Meklēšanas rezultāti - 'ētika' Meklēšanas rezultāti - 'ētika'
№ 22815, Vēsture, 6 klase
Эссе на тему "Древний Китай"

maliffka
maliffka
maliffka
AS KINAS KULTURA

Ievads

Kina ir gandriz tikpat sena kulturas zeme ka Indija vai Mezopotamija,
kur radusies viena no vissenakajam civilizacijam pasaule. Kiniesi ir
viena no retajam pasaules tautam, kuras dzive un kultura rit taja pasa
teritorija, kur ta sakusies. Kiniesi tradicionalas kulturas pamata ir
“kiniesu ceremonija”. Neviena cita senaja civilizacija nebija tik pamatigi
izveidota uzvedibas normu sistema. Protams, tada bija ari Indija un Japana,
bet Kina etika un rituals vienmer ir bijusi cilveka dzive pasi svarigakie.
Un ar laiku tie pat aizenoja religiski – mitologisko pasaules uzskatu.
Etiskais rituals ir ari Konfucija macibas pamata. Seit jedziens “Li”
(Etika – rituals) ietver sevi tadus jedzienus ka uzvedibas kultura,
rituals, paraza, pieklajiba u.tml. Luk, dazas konfucisma macibas: “
Valdnieks valda savu tautu ar Li.” “Sevis parvaresana un pieversanas
Li – tas ir patiesais humanisms. Taja diena, kad cilveks parvar sevi
un atgriezas pie Li, debesis atgriezas pie humanisma.”

Продолжение в файле.
Apskaties risinājumu
<1/14>

bavarde
bavarde
bavarde
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9#.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.9A.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.B9

irina
irina
irina
http://allchina2004.narod.ru/index1.htm


http://myths.kulichki.net/lostcivil/china/myth0001/
http://www.skazka.com.ru/myth/kitaj/kitaj.html

Минка
Минка
Минка
Древнейшие упоминания о Китае относятся ко временам правителя Фу Си

Продолжение в файле.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 23464, Ētika, 12 klase
Ētika un estētika...

appendigz
appendigz
appendigz
Ētika (sengrieķu ήθος 'paraža, tikums, raksturs') ir filozofijas nozare - zinātne par morāli, tikumību (dažreiz tā tiek dēvēta arī par morāles filozofiju); ētikas pamatkoncepti ir, piemēram, pareizais un nepareizais, labais un ļaunais, atbildība.

Par estētikas pamatlicēju uzskatāms Aleksandrs Baumgartens (1714-1762). Estētiku kā dispciplīnu viņš izveido, par pamatu ņemot retoriku 1750.g. tiek izdots viņa darbs ar nosaukumu "Estētika". 1758.g. izdod darba otro sējumu.

  Леса
  Леса
Леса
в файле
Apskaties risinājumu
<1/2>

bavarde
bavarde
bavarde
Ētika (sengrieķu ήθος 'paraža, tikums, raksturs') ir filozofijas nozare - zinātne par morāli, tikumību (dažreiz tā tiek dēvēta arī par morāles filozofiju); ētikas pamatkoncepti ir, piemēram, pareizais un nepareizais, labais un ļaunais, atbildība.

Par estētikas pamatlicēju uzskatāms Aleksandrs Baumgartens (1714-1762). Estētiku kā dispciplīnu viņš izveido, par pamatu ņemot retoriku 1750.g. tiek izdots viņa darbs ar nosaukumu "Estētika". 1758.g. izdod darba otro sējumu.

Markoo
Markoo
Markoo
Receptīvā estētika ir virziens literatūras teorijā un kritikā, kas, ietekmējoties no fenomenoloģijas, izveidojās un spēcīgi attīstījās Vācijā un arī ASV 20.gs. 60. un 70. gados. Receptīvā estētika literatūras pētniecības un teksta interpretācijas centrā izvirza lasītāju un lasīšanas aktu, teksta iedarbību uz lasītāju; receptīvā estētika uzsver tieši lasītāja lomu teksta nozīmju veidošanā.

Ētika ir filozofijas nozare - zinātne par morāli, tikumību ētikas pamatkoncepti ir, piemēram, pareizais un nepareizais, labais un ļaunais, atbildība.
№ 26298, Ētika, 12 klase
CTO TAKOE ETIKA∞∞∞∞

abc
abc
abc
Ētika uzsver ne tik daudz rīcības, kā paša cilvēka izvērtējumu. Tikumu ētika pieņem, ka pastāv cilvēkam piemītošas īpašības – tikumi – kas arī nosaka viņa rīcību un rīcībā parādās tas, kāds ir pats cilvēks. Ideāls, vadoties pēc tikumu ētikas, ir cilvēks, kuram piemīt attiecīgās īpašības, kas nepieciešamas sabiedrības pastāvēšanai. Tikumu ētika nejautā vai indivīda rīcība ir laba, bet vai pats cilvēks ir labs, par tik, par cik tā pieņem, ka rīcība ir saistīta ar paša cilvēka iekšējo raksturu un līdz ar to uzdevums ir attīstīt noteiktus tikumus.

june18
june18
june18
Этика - это как правильно вести себя в обществе, общение,стиль одежды в соответствующих местах, поведение.

AndR
AndR
AndR
Этика – наука о нравственности. Нравственный мир личности: добро, истина, красота, идеал, смысл жизни, счастье, долг, ответственность, свобода, совесть, справедливость, дружба, любовь.

http://truesite.ru/etika/
http://www.evangelie.ru/forum/t8502.html
http://chtotakoe.info/articles/etika_252.html
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 26299, Kristīgā mācība, 9 klase
cto takoe etika ???

evuks
evuks
evuks
Ētika kā praktiskā filozofija ir mācība par dzīves gudrību, par labākas dzīves un sadzīvošanas meklējumiem, par cilvēka dzīves jēgas nozīmīgām problēmām, par cilvēku dzīves ceļiem, orientācijas iespējām pasaulē. Ētika ir grieķu cilmes vārds ar nozīmi “tikums’’, “raksturs’’, “paraža’’, “paradums’’. Vārds ētisks pats par sevi ir neitrāls, kas neliecina ne labu, ne sliktu, jo apzīmē tikai konkrētas personas vai cilvēku grupas attieksmi pret tradicionāli izveidojošos vai topošo vērtību sistēmu. Ētika vienmēr ir bijusi un ir saistīta ar sabiedrību. Ētika filozofiski apcer labo un ļauno, dzīves jēgu, cilvēku tikumus kā gudrību, skaistumu un taisnīg

girL
girL
girL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

sbn
sbn
sbn
Этика – наука о нравственности. Нравственный мир личности: добро, истина, красота, идеал, смысл жизни, счастье, долг, ответственность, свобода, совесть, справедливость, дружба, любовь.

Этика - учение о морали, ее сущности, структуре, функциях, законах, ее историческом развитии и роли в общественной жизни.

Этика - система норм нравственного поведения человека, общественной или профессиональной группы.


snow
snow
snow
Этика-это учение о нравственности, морали, иными словами, в применение к жизни, этика, это совокупность норм поведения

ROB
ROB
ROB
Этика является одной из философских дисциплин. Как известно, философия традиционно делится на логику, физику и этику. Предмет изучения этики – мораль, нравственность. Центральная проблема этики как науки – проблема добра и зла. Ввел термин «этика» Аристотель.
№ 26519, Kristīgā mācība, 4 klase
Mans uzdevums ir izveidot domrakstu par Jēzu Kristu ceturtās klases līmenī.
PALDIES!!

Roma4ka
Roma4ka
Roma4ka
Jēzus Kristus
Jēzus Kristus ir pati svarīgāka persona pasaulē!Cilvēki pat nesaprot par to ka Jēzus visu radz,bet viņi to nesaprot un turpina grēkot.Izliekoties ka ar viņien nekas nenotiks,bet ka viņi nomirs viņus gaida grēksūdze pi deva! un tagad vari turpināt pats

Emokid
Emokid
Emokid
Kas ir Jēzus Kristus? Atšķirībā no jautājuma ”Vai Dievs eksistē?”, diezgan maz cilvēku ir apšaubījuši Jēzus Kristus eksistenci. Tas ir vispārpieņemts fakts, ka Jēzus patiesi bija cilvēks, kas dzīvoja uz šīs zemes, Izraēlā, gandrīz 2000 gadus atpakaļ. Debates sākas, kad tiek izvirzīts jautājums par Jēzus patieso identitāti. Gandrīz visas lielākās reliģijas māca to, ka Jēzus bija pravietis vai liels skolotājs, vai vienkārši dievbijīgs cilvēks. Šeit mums rodas problēma, ja Bībele saka, ka Viņš bija daudz kas vairāk kā pravietis, skolotājs vai dievbijīgs cilvēks.

killer5135233
killer5135233
killer5135233
Kas ir Jēzus Kristus? Atšķirībā no jautājuma ”Vai Dievs eksistē?”, diezgan maz cilvēku ir apšaubījuši Jēzus Kristus eksistenci. Tas ir vispārpieņemts fakts, ka Jēzus patiesi bija cilvēks, kas dzīvoja uz šīs zemes, Izraēlā, gandrīz 2000 gadus atpakaļ. Debates sākas, kad tiek izvirzīts jautājums par Jēzus patieso identitāti. Gandrīz visas lielākās reliģijas māca to, ka Jēzus bija pravietis vai liels skolotājs, vai vienkārši dievbijīgs cilvēks. Šeit mums rodas problēma, ja Bībele saka, ka Viņš bija daudz kas vairāk kā pravietis, skolotājs vai dievbijīgs cilvēks.
K.S. Luiss savā grāmatā „Mere Christianity” raksta: „Es šeit cenšos atturēt ikvienu no patiesu muļķību runāšanas par Viņu [Jēzu Kristu], sakot: „Es esmu gatavs pieņemt, ka Jēzus bija liels ētikas un morāles skolotājs, bet es nepieņemu viņa apgalvojumu, ka Viņš ir Dievs.” Tā ir viena lieta, ko mums noteikti nevajadzētu teikt. Vienkāršs cilvēks, kurš runātu tādas lietas, kādas runāja Jēzus, nebūtu liels morāles skolotājs. Viņš būtu vai nu vājprātīgs lunātiķis – vienā līmenī ar kādu, kurš pasludinātu sevi par olu, vārītu bez čaumalas – vai arī pats velns no elles. Tev ir jāizdara izvēle. Vai nu šis vīrs bija un ir Dieva Dēls, vai arī viņš bija ārprātīgais, vai kas vēl ļaunāks. Tu vari turēt Viņu par muļķi, uzspļaut Viņam un nogalināt Viņu kā dēmonu, vai arī tu vari krist pie Viņa kājām un saukt Viņu par Kungu un Dievu. Bet neizdomāsim kaut kādas muļķības par to, ka Viņš bija liels cilvēces skolotājs. Viņš mums nemaz nav atstājis šādu iespēju, jo tas nebija Viņa plāns.”
Tātad, ko Jēzus teica par Sevi, kas Viņš ir? Ko Bībele saka par to, kas Viņš bija? Iesākumā apskatīsim Viņa vārdus Jāņa evaņģēlijā 10:30 „Es un Tēvs, mēs esam viens.” No pirmā acu uzmetiena varbūt neliekas, ka Viņš Sevi apliecina par Dievu, šo sacīdams, bet pavērojiet jūdu reakciju uz Viņa apgalvojumu: „Bet jūdi Viņam atbildēja: „Nevis laba darba dēļ mēs Tevi gribam nomētāt [ar akmeņiem], bet Dieva zaimošanas dēļ, tāpēc ka Tu, cilvēks būdams, dari Sevi par Dievu.”” (Jāņa ev. 10:33) Jūdi uztvēra Jēzus vārdus kā Viņa pretenziju uz Dieva statusu. Tālākajos pantos Viņš nebūt necenšas noliegt to, Viņš nesaka „Es jau neteicu, ka Esmu Dievs”. Tas norāda uz to, ka Jēzus tieši to arī gribēja pateikt, ka Viņš ir Dievs, sakot „Es un Tēvs, mēs esam viens” (Jāņa ev. 10:30). Jāņa ev. 8:58 ir atrodams vēl viens šāds piemērs. Jēzus paziņoja: „Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es.” Atkal jūdu atbildes reakcija uz šādu apgalvojumu bija tas, ka viņi salasīja akmeņus un vēlējās Jēzu ar tiem nomētāt (Jāņa ev. 8:59). Jēzus, pasludinot Savu identitāti, lieto formu „Es esmu”, kas Vecajā Derībā apzīmēja Dieva vārdu (2. Mozus 3:14). Kāpēc gan jūdi būtu gribējuši nomētāt Viņu ar akmeņiem, ja ne tāpēc, ka Viņš darīja viņu izpratnē kaut ko zaimojošu, proti, pretendēja uz to, ka ir Dievs?
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lucifer`s Angel
Lucifer`s Angel
Lucifer`s Angel
jēzus kristus ir iedomātais tēls, kas visiem ļaudīm palīdz dzīvot (nu vismaz tiem kuri naw pārliecināti par sevi)
pet tie kuri ir pārliecin;ati par savām spējam vinju neluudz
jeezus kristus tevi dziedina un padara vienemr laimiigu.. karo4e pieraxti ieksha visaadu pignju

spermis
spermis
spermis


Jautājums: "Kas ir Jēzus Kristus?"Atbilde: Kas ir Jēzus Kristus? Atšķirībā no jautājuma ”Vai Dievs eksistē?”, diezgan maz cilvēku ir apšaubījuši Jēzus Kristus eksistenci. Tas ir vispārpieņemts fakts, ka Jēzus patiesi bija cilvēks, kas dzīvoja uz šīs zemes, Izraēlā, gandrīz 2000 gadus atpakaļ. Debates sākas, kad tiek izvirzīts jautājums par Jēzus patieso identitāti. Gandrīz visas lielākās reliģijas māca to, ka Jēzus bija pravietis vai liels skolotājs, vai vienkārši dievbijīgs cilvēks.
№ 29104, Sociālās zinības, 8 klase
str. 30-31
1)uzraksti 5 svarigakas latviesu tautas etiskas vertibas.
2)Ar ko tev i mila Latvija?
Man__ skolotajam___ vecakiem___
5)spanu rakstnieks teicis:"nekas nav tik viegli ka but pieklajigam, un nekas netiek vertets tik augstu ka pieklajiba"
pieklajigs es esmu_________
man gruti but pieklajigam__________
pozalujsta pomogite o4enj nado

sisee
sisee
sisee
Man Latvija dod drošības un māju sajūtu, tā ir vieta, kur pazīstu apkārtējos cilvēkus, viņu paradumus, tās ir radniecīgas vietas un smaržas.
Skolotajam Latvija ir vērtība, kas jāiemāca skolēniem, nevar iemācīt mīlēt, bet var iemācīt cienīt, balstoties uz zināšanām.
Vecakiem Latvija ir valsts iekārta, kur nodrošina bērna tagadni un nākotni, tā ir vide, kuru bērns pazīst vislabāk.
Pieklajigs es esmu situācijās, kad to prasa ētikas likumi.
man gruti but pieklajigam, kad esmu nesavaldīgs un dusmīgs.

hhlady
hhlady
hhlady
pieklājīgs es esmu jebkurā situācijā.piekrītu spāņu rakstnieka teiktajam.man grūti būt pieklājīgam pret cilvēkiem,kas ir rupji pret mani.
№ 32743, Ķīmija, 10 klase
ir vajadzīga jebkāda veida informācija par tēmu-šķīdumi dabā. man ir jagatavo prezentācija par šo tēmu, bet neko prātīgu nevaru atrast. varbuut kads var palīdzēt? :)

kolba
kolba
kolba

Disperso sistēmu dažādība manā ikdienā.

Vielu daļiņas dabā un cilvēku veidojumos sastopamas dažādās daudzumu attiecībās un stāvokļos. Cilvēks ikdienā saskaras ar dispersajām sistēmām. To sastopamība ir plaša – no metālu sakausējumiem līdz pat pārtikas produktiem. Ikviens no mums lieto metāla izstrādājumus kā galda piederumus, darbarīkus, santehniku. Šie visi ražojumi izgatavoti no metālu sakausējumiem, kas ir klasiski cietie šķīdumi. Plašāk lietotie metālu sakausējumi ir misiņš, dažādas bronzas, kur dispersijas vide ir varš. Šiem sakausējumiem piemīt labas nodilumizturības un elektrovadītspējas.
Cilvēka gremošanas orgānu sistēma sākas ar muti, kur pirmo ķīmisko barības vielu šķelšanu veic siekalas. Tas ir koloidāls šķīdums, kur dispersijas vide ir ūdens, bet fāze – gremošanas fermenti, piemēram, amilāze, maltāze. Šajā šķīdumā fermenti nav pilnībā sadalījušies molekulās, to izmērs ir aptuveni 1 – 100 nm, tādēļ siekalas ir koloidāls šķīdums.
Pārtikā jau izsenis tiek lietota organiska skābe – etiķskābe, ko lieto kā garšvielu dārzeņu marinēšanā, gaļas ēdienos. 9% galda etiķa šķīdums ir īsts šķīdums, tajā nav iespējams jebkādā veidā saskatīt skābes daļiņas – acetātjonus un ūdeņraža jonus. Bez etiķa klātbūtnes nevar pilnvērtīgi pagatavot arī kāpostu ēdienus.
Līdzīgi kā etiķi, celtniecībā, saimniecībā un lauksaimniecībā izmanto daudz un dažādus citus šķīdumus: krāsu emulsijas un aerosoli (rupji dispersa sistēma), trauku mazgāšanas līdzekļu šķīdumi (koloīdi šķīdumi), minerālmēslojuma šķīdumi (īstie šķīdumi) u.c.
Praktiski visos priekšmetos un izstrādājumos ir saskatāmas dispersās sistēmas. To daudzveidība sastopama 9 dispersijas vides un dispersās fāzes agregātstāvokļu kombinācijās.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 34953, Vēsture, 8 klase
Uzraksti ko nozīmē vārdi : (Raksturīgākie jauno laiku procesi)
Renesanse-
Humānisms-

Uzraksti ko nozīmē vārdi : (Lielie geogrāfiskie atklājumi)
Reformācija-
Absolūtisms-
Apgaismība-

snow
snow
snow
Renesanse - Strauja mākslas un zinātnes uzplaukuma laikmets 14. - 16. gs.
Humānisms - Uzskatu kopums, kuriem raksturīga mīlestība uz cilvēkiem, cieņa pret tiem, rūpes par cilvēku labklājību.
reformācija - Plaša politiska kustība pret feodālismu, kas izpaudās kā cīņa pret katoļu baznīcu un pāvesta varu.
Absolūtisms - Valsts pārvaldes forma, kurā augstākā vara neierobežoti pieder valdniekam; neierobežota monarhija.
Apgaismība - Zinātnes un kultūras izplatīšana feodālisma apstākļos 17.-18. gadsimtā.

jutux13
jutux13
jutux13
Renesance - laikposms, kad atdzima cilvēku interese par grieķu un romiešu tradīcijām un pasauli.
ir humānisti - domātāji, kas uzsvēra cilvēka īpašo lomu un vērtību pasulē.
Reformācija - kustība par baznīcas pārveidošanu.
Absolūtisms - monarhija, kam raksturīga neierobežota valdnieka vara.
Apgaismība - laikmets, kad domātāji aicina tautu plašāk izmontot zinātnes sasniegumus.

LŪDZU

sugaro
sugaro
sugaro
Renesanse - laika posms atsevišķu Eiropas valstu kultūras un ideoloģijas attīstībā, kas raksturojams ar spožu zinātnes, mākslas un literatūras uzplaukumu (Itālijā no 14. līdz 16. gs., citās valstīs no 15.gs.,beigām līdz16.gs., vidum).
Humānisms -
• viena no ētikas kategorijām filozofijā.
• uzskatu sistēma Eiropā, radusies Renesanses beigu periodā.
Protestantu reformācija bija XVI gs. notikusī Baznīcas šķelšanās - t.s. reformatoru (Luters, Cvinglijs, Kalvins, Mincers u.c.) kustība, kuras mērķis bija reformēt katoļu baznīcu Eiropā. Rezultātā radās virkne sektu, no kurām turpmākajos gadsimtos izveidojās vairākas konfesijas, kuras pastāv arī

cittrons
cittrons
cittrons
Renesanse - laika posms atsevišķu Eiropas valstu kultūras un ideoloģijas attīstībā, kas raksturojams ar spožu zinātnes, mākslas un literatūras uzplaukumu (Itālijā no 14. līdz 16. gs., citās valstīs no 15.gs.,beigām līdz16.gs., vidum).

Turp. faila
Apskaties risinājumu
<1/1>

bavarde
bavarde
bavarde
Renesanse - laika posms atsevišķu Eiropas valstu kultūras un ideoloģijas attīstībā, kas raksturojams ar spožu zinātnes, mākslas un literatūras uzplaukumu

Humānisms -
* viena no ētikas kategorijām filozofijā.
* uzskatu sistēma Eiropā, radusies Renesanses beigu periodā.

Absolūtisms - monarhijas pakāpe, kurai raksturīga absolūta, vienpersoniska monarha vara.

Par apgaismību mēdz dēvēt: Apgaismības laikmetu - filozofiskās domas attīstības posmu Eiropā, kas radās 18. gs. un, kam bija raksturīga ticība cilvēka prāta varenībai un, kas ietekmēja politiskās, reliģiskās un pedagoģisk'as idejas.
№ 39201, Vēsture, 8 klase
Uzrakstiet pārspriedumu par tēmu "Kāpēc pieminekļi izraisa diskusijas par vēsturi"
Iepriekš paldies. :)

  Леса
  Леса
Леса
ne vienmēr pieminekļi rāda vai atspoguļo to, ko grib redzēt. vai tas ka kas pieņem valsti. pagājušā gadsimta daudz pieminekļu līdz šim ir pārspriežams. tas kas tad skaitījās svarīgs heroisks, pašlaik valstij nav nozīmi. vai tas ne ētika pēc politiskiem apsvērumiem. īpaši tas attiecas nacisma pieminekļiem, rasisma, vai bijušo virsaišu pieminekļi, kurus pašlaik skaita ne tādus kādi skaitīja agrāk.

Lita_9
Lita_9
Lita_9
Brīvības piemineklis atrodas Latvijas galvaspilsētas Rīgas centrā, Brīvības bulvārī, pie Vecrīgas. Tas tika uzcelts Brīvības cīņās kritušo piemiņai, bet mūsdienās tas tiek uzskatīts par Latvijas valstiskuma, latviešu tautas vienotības, neatkarības un brīvības simbolu. Piemineklis, kas tika atklāts 1935. gadā ir 42 metrus augsts un veidots no pelēka un sarkana granīta, travertīna, dzelzsbetona un vara.

Pieminekļa kompozīciju veido trīspadsmit skulptūras un bareljefi, kuros tēlota Latvijas vēsture un kultūra. Pieminekļa masīvs veidots monolītām četrstūrainām formām, kas izkārtotas viena virs otras. Virzienā uz augšu pieminekļa forma sašaurin

Triobet
Triobet
Triobet
Kad es redzu kādu pieminekli, man ar viņu asociējās ļoti labas domas, un sajūtas. Pieminekļi saistās ar vēsturi, jo vini ir uzbuvēti sen, un pēc pieminekļa attēlota mēs varam iedomāties, kas bija agrāk noticis un kas agrāk bija labs, tad kad mūs vel nebija uz sās zemes.

šōrty
šōrty
šōrty
Pieminekļi izraisa diskusijas par vēsturi,jo pieminekļi ir vēsturisks avots.Pieminekļi ir ļoti svarīgi.Katrs piemineklis glabā sevī kādu vēsturisku informācu,un katrs piemineklis ir savādāsks un katrs piemineklis ar ko citu ir īpaš.
__________________
gaidu thanks :))
№ 39826, Literatūra, 11 klase
Uzdevumi par Raiņa ''Gals un sākums''
1.Kādas ir dzejolī risinātās tēmas? Vienu analizē plašāk.
2.Analizē dzejoļa kompozīciju-cik/kādi vaiņagi ir dzejolī.
3.Izraksti kādas atziņas Rainis pauž par dzīves grūtībām,dzīves jēgu,dabas lomu cilvēka dzīvē,nāvi,draudzibu u.c.
4.Kādus jautājumus tev uzdod Raiņa dzejoļa liriskais varonis.

Būšu priecīga par katru atbildi, kaut vai tikai uz 1 jautājumu ! :)

Triobet
Triobet
Triobet
1. Visās lugās caur folklorā rastiem tēliem risinātas tautas vienotības, neatkarības cīņu un cilvēka brīvības, ētikas tēmas un runāts par atbildību nākotnes priekšā,
2. Dzejoļu krājuma “Gals un sākums” ērkšķu vainagā Rainis apkopojis dzejoļus, ... Ērkšķu vaiņaga pirmais dzejolis ir “Dienas allažība”,
3.Vaicāts par izjūtām, kādas. rodas tad, kad citi puikas dzenā .... menēm, kam grūtības pildīt vecāku lomu.
4. Kāda ironija Raiņa dzejolī piemita?
|< << 1/4 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV