Архив решений Архив решений
№ 71010, Политика и право, 10 класс
Lūgums palīdzēt, steidzami nepieciešams.
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs nr. 3. Politika un tiesības.
„Politiskie režīmi un politiskie uzskati.”

1.uzdevums ( 20.p.) Izskaidrot jēdzienus:
politiskais režīms - sabiedrības pārvaldīšanas īstenošanas kārtība, ko raksturo valsts varas un pilsoņu savstarpējās attiecības
demokrātija- valsts pārvaldes forma, kurā varu īsteno tauta (tiešā demokrātija) vai tās ievēlēti pārstāvji (pārstāvnieciskā demokrātija)
diktatūra -  neierobežota vara valstī, kas balstās uz militāru un politisku spēku un aizstāv valdošās partijas, grupējuma utt. Intereses
liberālisms - politiska filozofija un atkarībā no vēstures posma var apzīmēt ekonomiskajos uzskatos diametrāli pretējas ideoloģijas

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 71011, Политика и право, 10 класс
Steidzami nepieciešams. Jau iepriekš paldies.
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs nr.1. Politika un tiesības. „Pilsoniskā sabiedrība”

1.uzdevums (6.p.) Izskaidrot jēdzienus:
sabiedrība - cilvēku kopums, ko saista noteiktam vēsturiskās attīstības posmam raksturīgais ražošanas veids un ražošanas attiecības
politikas objekts - priekšmets vai parādība, uz kuru ir vērsta apzināta, mērķtiecīga darbība
politikas subjekts - persona vai grupa, kas formulē un realizē savus mērķus sabiedrībā

2.uzdevums (6.p.) Nosaukt un raksturot sabiedrības veidus:
Uzdevuma izpilde ir atkarīga no tā, tieši kādi sabiedrības veidi tiek domāti!!!


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 71012, Политика и право, 10 класс
Steidzami nepieciešams. Jau iepriekš paldies
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs nr.4. Politika un tiesības. „Valsts varas institūcijas.Valdības politka”.

1.uzdevums (6.p.) Izskaidrot jēdzienus:
parlaments - tautas pārstāvju sanāksme
valsts protekcija - atbalsts, ieteikums, aizstāvība, aizbildnība
liberālās demokrātijas svārsts - valdības galvenās prioritātes: ekonomiskajā, nacionālajā, sociālajā jomā.

2.uzdevums (26.p.) Atbildēt uz jautājumiem:
Kas ir varas dalīšanas princips? (4.p.) Valsts vara funkcionāli ir sadalīta trijās daļās – likumdošanas varā, izpildvarā un tiesu varā
Kas ir likumdevējvara, un kā tā veidota Latvijā? (6.p.) Likumdošanas vara vai likumdevējvara saskaņā ar valsts varas dalīšanas teoriju ir viena no trijām varas izpausmēm valstī. Likumdevēja vara pieder parlamentam, parlamentu ievēlē balsstiesīgie – pilntiesīgi Latvijas pilsoņi

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 71014, Политика и право, 10 класс
Steidzami nepieciešams. Jau iepriekš paldies
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 71014, Politika un tiesības, 10 klase
Посмотреть решение
<1/1>
|< << 2/2 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV