesāktos teikumus!
Katram teikuma veidam uzraksti savu piemēru par tēmu „Rudens”! Uzzīmē shēmu!

1. (2 p.) Vienkāršs nepaplašināts teikums ir teikums, kurā ir tikai teikuma priekšmets un izteicējs.
Piemērs: Lapas (gramatiskais centrs) birst..
2. (2 p.) Vienkāršs paplašināts teikums ir teikums, kurā bez teikuma priekšmeta un izteicēja ir arī citi teikuma locekļi
Piemērs: Spožā (apzīmētājs) saule (gramatiskais centrs) spīdēja arvien retāk.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 53/54 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV