Meklēšanas rezultāti - 'kimija 10 klase' Meklēšanas rezultāti - 'kimija 10 klase'
№ 37183, Latviešu valoda, 12 klase
Iedomājieties, ka jūs esat klases audzinātāja! Jums jāuzraksta īss raksturojums kādam savam audzēknim, kas vēlas iestāties LU Fizikas un matemātikas fakultātē! Lūzdu! Paldies par atsaucību! (apm. 50 vārdi)

cukurcālis
cukurcālis
cukurcālis
raksturojums

nis Bērziņš, mācās Rīgas 37. vidusskolā, kopš 2006.gada.
Skolnieks ir izteikts optimists, ļoti aktīvs, draudzīgs. Patstāvīgs, neatlaidīgs un pacietīgs. Ar klasesbiedriem satiek labi, prot strādāt komandā, māk ātri pieņemt lēmumus, ciena citu viedokļus.
Skolniekam ir plašs interešu loks, patīk sports, taču īpaši interesē eksaktās zinātnes. Piedalījies un guvis labus panājumus skolas olimpiādēs algebrā, fizikā, kā arī ķīmijā un sportā. Jānim ir teicamas un labas sekmes visos mācību priekšmetos, uzvedība – laba.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 46725, Latviešu valoda, 7 klase
Kā ir pareizi jāraksta paskaidrojums? (uzrakstat tepat nevis failā)

lole`
lole`
lole`
piemēram:

Jelgavas Valsts Ģimnāzijas
Direktoram tādam un tādam


Paskaidrojums

Tādā un tādā datumā tiri pirii un tad raksti raksti un raksti. :DDatums

Vārds
Parakstsmeitene16
meitene16
meitene16
Rīgas Juglas vidusskolas
direktorei....

Rīgas Juglas vidusskolas
9.b klases skolnieces
Danas Bērziņas
paskaidrojums.

Š.g. 28.novembrī nebiju ķīmijas stundā tāpēc, ka man bija ....

datums paraksts

Signe
Signe
Signe
paskaidrojums

http://www.saproti.lv/tl/index.php/paskaidrojums.html
apsties tajā adresē

№ 54175, Ķīmija, 9 klase
Butu loti pateicigs ja uzrakstitu kadu informaciju par bazem jeb hidroksidiem.

Liels paldies jums!

♪Djia♪
♪Djia♪
♪Djia♪
Domāju, ka šajās lapās varēsi atrast plašu informācijas klāstu

http://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%81ze_%28%C4%B7%C4%ABmija%29

http://www.kimijas-sk.lv/metodiskie_materiali/lejupielade/faili/125992019720091127_Amfot_hidr_MG.pdf

http://www.dzm.lv/kim/IT/K_11/default.aspx@tabid=21&id=510.html

http://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%81rmi


bavarde
bavarde
bavarde
Bāzes ir ķīmisku vielu klase, kuru molekulas sastāv no metālu vai amonija joniem un hidroksiljoniem OH−. Ūdenī disociē, veidojot katjonus un hidroksiljonus, tātad uzskatāmas par bāziskajiem hidroksīdiem. Stiprākās ūdenī šķīstošās bāzes sauc par sārmiem. Pēc citas definīcijas, bāzes ir vielas, kuru molekulas ir protonu akceptori (atšķirībā no skābēm, kas ir protonu donori, t.i. atšķeļ protonus). Organiskajā ķīmijā pēc tradīcijas par bāzēm uzskata savienojumus, kas veido sāļiem līdzīgas vielas (aduktus) ar stiprām skābēm, piemēram, alkaloīdus.
Īpašības [izmainīt šo sadaļu]

Bāzes ūdens šķīdumos atšķeļ hidroksiljonu (hidroksīdjonu OH-) vai pi

cittrons
cittrons
cittrons
Definīcija: Bāzes ir saliktas vielas, kuru sastāvā ietilpst metāliskais elements, kas saistīts ar vienu vai vairākām hidroksīdgrupām – OH.
Bāzes jeb hidroksīdus vispārīgi var apzīmēt ar formulu Me(OH)n. (Me – metāliskais elements.
Bāzes pēc šķīdības ūdenī iedala:
Šķīstošie
Nešķīstošie

Šķīst aktīvo metālu hidroksīdi, sauc par sārmiem. (Par sārmiem sauc šķīstošos hidroksīdus jeb I A grupas metālu hidroksīdus. Sārmi ir stipras bāzes. Parasti bāzisku vielu apzīmēšanai lieto jēdzienu bāze. Ar vārdu sārms apzīmē stiprākās šķīstošās bāzes.)
Hidroksīdu fizikālās īpašības:
Tās ir cietas vielas, no kurām lielākā daļa nešķīst ūdenī, tie, kuri š

Agnito
Agnito
Agnito
Bāzes ir ķīmisku vielu klase, kuru molekulas sastāv no metālu vai amonija joniem un hidroksiljoniem OH−. Ūdenī disociē, veidojot katjonus un hidroksiljonus, tātad uzskatāmas par bāziskajiem hidroksīdiem. Stiprākās ūdenī šķīstošās bāzes sauc par sārmiem. Pēc citas definīcijas, bāzes ir vielas, kuru molekulas ir protonu akceptori (atšķirībā no skābēm, kas ir protonu donori, t.i. atšķeļ protonus). Organiskajā ķīmijā pēc tradīcijas par bāzēm uzskata savienojumus, kas veido sāļiem līdzīgas vielas (aduktus) ar stiprām skābēm, piemēram, alkaloīdus.
№ 54298, Bioloģija, 8 klase
Jāizdomā 20 jautājumi par bioloģiju, 20 jautājumi par ģeogrāfiju un 20 jautājumi par ķīmiju ar atbildēm (iekavās).

saulesaule
saulesaule
saulesaule
Čau!

Bioloģija
1.Pie kādas organismu valsts pieder aļģes un amēbas? (protisti)
2.Kādiem augiem ir konkurējošas attiecības? (kultūraugiem un nezālēm)
3.Kāda sakne ir sīpolam? (bārkšsakne)
4.Kas piešķir formu, balsta un aizsargā? (šunapvalks)
5. Kas ir rezerves viela? (vakuola)
6. Kas saista lapas un saknes? (stumbrs)
7. Kokasm zem mizas atrodas plāns audu slānis, kā to sauc? (kambijs)
8. No kā sastāv vadaudi? (no kambija)
9. Stubra vidū ir? (serde)
10. Kas izraisa baktērijas un sēnes kokam? (trupēšana)
11.Kur izmanto aļģes? (kosmētikā, ārstniecībā)

Ceru, ka kaut kas noderēs :)

anjka
anjka
anjka
1) Kas ir bioloģija?(zinatne, kas pēta dzīvus organismus)
2)Slavens biologs(Andreas Vezalijs)
3)Dzīvnieku klase(putni)
4)Kad radās bioloģijas koncepcija(21 gadsimtā)
5)Vienšūna(amēba)
6)Dzīvnieku klase(zīdītāji)
7)Kad mus iepazīstināja ar koncepciju: evolūcija(1809 gadā)
8)Vienšūna(ciliate tupele)

1)Kas ir ķīmija?(zinātne, kas pēta sastāvu, struktūru, vielu īpašības un to pārveidošanas)
2)Kas ir oksīds?(saistība elementa ar skābekli)
3)Kas ir skābes?(viela, kura satur skābes atlikumu un ūdeņradi)
4)Slavens ķīmiķis(Mendelējevs)

1)Kas ir ģeogrāfija?(zinatne, kas pēta mūsu Zemi)
№ 56725, Ķīmija, 10 klase
Nepieciešama jūsu palīdzība. Elektronu izvietojums ātomā.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

eva12
eva12
eva12
Kādu jonu veidā dzelzs ir sastopams pazemes ūdeņos?
kādi joni piesķir ūdenim iedzeltenu nokrāsu?
kāds dzelzs savienojums piešķir ūdenim brūno nokrāsu un nogulsnējas uz avota vai strauta akmeņiem?
kāpēc dažkārt dziļurbuma ūdenim drīz pēc izsuknēšanas no Zemes dzīlēm kļūst iedzeltens?alin4eg18 Pazemes ūdenī, kas nesatur skābekli, dzelzs atrodas reducētā formā un izšķīdušā veidā.
Joni kas ir izsniegtās vielas sastāvā.
Travertīns bez piemaisījumiem ir baltā krāsā, dzelzs savienojumu piemaisījumi piešķir tam dzeltenīgu vai pat rūsgani brūnu nokrāsu.

№ 51623, Ķīmija, 11 klase
Niķelis Zemes garozā sastopams niķeļa(II) sulfīda

ღ MudiiTe..ღ
ღ MudiiTe..ღ
ღ MudiiTe..ღ
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>

kendza
kendza
kendza
:))
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 57760, Ķīmija, 10 klase

ĶĪMISKO ELEMENTU UN TO SAVIENOJUMU RAKSTUROJUMS PĒC ATOMU UZBŪVES UN VIETAS PERIODISKAJĀ TABULĀ
palidzet ludzuu!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
ĶĪMISKO ELEMENTU UN TO SAVIENOJUMU RAKSTUROJUMS PĒC ATOMU UZBŪVES UN VIETAS PERIODISKAJĀ TABULĀ
PIRMA RUNDKOPA VISA PAREIZA!
Apskaties risinājumu
<1/1>

dzinis
dzinis
dzinis
Lūdzu
Apskaties risinājumu
<1/1>

ღ MudiiTe..ღ
ღ MudiiTe..ღ
ღ MudiiTe..ღ
ĶĪMISKO ELEMENTU UN TO SAVIENOJUMU RAKSTUROJUMS PĒC ATOMU UZBŪVES UN VIETAS PERIODISKAJĀ TABULĀ
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
ĶĪMISKO ELEMENTU UN TO SAVIENOJUMU RAKSTUROJUMS PĒC ATOMU UZBŪVES UN VIETAS PERIODISKAJĀ TABULĀ
Faila
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā + № 57761, Ķīmija, 10 klase (ši būs pareizais variants) :)
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 57778, Ķīmija, 9 klase
Palīdziet lūdz ķīmijā neesmu stipra . :(
Apskaties uzdevumu
<1/1>

ice
ice
ice
DAUDZVEIDĪGI MATERIĀLI UN TO IZMANTOŠANA 9.klase ķīmija
izpildīti visi uzdevumi, failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
DAUDZVEIDĪGI MATERIĀLI UN TO IZMANTOŠANA 9.klase ķīmija
varbut derēs manas atbildes ? Failā
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 61604, Ķīmija, 11 klase
ORGANISKĀS ĶĪMIJAS VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ORGANISKĀS ĶĪMIJAS VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.variants

1. uzdevums (4 punkti)
Izveido pareizas definīcijas, ievietojot atbilstošo dotos jēdzienus apgalvojumā!
Homologu rinda, funkcionālā grupa, izomēri, organiskās vielas.
a) Organiskās vielas deg un karsējot pārogļojas.
b) Homologu rinda ir līdzīgi savienojumi, kas atšķiras ar –CH2 – grupu skaitu.
c) Funkcionālā grupa nosaka savienojumu klasei raksturīgās īpašības.
d) Izomēri ir savienojumi ar vienādu sastāvu, bet dažādu uzbūvi un īpašībām.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 61948, Ķīmija, 11 klase
sālsskābe
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Laurik
Laurik
Laurik
Pārbaudes darbs 11.klasei.
Palīdzību var atrast www.old.kimijas-sk.lv.
Metodiskie materiāli.
Lejuplādes( kreisajā pusē)
( vidū) Sālsskābes ķīmiskās īpašības
1.uzd.Pabeidziet teikumus! ( 7 punkti)
1. Sālsskābe jeb ..... hlorūdeņraža...............skābe ir ( kādas vielas)..... hlorūdeņraža...............šķīdums ūdenī.
2. Koncentrēta sālsskābe ir ar ........asu...... smaku.
3.Rūpniecībā sālsskābi iegūst no NaCl (.....sodas...... ...hlorīda.........) un ūdens.
Pabeidziet reakcijas vienādojumus sālsskābes iegūšanas shēmā:
1....2 NaCl + .....2H2O →līdzstrāva ....2NaOH + Cl2 +H2
Kā sauc procesu , kurā norādīta sālsskābes iegūšana ......elektrolīze.........
Pabeidziet reakcijas vienādojumu!
2. H2 +Cl2 → t0 ....2HCl
3. HCl + H2O →t0 H3O+ + Cl - To pierāda ar .indikātoru, piem. Universalo, vaai ar pH metru
Laboratorijā sālsskābi iegūst apmaiņas reakcijā :


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 62418, Ķīmija, 12 klase
Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi.
Galvenais palīdzība nepieciešama pēdējos uzdevumos.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ķīmija 12. klase
1. ieskaite
Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi
1. uzdevums (6 punkti)
Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!
1.1. Kuru ķīmisko savienojumu vispārīgā formula ir C n H 2 n +1 OH ?
Spirtu Aldehīdu Ketonu Fenolu
1.2. Kurš nosaukums atbilst formulai CH 3 OH?
Metanols Etanols Etāndiols Propāndiols
1.3. Savienojuma nosaukums pēc IUPAC


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/6 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV