Архив решений Архив решений
№ 56479, Геометрия, 9 класс
Paliidziet luudzu !!!
1. Aprēķini trijstūra ABC laukumu.
a) AB=16m, BC=23m, <ABC=30°
b) AB=6√8cm; AC=4cm; <A=60°
c) BC=3dm; AB=18√2; <B=45°
2. Trijstūra MNT laukums 60 cm², MT=15 cm un <M=30°. Aprēķini malas MN garumu!
3. Paralelograma šaurais leņķis ir 45° liels, tā malas ir 8 cm un 14 cm garas. Aprēķini paralelograma laukumu.
4. Smilšu kastei rotaļu laukumā ir dažādmalu trijstūru forma. Kastes divu malu garumi ir 13 m un 15 m gari, bet leņķis starp tām 60° liels. Aprēķini smilšu kastes laukumu.

anjka
anjka
anjka
1.
a)S=½*a*b*sin<=½*16*23*½=92m²
b)S=6√8*4*½*√3/2=12√6cm²
c)S=3*18√2*½*√2/2=27dm²
2.
½*½*15*MN=60
15/4*MN=60
MN=16cm
3.
S=a*b*sin<=8*14*√2/2=56√2cm²
4.
S=13*15*½*√3/2=48.75√3m²

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>
№ 58757, Геометрия, 9 класс
Trijstura divas malas ir 12 cm un 5 cm,bet lenkis starp malam ir 60 gradi.Aprekini trijstura laukumu.
2.Dots,ABCD-cetrsturis,AB=26 cm,BD=28 cm,AD=30 cm,BC=25 cm,CD=17 cm.Jaaprekina S(ABCD).

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1.uzd.
S=½*a*b*sin y
a, b- malas
sin y-leņķis starp malām a,b
S=½*12*5*sin60
S=30*√3/2=15√3cm²

Atbilde. Trijstūra laukums ir 15√3 kvadrātcentimetri.

ivuks=)
ivuks=)
ivuks=)
1. S=1/2*a*b*siny
S=1/2*12*5*√3/2=15√3cm²
2. S(trijsturim)=√p(p-a)(p-b)(p-c)
p1=28+26+30/2=42
S1=√42*14*16*12=336
p2=25+28+17/2=35
S2=√35*10*7*18=204
S=336+204=540cm²

Geimeris
Geimeris
Geimeris
Atrisinājums pielikumā.

Geimeris
Посмотреть решение
<1/1>

edmunds
edmunds
edmunds
1.uzd
S=1/2 5*12 * sin 60 = 30 * (kvadratsakne no 3)/2 = 15*(kvadratsakne no 3) (cm3)

2.uzd.
S(ABCD) = S(ABD)+S(BCD)
S(ABD) = kv.sakn.(42(42-26)(42-28)(42-30))=kv.sakn.(42*16*14*12)=kv.sakn.(112896) = 336
S(BCD) = kv.sakn. (35(35-28)(35-25)(35-17))=kv.sakn.(35*7*10*18)=kv.sakn. (44100) = 210
S(ABCD) = 336+210= 546 (cm2)

greatmind
greatmind
greatmind
1. По формуле: S=1/2*a*b*sin<
(sin 60·=√3/2)
S=1/2*12*5*(√3 /2)=15√3 сm²
№ 58917, Геометрия, 9 класс
Palīdziet lūdzu! Paldies jau iepriekš!
1)Taisnstūra perimetrs ir 18 cm, laukums ir 20 cm2.Aprēķināt malu garumus.
2)Dots ΔABC, AB = 6 cm;leņķis A=60grādi,leņķis C=90 grādi. Aprēķināt malu AC.
3)Aprēķināt vienādsānu trijstūra leņķus, ja pamata pieleņķu summa ir 120 grādi
4)Aprēķināt riņķa līnijas garumu, kura apvilkta ap kvadrātu, ja kvadrāta
perimetrs ir 24 cm.
5)Dots ΔMNK, ,MK = 6, leņķis N=90grādi,leņķis K=45grādi . Aprēķināt S(MNK).

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1) P=2(x+y)=18cm
S=x*y=20cm²
x=4
y=5
2(4+5)=2*9=18cm
4*5=20cm²
Malu garumi ir 4 un 5cm.

2) 90=6cm
6=xcm
x=60*6/90=360/90=4cm
Mala AC ir 4cm gara.

3) 120:2=60grādi
Trijstūra leņķu lielumi visi ir vienādi - 60grādi.

5) 90=6cm
45=3cm (90:2)
Malu garumi ir 6,3,3 cm.
S(MNK)=3*3/2=4,5cm²
№ 58963, Геометрия, 9 класс
Dots: ABC; AC=8cm, S(ABC)=16cm²
aprēķina BD
2.Dots LKM K=90 grādi, LK=KM, S(LKM)=8cm²
Jāaprēķina LK
3.Vienādsānu trijstūra sānu mala ir 25 cm, bet pamats 14 cm. Aprēķini trijsūra laikumu
7.Tiasnleņķa trijstūra katešu garumu attiecība ir 5:6 bet laikums ir 60 cm², aprēķini katetes.
9.Dots MNK, MK=8CM, NF=6cm, KE=4 cm. Jāaprēķina MN
10.Uzzīmē trijstūri ABC ja dota ir mala AC un zināms ka trijstūra laikums ir 6cm²
3.Vienādsānu taisnleņķa trijstūra hipotenūzas garums ir 6 cm, aprēķini laukumu.
4.Dots ABCD- jāpierāda S(ABE)=S(CDF)
2.ABC trijsturis, AC=10 CM, AB=16CM aprēķini S(ABC)

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>
№ 59086, Геометрия, 9 класс
1.Taisnleņķa trijstūra hipotenūza ir 6 cm un katete ir 3cm. Aprēķini trijstūra laukumu un augstumu, kas novilkts pret hipotenūzu.
2.Aprēķini Regulāra trijstūra laukumu ja tā augstums ir 9 cm!
3. Dots ABC
BD=12cm
AB=13cm
BC=20cm
Jaaprēķina S(ABC)
4.Dots ABC
A=90 grādi, C=30grādi
BC=4cm
Jāaprēķina S(ABC)
5. Dots ABCD-rombs
Japierāda S(ABCD)-4*S(ABO)
(Pie faila ir trijstūru un romba zīmējumi)
Посмотреть задание
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Nedomāju , ka 9 klases viela bija tik smaga , lai vai kā - 3 uzdevums ir izpildīts noteikti pareizi, vienīgais ja ko nesaproti risinājumos , raksti paskaidrošu...
Посмотреть решение
<1/1>
№ 59096, Геометрия, 9 класс
1.Taisnleņķa trijstūra hipotenūza ir 6 cm un katete ir 3cm. Aprēķini trijstūra laukumu un augstumu, kas novilkts pret hipotenūzu.
2.Aprēķini Regulāra trijstūra laukumu ja tā augstums ir 9 cm!
3. Dots ABC
BD=12cm
AB=13cm
BC=20cm
Jaaprēķina S(ABC)
4.Dots ABC
A=90 grādi, C=30grādi
BC=4cm
Jāaprēķina S(ABC)
5. Dots ABCD-rombs
Japierāda S(ABCD)-4*S(ABO)
(Pie faila ir trijstūru un romba zīmējumi)
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>
№ 59152, Геометрия, 9 класс
(trijsturu aprekinasana ar hērona formulu)
1.Dots ABC; AB=13cm, BC=14cm, AC-15cm, jaaprēķina S(ABC)
Atrisinājums:
2.Izmantojot 1.uzdevuma aprēķināto ABC laukumu aprēķini trijstūra augstumus
3.Dots ABC, AB=26cm, BC=30cm, AC=28cm, AE=ED, jaaprēķina S(EBD)

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>
№ 59197, Геометрия, 9 класс
(trijsturu aprekinasana ar hērona formulu)
1.Dots ABC; AB=13cm, BC=14cm, AC-15cm, jaaprēķina S(ABC)
Atrisinājums:
2.Izmantojot 1.uzdevuma aprēķināto ABC laukumu aprēķini trijstūra augstumus
3.Dots ABC, AB=26cm, BC=30cm, AC=28cm, AE=ED, jaaprēķina S(EBD)

Linda
Linda
Linda
1.p=a+b+c÷2=13+14+15÷2=42÷2=21
s=√21(21-13)(21-14)(21-15)=√21*8*7*6=√7056=84
2.h=2*s÷a=2*21÷13=336÷13=25,8
3.?
№ 59390, Геометрия, 9 класс
Помогите пожалуйста
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/2>

superpanky
superpanky
superpanky
1.uzd
1)BD 2)DCB 3)DCB un DAB 4)DC/BC
2.uzd
1) sin(b)=7/25 tg(b)=7/24 Leņķis ir 16 grādi, jo tabulā sin vērtība ir vistuvākā 16 grādiem.
3.uzd
astoņas kvadrātsaknes no trīs
4.uzd
augstums: 3 kvadrātsaknes no 3 cm, perimetrs: 24 cm
5. uzd
novirze 12,25 km
6. uzd
a)6,25 cm b)Laukumi ir vienādi, jo rēķinot abiem trijstūriem laukumus, sin 30 grādi un sin 150 grādi ir viens un tas pats: 0,5. c)25 cm
№ 59849, Геометрия, 9 класс
Aprēķini paralelograma laukumu!
AF=5cm FO-4 cm
2)I J 3 cm, I -L 4 cm
3 pie faila skatit!
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1) S=a*h=FO*GH=4*5=20cm²
2) S=a*b*sinx=3*4*sin30=3*4*1/2=6c
3) Nevar saprats skaitļus!
|< << 38/39 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV