Meklēšanas rezultāti - 'ŗūpniecības resursi' Meklēšanas rezultāti - 'ŗūpniecības resursi'
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 61651, Ģeogrāfija, 9 klase
Latvijas saimnieciba
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā. :)
Apskaties risinājumu
<1/3>

Enja90
Enja90
Enja90
Failā
Apskaties risinājumu
<1/3>

Ekucis
Ekucis
Ekucis
te buus.
Apskaties risinājumu
<1/3>

xanthippe
xanthippe
xanthippe
Latvijas saimniecība


1. Raksturo saimniecības sektorus!. Nosauc pie katra sektora vienu profesiju!

Primārais –Primārais sektors ir saimniecības pamats, jo tas ražo izejvielas sekundārajam sektoram. Primārajā sektorā ietilpst nozares, kuras ražo produktus no dabas resursiem : enerģētika, kalnrūpniecība, mežsaimniecība, zvejniecība un lauksaimniecība. Šī sektora attīstībā būtiska nozīme ir dabas un darbaspēka resursiem, kā arī saražotās produkcijas tālākizmantošanas iespējām.
Nozīmīga primārā sektora nozare ir zvejniecība, jo tās bioloģiskie resursi – zivis, jūras dzīvnieki, moluski un jūras augi ir liels ieguvums pārtikas problēmu risināšanā.

Sekundārais –Sekundārais sektors ir viens no nozaru trīs pamatsektoriem. To veido apstrādes rūpniecība, energoapgāde, gāzes apgāde, ūdensapgāde un būvniecība. Sekundārais sektors bija galvenais tautsaimniecības sektors rūpniecības sabiedrībā.

Terciārais –Pakalpojumu sniegšana - Tirdzniecība, automobiļu un sadzīves iekārtu remonts, Viesnīcas un restorāni ,Transports un sakari, Finanšu operācijas, Darbības ar nekustamo īpašumu, noma, Izglītība,Veselības un sociālā aprūpe,Pārējie pakalpojumi.

Kvartārais –Informācijas nozares.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>
№ 62155, Ģeogrāfija, 11 klase
Dabas resursi.. luudzu paliidziet steidzami.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
lūdzu :)

Pārbaudes darbs „Dabas resursi
1. Raksturot pasaules zemes fonda struktūru. (no kā sastāv, kas palielinās, kas samazinās, cēloņi.)
Pasaules zemes fondu veido trīs aptuveni vienādas daļas – lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 37,1% , meži – 31,7 % un pārējās zemes – 31,2 %. Nozīmīgāks rādītājs par kopējo zemes fonda lielumu ir nodrošinājums ar zemes resursiem – rāda, cik hektāru sauszemes vidēji ir vienam iedzīvotājam. Vislabāk ar zemes resursiem ir nodrošināta lielā, bet mazapdzīvota Austrālija – 30 ha/cilv., bet vissliktāk – Āzija – 0,8 ha/cilv. Vienam cilvēkam pasaulē ir tikai 0,2 ha aramzemju.
Pasaules zemes fonda struktūra nemitīgi mainās – cilvēki paplašina apstrādājamo zemju platības, kā arī cilvēku nesaimnieciskās rīcības dēļ notiek zemes degradācija – erozijas attīstība, sasāļošanās, pārtuksnešošanās, pārpurvošanās, piesārņošana, aizņemšana ar būvēm, komunikācijām, rūpniecības objektiem. Par cēloņiem varētu saukt pārmērīgo noganīšanu. Tiek nogalināti ļoti daudz dzīvnieku, līdz ar to daudz dzīvnieku nonāk uz izmiršanas robežas. Arī pārmērīga mežu izciršana ir ļoti slikta, jo tā tiek iznīcināta daudzu dzīvnieku dabiskās mājvietas. Nedrīkst aizmirst pieminēt arī globālo sasilšanu, kutu sekmē cilvēku rīcība – automašīnu izplūdes gāzes, fabrikas.


Turpinājums failā->
Apskaties risinājumu
<1/2>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 68271, Ģeogrāfija, 12 klase
СРОЧНО,пожалуйста помогите выполнить 1,2,3,6 задания,зарание огромное спасибо
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs
RŪPNIECĪBAS IZEJI/fELU RESURSI UN CITI RESURSU VEIDI
I. variants
(Vārds, uzvārds, klase)
1. Ar X apstipriniet vai noliedziet apgalvojumu! (6 punkti)

Nr, p. k.
Apgalvojums


1.
Lielākais aramzemju īpatsvars ir Austrālijā.

x
2.
Ar zemes resursiem vislabāk ir nodrošināta Āzija.

x
3.
Zivju nozveja pasaulē palielinās.
x

4.
Augsnes resursi ir izsmejami atjaunojami resursi.

x
5.
Humīda klimata apstākļos parasti izjūtams liels saldūdens resursu deficīts.
x

6.
Lielākās marikultūras audzētājas ir Āzijas valstis.
xTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68384, Ģeogrāfija, 12 klase
1.uzdevums un 2.uzdevums un 3.uzdevums. Paldies par palidzibu!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs
RŪPNIECĪBAS IZEJI/fELU RESURSI UN CITI RESURSU VEIDI
I. variants
(Vārds, uzvārds, klase)
1. Ar X apstipriniet vai noliedziet apgalvojumu! (6 punkti)

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68385, Ģeogrāfija, 12 klase
4.uzdevums un 5.uzdevums. Paldies par palidzibu!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs
RŪPNIECĪBAS IZEJI/fELU RESURSI UN CITI RESURSU VEIDI
I. variants
(Vārds, uzvārds, klase)
1. Ar X apstipriniet vai noliedziet apgalvojumu! (6 punkti)


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68386, Ģeogrāfija, 12 klase
6.uzdevums un 7.uzdevums. Paldies par palidzibu!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs
RŪPNIECĪBAS IZEJI/fELU RESURSI UN CITI RESURSU VEIDI
I. variants
(Vārds, uzvārds, klase)
1. Ar X apstipriniet vai noliedziet apgalvojumu! (6 punkti)


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71384, Ģeogrāfija, 12 klase
paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
RŪPNIECĪBAS IZEJIVIELU RESURSI UN CITI RESURSU VEIDI
I. variants
(Vārds, uzvārds, klase)
1. Ar X apstipriniet vai noliedziet apgalvojumu! (6 punkti)

Nr, p. k.
Apgalvojums


1.
Lielākais aramzemju īpatsvars ir Austrālijā.

X
2.
Ar zemes resursiem vislabāk ir nodrošināta Āzija.

X
3.
Zivju nozveja pasaulē palielinās.
X

4.
Augsnes resursi ir izsmejami atjaunojami resursi.

X
5.
Humīda klimata apstākļos parasti izjūtams liels saldūdens resursu deficīts.
X

6.
Lielākās marikultūras audzētājas ir Āzijas valstis.
XTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71529, Ģeogrāfija, 12 klase
visu KD? ludzu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Ieskaites darbs 1.semestris
RŪPNIECĪBAS IZEJIVIELU RESURSI UN CITI RESURSU VEIDI
I. variants
(Vārds, uzvārds, klase)
1. Ar X apstipriniet vai noliedziet apgalvojumu! (6 punkti)

Nr, p. k.
Apgalvojums


1.
Lielākais aramzemju īpatsvars ir Austrālijā.
x

2.
Ar zemes resursiem vislabāk ir nodrošināta Āzija.

x
3.
Zivju nozveja pasaulē palielinās.
x

4.
Augsnes resursi ir izsmejami atjaunojami resursi.
x

5.
Humīda klimata apstākļos parasti izjūtams liels saldūdens resursu deficīts.

x
6.
Lielākās marikultūras audzētājas ir Āzijas valstis.
xTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV