Архив решений Архив решений
№ 71908, Физика, 11 класс
Palidziet lūdzu ar fiziku. Tēma: Fizika mūsdienu tehnoloģiskajos procesos. Atbildiet lūdzu uz jautājumiem.Pielikumā
Посмотреть задание
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
4.uzdevums
A)
a - termistors
b - fotorezistors
c - diode
d - fotodiode
e - fotoelements
f - tranzistors
B) b,d,e
C) fotodiode - gaismas enerģija elektroenerģijā.
Gaismas diode - no elektroenerģijas līdz gaismas un siltuma enerģijai.
№ 71909, Физика, 11 класс
Palidziet lūdzu ar fiziku. Tēma: Pasaules uzbuve. Vai apgalvojums ir pareizs? Pielikumā
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1. nē
2. jā
3. nē
4. jā
5. jā
6. jā
7. nē
8. jā
9. jā
10. jā

bronzor
bronzor
bronzor
1. Jā
2. Jā
3. Jā
4. Jā
5. Nē
6. Jā
7. Nē
8. Jā
9. Jā
10. Jā
№ 71910, Физика, 11 класс
Palidziet lūdzu ar fiziku. Tēma: Pasaules uzbuve. Apvelciet pareizo atbildi? Pielikumā
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1. B
2. gan A, gan B (Katrā paaudzē vienam kvarkam elektriskais lādiņš ir +2/3, bet otram -1/3)
3. A
4. D
5. A
6. B
7. A
8. A
9. A
10. A

bronzor
bronzor
bronzor
1. D
2. B
3. A
4. C
5. A
6. С
7. A
8. D
9. A
10. B
№ 71911, Физика, 11 класс
Palidziet lūdzu ar fiziku. Tēma: Pasaules uzbuve. Ieraksti pareizo atbildi. Pielikumā
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1. C
2. A
3. B
4. D
5. 9460737937559.13
6. attālināt, pievilkt
7. ūdeņradis un hēlijs
8. atdalīti viens no otra, brīvā veidā
9. negatīvs
10. nobīdās

bronzor
bronzor
bronzor
1. C
2. A
3. B
4. D

5. 9,46 × 10^12 km
6. paplašināt, saspiest
7. uzbūves vienkārsākie elementi-ūdeņradis un hēlijs
8. nevar ievērot, pastāv brīvā veidā
9. +1
10. pārvietojas
№ 71912, Физика, 11 класс
Palidziet lūdzu ar fiziku. Tēma: Pasaules uzbuve. Dabā ir sastopams smagā ūdeņraža izotops,kura kodols ir... Pielikumā.
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
protoni - 1
neitroni - 1
u kvarki - 2
d kvarki - 1
elektroni - 1

bronzor
bronzor
bronzor
1)Protonu skaits = kārtas numurs = 1.
2) Neitronu skaits: masas secības numurs => 2-1 = 1.
Protons sastāv no divām u-kvarkām un viena d-kvarkā, un neitronu veido viens u-kvarks un divi d-kvarki =>
3) u-kvarki = 3,
4) d-kvarki = 3.
5) Elektronu skaits = Protonu skaits = 1
№ 72045, Физика, 11 класс
Elektriskā strāva.
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
fizika 6 uzd
Посмотреть решение
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
1.uzd.
a) Elektriskā strāva - daļiņu (lādiņnesēju) orientēta plūsma.
b) Elektriskā pretestība ir visām vielām, tajā skaitā vadītājiem, piemītoša īpašība
bremzēt brīvo elektronu kustību tajos. Vadītāja elektriskā pretestība ir atkarīga
no vadītāja formas, izmēriem un materiāla, no kura tas izgatavots.
c) Supravadītspēja ir strāvas vadīšana bez pretestības. Tā ir dažu tīru metālu vai
to savienojumu elektriskās pretestības izzušana, vielas temperatūrai kļūstot
zemākai par kritisko temperatūru.

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
Золотое задание (50+20 очков за решение) № 72154, Физика, 11 класс
Lūdzu palīdziet,ļoti vajag
līdz piektdienai!
Elektromagnētisms pārbaudes darbs.(vēlams,lai būtu divi varianti)
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://ibb.co/qNR21j3
https://ibb.co/m8qrTGG

bronzor
bronzor
bronzor
1. uzdevums
1. magnētiskā caurlaidība (μ)
2. teslās (T)
3. no leņķiska ātruma
4. Samazināt vijumu skaitu; izgriezt dzelzs serdi
5. Elektromagnētiskā indukcija

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 72162, Физика, 11 класс
lūdzu palīdziet FIZIKĀ.
Paldies jau iepriekš! (3 uzdevums pielikumā).

2. Aprēķinât vienatomu ideâlas gâzes iekšejo enerğiju, ja traukâ, kura tilpums 20 1, gāze rada uz trauka sienâm 4 • 105 Pa spiedienu ?

4. Siltuma dzinēja darba viela veic 128 kJ darbu, atdodot dzesetâjam 272 kJ siltuma. Sildîtâja temperatüra 500 K, dzesetâja temperatüra 273 K. Aprēķinât no sildîtâja saņemto siltuma daudzumu, reâla siltuma dzineja lietderības koeficientu un maksimâlo İespējamo lietderības koeficientu.
Посмотреть задание
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
2. Aprēķināt vienatomu ideālas gāzes iekšejo enerğiju, ja traukā, kura tilpums 20 l, gāze rada uz trauka sienām Pa spiedienu ?4. Siltuma dzinēja darba viela veic 128 kJ darbu, atdodot dzesētājam 272 kJ siltuma. Sildītāja temperatüra 500 K, dzesētāja temperatūra 273 K. Aprēķināt no sildītāja saņemto siltuma daudzumu, reāla siltuma dzineja lietderības koeficientu un maksimālo iespējamo lietderības koeficientu.

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 72266, Физика, 11 класс
Lūdzu palīdzat izpildīt fiziku
Посмотреть задание
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Dotais mērinstruments ir ommetrs
Ar šo mērinstrumentu mēra elektrisko pretestību
Šo fizikālo lielumu apzīmē ar Ω
Mērinstrumenta rādijums ir 2,6 omi.
Mērijuma absolūtā kļūda ir 0,2.
№ 72565, Физика, 11 класс
1.Paskaidro, kā var atdalīt spirtu no spirta un ūdens maisījuma. Normālā atmosfēras spiedienā spirts vārās 78 0C temperatūrā, bet ūdens - 100 0C temperatūrā?
2.Paskaidro, vai ūdens tvaiku, kura temperatūra ir 400 ºC, var pārvērsts šķidrā stāvoklī?
3.Kā mainās kušanas temperatūra kristāliskajām vielām kušanas procesā? Paskaidro!
4.Uz braucoša automobiļa priekšējā stikla snieg sniegs, kura temperatūra -2°C. Paskaidro, kāpēc sniegpārslas trieciena brīdī izkūst?

bronzor
bronzor
bronzor
a) Paskaidro, kā var atdalīt spirtu no spirta un ūdens maisījuma. Normālā atmosfēras spiedienā spirts vārās 78 ºC temperatūrā, bet ūdens – 100 ºC temperatūrā.
Var uzbāzt uz pudeles vāku ar cauruli un sasildīt visu sistēmu līdz tiem 78 grādiem. Spirts iztvaikos, kondensēsies uz pārsega, un pa trubiņu aizšļūks prom.
b) Paskaidro, vai ūdens tvaiku, kura temperatūra ir 400 ºC, var pārvērst šķidrā stāvoklī.
Tvaikam saskaroties ar karstumu, tas pārvērtīsies par ūdeni jeb būs šķidrā stāvoklī.
|< << 52/53 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV