Результаты поиска - 'prizma' Результаты поиска - 'prizma'
№ 40269, Геометрия, 11 класс
1)Slīpas prizmas sānu šķautnes garums ir 5cm, bet attālumi starp sānu šķautnēm ir3,4,5cm. prizmas tilpums ir: B)24cm³ D) 36cm³ T) 6√2 cm³ V) 30cm³

2) Piramīdas augstums AC=3cm,tās pamatā ir rombs, kura malas garuns ir 2cm, bet šaurais leņkis ir 60 gradi.piramidas tilpums ir?

Двоечник
Двоечник
Двоечник
oksik15 № 40269, Геометрия, 11 класс
см.файл
Посмотреть решение
<1/1>

Triobet
Triobet
Triobet
1)
Prizmas garums - 5 cm.

Attālumi ir 3. 4, 5 cm.

3*4*5=60 cm - attālumi.

60/5= 12 cm³= 6√2 cm³ - Prizmas tilpums.

Atbilde: Prizmas tilpums ir 6√2 cm³


2) AC= 3 cm (h)
Romba malas garumi - 2 cm.
Šaurais leņķis - 60 grādi.

3*2= 6 cm.

cos 60 = 6/x
1/2 = 6/x
x= 12 cm³

Atbilde: Piramīdas tilpums ir 12 cm³.

mupuce
mupuce
mupuce
V=1/3*Spam.*H
Ja romba šaurais leņķis ir 60*, tad īsākā diagonāle ir vienāda ar romba malu.
Tātad īsākā mala ir 2cm, garāko aprēķina pēc teorēmas:
x²(garākā mala) = 2²+2²=8(cm) x=√8=2√2(cm)
Spam.=2*2√2= 4√2 (cm²)
V=1/3*4√2*3=4√2(cm³)
№ 41564, Физика, 11 класс
Kas ir spektrs?
Ar kādiem paņēmieniem var iegūt spektru?

ozy
ozy
ozy
Gaismas spektrs ir visas krāsas, ko var iegūt no baltās krāsas.
ieej http://lv.wikipedia.org/wiki/Varavīksne
Tur rakstīts arī par paņēmieniem daļēji.
Galvenais paņēmiens ir sadalīt gaismu ar prizmu.

valerija92
valerija92
valerija92
Spektrs (latīņu: spectrum, spectare: skatīties)- nozīmju kopums un/vai to sadalījums pa jelkādu parametru,kuru var pieņemt novērojamais lielums. Tā kā pirmie tika iegūti optiskie spektri (kas atspoguļojās pašas etimoloģijas vārdā),tad līdz šim terminu spektrs lieto "vēsturiskajā" jēgā -izstarojuma vai daļiņu straumes sadalījums pa viļņu vai enerģijas garumiem.

Turpinājums -> http://lv.wikipedia.org/wiki/Spektrs

snow
snow
snow
Spektrs-izstarojuma vai daļiņu straumes sadalījums pa viļņu vai enerģijas garumiem.
Iegūst ar prizmu, ar dažādiem sāļiem,spektroskopiju nukleāras magnētu rezonansi (RMT - spektroskopija, radušos pašlaik vienu no uzstādīšanas un organisku savienojumu telpiskās struktūras apstiprinājuma galvenajām metodēm), elektroniskā pārmagnētiskā rezonanse(EPR),ciklotronu rezonanse(CR), fermomagnētiskā(FR) un antifermomagnētiskā(AFR) rezonanse.

mori105
mori105
mori105
a)spektrs ir krāsu josla (līdzīga varavīksnei), kas veidojas gaismas staram "ejot" cauri prizmai.
b)teorētiski spektru var iegūt gaismu laižot cauri gan prizmai, gan citiem stikla veodojumiem.

КаринА
КаринА
КаринА
Spektrs (latīņu: spectrum, spectare: skatīties)- nozīmju kopums un/vai to sadalījums pa jelkādu parametru,kuru var pieņemt novērojamais lielums. Tā kā pirmie tika iegūti optiskie spektri (kas atspoguļojās pašas etimoloģijas vārdā),tad līdz šim terminu spektrs lieto "vēsturiskajā" jēgā -izstarojuma vai daļiņu straumes sadalījums pa viļņu vai enerģijas garumiem.

Informācija-http://lv.wikipedia.org/wiki/Spektrs

№ 48514, Геометрия, 10 класс
Paralēlskaldnis,prizma, daudzstūris
Посмотреть задание
<1/1>

Triobet
Triobet
Triobet
1.3.9
1) ABCD - Rombs.
CC1= 8 cm = h
A1O= 4 cm.
B1O= 3 cm.

V=a*b*c*h
V= 8*4*3*h=72*8= 576 cm³
S1=1/2*d*d1= 1/2*8*4= 32/2= 16 cm²
S2= 1/2*d1*d2= 1/2*4*3= 12/2= 6 cm²
Atb: V(tilpums) = 576 cm³
S1=16 cm²; S2= 6 cm²
2) Prizma -> Paralelograms.
a=7; b=6, c= 7; h=4

V=ABC
V= 7*7*6= 294 cm³
S1= 1/2a*h
S1= 1/2*7*4= 28/2 = 14 cm²
S2= 1/2*6*4= 24/2= 12 cm²
Atb: V=294 cm³
S1= 14 cm²
S2= 12 cm²

3) Prizmas pamats -> paralelograms.
V= 240 cm³
S=V/h
S= 240/5
S= 48 cm²
Atb: Prizmas laukums 48 cm²

4)Prizma -> seškantīgais trijstūris.
A= a1=a2=a3=a4=a5=a6
A= 6 cm.
A=b=h
V=6*6*6=216 cm³
Sāni un malas ir vien.

zahar
zahar
zahar
1.3.9.
1)
2) V=252cm³ Ssanu=210cm² S=282cm²
3) 8cm
4) V=324√3cm³ Ssanu=198cm²

1.3.10.
1) 12cm
3) Ssanu=96cm² S=108cm² V=48cm³
№ 48591, Геометрия, 12 класс
Cilindrā ievilkta regulāra n-stūra prizma. Aprēķināt cilindra un prizmas sānu virsmas laukuma attiecību, ja :

a) n=3

b) n=6

zahar
zahar
zahar
cilindra laukums: S1=2*pi*R*H
n-stura prizma, n=3
S2=3√3/4 *R²
un attieciba 8√3pi/9R
ja n=6, ta S(n=3)*6
tapec attieciba: 16√3pi/3R
№ 50610, Геометрия, 11 класс
Uz šodienu vajadzīgs mājas darbiņš;) PAldies jau iepriekš!:)
*Kuba virsmas laukums ir 150cm².Apreiķināt kuba tilpumu

*Regulāra trijstūra prizmas pamata malas pagarināja 2 reizes, cik reižu izmainijās prizmas tilpums?

zahar
zahar
zahar
1.
S=6a²
150=6a²
a²=25
a=5cm - kuba malas garums
V=a³=125cm³
2. nesan'ak (

Geimeris
Geimeris
Geimeris
*Kuba virsmas laukums ir 150cm².Apreiķināt kuba tilpumu
√150*√150*√150=150√3*25*2=750√6 cm3
*Regulāra trijstūra prizmas pamata malas pagarināja 2 reizes, cik reižu izmainijās prizmas tilpums?2x


Geimeris

cittrons
cittrons
cittrons
Te būs:
150:2=75
V=75*75*75=421875cm³

Es
Es
Es
V = a^3
S=a²(kvadratam)
a²=150
a=√150=12,2 cm (viena mala)
V = a³
V=12,2³=1815,8 cm³
№ 50692, Геометрия, 12 класс
1. Kuba virsmas laukums ir 54cm². Apreikinat kuba skautnes garumu.
2. Regularas trijstura prizmas visas skautnes ir vienadas, sanu virsmas laukums ir 75cm² Apr. prizmas laukumu.

Geimeris
Geimeris
Geimeris
1. x3=54
x=(kubsakne)√54
2.a*b*3=75
a*b=25
Pieņemu, ka a=5 ; b=5, jo tas nemaina tilpumu prizmai.
Aprēķinu pamata augstumu un laukumu:
√25-6,25=√18,75=10√0,1875
Spam=50√0,1875
V=50√0,1875*5=250√0,1875

Es
Es
Es
1.√54=7√3
2.regularam 3sturim [prizmai]visi laukumi ir vienadi. t.i.75cm²
№ 51583, Геометрия, 10 класс
Kur mēs varam redzēt ģeometriskas figūras dzīve un kādas tās ir ? [Piem.Skurstenis- taisnstūrveida]

johns-zinošais
johns-zinošais
johns-zinošais
dators - taisnstūra prizma. Vispār ļoti daudz prizmu var redzēt dzīvē - ēkas, sadzīves priekšmeti, utt.
bumba - lode
egle - var ieraudzīt piramīdas formu.
lineāls - trīsstūris
galds - taisnstūris

cittrons
cittrons
cittrons
te bus:
Dzīvē tu matemātiku lieto visur arī ģeometriskās figūras te būs dažas
māja: taisnstūris, kvadrāts
logs - taisnstūris, kvadrāts, aplis(riņķis) trapece, rombs, piecstūris sešstūris un citi...
skurstenis - kvadrāts
šķīvis - riņķis
sēta - trapece, paralelograms , taisnstūris

PaTriCk
PaTriCk
PaTriCk
puķu pods-cilindrs, riepa apaļa
gulta,dators,logs-taisnstūris
Серебряное задание (25+10 очков за решение) № 52116, Математика, 12 класс
Prizmas pamatā ir taisnstūris, kura malas ir 12cm un 5cm garas. Prizmas diagonāle ar pamata plakni veido 45 grādu lielu luņķi. Aprēķini prizmas sānu šķautnes garumu. Uzzīmējiet zīmējumu

Anny-Vanny
Anny-Vanny
Anny-Vanny
Tā kā trijstūris ADC ir taisnleņķa, tad malu AC aprēķina pēc Pitagora teorēmas:
AC²=AD²+DC²
AC²=12²+5²
AC²=169
AC=√169=13cm

Tā kā trijstūra iekšējo leņķu summa ir 180 grādi, tad leņķis AA1C= 180-90-45=45grādi- seko, ka trijstūris A1AC ir vienādsānu trījstūris, jo pret vienādiem leņķiem atrodas vienādas malas- no kā seko, ka mala AA1=13cm

Atbilde: Prizmas sānu škautnes garums ir 13cm
Посмотреть решение
<1/1>

johns-zinošais
johns-zinošais
johns-zinošais
Te būs!
Посмотреть решение
<1/1>
№ 53488, Математика, 11 класс
Aprēķini regulāras sešstūra prizmas augstumu, ja tās pamata garākā diagonāle ir 36cm, bet prizmas sānu skaldnes diagonāle ir 30cm.

aaa
aaa
aaa
Sāksim ar to, ka regulārs sešstūris sastāv no 6 regulāriem trīsstūriem, kuram visas malas ir vienādas. Tātad regulārā sešstūra diognāles pusīte ir vienāda ar regulārā trīsstūra malu 36/2=18 cm. Sānu skaldne ir taisnstūris, kura diagonāle ar pamata malu (regulārā trīsstūra malu) veido taisnleņķa trīsstūri. Tātad, lai izrēķinātu prizmas augstumu izmanto pitagora teorēmu h²=30²-18² h²=900-324 h²=576 h=24 cm. Tātad regulārā sešstūra prizmas augstums ir 24 cm.
№ 55948, Геометрия, 12 класс
palīdziet lūdzu ar šiem uzdevumiem
Посмотреть задание
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
PRIZMAS
1. uzdevums (2 punkti)
Pasvītro aprakstam atbilstošos prizmas veidus (pareizas var būt vairākas atbildes)!
Dots, ka prizmas pamats ir paralelograms, kura šaurais leņķis ir 60ー, un prizmas sānu šķautnes ir perpendikulāras
pamatam. Dotā prizma ir:
a) regulāra četrstūra prizma;
b) taisns paralēlskaldnis;
c) taisnstūra paralēlskaldnis;
d) taisna četrstūra prizma.
|< << 2/6 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV