Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 72277, Latviešu valoda, 12 klase
Sagrupējiet vārdus tabulā pēc to piederības kādam leksiskam slānim!
Inovācija, konsulāts, zustrene, guvernante, grospaps, ustaba, tradīcija, jaunvārds, ome, proza,butelka, rallijs.

Internacionālismi:
Barbarismi :
Apvidvārdi:
Termini:bronzor
bronzor
bronzor
Internacionālismi: Inovācija, rallijs, tradīcija
Barbarismi : ome, guvernante
Apvidvārdi: ustaba, butelka, zustrene, grospaps
Termini: proza, jaunvārds, konsulāts
Ceru, ka palīdzēju.
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72288, Latviešu valoda, 12 klase
VALODA KĀ IETEKMĒŠANAS LĪDZEKLIS *STILISTIKA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Nosakiet, kuram latviešu valodas funkcionālajam stilam atbilst dotie A, B,C teksti!
Pamatojiet atbilstību, ar piemēriem raksturojot katra teksta :
leksiskās īpatnības,
morfoloģiskās īpatnības,
sintaktiskās īpatnības!
Pamatojiet to ar vismaz divām šim stilam raksturīgām pazīmēm!

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 53/53 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV