Meklēšanas rezultāti - 'morfoloģijā' Meklēšanas rezultāti - 'morfoloģijā'
№ 23445, Latviešu valoda, 7 klase
Atbildi uz jautājumiem:
1.Kāpēc īpašības vārdus sauc par patstāvīgiem vārdiem?
2.Kādas pazīmes norāda ,īpašības vārdi ir lokāmi vārdi?
3.Kurš vārds nosaka īpaašības vārda dzimti ,skaitli ,locījumu?
4.Kuras ir tās īpašības vārda pazīmes ,kas atšķir īpašības vārdu no lietvārda?
5.Kādos gadījumos lieto īpašības vārdus ar noteikto galotni?
6.Kā veido īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes?
7.Kāpec rakstnieki un dzējnieki savā valodā lieto daudz īpašības vārdu?Mini piemērus!
8.Vai pareizs ir apgalvojums ,ka dotajā teikumā īpašības vārdi ir lietoti tikai vispārākajā pakāpē?
НАДО СРОЧНО!!!!!!

karlis
karlis
karlis
1. taapeec ka tie ir patstaaviigi teikumaa! :D
2.Ja tam ir sakne! ;)
3.Morfologija
4.Apstaaklis
5.Nenoteiksmee
6.Ar konjugaacijaam
7.Taapeec ka nav tik daudz lietvvardu lai vareetu rakstiit tikai tos!!! Urla
8.nop
Apskaties risinājumu
<1/1>

kašķīte
kašķīte
kašķīte
1.Īpašības vārds ir patstāvīgs vārds, jo nosauc priekšmetu vai dzīvu būtņu pazīmes.

2. ja lietvārds ir lokāms tad arī īpašības vārds būs lokāms

3.īpašības vārda dzimte ir atkarīga no lietvārda dzimtes, īp.vārdam ir tāda pati dzimte kā lietvārdam, ko tas apzīmē. No apzīmējamā lietvārda ir atkarīgs īpašības vārda locījums un skaitlis, kurā locījumā un skaitlī ir lietvārds, tādā arī ir ar lietvārdu saistītais īpašības vārds.

4. īpašības vārds atbild uz jautājumiem - kāds, kāda, bet lietvārds uz jautājumu kas.

5. 1)apzīmējot zināmu, pazīstamu priekšmetu. 2) ja īpašības vārda priekšā ir vietniekvārdi šis, tas, mans, tavs, savs, viss vai pats, kā arī piederības apzīmēšanai lietotas personu vietniekvārdu ģenitīva formas viņa, viņas, viņu, mūsu vai jūsu. 3) ja īpašības vārds ir vispārākajā pakāpē. 4) ja īpašības vārds ir vokatīvā. 5) ja īpašības vārds lietots par personas pievārdu. 6) ja īpašības vārds lietots ar lietvārda nozīmi. 7)ja īpašības vārds kopā ar lietvārdu izsaka vienu jēdzienu. 8) apzīmējot īpašvārdus. 9)pastiprinot priekšmetu īpašību

6. pamata pakāpe – nosauc kāda priekšmeta vai kādas dzīvas būtnes īpašību bez salīdzinājuma ar cita priekšmeta vai citas dzīvas būtnes attiecīgo īpašību.
Pārākā pakāpe – īpašības vārds pārākajā pakāpē norāda, ka attiecīgā īpašība kādam priekšmetam vai kādai dzīvai būtnei piemīt lielākā vai mazākā mērā nekā citam priekšmetam vai citai dzīvai būtnei.
Vispārākā pakāpe – īpašības vārds vispārākajā pakāpē norāda, ka attiecīgā īpašība kādam priekšmetam vai kādai dzīvai būtnei salīdzinājumā ar citiem priekšmetiem vai citām dzīvām būtnēm piemīt vislielākā vai vismazākā mērā.

7. jo tādā veidā var atklāt emocijas un ar vārdiem ilustrēt to, ko viņi redz. Piemēram, mierīgs vakara vējšs – ar to saprotot, ka vakars bija patīkams, mierīgs

8. nezinu kāds ir dotais teikumus, nevaru pateikt
Apskaties risinājumu
<1/1>

Pipardilliite
Pipardilliite
Pipardilliite1) Īpašības vārdus sauc par patstāvīgajiem vārdiem, jo tie ir lokāmi.
2) Uz to , ka īpašības vārdi ir lokāmi vārdi, norāda galotne. (locījums) , dzimte, skaitlis, salīdzināmās pakāpes.
3) Īpašības vārda locījumu, skaitli un dzimti nosaka lietvārds.
4) Pazīmes, kas atšķir īpašības vārdu no lietvārda ir jautājums uz kādu atbild, galotnes veids (īpašības vārdiem ir noteiktā un nenoteiktā galotne)
5) Īpašības vārdus ar noteikto galotni lieto, ja : a) īpašības vārds apzīmē zināmu, pazīstamu vai iepriekš minētu priekšmetu vai dzīvu būtni, b) ja īpašības vārda priekšā ir vietniekvārdi mans, jūsu, savs, šis, tas, viss, pats, nekāds... c) ja īpašības vārds ir vokatīvā d) ja īpašības vārds ir vispārākajā pakāpē.
6) Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes veido ar piedēkļiem un priedēkļiem.
7) Dzejnieki un rakstnieki savos darbos lieto daudz īpašības vārdu, lai sīkāk pavēstītu par to , ko viņi vēlas pastāstīt, lai bagātinātu un veidotu tēlaināku valodu ( Mežā aug koks. - Lielajā, skaistajā mežā aug zaļš un daiļš koks.)
8) Ja tas teikums ir domāta tā mīkla, tad tā ir taisnība – ir izmantota tikai vispārākā pakāpe.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 35023, Bioloģija, 10 klase
Kāds var pateikt kādas ir bioloģijas apakšnozares?(jo ātrak uzrakstisi,jo labak)

kria
kria
kria
Chaw, nu piemēram anatomija, zooloģija, botānika

snow
snow
snow
BOTĀNIKA (Dendroloģija, Fikoloģija, Brioloģija, Lihenoloģija), ZOOLOĢIJA(Mammoloģija, Ornitoloģija, Herpetoloģija, Ihtioloģija, Entomoloģija, Malakoloģija),

ostin
ostin
ostin
BIOLOGIJAS NOZARES:Botānika;zooloģija,Mikrobioloģija,Vīrusoloģija,Morfoloģija,anatomija,Fizioloģija-procesi,citoloģija-šūnas,Histoloģioja-audi,embrioloģija-induviduālā attīstība,Etaloģija-dzīvnieku uzvedība, Sistemātika.

Marraid
Marraid
Marraid
http://www.dzm.lv/bio/IT/default.aspx@tabid=9&id=105.html

Margrieta
Margrieta
Margrieta
anatomija zoologija botanika
№ 38146, Bioloģija, 10 klase
Uzrakstīt izskaidrojumu šiem vārdiem - Bioloģija
Botānika
Zooloģija
Mikrobioloģija
Virusoloģija
Morfoloģija
Anatomija
Fizioloģija
Citoloģija
Histoloģija
Embrioloģija
Etoloģija
Sistemātika
Bioģeogrāfija
Paleontoloģija
Antropoloģija
Ekoloģija
Molekulārā bioloģija
Ģenētika
Bioķīmija
Biofizika

alin4eg18
alin4eg18
alin4eg18
Биология-наука о жизни, одна из естественных наук, предметом которой являются живые существа и их взаимодействие с окружающей средой. Биология изучает все аспекты жизни, в частности, структуру, функционирование, рост, происхождение, эволюцию и распределение живых организмов на Земле. Классифицирует и описывает живые существа, происхождение их видов, взаимодействие между собой и с окружающей средой.
Ботаника-наука о растениях.
Зоология-биологическая наука, предметом изучения которой являются животные.
Вирусология — раздел биологии, изучающий вирусы.
Гистология-раздел биологии, изучающий ткани.

anitaaa123
anitaaa123
anitaaa123
Bioloģija ir zinātne par dzīvību visās tās izpausmēs un par dzīvās matērijas organizāciju līmeņos (molekulārā, šūnu, audu, orgānu, organismu, organismu kopu līmenī).

Botānika ir zinātne, kas pēta augus, to dzīvības norises.

Zooloģija ir bioloģijas nozare, kas nodarbojas ar dzīvnieku pētīšanu.

Mikrobioloģija ir zinātne par mikroorganismiem un to attiecību ar augstāk attīstītajiem organismiem.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

kjirsis123
kjirsis123
kjirsis123
Bioloģija-Zinātņu komplekss, kas pētī dzīvību, dzīvības procesus
Botānika-zinātne par augiem
Zooloģija-Zinātne par dzīvniekiem, to organisma uzbūvi un funkcijām, attīstīšanos un izplatību
Mikrobioloģija-pēta mikroorganismus
Virusoloģija-Mācība par vīrusiem
Morfoloģija-Zinātne par organismu formām un uzbūvi
Anatomija-Organisma vai orgāna uzbūve
Fizioloģija-zinātne par šiem procesiem un funkcijām
utt.
varu ieteikt http://www.ailab.lv/Vardnica/,jo te rakstot nepietika vietas.Ceru,ka palīdzēs. :)

sincca15
sincca15
sincca15
Bioloģija Zinātne par dzīvību – organismiem un dzīvajām sistēmām.
Botānika Bioloģijas nozare kas pēta augus.
Zooloģija Bioloģijas nozare kas pēta dzīvniekus.
Mikrobioloģija Bioloģijas nozare kas pēta mikroorganismus.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 39015, Latviešu valoda, 10 klase
Kādam ir ieskaite latviešu valodā par LEKSIKOLOĢIJU ? 10 klasei

  Леса
  Леса
Леса
Leksikonolgija (no lexis — «vards, izteiksme», logos — «maciba») — zinatne par vardu; tas ir valodniecibas nodalijums, kas stude vardnicu meles sastavu, vai leksiku. Leksikologija dalas uz kopeju un privatu. Privata leksikologija stude leksisku sastavu kada - vai konkretas meles. Leksikologija aplukojami:
vards un vina nozime
savstarpejo vardu
attiecibu sistema musdienigas leksikas formejuma stasts unkcionali - stiliga vardu dazadiba dazadas runas
sferas studesanas Objekts ir vards. Vins ir studejams tapat morfologija un varddarinasana. Tomer ja tajos vardi izradas ar lidzekli, lai studetu gramatisku iekartu un varddarinasanu modelus un meles likumus, tad varda leksikologija studejami pasu vardu izzinasanai,ka ari vardnicu meles sastava (leksikas). Ta ka leksika ir nevis vienkarsi vardu summa, bet gan ar vzaimootnositel'nih un vzaimosvjazannih faktu noteiktu sistemu, tad leksikologija predstaet ka zinatne nevis par atseviskiem vardiem, bet gan par leksisku meles sistemu visuma.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 40148, Latviešu valoda, 7 klase
Man jāveido publiskā runa par tēmu-Īpašības vārds. viss ko mēs apguvām grāmatā par to man jāveido runa uz 3min. Palīdziet lūdzu :)

linux
linux
linux
īpasibas vārds norāda cilvēka un dzīvju būtņu īpašības un arī lietvārdu skaidrojumsu un izmērus un ārējos izskatus. Piem. liels, garš, augsts, melns,skaists, neglīts, savādāks, laipns utt. un īpašības vārds atbild uz jaut. kāds? vai kāds ir?

*ChikSiite
*ChikSiite
*ChikSiite
Īpašības vārdi ir patstāvīgi, lokāmi vārdi, kas nosauc priekšmetu vai dzīvu būtņu pazīmes. Īpašības vārdi ir vārdšķira, kas padara valodu krāšņu, bagātu.
Īpašības vārda raksturošanai morfoloģijā izmanto šādus jēdzienus: dzimte, skaitlis, locījums, nenoteiktā galotne, salīdzināmā pakāpe.
Īpašības vārdus var iedalīt divās grupās:
kādības īpašības vārdi. Tie nosauc pazīmi, kas var pastiprināties vai pavājināties, t.i., tiem ir salīdzināmās pakāpes, piem.,
augsts – augstāks – visaugstākais,
kluss – klusāks – visklusākais;
attieksmes īpašības vārdi.

-------------
-------------
-------------
http://www.liis.lv/latval/surdo/ipas%20v.htm

http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%AApa%C5%A1%C4%ABbas_v%C4%81rds

Triobet
Triobet
Triobet
http://shkola.lv/index.php?mode=lesson&lsnid=370
+Materials Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 49023, Latviešu literatūra, 11 klase
kads var atsuutit referatu paraugu man.?

snow
snow
snow
Satura rādītājs

1. Ievads
2. Literatūras apskats
2.1. Hepatīts B
2.2. Hepatīta B vīruss
Klasifikācija
Genoms
Morfoloģija
Replikācija
2.3. HBV antigenitāte
3. Secinājumi
4. Literatūras saraksts

Ievads

Pasaulē aptuveni 2 miljardi cilvēku ir inficēti ar hepatīta B vīrusu; 400 miljoniem ir hronisks hepatīts B. Katru gadu tiek inficēti 10-30 miljoni un mirst viens miljons pasaules iedzīvotāju. Šī slimība ir simts reizes infekciozāka par AIDS, bet to ir iespējams ārstēt un vakcinēties, lai nesaslimtu [7, 8].

Kā potenciālas slimību vakcīnas pēdējos gados tiek aplūkotas
Apskaties risinājumu
<1/6>

♪Djia♪
♪Djia♪
♪Djia♪
Te ir titullapa
http://www.sociums.lv/stud/darbi.htm

Un te kautkas no noformēšanas
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=4&p2=409&pkonf=read&pkonfid=0048
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 52583, Latviešu valoda, 11 klase
Vārda analīze.
Egle
1)leksikoloģija
2)fontētika
3)morfoloģija
4)sintakse
5)stilistika

janka
janka
janka
leksikoloģija- leksik. sakne ,ol-pied.,oģ-pied.ij-pied.,-a-gal. izskaņa ija
fontētika-font-skane, ēt un ik piedēkilis, a-galotne
morfoloģija-morfoloģ-sakne. ij-piedēklis a-galotne izskaņa-ija
sintakse-sintaks-sakne e-galotne
stilistika-stil-skane,ist-piedēklis,ik-piedēklis ika-izskaņa a-galotne
№ 54906, Latviešu valoda, 10 klase
1 uzdevums.
Doti vārdi --kamieši,tupenis,morfoloģija,jopcik,učene,matene,disece,kroplis,sintakse,fantāzija,kreatīvs,tu cūka,blozga,muižinieks,dālderis,ķēķis,
Kuri no viņiem ir vecvārdi,žargonismi,internacionālismi,barbarismi,vulgārismi,Vietvārdi.
2 uzd.
Izraktsi no teksta valodniecības terminus---->
Sarunvalodad forma ir morfoloģiski sastingušas formas,kas tiek izmantots sarunvalodas lietojumā ārpus formu paradigmas.Tās ir dažas verbu formas,piemēram,gājuši,braukuši imperatīva nozīme.Tās tiek lietotas neliterārajā sarunvalodā un piesārņo valodu.

Matenes Dievs
Matenes Dievs
Matenes Dievs
1) vecvārdi - kamieši, muižnieks, dālderis,
žargonismi - učene,
internacionālismi - kreatīvs, morfoloģija, sintakse, fantāzija,
barbarismi - matene, disene, jopcik,
vulgārismi - kroplis, blozga, tu cūka,
vietvārdi - tupenis, ķēķis
2) verbs, imperatīvs, morfoloģiski, forma, paradigma,

laikam ir viss! ;)
№ 60046, Latviešu valoda, 11 klase
Morfologija 2 daļa,PALDIES!
Apskaties uzdevumu
<1/3>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Morfoloģija 2. daļa
Apskaties risinājumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/3>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
izmantoti latviešu valodas likumi
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 60186, Latviešu valoda, 11 klase
Morfologija!Paldies!
Apskaties uzdevumu
<1/3>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Lūdzu :)
Apskaties risinājumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Morfoloģija 11.klase
Apskaties risinājumu
<1/3>
|< << 1/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV