Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64566, Politika un tiesības, 11 klase
referats
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Izmantotas zināšanas politikā

Latvijas Republikas konstitūcija

Kad un sakarā ar ko tika pieņemta konstitūcija?
Konstitūcija ir Satversme.
Latvijā Satversmes sapulces vēlēšanas notika 1920. gada 17. – 18. aprīlī.
Satversme tika pieņemta, lai visi cilvēki varētu zināt savas tiesības, politiskās prasības, savu brīvību.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

malajaju
malajaju
malajaju
faila nedaudz un i-neta paservee)Veiksmi darbaa!
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64837, Politika un tiesības, 11 klase
Politiski režīmi
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Politiski režīmi:
1. Demokrātisks
2. autoritāra
3. Totalitārs
Uzdevums:
1. Dot politisku režīmu īsu raksturojumu. Pārskaitīt pazīmes
Demokrātisks.
* varu īsteno tauta (tiešā demokrātija) vai tās ievēlēti pārstāvji (pārstāvnieciskā demokrātija).
* Demokrātiskā valstī katram pilsonim ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldīšanā
* Demokrātijas divi svarīgākie principi ir vienlīdzība un brīvība.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lienux
Lienux
Lienux
1 uzdevums

Politiskais režīms
Politiskais režīms ir metožu, paņēmienu un līdzekļu kopums politiskās varas realizēšanai, ko izmanto jeb pielieto politiskās partijas, NVO, sabiedriskās organizācijas. Valsts režīms – tikai valsts pielietotās metodes, paņēmieni.
Pastāv triju veidu politiskie režīmi: demokrātija, autoritārisms un totalitārisms.
Politiskā režīma pazīmes:
- Politiskās varas veidošanas process – tautas dalības pakāpe tajā un metodes;
- Cilvēka tiesību un brīvību attiecība pret valsts tiesībām;
- Cilvēka tiesības un brīvības – kā un cik lielā mērā tiek garantētas;
- Varas realizācijas praktiskie mehānismi

dinjuks9
dinjuks9
dinjuks9
risinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 67619, Politika un tiesības, 11 klase
Politika un tiesības
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
11.a klase PĀRBAUDES DARBS POLITIKĀ UN TIESĪBĀS - oktobris
Politikas jēdziens un līdzdalības formas

1.uzdevums
Izskaidrojiet jēdzienus! (10 p)

Politika - sabiedrisks process, kurā dažādas iedzīvotāju interešu grupas, nacionālas un starptautiskas institūcijas, uzņēmumi vai atsevišķi indivīdi, veic darbības savu oficiālu vai neoficiālu varas, ietekmes, ekonomisko vai citu mērķu sasniegšanai.
Pilsoniska sabiedrība - demokrātiskas valsts sabiedrības forma, kuru raksturo indivīda atbildība par sabiedrības un valsts kopīgām problēmām.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

MaD
MaD
MaD
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
politika un līdzdalība
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68427, Politika un tiesības, 11 klase
Politika
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Darbs politikā un tiesībās 11. klasei – janvāris
Tēma: Indivīds un vara
Izvēlies vienu no piedāvātajiem uzdevumiem, sameklē informāciju, izanalizē to un izdari secinājumus!
Izveidot shēmu, kas parāda, kā Latvijā var naturalizēties!

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

ShamanCat
ShamanCat
ShamanCat
Veiksmi!
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68636, Politika un tiesības, 11 klase
Palīdziet lūdzu Uzrakstīt eseju!

UZRAKSTI ĪSU PĀRSPRIEDUMU ( min- 100 vārdi ) srukturizētu eseju par tēmu:

LR līdzdalības un ietekmēšanas iespējas ārpolitikā starptautisko organizāciju ietvaros

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Latvijas ietekme ES, ANO un NATO
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68868, Politika un tiesības, 11 klase
Politika
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
IESKAITE POLITIKĀ UN TIESĪBĀS
Politiskie režīmi Kopā 37 punkti

1.uzdevums
Raksturo, kā demokrātiskā valstī notiek (4p)
Dabas, ekonomisko un radošo resursu izmantošana
Resursi pieder kompānijām – tie ir privātīpašumi.
Pilsoņu līdzdarbība pārvaldē. Demokrātiskā valstī valsts vara pieder tautai. Tas nozīmē, ka pilsoņi ir atbildīgi par valsts un tādējādi arī par savas dzīves kvalitātes celšanu un pilnvērtīgu attīstību. Ņemot vērā, ka mūsdienās nav efektīvi piedalīties tiešā valsts pārvaldīšanā, tauta valsts pārvaldīšanas funkcijas atbilstoši sabiedrības interesēm deleģē valsts pārstāvjiem. Valsts pārvalde veic funkcijas sabiedrības labā.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70517, Politika un tiesības, 11 klase
Politiskie režīmi un ideoloģijas
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Politiskie režīmi un ideoloģijas

POLITIKĀ UN TIESĪBĀS 11.klasē (II semestris)
Tēma “Politiskie režīmi un ideoloģijas”

1. Kādus galvenos politisko režīmu veidus Tu zini? (3 punkti)
Autoritārisms
Totalitārisms
Demokrātisms


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70518, Politika un tiesības, 11 klase
Valdības politika. Politiskās intereses un politiskā kultūra
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Politiskās intereses un politiskā kultūra

POLITIKĀ UN TIESĪBĀS 11.klasē (II. semestris)
Tēma “Valdības politika. Politiskās intereses un politiskā kultūra.”

1. Nosauc vismaz trīs sociālās grupas, kādās varētu iedalīt Latvijas sabiedrību pēc mantiskā stāvokļa? (3 punkti)
1)
Bagātais slānis
2)
Vidējais slānis
3)
Nabadzīgais slānis


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 71503, Politika un tiesības, 11 klase
Izvērtē apgalvojumus un uzraksti eseju!
''Laba politika ir pareiza rīcība'' Mahatma Gandijs, indiešu politiķis.
Tekstam jābūt daudz maz tik garam, lai tas ietilptu uz a 4 formāta lapas. Paldies!

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
''Laba politika ir pareiza rīcība'' Mahatma Gandijs, indiešu politiķis

Ikviens zina, ka labs darbs atmaksājas ar labu darbu. Ikviens, kurš ierauga, ka kāds dara kaut ko labu, vēlas viņam palīdzēt, kā arī slavē viņu, bet, kad ierauga, kad kāds dara kaut ko sliktu, tad viņu nopeļ un runā par viņu itkai sliktu.
Piekrītu indiešu politiķim Mahatmam Gandijam, ka “Laba politika ir pareiza rīcība.” Ja salīdzinām ar Latvijas politiku, ikviens cilvēks pateiks, ka tā nav laba, ka tā netiek pareizi organizēta. Politiķi sev bāž kabatās naudu, bet tajā pat laikā saviem tautiešiem nevar samaksāt (atvēlēt) neko. Piemēram, vai tas ir godīgi, ka Latvijā mātes par bērniem saņem ģimenes valsts pabalstu eur 11,38 apmērā mēnesī, ja tajā pat laikā bēgļu ģimenes Latvijā saņem par nepilngadīgu bērnu eur 96,00 mēnesī. Tas nozīmē, ka valdība smejas par saviem tautiešiem, jo bēgļiem sanāk par eur 84,62 (96,00 – 11,38) vairāk nekā vietējiem iedzīvotājiem.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 2/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV