Результаты поиска - 'kara demokrātija' Результаты поиска - 'kara demokrātija'
№ 24635, История, 9 класс
Izskaidrot šos vārdus:

Demokrātija
Parlamentārisms
Propaganda

angel
angel
angel

Jēdziens demokrātija (sengrieķu demos 'tauta', kratos 'vara') burtiski nozīmē "tautas vara". Demokrātijā kā valsts pārvaldes formā katram pilsonim ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldīšanā. Atsevišķu valstij svarīgu pieņemšanā vai grozīšanā iespējamas arī visu pilsoņu balsojums.
Parlamentārās sistēmas galvenā pazīme ir pilnīga valdības atbildība parlamentam. Valdību veido parlaments, un parlaments arī ir tiesīgs to atcelt un nomainīt. Valsts galva un valdības galva ir dažādi amati un personas.
Propaganda (latīņu: propagare - izplatīšanās uz priekšu) ir patiesas vai maldīgas informācijas izplatīšana lielām ļaužu masām, lai panāktu vēlamo efektu. Pat ja informācija ir patiesa, propaganda bieži rada maldīgu priekštatu par kādu lietu kopumā. Propagandu bieži izplata ar dažādu reklāmu palīdzību. Propagandu galvenokārt izmanto saistībā ar politiku un patriotismu.
Посмотреть решение
<1/1>

agija
agija
agija
Demokratija - 1. Politikas režīms, kur augstākā vara pieder tautai, kas tieši vai ar vēlētu pārstāvju starpniecību izlemj svarīgākos valsts dzīves jautājumus;
2. Tāda organizācijas iekšējā kārtība, kas svarīgāko organizācijas darbības jautājumu izlemšanā ļauj piedalīties visiem tās locekļiem vai viņu vēlētiem pārstāvjiem.
Parlamentārisms - Valdīšanas sistēma, kurā augstākā valsts varas institūcija ar likumdevējtiesībām ir parlaments
Propaganda - Ideju, uzskatu, teoriju sistemātiska izplatīšana nolūkā ar pārliecināšanu iegūt piekritējus, arī pamudināt cilvēkus uz noteiktu rīcību.

lily_anne
lily_anne
lily_anne
Jēdziens demokrātija (sengrieķu demos 'tauta', kratos 'vara') burtiski nozīmē "tautas vara". Demokrātijā kā valsts pārvaldes formā katram pilsonim ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldīšanā. Atsevišķu valstij svarīgu pieņemšanā vai grozīšanā iespējamas arī visu pilsoņu balsojums.
Parlamentārās sistēmas galvenā pazīme ir pilnīga valdības atbildība parlamentam. Valdību veido parlaments, un parlaments arī ir tiesīgs to atcelt un nomainīt. Valsts galva un valdības galva ir dažādi amati un personas. Valsts galva monarhijās ir monarhs (karalis, firsts, emīrs), bet republikās – prezidents.

yorixx
yorixx
yorixx
Jēdziens demokrātija (sengrieķu demos 'tauta', kratos 'vara') burtiski nozīmē "tautas vara".
Demokrātijā kā valsts pārvaldes formā katram pilsonim ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldīšanā.
Atsevišķu valstij svarīgu lēmumu pieņemšanā vai grozīšanā iespējamas arī visu pilsoņu balsojums.
Pirms 2500 gadiem Senajā Grieķijā Atēnās praktizēja šādu demokrātijas paveidu.
Mūsdienās pastāv galvenokārt pārstāvnieciskās demokrātijas: tauta ievēl pārstāvjus, kas gatavo
un pieņem lēmumus tās vārdā.

Demokrātijas režīmā valsti kontrolē pilsoniskā sabiedrība,
valsts garantē pilsoniskās sabiedrības suverenitāti un nodrošina
tās i

kašķīte
kašķīte
kašķīte
Demokrātija - burtiski nozīmē "tautas vara". Demokrātijā kā valsts pārvaldes formā katram pilsonim ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldīšanā.

Parlamentārisms - Valsts pārvaldes sistēma, kur likumdošanas vara pieder parlamentam.

Propaganda - Uzskatu, ideju, zināšanu sistemātiska izplatīšana, izskaidrošana un pamatošana nolūkā ai pārliecināšanu iegūt piekritējus. Vai arī to var skaidrot kā - patiesas vai maldīgas informācijas izplatīšana lielām ļaužu masām, lai panāktu vēlamo efektu
№ 27486, История, 10 класс
16)Dienvidgrieķija jeb
17)Ciklopiskās būves
18)Mīnojieši
19)Knosas pili Krētā atklāja arheologs
20)Krētas kultūra aizgāja bojā tāpēc ka
21)Pāreja, kura atdala Ziemeļgrieķiju no Dienvidgrieķijas
22)Varoņeposu par Trojas karu uzrakstīja, un tas nosaukums
23)Lielākās un bagātākās Grieķu pilsētas bija
24)Demokrātija ir
25)Tautas sapulce
26)Tajā varēja piedalīties
27)Pilsoņu tiesības Atēnās nebija
28)Maratona skrējiens
29)Leonīds
30)Jūras kauja grieķu-persiešu karā
31)Atēnu jūras savienība
32)Feidijs
33)Hipokrats

hhlady
hhlady
hhlady
17)Ciklopiskās būves-buves Indijā
18)Mīnojieši valdīja pār Krētu un citām Egejas jūras salām
22)Varoņeposu par Trojas karu uzrakstīja, un tas nosaukums Herodots Iliāda
24)Demokrātija ir pārvaldes forma
28)Maratona skrējiens-noteikta garuma skrējiens
30)Jūras kauja grieķu-persiešu karā-Peloponesas karš
№ 31939, История, 9 класс
Kāpēc Postdamas konferences laikā sāka iezīmēties pretrunas bijušo sabiedroto starpā?

-alra-
-alra-
-alra-
Tāpēc, ka ASV un PSRS vēlējās būt noteicošās pasaulē, līdz ar to iezīmējot Aukstā kara aprises, kas noveda līdz bipolāras pasaules izviedei, kuras vienā pusē bija ASV ar ritumu demokrātijas principiem un otrā pusē PSRS ar komunistisko un sociālistisko nostāju.. kā saka, abas šīs valstis mēģināja iekļūt vietā, kas padarītu viņu par superlielvaru, Vācija jau bija neitralizēta, un palika tikai šīs divas

snow
snow
snow
Tika nolemts Baltijas valstu liktenis. Stalins gribeja atstat biju6as PSRS robezhas (taatad Baltijas valstis PSRS sastava), bet ASV un Lielbritanija negribeja ar to samierinaties. Diemzhel, pieredzeju6ais Stalins prata panakt sev labveligus rezultatus, jo parejiem sarunu dalibniekiem nebija tadas pieredzes.
№ 33914, История, 6 класс
Atēnās reizi bia ______________,kurā izlēma svarīgākos jautājumus,pieņēma likumus,pieteica karu un slēdza mieru.
_________tautas sapulcei nebija lielas varas,visu kontrolēja uzraugu jeb efori.

Dažās griieķu polisās varu sagrāba __________,tur nebija demokrātijas.

Atenu centrālā,grenākā daļa atradās uz pakalna,to sauca par ______.

___________ bija smagi bruņoti kājnieki Atēnu karaspēkā.

signe
signe
signe
Atēnās reizi bija __demokrātija____________,kurā izlēma svarīgākos jautājumus,pieņēma likumus,pieteica karu un slēdza mieru.
__Spartā_______tautas sapulcei nebija lielas varas,visu kontrolēja uzraugu jeb efori.

Dažās griieķu polisās varu sagrāba _romieši_________,tur nebija demokrātijas.

Atenu centrālā,grenākā daļa atradās uz pakalna,to sauca par _pniksu_____.

____Jātnieki_______ bija smagi bruņoti kājnieki Atēnu karaspēkā.
№ 40784, История, 11 класс
man jāuzraksta eseja, kas būs jāraksta eksāmenā... īsti nezinu par ko tēmas, bet nu tie, kas jau rakstījuši, tie zinās...

valerija92
valerija92
valerija92
zinu ka bus jaraksta esseja par K.Ulmana apversumu

Pēc pirmā pasaules kara izveidotajās valstīs bija demokrātiska valsts pārvalde. Arī Latvijā. Tādas problēmas kā politisko tradīciju trūkums, idealizētā demokrātija, pēckara apstākļi, ekonomiskā krīze Austrumeiropas, Baltijas valstis noveda pie autoritārisma. Latvijā varas maiņa notika ar Kārli Ulmani priekšgalā, kad viņš 1934. gada 15 . maijā rīkoja valsts apvērsumu.

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 43560, История, 10 класс
Failā. Paldies jau iepriekš. :)
Посмотреть задание
<1/2>

disko_diva
disko_diva
disko_diva
Romāņu valodas – Pie romāņu valodām pieder latīņu valoda un visas pārējās valodas, kas veidojušās uz tās bāzes.
Kara demokrātijakara hierarhija

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/2>
№ 50120, История, 7 класс

Vecās vēstures grāmatās sameklēt 3 jēdzienus, 3 faktus, viedokli par viduslaikiem.....

chiepaa
chiepaa
chiepaa
Jēdzieni
1)Viduslaiki- Eiropas un Latvijas vēstures periods starp senajiem laikiem un jaunajiem laikiem.
2)Kara demokrātija- Profesionāla kara draudze, kuras locekļi tiecās iegūt pēc iespējas lielāku laupījumu
3)Feods-benifcijs jeb zemes ko piešķir karavīriem kā atalgojumu par dienestu
Fakti
1)Pirmie zināmie bronzas laikmeta cirvji tika atrasti Balkānos un tie attiecināmi vēl uz 4. gadu tūkstoti p.m.ē
2)Viduslaiki aptver samērā ilgstošu Eiropas vēstures posmu - vairāk nekā tūkstoš gadu.
3Romas impērijas beigu posmā kristietība jau bija nostiprinājusies – ieaugusi sabiedrības struktūrā, apziņā,
№ 51648, История, 12 класс
uzrakstiet esseju par Latviju. teema - 20.-30.gadi-uzplaukums vai kriize? (200 vaardi)

cittrons
cittrons
cittrons
20. gs. 20.-30. gadi – demokrātijas uzplaukuma vai krīzes laiks
1918. gada 11. novembrī apklusa ieroči un beidzās Pirmais pasaules karš. Karš, kurš līdzi neskaitāmiem cilvēku upuriem nesa arī pārmaiņas cilvēka domāšanā un ideoloģijā. Vecās vērtības bija zudušas, un to vietā stājās jaunas. Tika sagrautas pasaules impērijas, un to vietā stājās sapnis par demokrātisku un mierīgu pasauli.
Parīzes miera konferencē, kura sākās 1919. gada 18. janvārī, pie sarunu galda sēdās karā uzvarējušās valstis, lai spriestu par miera nodrošināšanu pasaulē un izlemtu zaudētājvalstu likteni. Kā galvenās valstis konferencē uzstājās ASV, Anglija un Francija. Anglija ieturēja mērenu politiku attiecībā pret zaudētājvalstīm, bet Francijas prasības bija kategoriskas, kā rezultātā Vācija zaudēja savas kolonijas, kā ari 1/8 teritorijas, tika atbruņota un spiesta maksāt lielas reparācijas. Vudro Vilsons, ASV prezidents, piedāvāja „14 punktus” miera nodrošināšanai pasaulē. Tie paredzēja Tautu Savienības izveidošanu, kuras kompetencē ietilpa miera nodrošināšana un konfliktu risināšana pasaulē.

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/2>
№ 52359, История, 12 класс
Учебник: Vēsture vidusskolai, II (Klišāns V.)
Номер задания: lapa

Vācija un PSRS 20.-30. gados
Посмотреть задание
<1/1>

janka
janka
janka
Nedemokrātiskie režīmi Eiropā un citviet pasaulē tiek uzskatīti par 21. gadsimta fenomenu, jo gandrīz visās valstīs pēc Pirmā pasaules kara vai nedaudz vēlāk veidojās totalitārās vai autoritārās politiskās pārvaldes formas. To varēti izskaidrot ar pēckara jukām, nesakārtoto ekonomiku un vispārējo nabadzību, kas valdīja daudzās valstīs. Tas mazināja uzticību demokrātijai, ko saasināja Lielā ekonomiskā krīze trīsdesmitajos gados, ka sākās ASV un skāra visu Eiropu.
Valsts pārvalde bija sašķelta un likumi nesakārtoti, tāpēc šīm pārvaldes formām bija vieglāk nostiprināties...
№ 64304, История, 10 класс
1.uzdevums vai 2.uzdevums paldies par palidzibu
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev bija rakstīts, ka jāizpilda 1. vai 2. uzdevums. Izvelējos 2. uzdevumu
Посмотреть решение
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1.Kara demokrātija A. Profesionālu karadraudžu veidošanās
2.Vandāļi B.Viens no Bizantijas imperatoriem
3.Atilla C. Ģermāņu cilts, kas apmetās Āfrikā


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV