Meklēšanas rezultāti - 'enerģija un impulss' Meklēšanas rezultāti - 'enerģija un impulss'
№ 52288, Fizika, 10 klase
kas ir Ķermeņu sadursme un rotācija un Spēku momentu likums(vajag teorija) ļoti lūdzu

Geimeris
Geimeris
Geimeris
Spēka moments raksturo spēka spēju izraisīt ķermeņa rotāciju attiecībā pret rotācijas asi. Vienāds ar spēka lieluma un spēka pleca (attāluma līdz rotācijas asij) reizinājumu.

ķermeņu sadursme ir gan elastīga gan neelastīga. Elastīga sadursmē nemainās ķermeņa enerģija, bet impulss mainās pretējā virzienā. Neelastīga sadursmē ķermeņi var mainīt formu, neatgriezeniski deformēties, sadalīties daļās.

Par ķermeņa rotāciju ap nekustīgu asi, sauc tādu kustību, kad visi punkti, kas atrodas uz
rotācijas ass paliek nekustīgi.

Geimeris

dante22
dante22
dante22
Elastīga sadursmē nemainās ķermeņa enerģija, bet impulss mainās pretējā virzienā.

Impulsa nezūdamības likums nosaka, ka noslēgtā sistēmā kustības ķermeņu kopējais impulss pēc mijiedarbības ir vienāds ar kopējo impulsu pirms mijiedarbības.

Ķermeņa impulss vienāds ar ķermeņa masas un ātruma reizinājumu. Impulss ir vektors, kas vērsts ķermeņa momentānā ātruma vektora virzienā.

Neelastīga sadursmē ķermeņi var mainīt formu, neatgriezeniski deformēties, sadalīties daļās. Neelastīgā sadursmē daļa ķermeņa enerģijas pāriet siltumā un nesaglabājas sistēmas sākotnējais impulss.

Precesija ir rotējoša cieta ķermeņa rotācijas ass kustība, aprakstot konisku virsmu.

Spēka impulss raksturo spēka iedarbību uz ķermeni noteiktā laika intervālā. Skaitliski vienāds ar spēka un tā darbības laika reizinājumu. Spēka impulss ir vienāds ar ķermeņa impulsa izmaiņu.

Spēka moments raksturo spēka spēju izraisīt ķermeņa rotāciju attiecībā pret rotācijas asi. Vienāds ar spēka lieluma un spēka pleca (attāluma līdz rotācijas asij) reizinājumu.

Svira nostājas līdzsvara stāvoklī, ja visu spēka momentu summa pret rotācijas asi ir vienāda ar nulli. Spēka momentu, kas griež sviru pulksteņa rādītāja virzienā, pieņem par negatīvu, bet pretēji tam - par pozitīvu.

Žiroskops - ierīce, kurā impulsa momenta nezūdamības dēļ ātri rotējošam ķermenim saglabājas nemainīga rotācijas ass. Žiroskops, piemēram, ir spēļu vilciņš. Žiroskopus galvenokārt izmanto navigācijas iekārtās.

Turpinājums failā->
Apskaties risinājumu
<1/1>

SunShine
SunShine
SunShine
Darbiņš failā! ;)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 52970, Fizika, 12 klase
Ķermeņa masa salīdzinot ar sākotnējo samazinās 4 reizes, bet ātrums palielinās 2 reizes. Ko var teikt par impulsu un ķinētisko enerģiju un salīdzināt?

Korinte
Korinte
Korinte
m-masa
v-ātrums
p-impulss
E-kinētiskā enerģija

p1 = m * v
p2 = (m/4) * v*2 = m*v/2
p2 = p1/2
Impulss samazinās 2x.

E1 = ½ * m * v²
E2 = ½ * (m/4) * (v*2)² = ½ * (m/4) * 4v²= ½ * m * v²
E1 = E2
Kinētiskā enerģija nemainās.

trombocits
trombocits
trombocits
Ek formula ir Ek=mv²/2 tātad Ek=m(2v)²/4*2 Ek=4mv²/4*2, abi 4 noīsinās tātad kinētiskā enerģija nemainās
impulsu aprēķina p=m*v tātad p=m*2v/4 p=mv/2 tas nozīmē ka impulss samazinās divas reizes

Ceru ka palīdzēs!
№ 58021, Fizika, 10 klase
Palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/3>

ziga====
ziga====
ziga====
ENERĢIJA UN IMPULSS
Sveiki! Sūtu tev savu darbu... Es dabūju par šo uzdevumu 8 balli, vienīgais ir nelielas kļūdas... Sūtu tev skolotājas komentāru:
Kopā: 24/30. Ir kļūdas: 1. uzd.8/8. 2. uzd. 6/6. 3. uzd. 6/10 2. kopējais impuls pirms sadursmes-p1-p2=200 kg•m/s,jo impulsi vērsti pretējos virzienos. 4. v=0,4 m/s. 8. Q=Ekin.pirms sadursmes-Ekin.pēc sadursmes=810 J.

Lai veicas!!!
Apskaties risinājumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ENERĢIJA UN IMPULSS
Failā
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 58095, Fizika, 10 klase
Enerģija un impulss 1.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ENERĢIJA UN IMPULSS Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 58096, Fizika, 10 klase
Enerģija un impulss 2.
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Enerģija un impulss Failā
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58336, Fizika, 10 klase
ludzu palidzat ...
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ENERĢIJA UN IMPULSS
Failā
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 64983, Fizika, 10 klase
1.uzdevums vai 2.uzdevums vai 3.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Angelly
Angelly
Angelly
ENERĢIJA UN IMPULSS
1. variants
.
1. uzdevums(8 punkti)
Vai apgalvojums ir patiess? Apvelc aplīti vārdam “Jā” vai “Nē”!
a) Ķermeņa impulss ir vektoriāls lielums. (Jā. Nē.)
b) Spēka veikto darbu var aprēķināt, jaudu dalot ar darba veikšanas laiku. (Jā. Nē.)
c) Jaudas SI mērvienība ir vats. (Jā. Nē.)
d) Ja pa slīpu dēli vienmērīgi velk augšup kasti, tad kastes potenciālā enerģija nemainās.(Jā. Nē.)
e) Ja ķermenis brīvi krīt no augstuma H, tad tā kinētiskās un potenciālās enerģijas summa samazinās. (Jā.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev bija rakstīts, ka jāizpilda 1., 2. vai 3. uzdevums. Izvēlējos 2. uzdevumu
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65002, Fizika, 10 klase
3.uzdevums vai 4.uzdevums vai 5.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

krasts
krasts
krasts
kaķa masa būs 5 kg potenciala enerģija=mgh

Angelly
Angelly
Angelly
ENERĢIJA UN IMPULSS

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Laura
Laura
Laura
3.uzd. h=3m; Ep=6J; g=10m/s² m-? Ep=mgh 6=10*3*m 6=30m m=0,2kg
4.uzd h=50cm=0,5m; A=25J ; F-? A=f*h 25=50F F=0,5N


divus uzdevumus izpildīju ;)
№ 69962, Fizika, 10 klase
Vai kāds var palīdzēt vismaz daļu izpildīt?
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ENERĢIJA UN IMPULSS


1. uzdevums
Vai apgalvojums ir patiess? Apvelc aplīti vārdam “Jā” vai “Nē”.
a) Ķermeņa impulss ir vektoriāls lielums. Jā. Nē.
b) Spēka veikto darbu var aprēķināt, jaudu dalot ar darba veikšanas laiku. Jā. Nē.
c) Jaudas SI mērvienība ir vats. Jā. Nē.
d) Ja pa slīpu dēli vienmērīgi velk augšup kasti, tad kastes potenciālā enerģija nemainās. Jā. Nē.
e) Ja ķermenis no augstuma H vertikāli lejup brīvi krīt, tad tā kinētiskās un potenciālās enerģijas summa samazinās. Jā. Nē.
f) Noslēgtā ķermeņu sistēmā absolūti neelastīgajās sadursmēs ķermeņu kopējais impulss samazinās. Jā. Nē.
g) Deformētas atsperes potenciālā enerģija ir atkarīga no atsperes pagarinājuma un atsperes stinguma koeficienta. Jā. Nē.
h) Ja mehānisma lietderības koeficients ir 80 %, tad lietderīgais darbs ir 20 % no visa padarītā darba. Jā. Nē.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV