Meklēšanas rezultāti - 'gāzes absolūtā temperatūra' Meklēšanas rezultāti - 'gāzes absolūtā temperatūra'
№ 57493, Fizika, 11 klase
Palidziet luudzu izpildit fizikas uzdevumu. Pielikuma
Apskaties uzdevumu
<1/1>

ivuks=)
ivuks=)
ivuks=)
Uzdevums izpildīts! (failā)
Apskaties risinājumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
a.)absolūtā temperatūra stāvoklī k=10
b.)gāzes enerģija k=1
Apskaties risinājumu
<1/1>

Korinte
Korinte
Korinte
pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 59172, Fizika, 11 klase
d) Ja gāzes absolūtā temperatūra paaugstinās 2 reizes, tad molekulu haotiskās kustības vidējā kinētiskā enerģija
palielinās .......................... reizes.

e) Atmosfērā skābekļa molekulām vidējais kustības ātrums ......................................... nekā slāpekļa molekulām.

f) Izsaki kelvinos! 35 oC = ............ K


anastasija12
anastasija12
anastasija12
d) divās reizēs
e) ir mazāks
f) 273+35=308K

Lachuks
Lachuks
Lachuks
d) Ja gāzes absolūtā temperatūra paaugstinās 2 reizes, tad molekulu haotiskās kustības vidējā kinētiskā enerģija
palielinās 2 reizes.

e) Atmosfērā skābekļa molekulām vidējais kustības ātrums mazāks nekā slāpekļa molekulām.

f) Izsaki kelvinos! 35 oC =35+273=308 K
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 62197, Fizika, 11 klase
Siltums un Darbs
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
ND_11_02. SILTUMS UN DARBS


1. uzdevums (8 punkti)
Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē!
Nr. Uzdevums Jā Nē
1. Ideālās gāzes iekšējā enerģija ir atkarīga no gāzes masas un absolūtās temperatūras.
2. Gāze veic darbu visos izoparametriskos procesos.
3. Ja gāze izotermiski izplešas, tad tās iekšējā enerģija samazinās.
4. Ja gāzi adiabātiski saspiež, tad tā saspiešanas procesā atdod apkārtējai videi siltumenerģiju.
5. Trauku siltumietilpība ir atkarīga no to masas un vielas, no kuras trauki ir izgatavoti.
6. Ja vienatomu ideālajai gāzei izohoriskā procesā pievada 400 kJ siltuma, tad tās iekšējā enerģija palielinās par 400 kJ.
7. Siltumprocesi dabā var būt atgriezeniski un neatgriezeniski.
8. Ja siltuma dzinēja dzesētāja temperatūru pazemina, tad siltuma dzinēja lietderības koeficients samazinās.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 62380, Fizika, 11 klase
"Gāzu likumi "
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs fizikā 11. klasei
GĀZU LIKUMI
1. variants

1. uzdevums (6 punkti)
Ieraksti daudzpunktu vietā vajadzīgo!
a) Par molekulu siltumkustību sauc haotisku kustību.
b) Temperatūras mērīšanas Celsija skalu ieviesa 18 gadsimtā.
c) Gāzes degļa liesmā temperatūra var sasniegt gandrīz 1900 oC. Temperatūru liesmā var izmērīt ar termoelemenetu (norādi vismaz vienu termometra veidu).
d) Ja gāzes absolūtā temperatūra paaugstinās 2 reizes, tad molekulu haotiskās kustības vidējā kinētiskā enerģija palielinās 2 reizes.
e) Atmosfērā skābekļa molekulām vidējais kustības ātrums mazāksnekā slāpekļa molekulām.
f) Izsaki kelvinos! 350 = 35+273=308 K

2. uzdevums (11 punkti)
a) Tabulā parādīta ledus kušanas un ūdens vārīšanās temperatūra Celsija (0C), Reomīra (0R), Fārenheita (0F) un Kelvina (K) skalā.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 62866, Fizika, 11 klase
Pārbaudes darbs "Siltums un darbs"
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs fizikā 11. klasei
SILTUMS UN DARBS
1. variants

1. uzdevums (8 punkti)
Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē!
Nr.p.k. Uzdevums Jā Nē
1. Ideālās gāzes iekšējā enerģija ir atkarīga no gāzes masas un absolūtās temperatūras.
x
2. Gāze veic darbu visos izoparametriskajos procesos.
x
3. Ja gāze izotermiski izplešas, tad tās iekšējā enerģija samazinās.
x
4. Ja gāzi adiabātiski saspiež, tad tā saspiešanas procesā atdod apkārtējai videi
siltumenerģiju.
x
5. Trauku siltumietilpība ir atkarīga no to masas un vielas, no kuras trauki ir izgatavoti.
x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā! Nedaudz
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63347, Fizika, 11 klase
Pārbaudes darbs "Siltums un darbs"
Apskaties uzdevumu
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
Pārbaudes darbs fizikā 11. klasei
SILTUMS UN DARBS
1. variants

1. uzdevums (8 punkti)
Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē!
Nr.p.k. Uzdevums Jā Nē
1. Ideālās gāzes iekšējā enerģija ir atkarīga no gāzes masas un absolūtās temperatūras.
x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/1>

loreta30
loreta30
loreta30
1uzd-1-JA;2-NE;3-NE;4-JA;5-JA;6-NE;7-JA;8-JA 2uzd-a) ^ - pakāpe
T= pV = 1*10^5*10^-2=10³~ 300K
v(nī)*R 0,4*8,3 3,6 b)
U= 3v(nī) RT =3*0,4*8,3*300=2988=1494J
2 2 2 c) _ - Delta
A=p_V A=0*10=0 darbu neveic f)A=p_V A=4*40=160J


Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 65392, Fizika, 11 klase
Срочно! Сделать желательно на русском языке!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Gāzu likumi
1. uzdevums (6 punkti )
Ieraksti daudzpunktu vietā vajadzīgo!
a) Par molekulu siltumkustību sauc Бро́уновское движе́ние.
b) Temperatūras mērīšanas Celsija skalu ieviesa 18. gadsimtā.
c) Gāzes degļa liesmā temperatūra var sasniegt gandrīz 1900 ºC. Temperatūru liesmā var izmērīt ar
termoelementu ( norādi vismaz vienu termometra veidu ).
d) Ja gāzes absolūtā temperatūra paaugstinās 2 reizes, tad molekulu haotiskās kustības vidējā kinētiskā enerģija palielinās 2 reizes.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65713, Fizika, 11 klase
2.uzdevums un 3.uzdevums un 4.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
„MKT pamati”
1. variants
1. uzdevums (7 punkti) Papildini teikumus, ierakstot trūkstošo!
1) Par molekulu siltumkustību sauc vielas daļiņu kustības intensitātes pieaugumu, paaugstinoties temperatūrai.
2) Vienas skābekļa (02) molekulas masa ir 2*16*1,67*10-27
3) Viens skābekļa mols satur ...................molekulu.
4) Brauna kustība ir ar aci vai mikroskopu novērojama šķidrumā (vai gāzē) iejauktu nelielu daļiņu siltumkustība. Šīs daļiņas kustas haotiski.
5) Noslēgtā traukā esošas gāzes spiediens ir atkarīgs no temperatūras.
6) Ūdens, kura temperatūra ir 280 K, ir aukstāks nekā ūdens, kura temperatūra ir 17 °C. Jo 273+17=290K!
(siltāks, aukstāks)
7) Ja nemainīgas masas gāzei spiediens samazinās 2 reizes un tilpums palielinās 2 reizes, tad gāzes
absolūtā temperatūra nemainīsies (paliks tāda pati).


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 66036, Fizika, 11 klase
plz palīdzēsiet
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
5. uzdevums (10 punkti)

Siltuma mašīnu darbībā gāzu procesus parasti attēlo p, V koordinātās. Uzdevumā modelēta daļa no procesiem siltuma mašīnā. 0,4 moliem vienatomu gāzes spiediens p atkarībā no tilpuma V mainās tā, kā parādīts grafikā.
Aprēķini!
a) Cik liela ir gāzes absolūtā temperatūra stāvoklī K? pV/T = 1*10/T; T=10K
b) Cik liela ir gāzes iekšējā enerģija stāvoklī K? U=3pV/2=3*1*10/2=30/2=15
c) Cik lielu darbu veic gāze, pārejot no stāvokļa K stāvoklī L? A=0 – gāze darbu neveic!
d) Cik liels siltuma daudzums jāpievada gāzei, lai tā no stāvokļa K pārietu stāvoklī L?


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 66189, Fizika, 11 klase
срочно!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

rinars
rinars
rinars
ja nau gruti nospied paldies:)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
GĀZU LIKUMI
1. variants

1. uzdevums (6 punkti)
Ieraksti daudzpunktu vietā vajadzīgo!
a) Par molekulu siltumkustību sauc haotisku kustību.
b) Temperatūras mērīšanas Celsija skalu ieviesa 18 gadsimtā.
c) Gāzes degļa liesmā temperatūra var sasniegt gandrīz 1900 oC. Temperatūru liesmā var izmērīt ar termoelemenetu (norādi vismaz vienu termometra veidu).
d) Ja gāzes absolūtā temperatūra paaugstinās 2 reizes, tad molekulu haotiskās kustības vidējā kinētiskā enerģija palielinās 2 reizes.
e) Atmosfērā skābekļa molekulām vidējais kustības ātrums mazāksnekā slāpekļa molekulām.
f) Izsaki kelvinos! 350 = 35+273=308 K


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV