Результаты поиска - 'latvieśu valoda' Результаты поиска - 'latvieśu valoda'
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 72198, Латышский язык, 12 класс
Vēlams labu vērtējumu, liels paldies.
Посмотреть задание
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
2. ieskaites darbs latviešu valodā 12. klasei 2. semestrī
1. variants
1. daļa. Izpildiet testu, atzīmējot pareizo atbildi! 20 p.
1.Kuras rindas vārdi sakārtoti alfabēta secībā?
1) Akots, akacis, akcionārs, akcija.
2) Ietilpināt, ietirgot, ietīties, ietriekties.
3) Skumīgs, skumjas, skumt, skumdināt.
4) Ķirzaka, ķivere, ķibele, ķesteris.
A 1. B 2. C 3. D 4.

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>

LABUS
LABUS
LABUS
Atbildes:

1. B
2. D
3. B
4. A
5. D
6. D
7. C
8. A
9. C
10. D
11. A
12. B
13. A
14. C
15. C
16. B
17. A
18. B
19. D
20. B
Золотое задание (50+20 очков за решение) № 72227, Литература, 12 класс
Pietiks ar sekmīgu atzīmi, lūdzu steidzami, liels paldies!
Посмотреть задание
<1/1>

aal
aal
aal
1.daļa
1. Pastāsti par vienu mūsdienu latviešu dzejnieku, nosaucot viņa dzejoļu krājumus, dzejas motīvus un tēmas.(3 p)
Māra Zālīte dzimusi 1952. gada 18. februārī un ir viena no latviešu dzejniecēm galvenokārt, bet ir arī dramaturģe un sabiedriska darbiniece. Māras Zālītes dzeja pirmoreiz tika publicēta 1971. gada Tukuma rajona avīzē. Viņas darbi it tulkoti daudzās pasaules valodās. Pirmā M. Zālītes nozīmīgā publikācija ir dzejolis „Balādīte” žurnāla „Karogs” 1972. gada pirmajā numurā. Tai seko dzejoļu krājumi „Vakar zaļajā zālē” (1977) kurā Zālīte atklāj sava „es” meklējumus, liriskās varones sastapšanās ar dabu, tiek izmantots daudz metaforu un salīdzinājumu un „Rīt varbūt” (1979) kurā parādās daudz vairāk smeldzes un dzīves pieredzē gūtu kritiku vērojumu, dzejniece atklāj savu iekšējo pasauli un tās reakciju pret apkārtējiem notikumiem, cilvēki tiek raksturoti kā mantkārīgi un naudas kāri, slēpdami savu iekšējo pasauli, vienmēr no kaut kā baidīdamies un nevarēdami būt dabiski, liriskā varone nemitīgi meklē izeju, varētu raksturot kā dvēseles izmisuma kliedzienu, kad satiekas izsapņota un reālā pasaule. Šajos abos darbos izteikti ir 70. gadu jaunatnes koptēls ar tam raksturīgo personības veidošanos un dzīves jēgas meklējumiem.

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
Золотое задание (50+20 очков за решение) № 72288, Латышский язык, 12 класс
VALODA KĀ IETEKMĒŠANAS LĪDZEKLIS *STILISTIKA
Посмотреть задание
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Nosakiet, kuram latviešu valodas funkcionālajam stilam atbilst dotie A, B,C teksti!
Pamatojiet atbilstību, ar piemēriem raksturojot katra teksta :
leksiskās īpatnības,
morfoloģiskās īpatnības,
sintaktiskās īpatnības!
Pamatojiet to ar vismaz divām šim stilam raksturīgām pazīmēm!

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 72336, Латышский язык, 11 класс
kādas ir visbiežāk pieļautās kļūdas lietišķajā saziņā?
Kas ir valsts valodas jēdziens?
Raksturo savu valodu!

Spongebobhzhzsh
Spongebobhzhzsh
Spongebobhzhzsh
Būs tikai par valsts valodu
Valsts valoda ir viena vai vairākas valodas valstī, kurai(-ām) likumdošanas ceļā ir noteikts īpašs statuss attiecīgajā valstī vai tās daļā.

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Valsts valoda var būt viena valoda, piemēram latviešu valoda Latvijā, vai tās var būt arī vairākas, piemēram somu un zviedru valodas Somijā. Dažreiz valstī ir viena valsts valoda visā valsts teritorijā, bet dažās valsts daļās ir valoda, kurai ir valsts valodas statuss tikai attiecīgajā valsts daļā, piemēram, basku valodai Basku zemē Spānijā. Ir arī valstis, kurās nav vienas valsts valodas visā valsts teritorijā, piemēram, Šveice.Mana valoda ir teiksim tā,ne tā "tīrākā",ikdienā sarunājoties ar draugiem,ģimeni lietoju arī krievu valodas un angļu valodas vārdus,kas protams, nav skaisti īstam
|< << 45/45 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV