Meklēšanas rezultāti - 'karbonskabes un to atvasinājumi' Meklēšanas rezultāti - 'karbonskabes un to atvasinājumi'
№ 58661, Ķīmija, 12 klase
Karbonskābes un to atvasinājumi 1. daļa
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Karbonskābes un to atvasinājumi 1. daļa
Failā
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58662, Ķīmija, 12 klase
Karbonskābes un to atvasinājumi 2. daļa
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Karbonskābes un to atvasinājumi
Nedaudz failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61461, Ķīmija, 12 klase
Lūdzu palīdziet.
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSĀBES, TO ATVASINĀJUMI UN AIZVIETOTĀS KARBONSKĀBES
1. variants
1. uzdevums (4 punkti)
Ieraksti trūkstošos vārdus!
Aminoskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas:
a) karboksilgrupu - COOH (nosaukums, formula),
b) aminogrupu - NH2 (nosaukums, formula).

2. uzdevums (4 punkti)
Dotas vielu formulas:
a) C3H7COOH b) c) C2H5CHO
d) e) NH2CH2COOH


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64476, Ķīmija, 12 klase
KARBONSKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI


1. uzdevums (4 punkti)
Aminoskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas. Uzraksti šīs funkcionālās
grupas un to nosaukumus!
a) karboksilgrupa - COOH
b) aminogrupa - NH2


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 67732, Ķīmija, 12 klase
Karbonskābes un to atvasinājumi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
kur Tev pazudis 4. uzdevums???
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
III ieskaite 12.klase

Vārds__________ Uzvārds______________ klase____ datums_________

Karbonskābes un to atvasinājumi

1.uzdevums(4 punkti)
Hidroksikarbonskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas. Uzraksti šīs funkcionālās grupas un to nosaukumus!
hidroksilgrupa - OH
karboksilgrupa – COOH

2.uzdevums(4 punkti)
a) ClCH2CH2COOH
b)C2H5COOH

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67829, Ķīmija, 12 klase
palidziet ludzu ar ķīmiju. Pielikumā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68481, Ķīmija, 12 klase
help
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSKĀBES un TO ATVASINĀJUMI
1. variants
1. uzdevums. (4 punkti)
Izvēlies vienu atbildi!
1. Vienādojums R– COOH  R–COO¯ + H+ attēlo karbonskābju:
a) dehidrogenēšanu
b) hidratāciju
c)
hidrogenēšanos
d) disociāciju
2. Kuras aminoskābes ūdensšķīdumos būs bāziska vide?

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68568, Ķīmija, 12 klase
Ieskaite- Karbonskābes un to atvasinājumi.
Lūdzu palīdziet , ķīmiju nesaprotu.
1.uzd
2.uzd
3.uzd
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Karbonskābes un to atvasinājumi
2.variants

1.uzdevums.
Hidroksikarbonskābe
B
Esteris
E
Halogēnkarbonskābe
D
Karbonskābe
C

Burts
Savienojuma nosaukums
c)
Metil izopropanols
d)
2-hidrokso butānskābe
e)
2-hlor propānskābe


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68583, Ķīmija, 12 klase
1.uzdevums un 2.uzdevums un 3 uzdevums. Paldies par palidzibu!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSKĀBES un TO ATVASINĀJUMI
1. variants
1. uzdevums. (4 punkti)
Izvēlies vienu atbildi!
1. Vienādojums R– COOH  R–COO¯ + H+ attēlo karbonskābju:

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70347, Ķīmija, 12 klase
ĶĪMIJA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Mandy
Mandy
Mandy
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70347, Ķīmija, 12 klase
karbonskābes un to atvasinājumi

KARBONSKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI
1. variants
1. uzdevums (4 punkti)
Aminoskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas. Uzraksti šīs funkcionālās grupas un to nosaukumus!
Visas aminoskābes saturs 2 svarīgas funkcionālas grupas:
1) karboksilgrupu (-COOH)
2) aminogrupu (-NH2)

2. uzdevums (4 punkti) Dotas vielu formulas:
a) C2H5CHO
b) C3H7COOH
c) C2H5COOCH3
d) H3C—CH2—CHOH-CH — COOH
e) CH3—CHCl—CH2—COOH

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV