Архив решений Архив решений
№ 63933, Психология, 12 класс
Palīdzēsiet?
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
izmantotas zināšanas psiholoģijā

Apkopojošā ieskaite 12. klasei - „Vecumposmu psiholoģija”
1. Salīdziniet divus vecumposmus (pēc izvēles, vēlams tabulas veidā)

1. Vecumposmu raksturojums
2. Vecumposmu vadošās darbības.
3. Vecumposmu jaunveidojumi.
4. Fiziskā attīstība.
5. Intelektuālā attīstība.
6. Vecumposmu krīzes, iemesli, sekas.


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 64082, Психология, 12 класс
+++PD "Vecumposmu psiholoģija”
Paldies
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
izmantotas zināšānas psiholoģijā

Vecumposma raksturojums Pusaudžu periods veido pāreju no bērnības uz jauniešu periodu. Pusaudžu periods ir no 11 līdz 15 gadiem. Periods, kad cilvēki strādā, veido ģimenes, audzina bērnus, sasniedz dzīves mērķus.
Vecumposma vadošās darbības • Sevis izzināšana;
• iekļaušanās grupās;
• vēlme attēlot pieaugušos, jo uzskata sevi par pieaugušo;
• saskarsme dažādās situācijās. Studēšana, darba meklēšana, ģimenes veidošana u.c.


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 64083, Психология, 12 класс
+++PD. Saskarsmes psiholoģija. Sociālā psiholoģija
Paldies
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Izmantotas zināšanas psiholoģijā

1. uzdevums
• saskarsmes psiholoģija – veids, kā cilvēki komunicē viens ar otru
• sociālā psiholoģija – nodarbojas ar cilvēku sociālo izpausmju pētīšanu sociālajā mijiedarbībā un to efektivitātes psiholoģisko nodrošinājumu
konformisms – indivīda uzvedības vai pārliecības maiņa iedomāta vai reāla grupas spiediena rezultātā, indivīda pakļaušanās grupas ietekmei
• primārā grupa – grupa, kurā cilvēks atrodas visciešākajās attiecībās, kurā ir kopīgas vērtības, mērķi un uzvedības normas, piemēram, ģimene, draugi, mācību biedri vai darba kolēģi
• sociālā distance –
• formālā grupa – tiek izveidotas, lai veiktu noteiktas darbības – mācītos, mācītu, ražotu, pētītu utt., attiecības starp locekļiem regulē oficiāli noteikti pienākumi un atbildība, ir noteikta iekšējā struktūra, noteikta varas hierarhija


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 64166, Психология, 12 класс
Saskarsmes psiholoģija. 1. Paskaidrojiet jēdzienus: saskarsmes psiholoģija, sociālā psiholoģija, konformisms, primārā grupa, sociālā distance, formālā grupa, empātija, refleksija, identifikācija, sociālie stereotipi
2. Kas ir grupa? Kāpēc cilvēki apvienojas grupās? 3. Vai ir iespējams, ka formāla grupa ar laiku kļūst par indivīda primāro grupu? Piemērs! 4. Kas ir primārās un sekundārās grupas? Ar ko tās atšķiras? Piemērs!
5. Kas ir formālās un neformālās grupas? Kādas ir to atšķirības? Piemērs!
6. Pēc jūsu domām, vai ir iespējama saskarsme grupā bez konfliktiem? Pamatojiet savu atbildi.

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Izmantotas zināšanas psiholoģijā.

1. uzdevums
• saskarsmes psiholoģija – veids, kā cilvēki komunicē viens ar otru
• sociālā psiholoģija – nodarbojas ar cilvēku sociālo izpausmju pētīšanu sociālajā mijiedarbībā un to efektivitātes psiholoģisko nodrošinājumu
konformisms – indivīda uzvedības vai pārliecības maiņa iedomāta vai reāla grupas spiediena rezultātā, indivīda pakļaušanās grupas ietekmei
• primārā grupa – grupa, kurā cilvēks atrodas visciešākajās attiecībās, kurā ir kopīgas vērtības, mērķi un uzvedības normas, piemēram, ģimene, draugi, mācību biedri vai darba kolēģi
• sociālā distance –
• formālā grupa – tiek izveidotas, lai veiktu noteiktas darbības – mācītos, mācītu, ražotu, pētītu utt., attiecības starp locekļiem regulē oficiāli noteikti pienākumi un atbildība, ir noteikta iekšējā struktūra, noteikta varas hierarhija


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 64898, Психология, 12 класс
+++PD.Grupu darbs, psiholoģijā.
Paldies
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Grupu darbs psiholoģijā 12.klase.
1. Kādi ir vadības stili grupās – kā tie raksturo grupas vadītājus? (2.p.)
Autoritārais stils:
• Uzspiež savas idejas, dominē, iedveš citiem bailes;
• Kritizē, paaugstina balsi pret citiem;
• Nepieņem apspriešanu vai pārmaiņās plānos, ja vien pats nav to inscenētājs;
Reti uzslavē vai iedrošina citus, visus nopelnus uzņem sev;
• Uzspiež stingru disciplīnu, uzņemas visu atbildību citus pastumjot malā;
• Soda, pazemo, uzspiež, uzskata, ka tikai viņa sacītais ir vispatiesākais.

...
Посмотреть решение
<1/1>
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 64899, Психология, 12 класс
+++ Kontroldarbs psiholoģijā, Paldies.
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
izmantotas zināšanas psiholoģijā

ja nav grūti, nospied paldies :)
Посмотреть решение
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>

dinjuks9
dinjuks9
dinjuks9
Kontroldarbs psiholoģijā 12. klase
1. Paskaidrojiet jēdzienus: konformisms, sociālais slinkums, pūlis, panika, primārā grupa, funkcionējošais pūlis, konflikts, neformālā grupa, sociālā distance, sociālais statuss.(10.p.)
Konformisms- indivīda uzvedības vai pārliecības maiņa iedomāta vai reāla grupas spiediena rezultātā, indivīda pakļaušanās grupas ietekmei.
sociālais slinkums- tendence nepiepūlēties vai nestrādāt grupu darbā, kad individuālais rezultāts netiek novērtēts.


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 65007, Психология, 12 класс
ludzu
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Kontroldarbs psiholoģijā 12. klase
1. Paskaidrojiet jēdzienus:
Konformisms – indivīda uzvedības vai pārliecības maiņa iedomāta vai reāla grupas spiediena rezultātā, indivīda pakļaušanās grupas ietekmei.
sociālais slinkums - tendence nepiepūlēties vai nestrādāt grupu darbā, kad individuālais rezultāts netiek novērtēts, piem. pavasara talkas
pūlis – uz laiku sanācis cilvēku kopums, kurā indivīdi neapzināti ietekmējas cits no cita
panika – neirotiska tipa psihiski traucējumi, kas raksturojas ar pēkšņām trauksmes un baiļu lēkmēm un vienlaicīgiem fiziskiem simtomiem no dažādu orgānu un organisma sistēmu puses
primārā grupa – cilvēkam ir tā, kurā viņš atrodas ciešākās attiecībās, kurā ir kopīgas vērtības, mērķi un uzvedības normas


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 65735, Психология, 12 класс
Emocijas un jūtas. Emociju ietekme uz cilvēka organismu.
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā!
Посмотреть решение
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Tēma: emocijas un jūtas
1.psiholoģija ir- ir zinātne par uzvedību un kognitīvajiem jeb domāšanas procesiem.
Gloristiskās jūtas- ir jūtas, kuras saistītas ar vajadzību pašapliecināties, tieksmi gūt atzinību un slavu.
Mīmika- savstarpējs partneru emocionālā stāvokļa izpausmes paņēmiens ar smaida, acu kustības, acu piemiegšanas, lūpu sakniebšanas.
Pantomīmiska ir – izteiksmīgas ķermeņa kustības.
Stress-ir cilvēka vai dzīvnieka organisma un psihes kompleksveida reakcija uz emocionāli ļoti spēcīgu kairinājumu, signālu, vai problēmsituāciju.
Frustrācija ir- cilvēka psihes stāvoklis ko izraisa neveiksmes.
Distress- spriedzes stāvoklis ar negatīvo domu un izjūtu pārsvaru.
Astēniskas emocijas-tās ir emocijas kuras rodas pēc stresa.
Veģetatīvā reakcija-?
Aktivizitīvās jūtas- jūtas kuras turpina pilveidoties?.


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 66364, Психология, 12 класс
„Vecumposmu psiholoģija”
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Sanāca diezgan pagari, bet šis man skolā bija viens no mīļākajiem mācību priekšmetiem :)

Apkopojošā ieskaite 12. klasei - „Vecumposmu psiholoģija”
1. Salīdziniet divus vecumposmus (pēc izvēles, vēlams tabulas veidā)

1. Vecumposmu raksturojums
2. Vecumposmu vadošās darbības.
3. Vecumposmu jaunveidojumi.
4. Fiziskā attīstība.
5. Intelektuālā attīstība.
6. Vecumposmu krīzes, iemesli, sekas.


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>

MaD
MaD
MaD
failā
Посмотреть решение
<1/1>
№ 66639, Психология, 12 класс
Tēma: Sociālā psiholoģija.
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
sociālā psiholoģija :)

1. uzdevums
saskarsmes psiholoģija – veids, kā cilvēki komunicē viens ar otru
sociālā psiholoģija – nodarbojas ar cilvēku sociālo izpausmju pētīšanu sociālajā mijiedarbībā un to efektivitātes psiholoģisko nodrošinājumu
konformisms – indivīda uzvedības vai pārliecības maiņa iedomāta vai reāla grupas spiediena rezultātā, indivīda pakļaušanās grupas ietekmei
primārā grupa – grupa, kurā cilvēks atrodas visciešākajās attiecībās, kurā ir kopīgas vērtības, mērķi un uzvedības normas, piemēram, ģimene, draugi, mācību biedri vai darba kolēģi
sociālā distance – attālums starp dažādām grupām, piemēram, starp cittautiešiem
formālā grupa – tiek izveidotas, lai veiktu noteiktas darbības – mācītos, mācītu, ražotu, pētītu utt., attiecības starp locekļiem regulē oficiāli noteikti pienākumi un atbildība, ir noteikta iekšējā struktūra, noteikta varas hierarhija
empātija – intuitīvs izpratnes veids bez apdomāšanās, kad emocionāla iejaukšanās otrā cilvēkā uzreiz izraisa attiecīgu rīcību

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
|< << 2/3 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV