Meklēšanas rezultāti - 'cilvēka darbības ietekme ekosistēmās' Meklēšanas rezultāti - 'cilvēka darbības ietekme ekosistēmās'
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 67056, Ģeogrāfija, 11 klase
:)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs ģeogrāfijā 11.klasē
Cilvēka darbības ietekme ekosistēmās un ainavu veidošanās procesos.”

1.Aizpildiet tabulu un atbildiet uz jautājumu. (14 punkti)
Raksturojums
Londonas tipa jeb mitrais smogs
Losandželosas tipa jeb sausais smogs
Īss klimatisko apstākļu raksturojums
Raksturīga bieza migla ar dūmu, kvēpu un kaitīgu gāzu piejaukumu.
Atmosfēras piesārņojums, kas ir bez miglas.
Diennakts laiks, kad smogs ir vairāk izteikts
Vakars, nakts
Diena (pusdienlaiks)

Galvenie piesārņojuma avoti
Akmeņogļu un mazuta dedzināšanas process.
Transporta izplūdes gāzu izdalījumi (slāpekļa oksīds, ogļūdeņraži)
Ķīmiskās vielas, kas veido smogu
Veidojas sēra dioksīds.
Saules radiācijas ietekmē veido oksidantus (ozons, nitrāti, slāpekļa un oglekļa oksīdi)
Ietekme uz veselību un vidi
Temperatūras paaugstināšanās; augiem tiek bojātas lapas un samazinās to mūža ilgums.
Saasina cilvēku veselības stāvokli (elpceļu infekcija, acu, deguna un rīkles gļotādas iekaisumu u.c.)


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67115, Ģeogrāfija, 11 klase
1.uzdevums un 2.uzdevums un 3.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
skat. failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tematiskais pārbaudes darbs ģeogrāfijā N 6
Tēma: Cilvēka darbības ietekme ekosistēmās
Vārds_______________Uzvārds_______________Klase_______________Datums_______________LABU VEIKSMI!
1. uzdevums Apvelc pareizo atbildi! (5 punkti) [Vērtēšanas kritēriji: Par katru pareizu atbildi- 1 punkts: 5x1=5p.]
1. Dienvidamerikas ekvatoriālie meži ir:
a) džungļi; b) selva; c) ljanas;
2. Ekvatoriālos mežos izplatīta:
a) melnzeme; b) podzolaugsne; c) sarkanā feralītu augsne
3. Mitrāji Latvijā nav:
a) Randu pļavas; b) Papes ezera komplekss ; c) Ventas rumba;
4. Āfrikas plašajā tuksnesī rezervātā pirms 280 milj. gadu auga tropiskais mežs:
a) Masai Maras; b) Aira un Teneres; c) Ngorongoro;
5. Pieokeāniskie tuksneši:

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67116, Ģeogrāfija, 11 klase
4.uzdevums un 5.uzdevums un 6.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tematiskais pārbaudes darbs ģeogrāfijā N 6
Tēma: Cilvēka darbības ietekme ekosistēmās
4. uzdevums Papildiniet teikumus! (3 punkti).
[Vērtēšanas kritēriji: Par loģiski pareizu papildinājumu- 1 punkts: 3x1=3p.]
A. Notiekot pastiprinātai lauku noganīšanai ar mājlopiem, rodas problēma, ka augsne tiek degradēta.
B. Nīderlandes iedzīvotājus īpašu neuztrauc tas, ka 40% no valsts teritorijas atrodas zemāk par jūras līmeni, jo ir pārticība, auglīga augsne.
C. Visvienkāršākais, vislētākais, visefektīvākais ceļojošo kāpu nostiprināšanas veids ir apmežošana par šo ideju profesors Ticiuss 1768. gadā saņēma prēmiju.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67117, Ģeogrāfija, 11 klase
8.uzdevums un 9.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tematiskais pārbaudes darbs ģeogrāfijā N 6
Tēma: Cilvēka darbības ietekme ekosistēmās

8.uzdevums. Iepazīsties ar doto informāciju, izanalizē to un komentē! (3punkti)
[Vērtēšanas kritēriji: Par katru loģisku komentāru- 1 punkts: 3x1=3p.]
Pašlaik cilvēka dzīves laiks ir tik īss, ka mēs neprotam ievērot globālās sakarības un šiem likumiem pakārtot savu rīcību. Bet neaizmirsīsim, ka cilvēku sabiedrībā darbojas neskaitāmas automātiskās regulēšanas sistēmas. Tas nozīmē, piemēram, ja dažādu slimību, zemes piesārņojuma vai vienkārši pārapdzīvotības(ūdens, pārtikas un enerģijas avotu trūkums)dēļ cilvēki masveidā ies bojā, tiks izveidota pilnīgi jauna ētika un morāle, kurā prioritāte būs nevis indivīda tiesībām, bet visas cilvēces izdzīvošanai. „Terra”, marts -aprīlis, 2009.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67264, Ģeogrāfija, 11 klase
1. uzdevums un 2.uzdevums un 3.uzdevums
Paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev rakstīts, ka jāpilda 1., 2., 3 uzdevums

Tematiskais pārbaudes darbs ģeogrāfijā N 6
Tēma: Cilvēka darbības ietekme ekosistēmās
Vārds_______________Uzvārds_______________Klase_______________Datums_______________LABU VEIKSMI!
1. uzdevums Apvelc pareizo atbildi! (5 punkti) [Vērtēšanas kritēriji: Par katru pareizu atbildi- 1 punkts: 5x1=5p.]
1. Dienvidamerikas ekvatoriālie meži ir:
a) džungļi; b) selva; c) ljanas;
2. Ekvatoriālos mežos izplatīta:
a) melnzeme; b) podzolaugsne; c) sarkanā feralītu augsne
3. Mitrāji Latvijā nav:
a) Randu pļavas; b) Papes ezera komplekss ; c) Ventas rumba;
4. Āfrikas plašajā tuksnesī rezervātā pirms 280 milj. gadu auga tropiskais mežs:

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Ģeogrāfija, 11 klase
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67265, Ģeogrāfija, 11 klase
4. uzdevums un 5.uzdevums un 6.uzdevums
Paldies par palidzibu)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tematiskais pārbaudes darbs ģeogrāfijā N 6
Tēma: Cilvēka darbības ietekme ekosistēmās
4. uzdevums Papildiniet teikumus! (3 punkti).
[Vērtēšanas kritēriji: Par loģiski pareizu papildinājumu- 1 punkts: 3x1=3p.]
A. Notiekot pastiprinātai lauku noganīšanai ar mājlopiem, rodas problēma, ka augsne tiek degradēta.
B. Nīderlandes iedzīvotājus īpašu neuztrauc tas, ka 40% no valsts teritorijas atrodas zemāk par jūras līmeni, jo ir pārticība, auglīga augsne.
C. Visvienkāršākais, vislētākais, visefektīvākais ceļojošo kāpu nostiprināšanas veids ir apmežošana par šo ideju profesors Ticiuss 1768. gadā saņēma prēmiju.

5. uzdevums Aizpildi tukšās ailes tabulā par litosfēras plātņu kustībām! (5 punkti)

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68429, Ģeogrāfija, 11 klase
Ģeogrāfija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs
Cilvēka darbības ietekme ekosistēmās un ainavu veidošanās procesos

1. Ar X apstiprineti vai noliedziet apgalvojumu! (5 punkti)
Nr.p.k.
Apgalvojums


1.
Nozīmīgas apdraudētās biomas ir koraļļu rifi un mangrovju audzes.
x

2.
Pasaulē pirmais nacionālais parks ir Josemitu nacionālais parks.

x
3.
Pasaulē lielākā nevalstiskā dabas aizsardzības organizācija ir Greenpeace.

x
4.
Mitrāju saglabāšanu un saprātīgu izmantošanu nodrošina Ramsāres konvencija.
x

5.
Protokolu par klimata pārmaiņām parakstīja Kioto.
xTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

ShamanCat
ShamanCat
ShamanCat
Veiksmi! ^^
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70549, Ģeogrāfija, 11 klase
.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Cilvēka darbības ietekme ekosistēmās un ainavu veidošanās procesos

1. Ar X apstiprineti vai noliedziet apgalvojumu! (5 punkti)
Nr.p.k.
Apgalvojums


1.
Nozīmīgas apdraudētās biomas ir koraļļu rifi un mangrovju audzes.
x

2.
Pasaulē pirmais nacionālais parks ir Josemitu nacionālais parks.

X (Jeloustonas)
3.
Pasaulē lielākā nevalstiskā dabas aizsardzības organizācija ir Greenpeace.
x

4.
Mitrāju saglabāšanu un saprātīgu izmantošanu nodrošina Ramsāres konvencija.
x

5.
Protokolu par klimata pārmaiņām parakstīja Kioto.
xTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71701, Ģeogrāfija, 11 klase
Pārbaudes darbs- cilvēka darbības ietekme ekosistēmās un ainavu veidošanās procesos.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Cilvēka darbības ietekme ekosistēmās un ainavu veidošanās procesos

1. Ar X apstiprineti vai noliedziet apgalvojumu! (5 punkti)
Nr.p.k.
Apgalvojums


1.
Nozīmīgas apdraudētās biomas ir koraļļu rifi un mangrovju audzes.
x

2.
Pasaulē pirmais nacionālais parks ir Josemitu nacionālais parks.

X (Jeloustonas)
3.
Pasaulē lielākā nevalstiskā dabas aizsardzības organizācija ir Greenpeace.
x

4.
Mitrāju saglabāšanu un saprātīgu izmantošanu nodrošina Ramsāres konvencija.
x

5.
Protokolu par klimata pārmaiņām parakstīja Kioto.
xTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 73664, Ģeogrāfija, 11 klase
Pārbaudes darbs. Cilvēka darbības ietekme ekosistēmās un ainavu veidošanās procesos.Lūdzu palīdzet man!!!!!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Pārbaudes darbs. Cilvēka darbības ietekme ekosistēmās un ainavu veidošanās procesos.
Vārds _____________Uzvārds ________________ klase __.___________ datums _24.03.2021__________

1. uzdevums: Pretī raksturojumam ierakstiet atbilstošās biomas burtu! (4 punkti)
A - stepe, B - musonu meži, C - savanna, D - Vidusjūras cietlapju meži

1. Saglabājusies kalnainos apgabalos, tās vietā tiek kultivēti korķozoli – ____D_______
2. īpaši piemērota lauksaimniecībai, tur atrodas pasaules nozīmīgākie graudkopības rajoni - ____A___
3. Lielas platības aizņem Indoķīnas pussalā - _____B____
4. Izplatīta subekvatoriālajā un tropu klimata joslā - ___C_______


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV