Результаты поиска - 'atomu uzbūve' Результаты поиска - 'atomu uzbūve'
№ 60927, Химия, 10 класс
KVD atoma uzbūves raksturojums atkarībā no elementa ĶEPT
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA UN ATOMU UZBŪVE

Uzdevums (10 punkti)
Izmantojot ķīmisko elementu periodisko tabulu, ieraksti atbildes tabulā!

Nr. Jautājums vai uzdevums Atbilde
1. Kura ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš ir + 10? Neons
2. Kura ķīmiskā elementa atomā ir 32 elektroni?
Germānijs
3. Cik enerģijas līmeņos izvietoti elektroni alvas atoma kodola elektronapvalkā?
Piecos


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 60929, Химия, 10 класс
KVD Ķīmisko elementu un to savienojumu raksturojums pēc atomu uzbūves un vietas periodiskajā tabulā.
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
ĶĪMISKO ELEMENTU UN TO SAVIENOJUMU RAKSTUROJUMS PĒC ATOMU UZBŪVES UN VIETAS PERIODISKAJĀ TABULĀ

Sasniedzamais rezultāts
Raksturo ķīmisko elementu un tā savienojumus pēc vietas ķīmisko elementu periodiskajā tabulā un atoma uzbūves.

Uzdevums (15 punkti)

Aizpildi tukšās vietas tekstā, izmantojot ķīmisko elementu periodisko tabulu!

Magnijs un fosfors ir 3 perioda elementi; magnijs ir II A grupas ķīmiskais

elements, bet fosfors V A grupas ķīmiskais elements.

Magnija atoma ārējā enerģijas līmeņa elektronu konfigurācija ir 2, tāpēc tā

augstākā oksidēšanās pakāpe savienojumos ar skābekli ir 2 , tāpēc tai atbilstošā oksīda

ķīmiskā formula ir 2MgO.

Magnija oksīdam ir raksturīgas fizikālās oksīda īpašības.


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Посмотреть решение
<1/1>
№ 61038, Химия, 11 класс
Organisko savienojumu uzbūve un izomērija.
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ORGANISKO SAVIENOJUMU UZBŪVE UN IZOMĒRIJA

1. uzdevums (3 punkti)
Aizpildi tabulu!
Oglekļa atomu skaits molekulā Ūdeņraža atomu skaits molekulā Molekulformula
4 10 C4H10
6 12 C6H12
2 2 C2H2

2. uzdevums (3 punkti)
Uzraksti savienojuma C2H6 molekulas elektronformulu, struktūrformulu un saīsināto struktūrformulu!
Elektronformula:

Struktūrformula:Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
izmantoti ķīmijas dati
ja nav grūti, nospied paldies :)
Посмотреть решение
<1/1>
№ 61169, Химия, 11 класс
Ogļūdeņražu sastāvs, uzbūve un nomenklatūra
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
OGĻŪDEŅRAŽU SASTĀVS, UZBŪVE UN NOMENKLATŪRA

Darba uzdevums
1. Dotajiem ogļūdeņražu nosaukumiem izveidot molekulu modeļus, uzrakstīt to struktūrformulas un molekulformulas.
2. Dotajiem molekulu modeļiem uzrakstīt to struktūrformulas, molekulformulas un nosaukumus atbilstīgi IUPAC nomenklatūrai.

Darba piederumi, vielas
Atomu modeļu komplekts.

Darba gaita
1. Izveido C6H14 izomēru molekulu modeļus!
2. Ieraksti darba lapas 1.tabulā to saīsinātās struktūrformulas un molekulformulas!
3. Izveido C4H8 molekulu iespējamus modeļus.
4. Ieraksti darba lapas 2.tabulā ogļūdeņražu molekulu modeļu saīsinātās struktūrformulas, molekulformulas un nosaukumus atbilstīgi IUPAC nomenklatūrai!


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/2>
№ 61380, Химия, 11 класс
Palīdziet izpildīt testiņu ar 5jautājumiem.
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Organisko savienojumu uzbūve un izomērija
1. Aizpildīt tabulu.

Oglekļa atomu skaits molekulā Ūdeņraža atomu skaits molekulā Molekulformula
4 10 C4H10
6 12 C6H12
2 2 C2H2

2. Kādas formulas ir attēlotas?

a) b) c) C2H6 d) CH3 – CH3


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/2>
№ 61602, Химия, 11 класс
OGĻŪDEŅRAŽU SASTĀVS, UZBŪVE UN NOMENKLATŪRA
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
OGĻŪDEŅRAŽU SASTĀVS, UZBŪVE UN NOMENKLATŪRA

Darba uzdevums
1. Dotajiem ogļūdeņražu nosaukumiem izveidot molekulu modeļus, uzrakstīt to struktūrformulas un molekulformulas.
2. Dotajiem molekulu modeļiem uzrakstīt to struktūrformulas, molekulformulas un nosaukumus atbilstīgi IUPAC nomenklatūrai.

Darba piederumi, vielas
Atomu modeļu komplekts.

Darba gaita
1. Izveido C6H14 izomēru molekulu modeļus!
2. Ieraksti darba lapas 1.tabulā to saīsinātās struktūrformulas un molekulformulas!
3. Izveido C4H8 molekulu iespējamus modeļus.
4. Ieraksti darba lapas 2.tabulā ogļūdeņražu molekulu modeļu saīsinātās struktūrformulas, molekulformulas un nosaukumus atbilstīgi IUPAC nomenklatūrai!


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/2>
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 61612, Химия, 11 класс

Laboratorijas darbs 2.
OGĻŪDEŅRAŽU SASTĀVS, UZBŪVE UN NOMENKLATŪRA
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
OGĻŪDEŅRAŽU SASTĀVS, UZBŪVE UN NOMENKLATŪRA

Darba uzdevums
1. Dotajiem ogļūdeņražu nosaukumiem izveidot molekulu modeļus, uzrakstīt to struktūrformulas un molekulformulas.
2. Dotajiem molekulu modeļiem uzrakstīt to struktūrformulas, molekulformulas un nosaukumus atbilstīgi IUPAC nomenklatūrai.

Darba piederumi, vielas
Atomu modeļu komplekts.

Darba gaita
1. Izveido C6H14 izomēru molekulu modeļus!
2. Ieraksti darba lapas 1.tabulā to saīsinātās struktūrformulas un molekulformulas!
3. Izveido C4H8 molekulu iespējamus modeļus.
4. Ieraksti darba lapas 2.tabulā ogļūdeņražu molekulu modeļu saīsinātās struktūrformulas, molekulformulas un nosaukumus atbilstīgi IUPAC nomenklatūrai!


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/2>
Золотое задание (50+20 очков за решение) № 62607, Химия, 12 класс
Spirti un Aldehīdi.
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Izmantotas ķīmijas zināšanas.

Ja nav grūti, nospied paldies :)
Посмотреть решение
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
12. klase 1. Ieskaite– ĶĪMIJA /
Vārds Uzvārds klase
Tēma – Spirti, aldehīdi.

1. uzdevums (8 punkti)
Tekstā minēto spirtu un aldehīdu nosaukumus pārveido formulās!
Metilspirtam(CH3OH) ir kaitīga ietekme uz cilvēka organismu; tas saistīts ar metilspirta (CH3OH) ātro oksidēšanos par formaldehīdu (HCOH).
Lietojot alkoholiskos dzērienus, organismā etilspirts(CH3CH2OH) pakāpeniski oksidējas, veidojot acetaldehīdu(CH3CHO), kura līmeņa paaugstināšanās pēc alkohola lietošanas izraisa sliktu dūšu, vemšanu, nemiera sajūtu, vispārēju nespēku, sirdsdarbības paātrināšanos.

2. uzdevums (8 punkti)
Skolēns no viena skābekļa, četriem oglekļa un desmit ūdeņraža atomu modeļiem izveidoja četru dažādu spirtu izomēru uzbūves modeļus. Uzraksti izveidoto spirtu izomēru uzbūves modeļu struktūrformulas!
Butanola izomēru struktūrformulas:
• butanols - 1
CH3 - CH2 - CH2 - CH2 – OH
• butanols – 2Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 62631, Химия, 12 класс
Spirti, aldehīdi.
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Izmantotas ķīmijas zināšanas

Ja nav grūti, nospied paldies :)
Посмотреть решение
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
2. uzdevums (8 punkti)
Skolēns no viena skābekļa, četriem oglekļa un desmit ūdeņraža atomu modeļiem izveidoja četru dažādu spirtu izomēru uzbūves modeļus. Uzraksti izveidoto spirtu izomēru uzbūves modeļu struktūrformulas!
Butanola izomēru struktūrformulas:
• butanols - 1
CH3 - CH2 - CH2 - CH2 – OH
• butanols – 2

• metil propil ēteris
CH3 - O - CH2 - CH2 - CH3
• propil propil ēteris (dipropil ēteris)
CH3 - CH2 – O - CH2 - CH3


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
Бриллиантовое задание (100+40 очков за решение) № 66044, Химия, 10 класс
Briljanta uzdevums_Kimija_LUDZU palidziet. Vajag diezgan steidzami:(
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Tālmācība ķīmija 10. klasei 2. tēma I semestris
Atomu uzbūve, sastāvs. Ķīmisko elementu periodiskā tabula un atoma uzbūve. Atoma kodola un elektronapvalka uzbūve. Izotopi, kodolreakcijas. Uzdevumi: izotopu maisījuma vidējās relatīvās atommasas aprēķināšana. Vielu uzbūve, ķīmiskā saite, jonu savienojumi. Ķīmisko elementurelatīvā elektronegativitāte. Vielu fizikālo īpašību atkarība no vielu uzbūves(kristālisko režģu veidi).
1. pārbaudes darbs 10. klasei I semestris
1. uzdevums. Pabeidz teikumus!
Atomnumurs atbilst kodola lādiņam un protonu skaitam atomā. Neitronu skaitu var aprēķināt kā starpību starp izotopa masas skaitli un atomnumuru.
2. uzdevums. Izskaidro izotopa oglekļa-14 atoma kodola un elektronapvalka uzbūvi!


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
|< << 2/3 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV