Архив решений Архив решений
№ 22265, Философия, 12 класс
Vajag referatu par (Vai kultūras attīstība nodrošina laimi?)

bavarde
bavarde
bavarde
http://www.atlants.lv/?menu=50&virstema=4&subtema=15&w_id=370175

agent.
agent.
agent.
Lai atbildētu uz šo jautājumu vispirms ir nepieciešams noskaidrot vārdu “kultūra”, “attīstība” un “laime” jēdzienus. Lai gan skaidrojumi ir ļoti daudz (vārdam ”kultūra” ap 300), es izvēlējos tos, kas, manuprāt, vistiešāk un precīzāk raksturo šos jēdzienus.
Kultūra (lat. Cultūra, apstrādāšana, kopšana) - ir vēsturiski un sociāli nosacīta, dažādos cilvēka darbības veidos iemiesota cilvēka attieksme pret dabu, sabiedrību un pašam pret sevi, attieksme, kas rosina cilvēku darboties, reglamentē un regulē cilvēka darbību visās viņa darbības un eksistences jomās un nodrošina sabiedrībai adaptācijas iespējas un spējas mainīgajā pasaulē.1
Attīstība – viena no fundamentālajām filosofiskajām kategorijām, kas raksturo neatgriezenisku un likumsakarīgu materiālo un ideālo objektu maiņu, kā kvalitatīvo tā arī kvantitatīvo. Ļ. Vigotskis par “attīstību” uzskata :
1)pāreju no naturāliem (dabiskiem) uz augstākiem (kulturāliem) psihiskiem procesiem,
2)vielas (dabiskas parādības) pārvarēšanu un formu (aktīvs pamats), pakļaujoties sociālam noteikumam.
Laime – objektīvā nozīmē - likteņa labvēlība, subjektīvā – šīs labvēlības izjušana, tīksmes, pacilātības, apmierinātības un prieka stāvoklis. Laime saistīta ar visu īstu vērtību sasniegumiem un tieksme pēc tās var segtie ar tieksmi pēc dziļākām vērtībām.

Turp. failaa
Посмотреть решение
<1/1>

Sk1N
Sk1N
Sk1N
Vai kultūras attīstība nodrošina laimi?
Ja uz šo jautājumu vajadzētu atbildēt apstiprinoši vai noliedzoši es atbildētu “jā”. Bet šajā jautājumā ir ietverta tāda doma ka, lai atbildētu nepieciešams izvērtēt kas ir “kultūra” un “laime”.
Vārds kultūra nācis no latīņu valodas, kur cultura vispirms nozīmēja augsnes apstrādi. Vēlāk šo vārdu šo vārdu sāka attiecināt uz intelektu un garīgo kopumu. Pateikt universālu kultūras definīciju ir grūti. Viena no precīzākajām ir sekojoša:
1.dala beigas
№ 24295, Философия, 12 класс
Напишите рассуждение на тему "Смысл бытия" (500-600 слов)

Sandra
Sandra
Sandra
http://www.school-city.by/index.php?Itemid=72&id=7923&option=com_content&task=view
№ 47869, Философия, 12 класс
Учебник: Filosofija (Kūle M., Kūlis R.)
Номер задания: 1

Lūdzu palīdziet man ar filosofijas eksāmena atbildēm, jautājumi pievienotajā failā! priecāšos kaut vai par atbildi uz vienu jautājumu un par terminu skaidrojumiem. paldies jau iepriekš :)
Lūdzu palīdziet :):):):):):):)
Посмотреть задание
<1/2>

cittrons
cittrons
cittrons
Budisms ir reliģija un filozofija, kas izveidojās V gadsimtā p.m.ē. Indijā un ir balstīta uz Sidhārtas Gautamas (Budas) mācību.

Feminisms ir pārliecība, ka sievietēm pienākas tādas pašas politiskās, sociālās, seksuālās, intelektuālās un ekonomiskās tiesības kā vīriešiem.

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
|< << 1/1 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV