Результаты поиска - 'modernisma literatura' Результаты поиска - 'modernisma literatura'
№ 38508, Латышская литература, 8 класс
Ko Tu zini par iekšējo monologu un tā nozīmi literārā tēla atklāsmē?

LŪŪŪŪDZU PALĪĪĪĪĪDZIET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

asais
asais
asais
Šniclers rakstīja prozu (stāstus, noveles, romānus) un lugas. Darbība tajos lielākoties notiek Vīnē ap gadsimta miju. Viņa darbos liela loma seksualitātei, daudzos darbos viņš pieskāries tēmām, kas tā laika literatūrā vēl bija tabu. Šniclers ir viens no iekšējā monologa tehnikas attīstītājiem vācvalodīgajā literatūrā, un vairākos viņa darbos iekšējais monologs jau pārvēršas apziņas plūsmā
Arturs Šniclers (Arthur Schnitzler, * 1862.g. 15. maijā Vīnē, † 1931.g. 21. oktobrī turpat) bija ebreju izcelsmes austriešu rakstnieks - prozaiķis un dramaturgs, Vīnes modernisma pārstāvis.
...
№ 58391, Латышская литература, 11 класс
Palīdzat izpildīt pāris uzdevumus literatūrā.
Parādā nepalikšu! ;)
Посмотреть задание
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
11. klase 2. ieskaite – LITERATŪRA /
Vārds Uzvārds klase
Tēma – REĀLISMA LITERATŪRA. MODERNISMA LITERATŪRA
1.uzdevums.(5 punkti)
Atbildiet uz jautājumiem!

1.1.Nosauciet reālisma galvenās iezīmes!

1.2.Kādu autoru darbos ir reālisma iezīmes latviešu literatūrā? Papildiniet iesāktos teikumus!
Latviešu literatūras reālisma sākumi rodami prozas daiļradē, tad .................... stāstos, bet kā virziens tas izveidojās tikai 19.gs. 90.gados, kad Jaunās strāvas laikā tika izvirzīta prasība pēc sociālās dzīves patiesības atveidojuma literatūrā.
Pirmie latviešu reālisti – Teodors Zeiferts, Reinis un Matīss Kaudzītes, Jēkabs Apsītis. Reinis Kaudzīte tiek dēvēts par spilgtu psiholoģisko reālistu, bet ............................................– par ievērojamāko sociālā reālisma pārstāvi.

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/4>
№ 62098, История культуры, 11 класс
Eseja "Modernisma un postmodernisma". Paldies

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
modernisms un postmodernisms.

„Modernisms un postmodernisms”
Lai varētu smalkāk izzināt šos jēdzienus, no sākuma ir jāuzzina, ko tie nozīmē.
Modernisma jēdziens tiek lietots, lai apzīmētu dažādus jaunus virzienus, tendences un strāvojumus pasaules mākslā, arhitektūrā, mūzikā, literatūrā un citur.
Modernismā:
• Mainās dzīves stils, vērtības orientācijas;
Nav nekā cieši noteikta, nemainīga, mūžīga, viss ir plūstošs, mainīgs;
• Saistās ar nākotnes projekcijām, ir futūrisks, jo noliedz pagātnes kultūru, pievēršas nākotnes cildināšanai un idealizācijai.
Postmodernisma uzdevums ir pārsteigt un šokēt. Tas ir visaptveroša humanitāro zinātņu kustība, kam galvenokārt raksturīga objektīvās patiesības un metanaratīva (mīta) noliegšana. Modernisma māksla ir termins, kuru izmato mākslas kustības raksturošanai, kas jebkādā veidā nonāk pretrunā ar modernisma principiem.


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 62311, Литература, 12 класс
ludzu, kaut 1 no uzdevumiem
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
2. Jaunu vēstījuma paņēmienu izmantojums literatūrā. Dadaisms. Sirreālisms.
atsūta pārdomu darbs par kādu atsevišķu dadaisma/sirreālisma darbu( var no mācību grāmatas 12. klasei) vai par vienu no šiem modernisma virzieniem kopumā mākslā/literatūrā(10- 15 teik.)

Sirreālisms

Sirreālisms ir modernistiskās mākslas virziens, kas aptver literatūru, glezniecību un kino. Sirreālisms vērsts uz šai realitātei līdzās pastāvošu citu realitāti, kurā nozīmīgākais ir gars. Sirreālisms radās Francijā, kur tas attīstījās no aktīvās dadaisma kustības.


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 62317, Латышская литература, 12 класс
Modernisms un tā virzienu daudzveidība. No pašas atrastiem materiāliem izveido pārdomu darbu "20. gs ētisko pārmaiņu sekas kā personības jaunu vērtību veidotāja"

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Modernisms ;)

Modernisms ir jēdziens , kas apzīmē dažādus jaunus virzienus, strāvojumus pasaules mākslā, tendences, arhitektūras un mūzikas virzienus 19.gs beigās un 20.gs. sākumā,ko vieno citu virzienu izaicināšana vai noliegšana , kā piemēram romantisma , naturālisma un reālisma. Modernisms ir literatūras virziens , kas ir tendenču un sistēmu kopums. Viena no modernisma pazīmēm ir orientēšanās uz atsvešinātu, no sabiedrības izolētu indivīdu, modernisms vēršas pret objektīvās īstenības likumsakarīgu atspoguļošanu, tas noraida reālismu, kā arī pauž neticību, sabiedrības pozitīvas darbības iespējai.


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 63210, Литература, 12 класс
MODERNISMA VIRZIENI
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
man patika šis uzdevums :)

ja nav grūti, nospied paldies :)
Посмотреть решение
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola

12. klase 2. ieskaite – LITERATŪRA Vārds Uzvārds _____________ klase
Tēma – MODERNISMA VIRZIENI
1. uzdevums. Sagrupējiet modernisma pazīmes atbilstoši modernisma virzienam! (25p.)
Dadaisms (7) Sirreālisms (8) Eksistenciālisms(6) Absurda literatūra(4)
1. 6. 9. 20. 21. 22. 23. 2. 4. 5. 10. 13. 14. 17. 18. 3. 7. 8. 11. 12. 19. 15. 16. 24. 25.
1.Pareizrakstības noliegums, 2. netradicionāla loģika, 3. atbildība, 4. neatšifrējami tēli, 5.teksta fragmentārisms, 6.nihilisms, 7. indivīds un brīvība, 8.nāve, 9. ironija un parodija

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā :)
Посмотреть решение
<1/1>
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 65120, Латышская литература, 11 класс
neko nesaprotu
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
MODERNISMA LITERATŪRA

1.uzdevums.
Romantisma pazīmes:
1) Spēcīgs emocionāls pārdzīvojums (ilgas, domas)
2) Dabas attēlojums (zildzidrām debesīm, pērkonu gaisā)
3) Dvēseles attēlojums
4) Individuālisms.


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 65143, Литература, 11 класс
palīgā.
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tēma – MODERNISMA LITERATŪRA
1.uzdevums. (4 punkti)
Izlasiet Aspazijas dzejoli! Nosauciet romantisma pazīmes, kuras atklājas Aspazijas dzejolī!
Dzejolī ir jaušama pacilātība, ka cilvēks vēlas sasniegt kaut o jaunu, kaut ko nebijušu. Ir vērojamas arī emocionālās nokrāsas. Ir izteikti simboli, piemēram, „milzeņa doma”, „ilgas”.

ASPAZIJA. JEL DODAT MILZEŅA DOMU MAN

Jel dodat milzeņa domu man,
Lai veldzē tā dzīvi no jauna,
Un brīvu darbību atverat,
Kas rautu no bezdarba kauna!


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 65149, Латышская литература, 11 класс
palidziet kads!!!
Uzrakstiet pārspriedumu par to, kas, jūsuprāt, ir galvenais 20.gadsimta pirmās puses latviešu modernisma literatūrā! Apjoms 150–200 vārdi!

Lachuks
Lachuks
Lachuks
GALVENAIS 20.GADSIMTA PIRMĀS PUSES LATVIEŠU MODERNISMA LITERATŪRĀ

Modernisms vieno tradīcijas (reālisma, naturālisma, romantisma) izaicināšana vai noliegšana, dažādi stila un formas eksperimenti, jaunu stilu attīstīšana, subjektīvisms, individuālisms un nereti arī elitārisms.


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>

Angelly
Angelly
Angelly
Izvilkumam derēs. Varētu ar saviem vārdiem pārrakstīt, pārstāstīt.
Ceru, ka noderēs. Lai veicas un izdodas!
Angelly
Посмотреть решение
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
ceru, ka derēs

ja nav grūti, nospied paldies :)
Посмотреть решение
<1/1>
№ 65771, Литература, 12 класс
:{
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tēma – MODERNISMA VIRZIENI
1. uzdevums. Sagrupējiet modernisma pazīmes atbilstoši modernisma virzienam! (25p.)
Dadaisms (7) Sirreālisms (8) Eksistenciālisms(6) Absurda literatūra(4)
1. 6. 9. 20. 21. 22. 23. 2. 4. 5. 10. 13. 14. 17. 18. 3. 7. 8. 11. 12. 19. 15. 16. 24. 25.
1.Pareizrakstības noliegums, 2. netradicionāla loģika, 3. atbildība, 4. neatšifrējami tēli, 5.teksta fragmentārisms, 6.nihilisms, 7. indivīds un brīvība, 8.nāve, 9. ironija un parodija, 10.bezapziņas izpausme sapņos, vīzijās un murgos, 11.atsvešinātība, 12.izmisums, 13.sapņu un realitātes savijums, 14.dažādu laiku un telpu sapludinājums, 15. sapņu un murgu pasaule tēlota ar banālām detaļām, 16. valoda ir antikomunikācijas līdzeklis, 17. laika un telpas tēlojums, 18. telpas tēlojuma misticisms, 19. vainas izjūta, 20. kolāža, 21. teksta radīšana - spēle, 22. tradīciju noliegums, 23. nesakarīgs burtu, vārdu virknējums, 24. tēma – vientulība un ciešanas, 25. klaunāde un groteska.


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV