Результаты поиска - 'aspazija' Результаты поиска - 'aspazija'
№ 67218, Латышская литература, 11 класс
1.uzdevums un 2.uzdevums un 3.uzdevums paldies par palidzibu
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev bija rakstīts, ka jāizpilda 1., 2. un 3. uzdevums

7. pārbaudes darbs literatūrā 11. klasei
1. uzdevums. Atbildiet uz jautājumiem! (20 p.)
1. Nosauciet populārākos motīvus Raiņa darbos! Kādi notikumi sabiedrībā un paša Raiņa dzīvē sekmējuši to izvēli? (2 p.)
Ļaunuma bezspēcība;
Mainības tēma;
Mīlestība, vientulība, sāpes, garīgo vērtību nezūdamība
To izvēli sekmēja pirmais pasaules karš.
2. Kāds ir Aspazijas literārais mantojums? (2 p.)
Darbi:

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 67591, Латышская литература, 12 класс
Radošs darbs literatūrā 12.klasei
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Radošs darbs literatūrā 12.klasei

Izvēlieties vienu no dotajiem tematiem un uzrakstiet pārspriedumu (350 – 400 vārdu).

„Runāt ar darbiem – tā ir stiprākā un labākā valoda.”
„Jaunība ir avots, no kura smeļam visu mūžu.”
„Dzīvot vien dzīvi ir maz …”
(Aspazija)

„Jaunība ir avots, no kura smeļam visu mūžu.”
Šie slavenie vārdi pieder atpazīstamajam latviešu dzejniekam Rainim jeb Jānim Krišjānim Pliekšānam:

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 71574, Литература, 12 класс
Ir vajadziga palidziba Ludzu
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs literatūrā 12. klasei
I daļa. LITERĀRS TESTS.

Latviešu tautas vēsturē ir bijuši vairāki periodi, kas raksturojas ar nacionālās pašapziņas apliecinājumu. Ar 19.gs. 1. otro pusi saistās latviešu tautas pirmā atmoda. 19.gs. 50.-60.gados Latvijā izveidojas 2. Jaunlatviešu kustība. Šīs kustības aktīvākie pārstāvji bija 3. Juris Alunāns, 4. Krišjānis Barons, 5. Atis Kronvalds. 1873. gadā notika pirmie Vispārējie 6. latviešu dziedāšanas svētki. Latviešu teātra tēvs 7. Ādolfs Alunāns izveidoja pirmo latviešu teātri. 19.gs. otrajā pusē tautas atmodas procesu ietekmē 8. Andreja Pumpura eposs ”Lāčplēsis”, pirmais reālistiskais romāns Latvijā 9. „Mērnieku laiki”, 10. jauna dzeja. 19.gs. 80.-90.gadiem raksturīgs jauns tautas pašapziņas pacēlums, un tas ir saistīts ar 11. Jaunās strāvas kustību. Tajā iesaistās tādi literāti kā 12. Eduards Veidenbaums, 13. Rainis, 14. Aspazija. Šai laikā darbojas arī lielākais komēdiju meistars latviešu literatūrā 15. Rūdolfs Blaumanis, kurš ievieš latviešu prozā 16. humoreskas žanru. Dramaturģijā šai laikā tiek pārstāvēti visi žanri, gan 17. traģēdija, gan 18. komēdija, gan 19. drāma. Četrus gadus pēc jaunā autora nāves tiek izdots viņa vienīgais dzejoļu krājumiņš, kurš ir kā aicinājums uz cīņu pret dzīves netaisnību, kas izskan šādos 20. Eduarda Veidenbauma vārdos-“Mosties, mosties reiz, svabadais gars…”.

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>

ritusja55
ritusja55
ritusja55
lūdzu
Посмотреть решение
<1/1>
Бриллиантовое задание (100+40 очков за решение) № 71856, Латышская литература, 11 класс
Lūdzu palīdziet,ļoti vajag! Raiņa dzīves ceļš,2 lappuses.
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://ibb.co/3mXZRK5
https://ibb.co/mbCZGLK

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
RAIŅA DZĪVES CEĻŠ (7)
1) 3 posmi:
1. brīvības atgūšana
2. labā uzvara pār ļauno
3. mīlestība
2) “Spalviņu sīko”, “Rīta dziesmas”, “Imanta”, “Vēstule iz Petrapils”
3) “Tālas noskaņas zilā vakarā”
4) Pēc Aspazijas stāstītā: “grāmatas nosaukums radies, kad abi ar Raini staigājuši gar Vjatkas upes krastu. Vakars bija jauks. Gar debesi slīdēja zilgani vakara mākoņi, īpatnēji turienes klimatam un atmosfēriskiem apstākļiem. Zilganie mākoņi darīja it kā zilu visu vakaru. Bez tam šis vakars bija kluss, mierīgs, gaiss tīrs, caurspīdīgs un apbrīnojami skanīgs. Ienāca prrātā abas šīs vakara īpašības savienot grāmatas nosaukumā “Tālas noskaņas zilā vakarā””.

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā.
Посмотреть решение
<1/1>
Бриллиантовое задание (100+40 очков за решение) № 71942, Латышская литература, 11 класс
Lūdzu palīdziet,ļoti vajag! Raiņis un Aspazija,2 lappuses.
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://ibb.co/hmtgh08
https://ibb.co/ydDQjC4

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
literatūra - Rainis un Aspazija
Посмотреть решение
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā, ja palīdzēja, uzspiediet paldies, lūdzu.
Посмотреть решение
<1/1>

aal
aal
aal
Pielikumā.
Посмотреть решение
<1/1>
Золотое задание (50+20 очков за решение) № 72170, Латышская литература, 11 класс
Lūdzu palīdziet,ļoti vajag!
2 lappuses,romantisms latviešu literatūrā
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://ibb.co/jvvQJNg
https://ibb.co/LvcMQgy
un vajadzīgās dzejoļi https://ibb.co/7nd07xT

aal
aal
aal
1. uzdevums. Apvelciet pareizo atbildi! ( 6 punkti)
1.1. Romantisms ir 1.2. Ir vairākas romantisma izpausmes jeb veidi:
a) literatūras žanrs; a) sociālais, tautiskais, individuālais;
b) literatūras veids; b) individuālais, kolektīvais, sociālais;
c) literatūras virziens. c) individuālais, reālistiskais, sociālais.

1.3. Romantiķu darbos pretstatīta 1.4. Latviešu rakstnieki un dzejnieki – romantiķi – ir
a) daba un cilvēku jūtas; a) J. Poruks, Aspazija, brāļi Kaudzītes;
b) mīlestība un draudzība; b) Aspazija, F. Bārda, J. Poruks;
c) realitāte un sapņi. c) F. Bārda, A. Čaks, J. Rainis.

1.5. Romantiķu ideāli ir 1.6. Romantiķi savos darbos izmanto:
a) mīlestība, draudzība, brīvība; a) sarkasmu, satīru, grotesku;
b) mīlestība, personība, brīvība; b) ironiju, humoru, sarkasmu;
c) daba, personība, cīņa. c) satīru, humoru, grotesku.

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā. Ja izdarīšu 3.uzdevums, uzrakstīšu.
Посмотреть решение
<1/1>
Золотое задание (50+20 очков за решение) № 72633, Латышская литература, 12 класс
Lūdzu palīdziet!
Trimda literatūrā,tests.
Посмотреть задание
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
1. B
2.kas bija izceļojusi no dzimtenes un apmetušies uz dzīvi citur
3.A.Eglītis dzeja "Lāsts "
Aspazija luga "Vaidelote"
Rainis poēma "Daugava "
5."Jaunā gaita"
6.Blaumanis
7.B
8. M. Baltais ceļš prozā
Aspazija luga
Rainis Krauklitis
Pludonis Atraitnes dēls
Zinaīda Lazda
"Bez ceļa" proza


|< << 4/4 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV