Meklēšanas rezultāti - 'nevienadiba' Meklēšanas rezultāti - 'nevienadiba'
№ 21903, Algebra, 7 klase
Kas ir lineāra nevienādība??

Chemp
Chemp
Chemp
Линейным неравенством называется неравенство вида ax + b > 0 или ax + b < 0, где а и b –коэффициенты, х –неизвестное.
Par linearu nevienadibu saucas nevienadiba ax+b>0 vai ax+b<0 , kur a un b ir koeficienti un x - nezinamajs.

izita
izita
izita
tā ir nevienādība ar zīmēm vairāk, mazāk, mazākvienāds, lielāksvienāds, kur x atrodas pirmajā pakāpē.

bavarde
bavarde
bavarde
lineāra nevienādība - tā ir nevienadība ar vienu mainīgo

omnium
omnium
omnium
kuru var uzrakstit y = kx + c veida

lera
lera
lera
неравенство, левая и правая части которого -линейные функции относительно неизвестных.
№ 22285, Algebra, 11 klase
atrisināt grafiski nevienādības.
2ˣ+x-3≥0+x-3≥0

2 v stepeni x+x-3

pwnage
pwnage
pwnage
Grafiskas Nevienādibas atrisināšanas ir failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 22957, Loģika, 9 klase
Funkcija f(x) ir definēta visām reālām x vērtībām. Bez tam visām reālām a un x vērtībām ir spēkā nosacījums: ja a < x < a + 100, tad a < f(x) < a + 100.
Atrast visas funkcijas f(x), kas apmierina šos nosacījumus.

agent.
agent.
agent.

no funkcijām, kas apmierina uzdevuma nosacījumus, ir f(x) = x. Pierādīsim, ka citu tādu funkciju nav.
Pieņemsim, ka f(x) ir cita funkcija, kas apmierina uzdevuma nosacījumus. Tad vai nu eksistē tāds x0, ka x0 < f(x0), vai arī eksistē tāds x0, ka x0 > f(x0). Pirmajā gadījumā izvēlēsimies skaitli a tā, ka . To var izdarīt, piemēram, ņemot par a + 100 mazāko no skaitļiem x0 + 1 un . Tad , bet nevienādība f(x0) < a + 100 neizpildās; tas ir pretrunā ar uzdevuma nosacījumiem. Līdzīgi aplūko otru gadījumu.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 23242, Algebra, 9 klase
:(
Apskaties uzdevumu
<1/1>

oracle01
oracle01
oracle01
(28-5y)/14 < (14-7y)/14
saucēji noīsinās
28-5y < 14-7y
pārceļu y uz vienu bet skaitļus uz otru nevienādības pusi
y<-7

irina
irina
irina
v faile
Apskaties risinājumu
<1/1>

Sergey
Sergey
Sergey
28-5y<14-7y
2y<-14
y<-7

Chloe
Chloe
Chloe
28-5y/14<2-y/2
28-5y<14-7y
-5y+7y<14-28
2y<-14
y<-7
№ 23513, Matemātika, 7 klase
-2(3-y)>2y+7,5

chalis
chalis
chalis
-2(3-y)>2y+7,5
-6+2y>2y+7,5
nav iespējams, jo paliek -6>7,5, kas nav pareizi.
Ja pēc y noīsināšanas palikusī nevienādība būtu pareiza, tad y= buutu visi reālie skaitļi.

Ps. ieteiktu pašam pildīt savus mājasdarbus.! Citādāk izaugsi liels un būsi muļķis.

Pipardilliite
Pipardilliite
Pipardilliite
-2(3-y)>2y+7,5
-2 + 2y > 2 y + 7.5
-2 - 7.5 > 2 y + 2 y
-9.5 > 4 y
4 y < -9.5
y < -9.5 : 4
y < -2.375

bavarde
bavarde
bavarde
-2(3-y)>2y+7,5
-6+2y>2y+7.5
0y>13.5
y nepieņem nevienu vērtību

kogitu
kogitu
kogitu
-2(3-y)>2y+7,5
-6+2y>2y+7,5
2y-2y>7,5+6
0>13,5
tā kā 0 nav lielāka par 13,5, tad neatkarīgi no y vērtības, atrisinājuma nav (y pieder tukšai kopai)

martiinii
martiinii
martiinii
-2(3-y)>2y+7,5
-6+2y>2y+7,5
2y-2y>-6+7,5
0y>1,5 (Nepareiz nevienādība)
Atbildes nav

buciite
buciite
buciite
-6+2y>2y+7.5
-6>7.5
№ 26675, Algebra, 9 klase
kuri veselie skaitli pieder nevienadibas atrisinajumam?
a) 5x²-75 (zime mazaks) par 0
b)7x-21x² ( zime lielaks vai vienads) par 0

LUDZU izpildiet kaut tikai vienu lai zinu ka tas ir japilda!

catwoman
catwoman
catwoman
a) 5x²-75<0
x²<15
x<√15
x pieder (-∞;√15)

b)7x-21x²>=0
x(7-21x)>=0
x>=0 vai 7-21x>=0
x<=-1/3
x pieder tuksai kopai

vespertilio
vespertilio
vespertilio
5x²-75<0 ||:5
x²-25<0 ||Pielieto saīsinatās reizināšanas forumulu a²-b²=(a-b)(a+b)
(x-5)(x+5)<0
Meklē saknes vienādojumam (x-5)(x+5)=0
x=5; x=-5
Izdala trīs intervālus (-∞;-5); (-5;5);(5;∞), pārbauda nevienādības zīmi katra intervālā.
Iegūst, ka x pieder (-5;5).
Izraksta visus veselos skaitļus no šī intervāla, ieverojot, ka 5 un -5 tam nepieder;
-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4

Analoģiski risina otru uzdevumu.
7x-21x²>=0
7x(1-3x)>=0
x pieder (0;1/3)
neviens vesels skaitlis nepieder nevienādības atrisinājumam

angel
angel
angel
a) 5x²<75
x²<15
x<√15
x>-√15
x(-√15; √15) vai (-3,87; 3,87)
veselie skaitļi -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

b)7x(1-3x)>=0
7x>=0
x>=0
1-3x>=0
3x<=1
x<=1/3
x [0; 1/3] vai [0; 0,33]
veselie skaitļi tikai 0

Gruncis
Gruncis
Gruncis
5x² - 75 < 0
5x²<75 |:5
x²<14
x<√14


snow
snow
snow
a)
5x² - 75 < 0
5(x² - 25) < 0
x² - 25 < 0
x² < 25
x < √25 < 5 vai -5

b)
7x - 21x² >=0
7x(1- 3x) >=0
x1 >= 0
1 - 3x >=0
3x <= 1
x2 <= 1/3

№ 26676, Algebra, 9 klase
talak ir savadaki kurus nesaprotu :D
KURI VESELIE SKAITLI PIEDER NEVIENADIBAS ATRISINAJUMAM?
(x-10)(x-8,2) (zime mazaks vai vienads) par 0

(1,2+x)(2-x) (zime lielaks) par 0

catwoman
catwoman
catwoman
(x-10)(x-8,2)<=0
x-10<=0 vai x-8,2<=0
x<=10 x<=8,2
x pieder (-∞;8,2]

(1,2+x)(2-x)>0
1,2+x>0 vai 2-x>0
x>-1,2 x<2
x pieder (-1,2;2)

hhlady
hhlady
hhlady
x=10
x=8,2
pie nevienādības atrisinājuma pieder skaitlis 10

angel
angel
angel
a) x²-8,2x-10x+82<=0
x²-18,2x+82<=0
D=331,24-328=3,24
x<=(18,2+1,8)/2=20/2=10
x>=(18,2-1,8)/2=16,4/2=8,2
x [8,2; 10]
veselie skaitļi 9 un 10

b) 2,4-1,2x+2x-x²>0
x²-0,8x-2,4<0
D=0,64+9,6=10,24
x<(0,8+3,2)/2=4/2=2
x>(0,8-3,2)/2=-2,4/2=-1,2
x (-1,2; 2)
veselie skaitļi -1, 0 un 1
№ 26971, Matemātika, 10 klase
Vai pastāv tādi pozitīvi skaitļi a,b,c ka a+b+c=a²+b²+c²=1?

vespertilio
vespertilio
vespertilio
Nē; jo no nevienādības a+b+c<1 seko, ka 0<a,b,c<1 . Tātad
a²<a, b²<b, c²<c un a²+b²+c²<a+b+c .
№ 28348, Algebra, 10 klase
1.) /2x-3/<5
2.) /4x+1/>7


snow
snow
snow
|2x-3|<5

2x-3<5
2x-3>5 xE(1;4)

/4x+1/>7

4x+1>7
4x+1<7
4x>6
4x<8

x>1,5
x<2 xE(-∞;2)U(1,5;+∞)

Katy
Katy
Katy
/2x-3/<5
2x-3 < 5
2x-3 > -5
2x<8
2x > -2
x<4
x>-1

Dubļucūka
Dubļucūka
Dubļucūka
2x-3<5/ pārnesam 3 otrā pusē
2x<8 /dalām izteiksmes abas puses ar divi
x<4 /x pieder vērtīu intervālam no mīnus bezgalības līdz četri neieskaitot.

4x+1>7 /pārnesam otrā pusē
4x>6 /dalām nevienādības abas puses ar četri
x>1,5 /x pieder vērtību intervālam no 1,5 līdz plus bezgalībai.


katjeniite
katjeniite
katjeniite
1)2x-3<5²
2x<28
x<14
xe(-bezgalība;14)
2)4x+1>7²
4x>48
x>12
xe(12;+bezgalībai)

angel
angel
angel
/2x-3/<5
/2x/<8
/x/<4
x<4
x>-4
x (-4;4)

/4x+1/>7
/4x/>6
/x/>1,5
x>1,5
x<-1,5
x (-∞;-1,5)U(1,5;+∞)
№ 28735, Algebra, 7 klase
vai dota vienadiba ar identitate

9x-11=8x-12+x+1
4(x-2)=4x-8
-8b-16=-2(b+2)
21m-(10+11m)=-10+10m
y(y-5)=y²+5y
(a+2)-(b-2c+7)+a+2-b+2c+7

aņdžuks
aņdžuks
aņdžuks

4(x-2)=4x-8
=
4x-8=4x-8

dakar
dakar
dakar
1)9x-11=8x-12+x+1
9x-x=-12+1-11
8x=2
x=4 :)

PoSeDoS
PoSeDoS
PoSeDoS
9x-11=8x-12+x+1
9x-8x-x=-12+1+11
0≠2

4(x-2)=4x-8
4x-8=4x-8
4x-4x=-8+8
0=0 - identitāte

-8b-16=2(b+2)
-8b-16=2b+4
-8b-2b=4+16
-10b=20 |÷(-10)
b=-2

21m-(10+11m)=-10+10m
21m-10-11m=-10+10m
21m-11m-10m=-10+10
0=0 - identitāte

y(y-5)=y²+5y
y²-5y=y²+5y
0=0 - identitāte

(a+2)-(b-2c+7)+a+2-b+2c+7=
=a+2-b+2c-7+a+2-b+2c+7=
=2a-2b+2c+9

torro
torro
torro
1)9x-11=8x-12+x+1
9x-11=9x-11(ir identitaate)
2)4(x-2)=4x-8
4x-8=4x-8(ir identitaate)
3)-8b-16=-2(b+2)
-8b-16≠-2b-4 (nav identitaate)
4)21m-(10+11m)=-10+10m
21m-10-11m=10+10m
-10+10m=-10+10m(ir identitaate)
5)y(y-5)=y²+5y
y²-5y≠y²+5y(nav identitaate)
6)(a+2)-(b-2c+7)=a+2-b+2c+7
a+b-b+2c-7≠a+2-b+2c+7(nav identitaate)

snow
snow
snow
9x-11=8x-12+x+1 identitate
4(x-2)=4x-8 identitate
-8b-16=-2(b+2) vienadiba
21m-(10+11m)=-10+10m identitate
y(y-5)=y²+5y vispar nevienadiba

kur identitate, tur, ja atrisina otru dalu, sanak tas pats kas pirmaja.
(a+2)-(b-2c+7)+a+2-b+2c+7
|< << 1/15 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV