Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 72178, Matemātika, 12 klase
paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
11. Romba malas garums ir 8 cm, bet šaurais leņķis 600. Aprēķini romba īsākās diagonāles garumu.

Mazākā romba diagonāle sadala to 2 vienādā trijstūrī. Zināms, ka leņķis pretī pamatnei = 60 grādi, tātad citi leņķi (pie pamata) = (180 -60)/2 = 60 grādi. Trījstūris, kuram visi leņķi ir vienādi, sauc par vienādmalu, tātad mazākā diagonāle ir vienāda ar malai = 8 cm.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 72183, Matemātika, 12 klase
Rotācijas ķermeņi, liels paldies.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
ROTĀCIJAS ĶERMEŅI
1. uzdevums ( 7 punkti ) Apvelc pareizo atbildi!
a) Ja cilindra rādiuss ir 2 cm, bet augstums ir 4 cm, tad aksiālšķēluma laukums ir:
A 4π cm2
B 8 cm2
C 16π cm2
D 16 cm2
b) Ja konusa pamata rādiuss ir 6 cm, bet veidule 10 cm, tad sānu virsmas laukums ir:
A 36π cm2
B 48 cm2
C 60π cm2
D 60 cm2

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 72184, Matemātika, 12 klase
Vienādojumi un nevienādības, paldies!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
VIENĀDOJUMI UN NEVIENĀDĪBAS, TO SISTĒMAS
1. uzdevums (27 punkti) Atrisini dotos nevienādības un vienādojumus!
a) x2 < 49 b) │x│> 3 c) log2(x – 4) < log2(2x + 6) d) sin x < 0,5
a)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72298, Matemātika, 11 klase
Lūdzu palīdziet :-(
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72312, Matemātika, 10 klase
Nosaki, ar kādām a vērtībām dotie vienādojumi ir ekvivalenti!

x^2-a / x-4 = 0 un x^2-a / x-1 = 0

bronzor
bronzor
bronzor
x^2-a=0 (D.A. x≠4 un x≠1)
a=x^2
citādāk, x∈∅

Dungaars
Dungaars
Dungaars
Vienādojumi ir ekvivalenti, ja x^2-a=0,
x^2=a
a=x^2
x≠4
x≠1
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 72323, Matemātika, 11 klase
Lūdzu palīdziet... ;-(
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
2.ieskaites darbs matemātikā 11.klasei
Tēma – ĢEOMETRISKIE PĀRVEIDOJUMI
V.Uzvārds_____________________ klase____ datums___________ pašvērtējums _______


1. uzdevums ( 3 punkts)
Definē aksiālo simetriju pret taisni t! Definīciju ilustrē ar zīmējumu!

Divus punktus A un B sauc par simetriskiem attiecībā pret taisni t , ja šī taisne ir perpendikulāra nogrieznim AB un iet caur tā viduspunktu.
Divas figūras sauc par simetriskām attiecībā pret taisni, ja katrs pirmās figūras punkts attēlojas par tam simetrisku otrās figūras punktu (un otrādi).

Taisni t tad sauc par simetrijas asi.
Lai aksiālā simetrija būtu definēta, jābūt uzdotai simetrijas asij.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72338, Matemātika, 10 klase
Paralelogramas diagnoles aprēķināšana!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
Par vektoru īsti nesapratu

Diagonāle NL man sanāca 5 cm pēc formulas 2(a2+b2)= d1 2+ d2 2

2(7 2+ 6 2)=145+ d2 2
2*85=145 + d2 2
d2 2 = 25
d2 =5 cm
№ 72345, Matemātika, 5 klase
Lielajā kastē iesaiņotas 48 paciņas konfekšu "Chewits".
Cik konfekšu paciņu būtu, ja kastes satura svars palielinātos 16 reizes, samazinātos 2 reizes?

bronzor
bronzor
bronzor
Ja palielināt kastes svaru 16 reizes nozīmē arī pašās konfektes būs 16 reizes vairāk, ja samazināsies divas reizes, tad arī konfekšu būs divreiz mazāka.
1) 48*3=144 paciņu būs
2) 48/2=24 paciņu būs

zronaldz
zronaldz
zronaldz
es nezinu

Grundmane
Grundmane
Grundmane
48·16 = 768 palielināts 16 reizes,
768÷2 = 384 samazināts 2 reizes
Atbilde : 384

Alīna21
Alīna21
Alīna21
386 paciņas

lusy
lusy
lusy
1) 16*48=768paciņas
2) 768*2=384paciņas
Vienkārši ja svars palielinās 16reizes tad arī paciņu skaits palielinās 16 reizes. Tā pat arī ar samazināšanos.
№ 72358, Matemātika, 12 klase
Eksponentvienādojumi un eksponentnevienādības.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
1.x=3
2.x=-3
3. 4x-9=-3x+12
7x=21
x=3
B (1/3)
4.5 pakāpē x(1+5)=750
5 pakāpē x=750/6=125
x=3
Pretējais skaitlis =-3

5.4/3 pakāpē x ir 16/9
x=2
6.D a>2, skaitlis kādā pakāpē vienmēr pozitīvs, lielāks par nulli, pēc vienādojuma
lielāks par 2
7.3 pakāpē x= z, tad
z kvadrātā-12z+27=0
z1 =9 z2=3
3 pakāpē x= 9, x=2
3 pakāpē x=3 x= 1
C) 1;2
8.16 pakāpē x= 4 pakāpē 2x
4 pakāpē 2x -2*4 pakāpē x +3=0
9.B nav atrisinājuma
10. 3 pakāpē 4x-2 >3 pakāpē 1
4x-2>1
4x>3
x>3/4
x pieder no 3/4 līdz +∞
11. 2x-1>2, mainās nevienādības zīme, jo 0,5<1
D)x>1,5
12. x≠0, pā
№ 72384, Matemātika, 12 klase
Steidzami vajadzīga palīdzība Eksponentvienādojumos.2 uzdevumi!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

ritusja55
ritusja55
ritusja55
ludzu
Apskaties risinājumu
<1/1>

tunezini
tunezini
tunezini
1. uzdevums P.s ja ielieku skaiļus iekavās tad tas jāraksta kāpinātajā
27(x)=81(x-4)
3(3x)=3(4x-16)
3x=4x-16
3x-4x=-16
-x=-16
x=16
2UZDEVUMS
6x5(x)-3*5(x-1)-5(x+1)=10
(6*5-3-5(2 kāpinātajā)) * 5(x+1)=10
(30-3-25)*5(x-1)=10
2*5(x-1)=10
5(x-1)=5
5(x-1)=5(1)
x-1=1
x=1+1
x=2

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
3^3x=3^4(x-4)
3x=4x-16
x=16

5^x(6-3*1/5-5)=10
5^x * 2/5=10
5^x =25
x=2

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Skat.pileikuma atbildi un grafiku
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 513/515 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV