Результаты поиска - 'ģeometriskie pārveidojumi' Результаты поиска - 'ģeometriskie pārveidojumi'
№ 62755, Математика, 11 класс
Pārbaudes darbs "Ģeometriskie pārveidojumi".
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs 11. Klasei. „Ģeometriskie pārveidojumi.”

1. variants.

1. Koordinātu plaknē no koordinātu sākumpunkta atlikts vektors = (8; 4). Nosaki šī vektora galapunkta koordinātas, ja to pārvieto paralēlajā pārnesē par vektoru ! (2p)

Iegūst vektoru AB, kura galapunkts ir B:
B(8;9) - koordinātas

2. Attēlā redzamais grafiks ir iegūts no apgrieztās proporcionalitātes grafika, izpildot paralēlo pārnesi. Nosaki paralēlās pārneses vektora koordinātas! (2p)Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 63171, Математика, 11 класс
Ģeometriskie pārveidojumi
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
Ģeometriskie pārveidojumi

1.uzdevums (5 p.) Izvēlies pareizu atbildi!
a) Kurš pārveidojuma veids izmantots zīmējumā, lai no vienas figūras iegūtu otru?
A. centrālā simetrija B. pagrieziens
C. Aksiālā simetrija D. paralēlā pārnese

b) Ja trijstūrim ir viena simetrijas ass, tad tas ir:
A. vienādmalu trijstūris B. dažādmalu
trijstūris C. vienādsānu trijstūris D. tāds trijstūris neeksistē

c) Dots trijstūris ABC. Centrālajā simetrija pret virsotni C virsotnes A attēls ir D, bet virsotnes B attēls ir punkts F. Kāds ir taišņu, kuras satur augstumu AB un DF, savstarpējais novietojums plaknē?


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 63179, Математика, 11 класс
nevaru sapras 2 :)
Посмотреть задание
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
11. klase 4.ieskaite Matemātika /
Vārds Uzvārds klase
Ģeometriskie pārveidojumi

1.uzdevums (5 p.) Izvēlies pareizu atbildi!
a) Kurš pārveidojuma veids izmantots zīmējumā, lai no vienas figūras iegūtu otru?
A. centrālā simetrija B. pagrieziens
C. Aksiālā simetrija D. paralēlā pārnese

b) Ja trijstūrim ir viena simetrijas ass, tad tas ir:
A. vienādmalu trijstūris B. dažādmalu
trijstūris C. vienādsānu trijstūris D. tāds trijstūris neeksistē


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
Failā.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 63208, Математика, 11 класс
HEELLPPP
Посмотреть задание
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
Failā
Посмотреть решение
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ģeometriskie pārveidojumi

1.uzdevums (5 p.) Izvēlies pareizu atbildi!
a) Kurš pārveidojuma veids izmantots zīmējumā, lai no vienas figūras iegūtu otru?
A. centrālā simetrija B. pagrieziens
C. Aksiālā simetrija D. paralēlā pārnese

b) Ja trijstūrim ir viena simetrijas ass, tad tas ir:
A. vienādmalu trijstūris B. dažādmalu
trijstūris C. vienādsānu trijstūris D. tāds trijstūris neeksistē

c) Dots trijstūris ABC. Centrālajā simetrija pret virsotni C virsotnes A attēls ir D, bet virsotnes B attēls ir punkts F. Kāds ir taišņu, kuras satur augstumu AB un DF, savstarpējais novietojums plaknē?


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 63221, Математика, 11 класс
Ģeometriskie pārveidojumi
Посмотреть задание
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
Failā.
Посмотреть решение
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ģeometriskie pārveidojumi

1.uzdevums (5 p.) Izvēlies pareizu atbildi!
a) Kurš pārveidojuma veids izmantots zīmējumā, lai no vienas figūras iegūtu otru?
A. centrālā simetrija B. pagrieziens
C. Aksiālā simetrija D. paralēlā pārnese

b) Ja trijstūrim ir viena simetrijas ass, tad tas ir:
A. vienādmalu trijstūris B. dažādmalu
trijstūris C. vienādsānu trijstūris D. tāds trijstūris neeksistē

c) Dots trijstūris ABC. Centrālajā simetrija pret virsotni C virsotnes A attēls ir D, bet virsotnes B attēls ir punkts F. Kāds ir taišņu, kuras satur augstumu AB un DF, savstarpējais novietojums plaknē?


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 64554, Математика, 12 класс
Sarežģītākās tēmas matemātikā vidusskolas kursā. Palīdziet uzrakstīt eseju.

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>

SunShine
SunShine
SunShine
Eseja
Sarežģītākās tēmas matemātikā vidusskolas kursā
Ģeometriskie pārveidojumi - aksiāla simetrija, homotētija, centrālā simetrija, paralēlā pārnese,
pagrieziens. Centrālā simetrija - divus punktus sauc par centrāli simetriskiem attiecībā pret
kādu citu punktu, ja punkts atrodas uz nogriežņa, kas savieno šos punktus, un ir kāds cits punkts,
kurš ir šī nogriežņa viduspunkts. Homotētija - homotētiju nosaka divi parametri – homotētijas
centrs un homotētijas koeficients. Homotētijas centrs ir punkts; homotētijas koeficients ir
skaitlis, kas atšķiras no nulles.

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 66088, Математика, 11 класс
Lūdzu pēc palīdzības..
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ģeometriskie pārveidojumi

1.uzdevums (5 p.) Izvēlies pareizu atbildi!
a) Kurš pārveidojuma veids izmantots zīmējumā, lai no vienas figūras iegūtu otru?
A. centrālā simetrija B. pagrieziens
C. Aksiālā simetrija D. paralēlā pārnese

b) Ja trijstūrim ir viena simetrijas ass, tad tas ir:
A. vienādmalu trijstūris B. dažādmalu
trijstūris C. vienādsānu trijstūris D. tāds trijstūris neeksistē

c) Dots trijstūris ABC. Centrālajā simetrija pret virsotni C virsotnes A attēls ir D, bet virsotnes B attēls ir punkts F. Kāds ir taišņu, kuras satur augstumu AB un DF, savstarpējais novietojums plaknē?
A. paralēlas B. taisnes sakrīt C. perpendikulāras D. krustojas, bet nav perpendikulāras


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 68005, Математика, 11 класс
Matemātika
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Ģeometriskie pārveidojumi
1.variants. 11.klase
1.uzd( 5p) Apvelc pareizo atbildi.
a) Lai definētu pagriezienu, nepieciešams uzdot
A centru un vektoru B centru un koeficientu
C simetrijas asi D centru un leņķi

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 70075, Алгебра, 11 класс
Lūdzu palīdziet!!!!
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
11.N ĢEOMETRISKIE PĀRVEIDOJUMI

1.uzd.
Jebkuras ģeometriskas figūras galvenie punkti ir vienādā attālumā pret taisni t..
Piemēram, kā redzams zīmējumā, kurā attēlots trijstūris, var redzēt, ka skatoties pret taisni t, visi punkti ir vienādā attālumā no taisnes.

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 70482, Геометрия, 11 класс
Ģeometriskie pārveidojumi
Посмотреть задание
<1/1>

MaD
MaD
MaD
Ģeometriskie pārveidojumi
11.klase
1.uzd( 5p) Apvelc pareizo atbildi.
a) Lai definētu pagriezienu, nepieciešams uzdot
A centru un vektoru B centru un koeficientu
C simetrijas asi D centru un leņķi

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV