Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 71640, Politika un tiesības, 12 klase
Tiesu varas institūcijas
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
3. ieskaite POLITIKĀ UN TIESĪBĀS 12.klasē (II semestris)
Tēma “Tiesu varas institūcijas. Administratīvās tiesības”

1. Nosauc tiesu posmus (līmeņus) Latvijas Republikā! (3 punkti)

Augstākā tiesa
Apgabaltiesa
Rajonu tiesa

2. Kādus administratīvos sodus Tu zini? (2 punkti)
Brīdinājums
Naudas sods
Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71641, Politika un tiesības, 12 klase
Krimināltiesības.Civiltiesības
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
4. ieskaite POLITIKĀ UN TIESĪBĀS 12.klasē (II. semestris)
Tēma “Krimināltiesības. Civiltiesības”

1. Teksta tukšajās vietās ieraksti attiecīgos nepieciešamos vārdus! (3 punkti)
Civiltiesību pamatu veido cilvēku starpā pastāvošās mantiskās attiecības. Civiltiesiskās attiecības Latvijā regulē Latvijas Republikas Civillikums kas pieņemts 1937. gadā.
Krimināllikums ir normatīvs akts, kas reglamentē kriminālatbildības pamatu un principus un nosaka, kādi sabiedrības cilvēku aizskārumi atzīstami par noziedzīgiem nodarījumiem un kādus sodus un to veidus var piemērot vainīgajām personām.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71736, Politika un tiesības, 12 klase
Labdien. Palīdziet lūdzu. Iepriekš liels paldies.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

julcik
julcik
julcik
Pārbaudes darbs politikā un tiesībās 12. klasei
Tēma: Sabiedrības stratifikācija

1. Izvēlies vienu pareizo atbildi:
Kāda šķira pēc liberāļu uzskatiem ir nozīmīgs priekšnosacījums, lai pastāvētu demokrātija:
a) zemākā b) vidusšķira c) augstākā
Kura no minētajām personām uzskatīja, ka sabiedrība ir sadalīta divās lielās šķirās – īpašniekos un darbaļaudīs:
a) Kārlis Ulmanis b) Imanuels Kants c) Kārlis Markss

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71737, Politika un tiesības, 12 klase
Labdien. Palīdziet lūdzu. Iepriekš liels paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs politikā un tiesībās 12. klasei
Tēmas: politiskā kultūra, līdzdalība un pilsoniska sabiedrība, politiskās partijas, vēlēšanu sistēmas

1. Paskaidro jēdzienus:
Politiskā kultūra - politisko uzskatu, zināšanu, pārliecību, principu kopums, kas izpaužas cilvēku politiskās darbības veidos un rezultātos

Interešu grupa - vairāki cilvēki, ko apvieno kopīgs darbs, uzdevums, mērķis

Boikots - politiskās un ekonomiskās cīņas paņēmiens – attiecību, darījumu pārtraukšana (ar kādu valsti, iestādi, personu); vēršanās (pret ko), atsakoties piedalīties (tajā


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71738, Politika un tiesības, 12 klase
Labdien. Palīdziet lūdzu. Iepriekš liels paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs politikā un tiesībās 12. klasei
Tēma: politika, vara, valsts

1. Izvēlies vienu pareizo atbildi:
Tiesiski organizēts un suverenitāti baudošs ļaužu kopums noteiktas teritorijas ietvaros ir:
a) nācija b) tauta c) valsts
Latvijas valsts izcelsmē liela nozīme ir 19. gs. vidū izveidotai organizācijai:
a) jaunai strāvai b) jaunlatviešiem c) nacionālistiem
Pirmais politiskais darbinieks, kurš jau 1903. gadā pirmais formulēja nepieciešamību latviešiem izveidot savu, neatkarīgu valsti bija:
a) Rainis b) Pēteris Stučka c) Miķelis Valters
Latvijas karoga garuma un platuma attiecība ir:

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

julcik
julcik
julcik
faila
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71976, Politika un tiesības, 12 klase
Augstākais juridiskais spēks LR Satversmes saturā tiek fiksēts: ar tiešas precīzas konstitucionālas normas palīdzību vai netieši, nosakot institūciju kompetenci. Paskaidrot kapēc.

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
netieši, nosakot konstitucionālās uzraudzības un kontroles institūciju kompetenci.

Latvijas Republikas Satversmē šī norāde ir netieša – tās 85. pantā teikts, ka Satversmes tiesa "izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei".
№ 72353, Politika un tiesības, 12 klase
Valsts varas institūcijas
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Pārbaudes darbs politikā un tiesībās 12. klasei – oktobris
Valsts varas institūcijas
1. Kas ir varas dalīšanas princips? Mini piemeru, kad tas nav ievērots! (2 p)
Valsts vara funkcionāli ir sadalīta trijās daļās – likumdošanas varā, izpildvarā un tiesu varā.
Cilvēki lemj „tiesu” īstās tiesas vietā. T.i., citi kaimiņi lemj, ko arīt ar kaimiņu, kurš kaut ko ir izdarījis.

2. Izskaidro, kā Latvijas Republikā notiek likuma ierosināšanaun sagatavošana izskatīšanai Saeimas plenārsēdē! (4 p)

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72654, Politika un tiesības, 12 klase
Tiesību jomas
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 7/7 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV