Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 72178, Matemātika, 12 klase
paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
11. Romba malas garums ir 8 cm, bet šaurais leņķis 600. Aprēķini romba īsākās diagonāles garumu.

Mazākā romba diagonāle sadala to 2 vienādā trijstūrī. Zināms, ka leņķis pretī pamatnei = 60 grādi, tātad citi leņķi (pie pamata) = (180 -60)/2 = 60 grādi. Trījstūris, kuram visi leņķi ir vienādi, sauc par vienādmalu, tātad mazākā diagonāle ir vienāda ar malai = 8 cm.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 72183, Matemātika, 12 klase
Rotācijas ķermeņi, liels paldies.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
ROTĀCIJAS ĶERMEŅI
1. uzdevums ( 7 punkti ) Apvelc pareizo atbildi!
a) Ja cilindra rādiuss ir 2 cm, bet augstums ir 4 cm, tad aksiālšķēluma laukums ir:
A 4π cm2
B 8 cm2
C 16π cm2
D 16 cm2
b) Ja konusa pamata rādiuss ir 6 cm, bet veidule 10 cm, tad sānu virsmas laukums ir:
A 36π cm2
B 48 cm2
C 60π cm2
D 60 cm2

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 72184, Matemātika, 12 klase
Vienādojumi un nevienādības, paldies!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
VIENĀDOJUMI UN NEVIENĀDĪBAS, TO SISTĒMAS
1. uzdevums (27 punkti) Atrisini dotos nevienādības un vienādojumus!
a) x2 < 49 b) │x│> 3 c) log2(x – 4) < log2(2x + 6) d) sin x < 0,5
a)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72298, Matemātika, 11 klase
Lūdzu palīdziet :-(
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72312, Matemātika, 10 klase
Nosaki, ar kādām a vērtībām dotie vienādojumi ir ekvivalenti!

x^2-a / x-4 = 0 un x^2-a / x-1 = 0

bronzor
bronzor
bronzor
x^2-a=0 (D.A. x≠4 un x≠1)
a=x^2
citādāk, x∈∅

Dungaars
Dungaars
Dungaars
Vienādojumi ir ekvivalenti, ja x^2-a=0,
x^2=a
a=x^2
x≠4
x≠1
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 72323, Matemātika, 11 klase
Lūdzu palīdziet... ;-(
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
2.ieskaites darbs matemātikā 11.klasei
Tēma – ĢEOMETRISKIE PĀRVEIDOJUMI
V.Uzvārds_____________________ klase____ datums___________ pašvērtējums _______


1. uzdevums ( 3 punkts)
Definē aksiālo simetriju pret taisni t! Definīciju ilustrē ar zīmējumu!

Divus punktus A un B sauc par simetriskiem attiecībā pret taisni t , ja šī taisne ir perpendikulāra nogrieznim AB un iet caur tā viduspunktu.
Divas figūras sauc par simetriskām attiecībā pret taisni, ja katrs pirmās figūras punkts attēlojas par tam simetrisku otrās figūras punktu (un otrādi).

Taisni t tad sauc par simetrijas asi.
Lai aksiālā simetrija būtu definēta, jābūt uzdotai simetrijas asij.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 513/513 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV