Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 27242, Matemātika, 10 klase
Katrs naturāls skaitlis no 1 līdz 10 ieskaitot uzrakstīts uz vienas baltas, vienas melnas, vienas sarkanas un vienas zaļas kartītes; uz katras kartītes uzrakstīts tikai viens skaitlis. Šīs kartītes kaut kā izvietotas 4 rindās un 10 kolonnās. Ar vienu gājienu var mainīt vietām divas kartītes, uz kurām uzrakstīti vienādi skaitļi. Pierādiet: var panākt, ka katrā kolonnā pārstāvētas visas 4 krāsas.

vespertilio
vespertilio
vespertilio
P ieņemsim, ka pirmajās k-1 kolonnās ir visas krāsas, bet k-jā kolonnā – nē (k=1; 2; ...; 9;
skaidrs, ka nevar būt k=10). Parādīsim, kā „izlabot” k-to kolonnu, „nesabojājot” pirmās
k-1 kolonnas.
Pieņemsim, ka k-tajā kolonnā krāsa x sastopama vismaz divas reizes, bet krāsa y tur nav
sastopama. Katru no kolonnām attēlosim ar punktu. Katram i=1; 2; ...; 10 novilksim
bultiņu no tās kolonnas, kurā skaitlis i ir krāsā x, uz to kolonnu, kurā skaitlis i ir krāsā y.
Katrā no pirmajām k-1 kolonnām viena bultiņa ieiet un viena bultiņa iziet. Savukārt k-jā
kolonnā neieiet neviena bultiņa, bet no tā
№ 27551, Matemātika, 10 klase
Atrodiet lielāko 12-ciparu skaitli ar īpašību: katri divi blakus uzrakstīti cipari veido pirmskaitli, un visi šie 11 pirmskaitļi ir dažādi.

vespertilio
vespertilio
vespertilio
Apskaties risinājumu
<1/1>

snow
snow
snow
http://nms.lu.lv/olimpiades/rajol/05_06/ro56_912atr.doc
10.1. punkts

Blizko
Blizko
Blizko
Atbilde failaa

Veelu veiksmi ;)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 27625, Matemātika, 10 klase
2006 pēc ārējā izskata vienādas monētas. Dažas (vismaz viena) ir īstas un dažas (vismaz viena) ir viltotas. Visām īstajām monētām ir vienādas masas; arī visām viltotajām monētām ir vienādas masas. Viltotās monētas ir vieglākas par īstajām. Kā, izmantojot sviras svarus bez atsvariem, ar 1004 svēršanām noskaidrot, cik ir viltoto monētu?

vespertilio
vespertilio
vespertilio
Failā. Un nākamreiz izmanto gūglestanti.
Apskaties risinājumu
<1/1>

snow
snow
snow
1. A un B ir dažādas masas. Tad viena no tām ir viltota, otra – īsta. Sadalām atlikušās 2004 monētas 1002 pāros un katru no tiem salīdzinām ar pāri (A, B). Katrā svēršanā mēs noskaidrosim, cik viltoto monētu ir konkrētajā pārī. Pavisam tiks izmantotas 1 + 1002 = 1003 svēršanas.

Blizko
Blizko
Blizko
Failaa

Veelu veiksmi ;)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 27887, Matemātika, 10 klase
lūdzu palīdziet ar matemātikas eseju!
Tēmas:
1.matemātikas nozīme sadzīvē
2.matemātikas nozīme profesijas izvēlē

P.s. Jāraksta tikai par vienu no tēmām!

Bliezēja! :D
Bliezēja! :D
Bliezēja! :D
Matemātikas nozīme sadzīvē ir ļoti svarīga! Visvairāk tā vajadzīga pārdevējiem un grāmatvežiem! Bet matemātikas mēs pat naudu nemācētu saskaitīt!

liiguce1
liiguce1
liiguce1
2.matematika nozime profesijas izvele.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 29140, Matemātika, 10 klase
Eseja "Matemātikas nozīme mūsdienas"
Vismaz 3 argumenti

neciesamie
neciesamie
neciesamie
Matemātikas nozīme mūsdienās..
Matemātika ir interesants, bet saržģīts priekšmets. Matemātikas eksāmens ir jāliek 9 klasē, kā obligātais priekšmets, bet 12 var izvēlēties. Puse no skolā mācošajiem jaunekļiem izvēlas matemātiku, kaut viņu zināšanu līmesnis neatbilst prasībām.Kāpēc?
Jo uzskata , ja nokārtos matemātikas eksāmenu uz F līmeni tik un tā pieņems augskolā, jo ir labi , ka cilvēks centās.
Uzspiež vecāki, jo zin ka bērnu sūtīs tālāk mācīteis uz augskolu.
Atbilst zināšanas, un cilēks zin ka noliks labi.
Mūsdienās matemātikai nav nozi

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Matemātikas nozīme mūsdienas
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 29174, Matemātika, 10 klase
jāizreiķina romba laukums /paralelograma laukums un taisnstuura perimetrs / uzdevumi.. word failā.. !
Apskaties uzdevumu
<1/1>

agita28
agita28
agita28
1. uzdevums.
AC=14cm (zīmējumā īsākā diogonāle)
BD=24cm (garākā diogonāle)
Aprēķināt S-? formula=(d1*d2)/2
Atbilde; S=(14*24)/2=168 cm²

2.uzdevums
Jāaprēķina S-? formula: S=ab*sin(alfa)
Atbilde: a=11cm b=6cm sin60=√3/2
S=11*6*(√3/2)=66*(√3/2)=33√3 (cm²)
3.uzdevums
Jāaprēķina: S-? Formula:S=((a+b)/2)*h
Aprēķini: viduslīnija tas ir tas pats kas (a+b)/2,tas
S=4*5=20 cm²
4.uzdevums
Dots kavadrāta perimetrs P=46
Aprēķināt: S-?
x....viena mala
0x+7...otra mala
x+x+x+7+x+7=46
4x+14=46
4x=32
x=8cm.....viena mala
7+8=15...otra mala
atb: S=12cm
№ 29368, Matemātika, 10 klase
Aprēķināt divciparu skaitli kuru dalot ar tā ciparu reizinājumu dalījumā iegūst 5veselus un vienu trešdaļu. Ja no meklējamā skaitļa atņem 9, tad iegūst skaitli kas atšķiras no meklējamā tikai ar ciparu secību.

angel
angel
angel
10x+y...divciparu skaitlis
(10x+y)/xy=5 1/3
(10x+y)/xy=16/3

(10x+y)-9=10y+x
10x+y-9-10y-x=0
9x-9y-9=0
x-y=1
x=1+y

(10(1+y)+y)/y(1+y)=16/3
(10+10y+y)/(y+y²)=16/3
3(10+11y)=16(y+y²)
30+33y=16y+16y²
16y²-17y-30=0
D=289+1920=2209
y=(17-47)/32=-30/32 neder
y=(17+47)/32=64/32=2

x=1+y=1+2=3

skaitlis ir 32
№ 29370, Matemātika, 10 klase
Divciparu skaitlis 2 reizes lielāks nekā tā ciparu reizinājums. Ja maina vietām šī skaitļa ciparus tad iegūstam skaitli kas attiecas pret meklēto kā 7:4.

Rakstinikai
Rakstinikai
Rakstinikai
2xy=10x+y un 4(10y+x)=7(10x+y)
2xy=10x+y un 33y=66x vai y=2x
2x2x=10x+2x tātad x=3, jo pirmais cipars nevar būt 0, bet y=6.
Skaitlis ir 36.


angel
angel
angel
10x+y...divciparu skaitlis
10x+y=2xy

(10y+x)/(10x+y)=7/4
4(10y+x)=7(10x+y)
40y+4x=70x+7y
33y=66x
y=2x

10x+2x=2x*2x
12x=4x²
3x=x²
x=0 neder
x=3

y=2x=2*3=6

skaitlis 36
№ 29479, Matemātika, 10 klase
Viena skaitļu virkne sastāv no naturālo skaitļu kvadrātiem, otra skaitļu virkne sastāv no skaitļiem, kuri, dalot ar 4, dod atlikumu 3. Jāpierāda, ka šīm virknēm nav kopīgu skaitļu.

arieta
arieta
arieta
atbilde pielikuma, ceru tu sapratisi manu domu, un ta tev kaut ka palidzes :)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 29502, Matemātika, 10 klase
Vienādusānu trapeces pamati ir 6cm un 10cm gari šaurais lenķis ir 60 grādu
Aprēķināt trapeces laukumu.

dzelzis7
dzelzis7
dzelzis7
Trapeces laukuma formula
S=(a+b) ÷ 2 · h
(6+10)÷2·6
=48cm³

Gold4you
Gold4you
Gold4you
trapeces S
Apskaties risinājumu
<1/1>

Cronat
Cronat
Cronat
trapeces laukums ir 24cm²
cos@60°=2/x
1/2=2/x
x=4
Apskaties risinājumu
<1/1>

rudison
rudison
rudison
taaks taa kaa nau zinaams uagstums jaapreekina to !
1)izmantosim tangensu 60 graadu lenkim
mazaa mala buus 2 cm ((pamats - pamats) ÷ 2)
√3 = pretkatete ÷ 2 pretkatete = 2√3
2 izmantojam formulu ((6 + 10) ÷ 2) · 2√3 = 16√3

Atbilde S=16√3 cm²

vaarna
vaarna
vaarna
failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 3/58 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV