Meklēšanas rezultāti - 'pabeigt' Meklēšanas rezultāti - 'pabeigt'
№ 20320, Latviešu valoda, 6 klase
referats par Janiem latviesu valoda

AndR
AndR
AndR
Tad, kad pienākusi gada visgarākā diena, kurai seko īsākā nakts, latvieši svin Jāņus. Īstā Jāņu diena pēc Gregorija kalendāra ir 23.jūnijā.
Jāņi ir lielākie un mīlētākie latviešu svētki. Tāpēc tiem gatavojas jo cītīgi. Jāapdara lauku darbi, jāizravē dārzi un puķudobes, jāsakopj sēta. Saimnieces sēja sieru, saimnieki no miežiem darīja alu.
Dienu pirms Jāņiem sauca par Zāļu dienu. Tā kā saule savu gaismu un siltumu šajā laikā dāvā visdāsnāk, ļaudis ticēja, ka tanī plūktām zālēm piemīt īpašs spēks. Dažādi lietotas, tās nes auglību un svētību, nodrošina veselību un labklājību. Tāpēc appušķoja gan laukus, gan dārzu, gan sētu. Pušķošanai visvairāk izmantoja bērza meijas un ozola zarus.
No ozola zariem vija vītnes un vainagus. Izrotāti tika arī dažādi priekšmeti. Es uzliku dzirnavām
Ozolzaru vainaciņu;
Lai tās man viegli tek,
Līdz citam Jānīšam.

Zāļu vainagi tika arī lopiņiem.
Tā kā Jāņu naktī arī raganas un burvji nesnauda, vajadzēja nodrošināties pret viņu kaitējumiem. Tādā nolūkā pie durvīm un arī citās vietās lika pīlādžu zarus. Ļaunuma atvairīšanai noderēja arī dadži, nātres, dažādi asi priekšmeti. Īpaši no skauģiem sargāju lopu laidaru. Es iespraudu izkaptiņu
Savā govju laidarā;
Lai ragana nosagrieza,
Ātrajā skrējienā.

Par Jāņu zālēm sauc visus zaļumus, kas plūkti Jāņu dienā un Jāņu vakarā, taču tautas dziesmās visbiežāk pieminētas madaras, vībotnes, āboliņš un buldurjānis. Ar zālēm izkaisīja pagalmu, kūti, takas, pa kurām diendienās staigāja saime. Zāles lika gultās, sprauda pie sienām un griestiem. Pa grīdu izbārstīja sakapātas lapas un sasmalcinātas kalmes.
Kad visi priekšdarbi bija pabeigti, posās uz Jāņu svinībām, apvilka godadrānas. Meitas un sievas Jāņu vakarā rotājās ziedu vainagiem. Puišiem un vīriem galvās bija ozollapu vainagi.
Visupirms aplīgoja saimnieku un saimnieci. Viņus šajā vakarā godāja par Jāņu tēvu un Jāņu māti. Visi pārējie, gan pašmāju ļaudis, gan ciemiņi, tika saukti par Jāņa bērniem. Jāņu tēvs un Jāņu māte pateicās par veltēm, vainagiem un zālēm, un aicina Jāņa bērnus pie galda. Uz galda nedrīkstēja trūkt siera un alus. Jāņu māte sieru sēja
Deviņiem stūrīšiem;
Jāņu tēvs alu dara
No tā miežu gabaliņa.

Kārtīgi iestiprinājusies, saime devās aplīgot tīrumus un dārzus, ēkas un lopus. Tāpat kā pusķošanas, arī aplīgošanas nozīme ir gādāt laimi, svētību un bagātību.
Par līgotnēm Jāņu dziesmas sauc tādēļ, ka tām raksturīgs īpatnējs stiepts piedziedājums "līgo". Taču ir sastopami arī citi, piemēram "līgā", "līgē", "līgo, Jānīt" u.tml. Latgalē izplatīts ir "rūtō", "rūtoj".
Jāņu bērni aplīgoja visu, ko vien vēlējās. Aplīgojuši savu saimniecību, tie devās uz kaimiņiem un aplīgoja arī tos. Jāņa bērni bija gaidīti, jo viņu ierašanās sekmēja pārticību un saticību mājā. Ciemošanās laikā allaž notika arī apdziedāšanās ciemiņu un mājinieku starpā.

Turpinājums -> http://folklora.lv/skola/jani.shtml

Anjutik
Anjutik
Anjutik
Tad, kad pienākusi gada visgarākā diena, kurai seko īsākā nakts, latvieši svin Jāņus. Īstā Jāņu diena pēc Gregorija kalendāra ir 23.jūnijā.
Jāņi ir lielākie un mīlētākie latviešu svētki. Tāpēc tiem gatavojas jo cītīgi. Jāapdara lauku darbi, jāizravē dārzi un puķudobes, jāsakopj sēta. Saimnieces sēja sieru, saimnieki no miežiem darīja alu.

Turpinājums failā ->
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 21488, Vēsture, 6 klase
Uzrakstat Babilonas 10 likumus vai vairak ludzu.....!

Anjutik
Anjutik
Anjutik


Fragments no “Hamurapi kodeksa”:
• 228. Ja celtnieks uzbūvē kādam māju un pabeidz to, celtniekam no šī cilvēka pienākas samaksa divi šekeļi naudā par katru sāru platības.
• 229 Ja celtnieks uzbūvē kādam māju un viņš nav to pienācīgi uzbūvējis, un viņa celtā māja iebrūk un nogalina īpašnieku, tad šis celtnieks ir sodāms ar nāvi.
• 230. Ja tā nogalina īpašnieka dēlu, šī celtnieka dēls ir sodāms ar nāvi.
• 231. Ja tā nogalina īpašnieka vergu, tad viņam jādod mājas īpašniekam šī verga vietā cits vergs.
• 232. Ja tā sabojā mantas, viņam ir jāmaksā kompensācija par visām sabojātajām mantām un māja, kuru viņš nav uzbūvējis pareizi un tā ir sabrukusi, viņam ir atbilstoši jāatjauno par saviem paša līdzekļiem.
• 233. Ja celtnieks kādam būvē māju, kaut arī tā nav pabeigta, ja šķiet, ka draud sienu sabrukšana, celtniekam sienas ir atbilstoši jāizlabo par saviem paša līdzekļiem.

Hamurapi likumi bija klaji nežēlīgi. Tie ieviesa principu – aci pret aci un zobu pret zobu. Ja sabruka nekvalitatīvi celts nams un sabrūkot nogalināja namatēvu, tad nāves sods bija jāpiemēro nekvalitatīvajam celtniekam. Taču vienlaikus Hamurapi definēja, ka likums ir vajadzīgs, lai vājākos aizsargātu no stiprākajiem. Ja likuma nav, tad pārsvars būs tam, kurš ir stiprāks.
Kredīta ņēmējiem ir nepieciešama lielāka likuma aizstāvība nekā kredīta devējiem. Kredīta devēji ir labāk juridiski sagatavoti, tie piedāvā parakstīt pašu sagatavotus (juridiski noslīpētus kredītdevēju interešu aizsardzībai) standarta līgumus. Kredīta devējiem ir lielāki līdzekļi, lai noalgotu labākus advokātus utt.
Privātpersonu bankrots Hamurapi likumos tika noteikts visnotaļ humāni. Lai atturētu kredītdevējus izsniegt nesamērīgi lielus aizdevumus, kredītdevēju tiesības tika ierobežotas. Privātpersonai bankrotējot, tā zaudēja īpašumu, bet atbrīvojās no visiem parādiem, trīs gadus strādājot (vergojot) kredītdevēja labā. Latvijas Maksātnespējas likums nosaka septiņus gadus ilgu kredītu verdzības laiku.
Likums nav līdzsvarots. Turklāt, kamēr divdesmit privātpersonas gadā lūgs tiesu noteikt maksātnespējas aizstāvību, tikmēr par likuma pārmērīgo bardzību neviens nerunās. Ja ekonomiskā situācija saasināsies un šā likuma aizstāvību centīsies izmantot vairāki tūkstoši katru mēnesi, tad likums paralizēs jau tā lēno tiesu sistēmas darbu un liegs gan kredītņēmējiem, gan kredītdevējiem tiesības uz ātru un taisnīgu tiesu.

baby
baby
baby
Если человек61 клятвенно обвинил человека, бросив на него обвинение в убийстве, но не доказал его, то обвинитель его должен быть убит62.
(§ 2) Если человек бросил на человека обвинение в колдовстве и не доказал этого, то тот, на которого было брошено обвинение в колдовстве, должен пойти к Божеству Реки63 и в Реку погрузиться; если Река схватит его, его обвинитель сможет забрать его дом. Если же Река очистит этого человека и он останется невредим, тогда тот, кто бросил на него обвинение в колдовстве, должен быть убит, а тот, кто погружался в Реку, может забрать дом его обвинителя.
(§ 3) Если человек выступил в суде для свидетельства о преступлении и слово, которое он сказал, не доказал, а это дело – дело о жизни64, то человек этот должен быть убит.
(§ 4) Если же он выступил для свидетельства по поводу зерна или серебра, то он должен нести наказание этого дела65.
(§ 5) Если судья66 разобрал дело, вынес решение и изготовил документ с печатью, а затем решение свое изменил, то этого судью следует изобличить в изменении решения, которое он постановил, и исковую сумму, имевшуюся в этом деле, он должен уплатить в двенадцатикратном размере; кроме того, в собрании его должны согнать с его судейского кресла, и он не должен возвращаться и заседать вместе с судьями в суде67.
(§ 6)68 Если человек украл имущество бога или дворца69, то этот человек должен быть убит; а также тот, который принял из его рук краденое, должен быть убит70,71.
(§ 7) Если человек купил из рук сына человека72 или раба человека либо серебро, либо золото, либо раба, либо рабыню, либо вола, либо овцу, либо осла, либо же что бы то ни было без свидетелей или договора73 или же принял на хранение, то этот человек – вор, он должен быть убит74.
(§ 8) Если человек украл либо вола, либо овцу, либо осла, либо свинью, либо же лодку, то, если это принадлежит богу или дворцу, он должен заплатить в тридцатикратном размере, а если это принадлежит мушкенуму, он должен возместить в десятикратном размере. Если вор не имеет чем платить, он должен быть убит75.
(§ 9) Если человек, у которого нечто пропало, обнаружил свою пропавшую вещь в руках другого человека, и тот, в чьих руках была обнаружена пропавшая вещь, сказал: “Продавец-де мне ее продал, при свидетелях-де я ее купил”, а хозяин пропавшей вещи сказал: “Я приведу свидетелей, знающих мою пропавшую вещь”, затем покупатель привел продавца, который продал ему эту вещь, и свидетелей, при которых он ее купил, и хозяин пропавшей вещи привел свидетелей, знающих его пропавшую вещь, то судьи должны рассмотреть их дело, а свидетели, перед которыми покупка была совершена, и свидетели, знающие пропавшую вещь, должны рассказать перед богом то, что они знают, и тогда продавец – вор, он должен быть убит. Хозяин пропавшей вещи может забрать свою пропавшую вещь, а покупатель может взять из дома продавца серебро, которое он отвесил.
(§ 10) Если покупатель не привел продавца, продавшего ему эту вещь, и свидетелей, перед которыми он ее купил, а хозяин пропавшей вещи привел свидетелей, знающих его пропавшую вещь, тогда покупатель – вор, он должен быть убит, а хозяин пропавшей вещи может свою пропавшую вещь забрать.
№ 21490, Vēsture, 6 klase
Ludzu uzrakstat Babilonas Hamurrapi 10 likumus ...

Anjutik
Anjutik
Anjutik

Fragments no “Hamurapi kodeksa”:
• 228. Ja celtnieks uzbūvē kādam māju un pabeidz to, celtniekam no šī cilvēka pienākas samaksa divi šekeļi naudā par katru sāru platības.
• 229 Ja celtnieks uzbūvē kādam māju un viņš nav to pienācīgi uzbūvējis, un viņa celtā māja iebrūk un nogalina īpašnieku, tad šis celtnieks ir sodāms ar nāvi.
• 230. Ja tā nogalina īpašnieka dēlu, šī celtnieka dēls ir sodāms ar nāvi.
• 231. Ja tā nogalina īpašnieka vergu, tad viņam jādod mājas īpašniekam šī verga vietā cits vergs.
• 232. Ja tā sabojā mantas, viņam ir jāmaksā kompensācija par visām sabojātajām mantām un māja, kuru viņš nav uzbūvējis pareizi un tā ir sabrukusi, viņam ir atbilstoši jāatjauno par saviem paša līdzekļiem.
• 233. Ja celtnieks kādam būvē māju, kaut arī tā nav pabeigta, ja šķiet, ka draud sienu sabrukšana, celtniekam sienas ir atbilstoši jāizlabo par saviem paša līdzekļiem.

Hamurapi likumi bija klaji nežēlīgi. Tie ieviesa principu – aci pret aci un zobu pret zobu. Ja sabruka nekvalitatīvi celts nams un sabrūkot nogalināja namatēvu, tad nāves sods bija jāpiemēro nekvalitatīvajam celtniekam. Taču vienlaikus Hamurapi definēja, ka likums ir vajadzīgs, lai vājākos aizsargātu no stiprākajiem. Ja likuma nav, tad pārsvars būs tam, kurš ir stiprāks.
Kredīta ņēmējiem ir nepieciešama lielāka likuma aizstāvība nekā kredīta devējiem. Kredīta devēji ir labāk juridiski sagatavoti, tie piedāvā parakstīt pašu sagatavotus (juridiski noslīpētus kredītdevēju interešu aizsardzībai) standarta līgumus. Kredīta devējiem ir lielāki līdzekļi, lai noalgotu labākus advokātus utt.
Privātpersonu bankrots Hamurapi likumos tika noteikts visnotaļ humāni. Lai atturētu kredītdevējus izsniegt nesamērīgi lielus aizdevumus, kredītdevēju tiesības tika ierobežotas. Privātpersonai bankrotējot, tā zaudēja īpašumu, bet atbrīvojās no visiem parādiem, trīs gadus strādājot (vergojot) kredītdevēja labā. Latvijas Maksātnespējas likums nosaka septiņus gadus ilgu kredītu verdzības laiku.
Likums nav līdzsvarots. Turklāt, kamēr divdesmit privātpersonas gadā lūgs tiesu noteikt maksātnespējas aizstāvību, tikmēr par likuma pārmērīgo bardzību neviens nerunās. Ja ekonomiskā situācija saasināsies un šā likuma aizstāvību centīsies izmantot vairāki tūkstoši katru mēnesi, tad likums paralizēs jau tā lēno tiesu sistēmas darbu un liegs gan kredītņēmējiem, gan kredītdevējiem tiesības uz ātru un taisnīgu tiesu.

baby
baby
baby
Если человек61 клятвенно обвинил человека, бросив на него обвинение в убийстве, но не доказал его, то обвинитель его должен быть убит62.
(§ 2) Если человек бросил на человека обвинение в колдовстве и не доказал этого, то тот, на которого было брошено обвинение в колдовстве, должен пойти к Божеству Реки63 и в Реку погрузиться; если Река схватит его, его обвинитель сможет забрать его дом. Если же Река очистит этого человека и он останется невредим, тогда тот, кто бросил на него обвинение в колдовстве, должен быть убит, а тот, кто погружался в Реку, может забрать дом его обвинителя.
(§ 3) Если человек выступил в суде для свидетельства о преступлении и слово, которое он сказал, не доказал, а это дело – дело о жизни64, то человек этот должен быть убит.
(§ 4) Если же он выступил для свидетельства по поводу зерна или серебра, то он должен нести наказание этого дела65.
(§ 5) Если судья66 разобрал дело, вынес решение и изготовил документ с печатью, а затем решение свое изменил, то этого судью следует изобличить в изменении решения, которое он постановил, и исковую сумму, имевшуюся в этом деле, он должен уплатить в двенадцатикратном размере; кроме того, в собрании его должны согнать с его судейского кресла, и он не должен возвращаться и заседать вместе с судьями в суде67.
(§ 6)68 Если человек украл имущество бога или дворца69, то этот человек должен быть убит; а также тот, который принял из его рук краденое, должен быть убит70,71.
(§ 7) Если человек купил из рук сына человека72 или раба человека либо серебро, либо золото, либо раба, либо рабыню, либо вола, либо овцу, либо осла, либо же что бы то ни было без свидетелей или договора73 или же принял на хранение, то этот человек – вор, он должен быть убит74.
(§ 8) Если человек украл либо вола, либо овцу, либо осла, либо свинью, либо же лодку, то, если это принадлежит богу или дворцу, он должен заплатить в тридцатикратном размере, а если это принадлежит мушкенуму, он должен возместить в десятикратном размере. Если вор не имеет чем платить, он должен быть убит75.
(§ 9) Если человек, у которого нечто пропало, обнаружил свою пропавшую вещь в руках другого человека, и тот, в чьих руках была обнаружена пропавшая вещь, сказал: “Продавец-де мне ее продал, при свидетелях-де я ее купил”, а хозяин пропавшей вещи сказал: “Я приведу свидетелей, знающих мою пропавшую вещь”, затем покупатель привел продавца, который продал ему эту вещь, и свидетелей, при которых он ее купил, и хозяин пропавшей вещи привел свидетелей, знающих его пропавшую вещь, то судьи должны рассмотреть их дело, а свидетели, перед которыми покупка была совершена, и свидетели, знающие пропавшую вещь, должны рассказать перед богом то, что они знают, и тогда продавец – вор, он должен быть убит. Хозяин пропавшей вещи может забрать свою пропавшую вещь, а покупатель может взять из дома продавца серебро, которое он отвесил.
(§ 10) Если покупатель не привел продавца, продавшего ему эту вещь, и свидетелей, перед которыми он ее купил, а хозяин пропавшей вещи привел свидетелей, знающих его пропавшую вещь, тогда покупатель – вор, он должен быть убит, а хозяин пропавшей вещи может свою пропавшую вещь забрать.
№ 21759, Vēsture, 6 klase
Ludzu palidziet. AtbildTat uz 2 jautajumiem...
Cik gadu pagājis, kopš sāka valdīt Hammurapi?
Kāpēc Hammurapi likumu krājums ir nozīmīgs?

lera
lera
lera
kopš1780 gada
Законы Хаммурапи непосредственно вытекают из шумерской правовой традиции и являются одним из важнейших источников для изучения права и социально-экономического устройства Месопотамии того времени. В центре внимания законов хозяйственные, экономические и семейные отношения. Ограничиваются и регламентируются частнособственнические отношения, утверждается государственный контроль над хозяйственной жизнью.


bavarde
bavarde
bavarde
Hammurapi bija Babilonijas valdnieks (1792.g.-1750.g. p.m.ē.). Hammurapi izdeva pirmo rakstīto likumu krājumu. Kopā viņš izdeva 282 likumus. Hammurapi ieviesa pilnīgi jaunus rakstītus likumus, kas palīdzēja iedzīvotājiem izprast pasaules kārtību un arī cienīt savu valsti.

Anjutik
Anjutik
Anjutik
Babilonijas likumu krājums (pirmie rakstītie likumi parādījās vēl šumeru laikā), kas izstrādāts 18. gadsimtā p.m.ē. un kuru vēsturē pazīst kā Hammurapi (viens no Babilonas valdniekiem – 1792.-1750.g. p.m.ē.) likumus. Kopumā Hammurapi kodekss aptvēra apmēram 300 šumeru un akadiešu likumus.
Hammurapi valdīšanas beigas ap 1750.g. p.m.ē., līdz 539.g. p.m.ē
Fragments no “Hamurapi kodeksa”:
• 228. Ja celtnieks uzbūvē kādam māju un pabeidz to, celtniekam no šī cilvēka pienākas samaksa divi šekeļi naudā par katru sāru platības.
• 229 Ja celtnieks uzbūvē kādam māju un viņš nav to pienācīgi uzbūvējis, un viņa celtā māja iebrūk un nogalina īpašnieku, tad šis celtnieks ir sodāms ar nāvi.
• 230. Ja tā nogalina īpašnieka dēlu, šī celtnieka dēls ir sodāms ar nāvi.
• 231. Ja tā nogalina īpašnieka vergu, tad viņam jādod mājas īpašniekam šī verga vietā cits vergs.
• 232. Ja tā sabojā mantas, viņam ir jāmaksā kompensācija par visām sabojātajām mantām un māja, kuru viņš nav uzbūvējis pareizi un tā ir sabrukusi, viņam ir atbilstoši jāatjauno par saviem paša līdzekļiem.
• 233. Ja celtnieks kādam būvē māju, kaut arī tā nav pabeigta, ja šķiet, ka draud sienu sabrukšana, celtniekam sienas ir atbilstoši jāizlabo par saviem paša līdzekļiem.

Turp. faila.


Apskaties risinājumu
<1/1>

pro100j
pro100j
pro100j
1.vins validija lidz 1750 gadam pirms musai erai jau pagaja 3757 gadi
2. tas ir par likumiem http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8
№ 22462, Algebra, 11 klase
Virpotajam noteikta laika bija jaizgatavo 200 detalas.Izgatavot stunda par 5 detalam vairak , neka bija planots , virpotajs pabeidza darbu par 2 stundam atrak. Cik detalu stunda izgatavoja virpotajs?

bavarde
bavarde
bavarde
x - cik detaļas vajadzēja izgatavot stundā
200/x=200/(x+5) - 2
200/x=(200-2x-10)/(x+5)
200x+1000=200x-2x2-10x
2x2+200x-200x+10x+1000=0
2x2+10x+1000=0
x2+5x+500=0
x1=-25 (-)
x2=20
20+5=25 (detaļu) stundā izgatavoja virpotājs

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
Ja darbs būtu veikts pēc plāna, tad par Y stundam ar ātrumu X būtu izgatavotas 200 detaļas.
Ar ātrumu X+5 darbs bija pabeigts par Y-2 stundam
Veidojam vienadojumu sistēmu:
X*Y=200 un (X+5)*(Y-2)=200
No pirmā izdalam X=200/Y un ielikam otrajā:
(200/Y+5)*(y-2)=200
Atvēram iekav uz saisinām:
200-400/y+5y-10-200=0
5y-400/y-10=0 - reiznām abas daļas uz y
5y^2-400-10y=0
5y^2-10y-400=0 - dalām abas daļas uz 5
y^2-2y-80=0
Risinām kvadrāt vienadojumu:
Diskriminānts ir 324; x1=10; x2=-8
x=-8 mums nedēr, jo runa iet par detaļam. Tad paliek sakne 10
Atbilde: X+5 = 15


krista88
krista88
krista88
risinājums dokumentā
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 24023, Latviešu valoda, 10 klase
fotka estj pozalujsto pomogite !
Apskaties uzdevumu
<1/1>

catwoman
catwoman
catwoman
1) Jānis, palidzedams savam draugam, strādāja vaiga sviedros, līdz darbs tika pabeigts.
2) Māra, atrasdamies mājās, savā gultiņā, kas bija pilna spilvenu, jutās kā septītajās debesīs.
3) Pēteris pēc vakardienas avārijas, kurā viņa mašīna tika pilnība sasista, turpmāk nolēma dzīvot vienāi dienai, ka tā būtu pēdējā.
4) Puišus kaitināja, ka viņu draudzeners dziedāja slavas dziesmas kautkādam slavenam aktierim.
5) "Nestreb karstu putru, tas nav to vērts!" Juris aizrādīja savai draudzenei.

eke
eke
eke
Es strādāju vaiga sviedros, un izklaidēm neatlika laika.
Es jūtos kā septītajās debesīs, jo esmu iemīlējies.
Es vēlētos dzīvot vienai dienai, bet man ir jādomā par nākotni.
Nedziediet man slavas dziesmas, lai es nesajuktu prātā.
Nevajag strebt karstu putru, jo tad var apdedzināties.

murrmulis >.<
murrmulis >.<
murrmulis >.<
1) Jānis strāda uz laika vaiga sviedros.
2) Lai varētu justies kā septītajās debesīs, ir jāiemīlas no jauna!
3) Dzīve ir īsa, tāpēc labākais ir dzīvot vienai dienai.
4) Nākot mājās no kara, Pečku māte sagaida asaras birdinot un atskaņojot slavas dziesmu.
5) "Puisīt, nestrēb karstu putru, jo labāk visu darīt lēnāk un kārtīgi!"

P.S. Ja nu kāds teikums nepatīk, padod ziņu.. :))

kašķīte
kašķīte
kašķīte
v faile
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 24270, Latviešu literatūra, 11 klase
„Ko es meklēju un atrodu cilvēkos”
„Cilvēks un valoda”
Tās ir domrakstu temas, lūdzu, palīdiet (pasviediet kādas idejas par kādu tēmu) ideju jabut daudz jo apjoms ir 400 wārdu.

valelerjanka
valelerjanka
valelerjanka
nu var uzrakstīt ka visi ļaudis dažādi un pamatojoties uz savējo interešu mēs atrodam sev draugus. Ko mēs meklējam sev tamlīdzīgi. Un uzrakstīt kādu ļaužu tipu interesē tevi, tavējās tikumīgās vērtības.
oTRā tema var uzrakstīt mazliet par kadam valodam, un ka viņi maina cilvēku, bet pabeigt ar savu viedokļu.


http://www.cbook.ru/peoples/narody/index5.shtml#YA
http://nation.geoman.ru/countries/item/f00/s00/e0000013/index.shtml
Var būt tas tevi palīdz

kaspi4s
kaspi4s
kaspi4s
cilveeks un valoda-uzraxti ka muusdienaas cilveeki vairs neciena savu voldu piesaarnjojot to ar dazhaadiem zhargoniem, barbarismiem utml., peec taa cik ljoti cilveeks ciena savu valodo var spriest par to cik ljoti vinjsh ciena pats sevi, peec cilveeka valodas var spriest pie kaada sabiedriibas slaanja vinjsh pieder,
Ko es mekleeju un atrodu cilveekos- katrs cilveeks citos meklee to kas vinjam pietruukst dziivee vis vairaak, draudziibu, miilestiibu, sexu, vienkaarshi laika kaveekli. Shaados mekleejumos arii rodas, draugu un pazinju loks kas, iespeejams, paliks nemainiigs vairaaku gadu garumaa.
№ 26258, Latviešu valoda, 8 klase
Lūdzu palīdzet visus uzdevumus izpildit! Помогите пожалуйста сделать все задания.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

roma
roma
roma
2)
pareizi: nenoteiksme:
cīties mācīt
strādāt strādāt
taupīt taupīt
dot dot
gaidīt gaidīt
dzirdēt dzirdēt
runāt runāt
ticēt ticēt
3)ī
ē
ū
ī
ā
ī
ā
ē
ī
ē
4)-,ņemt,sēt,bērt,slēpt,pirkt,lekt,bēgt,aut,-
5)teikt,pārsteigt,nākt,kliegt,ielūgt,pabeigt,braukt,sākties.
:D

kerija
kerija
kerija
mācĪties - mācēt
strādĀt - strādāt
taupĪt - taupīt
dzirdĒt - dzirdēt
ticĒt - ticēt
3.
iemācĪt
redzĒt
dabŪt
izdarĪt
darīt
runĀt, klsĒt
taupĪt
gulĒt
4.
Aust, ņemt,smelt, sit, bērt, slēpt, pirkt, lekt, bēgt, art, misvilk.
5.
teikt, pārsteigt, nākt, kliegt, ielūgt, pabeigt, braukt. sākties.
Lūdzu. :]

hhlady
hhlady
hhlady
2.)mācīties,strādāt,taupīt,dot,gaidīt,dzirdēt,runāt,ticēt.
3.)iemācīt,redzēt,dabūt,izdarīt,runāt,darīt,runāt,klusēt,taupīt,gulēt
4.)aust,ņemt,smelt,sēt,bērt,slēpt,pirkt,lemt,bērt,aut,milst,svilt
5.)teikt,pārsteigt,nākt,ielūgt,pabeigt,braukt,sākties.
:)

HaCKer
HaCKer
HaCKer
2. uzd.
Mācīties, strādāt, zagt, taupīt, dot, gaidīt, dzirdēt, runāt, ticēt.
3. uzd.
iemācīt, redzēt, dabūt, izdarīt, runāt, darīt, runāt, klusēt, taupīt, gulēt.
4. uzd.
Aust, ņemt, smest, sēt, bērt, slēpt, pirkt, lest, bērt, aut, mit, svilpt.
Teikt, pārsteigt, nākt, kliegt, ielūgt, pabeigt, braukt, sākties.

snow
snow
snow
fails
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 26730, Latviešu valoda, 8 klase
uzrakstit stastijumu par gadijumu kad cilveks palidzeja starkim izvejdot ligzdu
napisatj oslu4ae kogda ljudi pomogali aistam stroitj gnjozda

Ksunja
Ksunja
Ksunja
Kada pilseta dzivoja viens pretigs kungs,varda-Pikshkjis kuru ne viens nevareja ciest!
Ja kautkas nav kartiba vinju majas,tad visi vainigi tikai ne vinjsh pats.
Te nu ta vasara...
Koki jau zalji...zale jau liela,bet maja jau veca...! nu te Pikshkjis gribeja uzcelt jaunu maju..bet lai kads palidzetu..ne viena tada neatradas!Kad vinjsh pats saka celt sev maju,nekas vinjam nesanaca..jo ne prata kaa to maju vispar celt.Skatas,ka tuvuma starjkim ir skaista ligzda.Tad izdomaja Pikshkjis, ka butu labi paprasit starjkim,lai vinjsh palidzetu maju celt! Pikshkjis pienaca pie starjka un saka- es nekad ne vienam neko neesmu prasijis,bet vasara aizies

abc
abc
abc
Kad Jānis bija mazs, viņam patika braukt uz laukiem un tur vērot dažādus dzīvniekus un putnus. Vislabāk viņam patika stārķi. Viņš dienu dienā vēroja, kā tie atlido, izveido ligzdas, uzaudzina savus mazuļus un atkal aizlido. Vienu reizi viņš gribēja tiem palīdzēt, izveidojot tiem ligzdu. Viņš īsti nezināja, no kā tā ir jātaisa. Tāpēc aizgāja uz šķūni paņēma vati, papīru,līmi un šķēres. Pēc 2 stundu nogurdinoša darba viņa ligzda bija pabeigta. Tā neizskatījās kā pārējās stārķu ligzdas, bet Jānim patika. Tikai viņš tā arī nesaprata, kāpēc neviens stārķis tur negribēja dzīvot...
№ 26840, Filosofija, 11 klase
pārspriedums - "Mana dzīves jēga"
Lūdz palīdziet - es nespēju izdomāt pat idejas saturam!

JAU IEPRIEKŠ PALDIES!!!

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
ceru ak sis deres
Apskaties risinājumu
<1/1>

kašķīte
kašķīte
kašķīte
Nuu varētu rakstīt par to kāds ir Tavs mērķis dzīvē - iegūt izglītību, atrast labu darbu, vai pabeigt skolu te un tālāk mācīties ārzemēs. Pastāsti, ka svarīga tev ir ģimene un viss ko dari ir lai viņiem būtu labi. Vai piemēram, ka tava dzīves jēga ir Tavs sapnis (nezinu, kaut vai māja pie jūras ar mīļoto cilvēku)! Nu kaut ko tādā garā! :)
|< << 1/6 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV