Архив решений Архив решений
№ 68756, Математика, 7 класс
1.Ar kurām a vērtībām vienādojuma 5+2x = a sakne ir mazāka nekā 2?

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
5+2x=a
5+2x>2
2x>2-5
2x>-3
x>-3/2

Geimeris
Geimeris
Geimeris
Geimeris
Посмотреть решение
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>
№ 68950, Математика, 7 класс
1.Vienādsānu trijstūrī pret sānu malām novilktas mediānas .Pierādi ,ka tās ir vienādas!
2.Pret vienādsānu trijstūra pamatu novilkts augstums.Pierādi , ka augstuma pamats sadala perimetru uz pusēm!
3.Vienādsānu trijstūra virsotnes leņķis ir 64grādi.No sānu malas patvaļīga punkta novilkta taisne paralēli pamatam.Aprēķini dotā un atšķeltā trijstūra leņķus!
4.Pierādi,ka vienādsānu trijstūra pamata pieleņķu bisektrises ir vienādas un to krustpunkts atrodas uz pamata vidusperpendikula!

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>

Geimeris
Geimeris
Geimeris
Geimeris
Посмотреть решение
<1/1>
№ 70858, Математика, 7 класс
Liels lūgums palīdzet, ļoti nepieciešams. LINEĀRAS FUNKCIJAS 7 klase.
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70858, Matemātika, 7 klase
Посмотреть решение
<1/1>

Lilija-kor
Lilija-kor
Lilija-kor
Viss pielikumā.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 71154, Математика, 7 класс
Liels lūgums palīdzet! MONOMI UN POLINOMI 7 klase
Посмотреть задание
<1/1>

Snitka
Snitka
Snitka
Neesmu pārliecināta par pēdējo uzdevumu
Посмотреть решение
<1/1>
№ 71621, Математика, 7 класс
1.Ar ūdens motociklu braucot 2 h pa straumi,var nobraukt attālumu starp divām upes krācēm ,bet,braucot pret straumi ,šo attālumu var nobraukt 2,5 h. Aprēķini ūdens motocikla ātrumu , ja straumes ātrums ir 2km/h!
2.No divām tējas šķirnēm, kuras maksā 22 eiro un 26 eiro kilogramā, jāizveido 4 kg tēju maisījuma tā, lai tā cena būtu 23 eiro kilogramā.Cik kg katra veida tējas jāņem?

bronzor
bronzor
bronzor
1.
x km/h- motocikla ātrums
S=V*T
S1=V1*T2=(x+2)*2
S2=V2*T2=(x-2)*2.5
S1=S2
2(x+2)=2.5(x-2)
2x+4=2.5x-5
0.5x=9
x=18 km/h
Pārbaude:
2*(18+2)=2.5*(18-2)
40=40 pareizi.
Atbilde: motocikla ātrums ir 18 km/h.
2.
x-Cik ir jāņem pirmās šķiras tējas par 22 eiro par kilogramu.
y-Cik ir jāņem otrā šķiras tējas par 26 eiro par kilogramu.
(22x+26y)/4=23
x+y=4 ;
(22x+26y)=92
x=4-y ;
88-22y+26y=92
x=4-y ;
4y=4
x=4-y ;
y=1
x=4-1=3 ;
Pārbaude:
(22*3+26*1)/4=23
92/4=23
23=23 pareizi
3+1=4 kilogrami pareizi.
Atbilde: Jāņem 3 kilogramus pirmās tējas šķiras par 22
№ 71628, Математика, 7 класс
Viens no blakusleņķiem ir par 60% lielāks nekā otrs.Aprēķini blakusleņķus,sastādot vienādojumu!

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
ja ņem vērā, ka tā ir figūra ar 4 leņķiem, t.i., paralelograms, tad leņķi ir pa pāriem vienādi (pretējie leņķi ir vienādi), savukārt blakusleņķi veido 180 grādus.
Burtus liek secīgā kārtībā ABCD
A=C un B=D
A=C=x
B=D=x+60%
180-60%=70 (gan leņķis A, gan C)
70+60%=110 (gan leņķis B, gan D)
Pārbaude:
70*2+110*2=140+220=360
№ 71804, Математика, 7 класс
a)Katru lodziņu(*lodiņa apzīmējums)aizstāj ar kādu ciparu no 1līdz 9(jāizmanto 4 dažādi cipari),lai summa būtu mazākā iespējamā.
- ** + **=
b)Pamato ,kāpēc mazākā summa nav iespējama.

bronzor
bronzor
bronzor
Vajadzīgs likt minimāli iespējamus ciparus uz desmitu vietu, lai summa būtu minimāla, pēc sakārtojam minimālus ciparus uz vieninieku izlādi.

Lai ab un xy skaitļi, tie summā dod 10(α+b)+x+y.
Tad: 13+24=37 vai 14+23=37 - minimāli iespējama summa.
Atbilde:(13;24),(14;23),(23;14),(24;13)

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
-28+19=-9
-19+28=9
Mazāka summa nav iespējama, jo pārējie skaitļi savienojumā veido lielāku summu.
№ 71805, Математика, 7 класс
Sakņu dārzu ierobežo žogs,kura perimetrs ir 40 m. Doti mēri sakņu dārzam ir 8m,8m,5m,4m,3m,12m.Kā var palielināt dārza platību ,mainot žoga izvietojumu,bet nemainot tā garumu .Uzzīmē zīmējumu un pieraksti izmērus.Pamato ,kā platība kļuvusi lielāka un žoga garums nav mainījies.

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
matemātika 7. kl.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 71808, Математика, 7 класс
Tijstūra MRV leņķu M un V lielumu summa ir 130 grādi.Leņķiem M un V novilktas bisektrises MA un VB.Aprēķini leņķu AMV un BVR summu!

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā.
Посмотреть решение
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pieņemsim, ka tas ir taisnleņķa trijstūris
Bisektrise sadala leņķi uz pusēm.
M=90
V=130-90=40
R=180-150=30

AMV=90:2=45
BVR=40:2=20
№ 72396, Математика, 7 класс
Tūrists 3 stundas gāja ar kājām, līdz saprata, ka kavē vilcienu, tad viņš sākotnējo iešanas ātrumu palielināja par 1,5 km/h un gāja vēl 2 stundas. Pārējo ceļa posmu - 120 kilometrus, viņš brauca ar vilcienu. Aprēķini tūrista veiktā maršruta garumu.

Dungaars
Dungaars
Dungaars
3*x +2*(x+1,5) +120=3x+2x+3+120=5x+123
|< << 37/38 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV