Meklēšanas rezultāti - 'eleğija' Meklēšanas rezultāti - 'eleğija'
№ 39144, Latviešu literatūra, 9 klase
uzdevums failaa.
Apskaties uzdevumu
<1/2>

JENNKY14
JENNKY14
JENNKY14
A.Skujinas dzejolī ir vairāk dažādu māksliniecisko izteiksmes līdzekļu, piemēram, epiteti-tumsa melna, saules siltas, u.t.t. šājā dzejolī ir vairāk salīdzinājumu, piemēram, diena izkvēlo kā cigaretes pelni. Vairāk izmanototas redzes gleznas.
Aleksandra Caka dzejolis ''Elegija'' ir rakstīts pantos. Ir izmantas dzirdes gleznas. Loti daudz izmantotas redzes gleznas tāpat kā A.Skujinas dzejolī.
Abos dzejoļos rakstīts par mūžu, par dzīvi.
Abi mākslinieki ir izmantojuši mākslinieciskiem līdzekļiem bagātu valodu.
№ 51059, Latviešu valoda, 10 klase
Vardi nozimi: oāze,elērģija,metrapole,apokalipse,liedags,humāns,ērms.

ievinja188
ievinja188
ievinja188
oāze - ūdens vieta tuksnesī
elēģija- lēns, skumīgs dzejolis
metropole- lielpilsēta
apokalipse- pasaules gals
liedags- pludmale
humāns- cilvēcīgs
ērmīgs - jocīgs, neparasts

crazy_aga
crazy_aga
crazy_aga
āze ir tuksnešainā apvidū pie dabīga ūdens avota ar veģetāciju klāta teritorija

Metropole - liela pilsēta, iedzīvotāju skaits tajā parasti pārsniedz miljonu

Apokalipse nozīmē ''atklājums/apgaismība''

Pirmais sauszemes biotops jūras krastā ir pludmale jeb liedags

Īpašības vārds humāns latviešu valodā lietojams ar nozīmi 'cilvēcīgs'

Piedod dažus nezinu :(

gunuxs
gunuxs
gunuxs
oāze -Vieta tuksnesī, kur ir ūdens un augi.
elērģija-Palielināts organisma jutīgums pret tam svešu vielu iedarbību.
metrapole- Imperiālistiska lielvalsts attiecībā pret savām kolonijām un atkarīgajām zemēm.
apokalipse-apolitisks
liedags-Gludā, viļņu noskalotā, jūras krasta daļa starp ūdeni un kāpām
humāns-Cilvēcīgs, tāds, kas mīl cilvēkus; tāds, kurā izpaužas atsaucība, sirsnība, cieņa pret cilvēkiem.
ērms-Tas, kas ir ļoti neparasts, savāds

leila
leila
leila
Vārdu nozīmes skaties failā! :)

oāze -es, dsk. ģen. -žu, s.
1. Tuksneša vai pustuksneša vieta, kur ir bagātīga augu valsts, arī attīstīta zemkopība.
// pārn. Miera un atpūtas vieta.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

cittrons
cittrons
cittrons
Elēģija ir viens no galvenajiem lirikas žanriem. Jamba formā, skumja noskaņa, parasti mīlestības motīvi, personiskie iespaidi, intīmās izjūtas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 56578, Latviešu literatūra, 11 klase
Regina Ezeras -egelija
1)nosauciet R.Ezeras darba zanru un miniet vismaz divas sim zanram raksturigakas pazimes,ko saskatat daildarba?
2)nosauciet R.Ezeras darba galveno temu!
3)kadi dzejiski teli rosina rakstnieces pardomas par cilveka aiziesanu miziba?
4)ka rakstniece parada cilveka un dabas vienotibu?
6)kada jusuprat,ir R.Ezeras darba noskana?
8)izrakstiet no autora divus retoriskos jautajumus un paskaidrojiet,kapec jusuprat tie lietoti
10)izrakstiet no teksta noraditos leksikas slanu piemerus
jaunvardi-
poetismi-
termini-
11)kadas pardomas jusos rosina R.Ezeras darbs elegija

okindra
okindra
okindra
1.Nosakiet R. Ezeras darba žanru un miniet vismaz divas šim žanram raksturīgas pazīmes, ko saskatāt daiļdarbā!
R. Ezeras darba žanrs ir miniatūra. Šim žanram raksturīgas pazīmes – vienots, kompozicionāli pabeigts darbs; tēlojums ar kodolīgu saturu.

2.Nosauciet R. Ezeras darba galveno tēmu!
Es saskatīju „Elēģijā” vairākas tēmas. Tas ir cilvēka būtība; cilvēka aiziešana mūžībā; cilvēka un dabas vienotība; vientulība.

3.Kādi dzejiski tēli rosina rakstnieces pārdomas par cilvēka aiziešanu mūžībā?
Lapas, rasa un āboli rosina rakstnieces pārdomas par cilvēka aiziešanu mūžībā.

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1)Miniatūra
Pazīmes:
*neliela apjoma darbs ar pārdomu raksturu.
*izmantoti tēlainās izteiksmes līdzekļi.
2) Filozofiskas pārdomas par dabas un cilvēku saistību.
3) ābele un āboli

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 58240, Literatūra, 10 klase
nosleguma darbs
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs
literatūrā 10. klasei

1. uzdevums. Papildiniet iesākto shēmu, minot arī 8 literatūras žanrus! ( 3 punkti – par veidiem + 4 punkti – 0,5 p. par katru nosaukto literatūras žanru)
Literatūras veidi

Epika jeb proza Lirika jeb dzeja Drāma jeb dramaturģija
*stāsts *oda *traģēdija
*miniatūra *tanka *komēdija
*novele *haika *drāma

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs
literatūrā 10. klasei

1. uzdevums. Papildiniet iesākto shēmu, minot arī 8 literatūras žanrus! ( 3 punkti – par veidiem + 4 punkti – 0,5 p. par katru nosaukto literatūras žanru)
Literatūras veidi
(Drama jeb dramaturģija)
(Epika jeb proza)
drāma pasaka,anekdote,teika

Traģēdija,
Komēdija. (Lirika jeb dzeja)

Oda,himna,elēģija

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 60291, Literatūra, 12 klase
Jāatbild uz šiem jautājumiem:
1. Kur un kādā veidā atrodami dekadentisma pirmsākumi?
2. Raksturo jēdzienu ‘dekadence’!
3. Nosauc un raksturo spilgtākos latviešu dekadences pārstāvjus!
4. Kuri no franču un krievu simbolistiem ietekmēja latviešu dekadentistu dzeju?
5. Kura autora un kādos darbos visspilgtāk atklājas dekadences iezīmes?

Paldies:)

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Dekadence :)
Lai veicas
Apskaties risinājumu
<1/1>

AniSim
AniSim
AniSim
1. Radās līdz ar simbolisma rašanos literatūrā 19.ds. beigās. 2. Vienkāršoti uztverts simbolisms, radot pārpratumus. 3. Spilgtākie pārstāvji: Viktors Eglītis- saistīts ar dekadences kustību un dekadences ierosinātājs, Haralds Eldgasts- sarakstīja pirmo moderno romānu latviešu literatūrā, Edvards Virza- simbolisma dzejas paraugs dzejoļa krajums „Biķeris”. 4. Brjusovs, Baļmonts, Meterlinks, Verlēns, Pšibiševskis. 5. Edvards Virza „Biķeris”, Viktors Eglītis „Elēģija”, Haralds Eldgasts „ Zvaigžņotās naktis”.
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 62198, Literatūra, 11 klase
ieskaite literatūrā
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Rīgas 1. vidusskola Vārds uzvārds ..................................................

Ieskaite literatūrā 11. klasei par II semestri
1. uzdevums. Papildiniet iesākto shēmu, katram no veidiem minot vismaz 2-3 literatūras žanrus! ( max. 9 punkti – 1p. par lit. veidu, 0,5 p. par katru nosaukto literatūras žanru)

Literatūras veidi

2. uzdevums. Nosakiet, kādas pazīmes raksturīgas katram no literatūras virzieniem! ( 10 punkti – 1 punkts par katru pareizo atbildi )

A Liela cieņa pret visu patiesi nacionālo.
Sentimentālisms

Z, C, B, F


B Prāts cilvēku padara par meli un liekuli, bet savu jūtu izpausmē cilvēks vienmēr ir patiess.
C Emocionalitāte kā indivīda vērtības paaugstināšanas izpausme, ticība jūtām.
Romantisms

D, H, I, KD Tēlo cilvēka jūtu pasauli sadzīves attiecībās un ģimenē.
E Attēlojuma objektivitāte.

Reālisms

E, J, A
F Dzejā uzplaukst intīmā lirika, īpaši izvirzās elēģija- skumjas pārdomas par dzīves nīcību.
H Kontrasti starp īstenību un ideāliem.
I Subjektivitāte un individuālisms.

J Dažādu sabiedrības slāņu lietotās valodas atspoguļojums daiļdarbos, uzskatot, ka ļoti svarīga ir ikdienas dzīve.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 62206, Literatūra, 11 klase
Klasicisms.
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Klasicisms.
1. uzdevums. Atrodiet literatūras virzienam atbilstošas iezīmes! ( 8 punkti )

Literatūras virziena pazīmes Literatūras virziens
Literatūrā un mākslā valda noteikti likumi, kas atbilst absolūtās monarhijas centieniem pēc tādas „harmonijas” sabiedrībā, kur indivīds un tauta bez ierunām pakļaujas centralizētai varai. A Klasicisms

Z, A, F, D, G.Dzejā uzplaukst intīmā lirika, pirmajā vietā izvirzās elēģija. B
Uzskata, ka prāts padara cilvēku par liekuli un meli, bet savu jūtu izpausmē cilvēks vienmēr ir patiess. C
Literārie darbi balstās uz klasiskās (antīkās) literatūras principiem, atzīstot prāta prioritāti pār jūtām. D
Darbos attēloja galma ļaudis, karaļus un karavadoņus valstiski svarīgos notikumos un dziļos, visbiežāk traģiskos pārdzīvojumos. E
Komēdijās pievēršas galvenokārt cilvēka netikumu tēlojumam, atklāšanai sadzīves attiecībās. F
Cildenu parādību attēlošanai vislabāk noderēja traģēdija un oda. G
Populāri žanri – ceļojuma piezīmes, ģimenes un psiholoģiskais romāns, dienasgrāmatas, vēstules, memuāri. H


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 63089, Literatūra, 11 klase
Literatuura_paarbaudes_darbs_klasicisms_11klase
Apskaties uzdevumu
<1/1>

dzinis
dzinis
dzinis
100 pareizi, jo par to darbu sanēmu 9 balles

Pārbaudes darbs literatūrā 11. klasei
Klasicisms.
1. uzdevums. Atrodiet literatūras virzienam atbilstošas iezīmes! ( 8 punkti )

Literatūras virziena pazīmes Literatūras virziens
Literatūrā un mākslā valda noteikti likumi, kas atbilst absolūtās monarhijas centieniem pēc tādas „harmonijas” sabiedrībā, kur indivīds un tauta bez ierunām pakļaujas centralizētai varai. A Klasicisms

Z, D,E, A,GDzejā uzplaukst intīmā lirika, pirmajā vietā izvirzās elēģija. B
Uzskata, ka prāts padara cilvēku par liekuli un meli, bet savu jūtu izpausmē cilvēks vienmēr ir patiess. C
Literārie darbi balstās uz klasiskās (antīkās) literatūras principiem, atzīstot prāta prioritāti pār jūtām. D
Darbos attēloja galma ļaudis, karaļus un karavadoņus valstiski svarīgos notikumos un dziļos, visbiežāk traģiskos pārdzīvojumos. E
Komēdijās pievēršas galvenokārt cilvēka netikumu tēlojumam, atklāšanai sadzīves attiecībās. F
Cildenu parādību attēlošanai vislabāk noderēja traģēdija un oda. G
Populāri žanri – ceļojuma piezīmes, ģimenes un psiholoģiskais romāns, dienasgrāmatas, vēstules, memuāri. H


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67236, Latviešu literatūra, 11 klase
Jautajumi.
1,2,3,4,5 paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev bija rakstīts, ka jāpilda 1., 2., 3., 4., 5. uzdevumi

Pārbaudes darbs (dzejas analīze)
11. klase
Izlasiet Aleksandra Čaka dzejoli „Elēģija” un atbildiet uz jautājumiem!
Varbūt tad reiz sirds man mierā paliks,
Ielu troksnis ausīs lēni rims,
Kad uz mūžu manas rokas saliks
Un zem plakstiem tumsa acīs grims.

Renstelēs tāpat vēl ūdens tecēs,
Būs zem kājām asfalts, ciets un glums,
Tik man gaisma izdegs zārka svecēs,
Lieks būs kļuvis vēsais saldējums.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67237, Latviešu literatūra, 11 klase
Jautajumi.
6,7,8,9 paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev bija rakstīts, ka jāpilda 6., 7., 8. un 9. uzdevums
Pārbaudes darbs (dzejas analīze)
11. klase
Izlasiet Aleksandra Čaka dzejoli „Elēģija” un atbildiet uz jautājumiem!
Varbūt tad reiz sirds man mierā paliks,
Ielu troksnis ausīs lēni rims,
Kad uz mūžu manas rokas saliks
Un zem plakstiem tumsa acīs grims.

Renstelēs tāpat vēl ūdens tecēs,
Būs zem kājām asfalts, ciets un glums,
Tik man gaisma izdegs zārka svecēs,
Lieks būs kļuvis vēsais saldējums.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV