Meklēšanas rezultāti - 'pakāpes' Meklēšanas rezultāti - 'pakāpes'
№ 21487, Latviešu valoda, 7 klase
Izvelies pareizo varianntu! Pamato savu izvēli!
1.
1.1maksimāls ieguvums
1.2maksimālāks ieguvums
2.
2.1minimāls zaudējums
2.2minimālākais zaudējums
3.
3.1centrālais uzbraucējs
3.2centrālākais uzbraucējs
4.
4.1sircveidīgs apsveikums
4.2sirdsveidīgs apsveikums
5.19
5.1visskaiostākais sapnis
5.2viskaistākais sapnis
6.
6.1vissausākais gadalaiks
6.2visausākais gadalaiks
7.
7.1visgausākais gliemezis
7.2vissgausākais gliemezis
8.
8.1trīstūraina figūra
8.2trīsstūraina figūra
Nakama dala buss pēc briza palidziet

Laura
Laura
Laura
1-1 (jo nevar būt maksimālāks, jo maksimāls jau ir vispārākā pakāpe un to nedrīkst pārveidot pārākajā)
2-1 (tas pats kas pirmajam)
3-1
4-2 jo ir sirds nevis sirc
5-1 jo ir priedēklis vis un vārds skaistākais, vis+skaistākais=visskaistākais
6-1 jo ir priedēklis vis un vārds sausākais
7-1 vis+gausākais
8-2 trīs+stūris

zubre
zubre
zubre
1.manuprat pareizais ir 1.1
2. - 2.1.
3. - 3.1.
4. - 4.2.
5. - 5.1.
6.- 6.2.
7.-7.1.
8. - 8.2.

veltiņa
veltiņa
veltiņa
1.
1.1maksimāls ieguvums,(tā jau ir vispārākā pakāpe)
2.
2.1minimāls zaudējums,(tā jau ir vispārākā pakāpe)
3.
3.1centrālais uzbraucējs,(tā ir gramatiski pareizā forma)
4.
4.2sirdsveidīgs apsveikums,(tā ir gramatiski pareizā forma)
5.
5.2visskaistākais sapnis,(saliktenis, vis-skaistākais)
6.
6.1vissausākais gadalaiks,(saliktenis, vis-sausākais)
7.
7.1visgausākais gliemezis,(saliktenis, vis-gausākais)
8.
8.2trīsstūraina figūra,(saliktenis, trīs-stūraina).manager
manager
manager
1.1 - maksimāls ir galējais apzīmējums
2.1 - arī galējais apzīmējums
3.1 - šim apzīmējumam nelieto pārāko pakāpi
4.2 - saliktenis no diviem vārdiem "sirds + veidīgs"
5.1 - arī no diviem vardiem "vis +skaistākais"
6.1 - arī no diviem vardiem "vis +sausākais"
7.1 - "vis +gausākais"
8.2 - "trīs +stūrains"

janka
janka
janka
1.1
2.1
3.1
šie likās man vispareizākie, jocik zinu tad nelieto īsti tādas -āks, -ākais pakāpes.

4.2
5.2
6.1
7.1
8.2
Šajos pareizi ir šādi vārdi, jo pārēji varianti nav pareizi, dēļ tā kad tādi vārdi latviešu valodā nemaz nav.

Ceru kad pareizi.
№ 23113, Matemātika, 10 klase
Man vajadzētu lai kāds atrod informāciju par pakāpes funkciju.
Paldies jav iepriekš

fishb0ne
fishb0ne
fishb0ne
http://www.r3vsk.lv/Macibu_materiali/matematika/default.aspx@tabid=17&id=558.html
http://www.liis.lv/matpam/Algebra/9Funkcijas/9_5_citas_funkcijas/9_5teorija.htm

Šeit varētu būt Tev vajadzīgā informācija

  Леса
  Леса
Леса
Pakāpes funkcija
Par pakāpes funkciju sauc funkciju, kas izsakāma ar formulu y=xα, kur a R .


No pamatskolas jau pazīstam dažus pakāpes funkcijas piemērus:

y=x1 jeb y=x y=x2 y=x3 y=x -1 jeb

Vidusskolas matemātikas kursā tālāk aplūkosim pakāpes funkcijas ar veselu kāpinātāju un to īpašības. Atkarībā no kāpinātāja pakāpes funkcijas var iedalīt grupās.

y=x2n-1 - kāpinātājs ir vesels pozitīvs nepāra skaitlis (n N).

y=x2n - kāpinātājs ir vesels pozitīvs pāra skaitlis (n N).

y=x -2n - kāpinātājs ir vesels negatīvs pāra skaitlis (n N).

y=x -2n+1 - kāpinātājs ir vesels negatīvs nepāra skaitlis (n N).

irina
irina
irina
http://www.r3vsk.lv/Macibu_materiali/matematika/default.aspx@tabid=17&id=558.html

http://www.liis.lv/matpam/Algebra/9Funkcijas/9_5_citas_funkcijas/9_5teorija.htm

gach
gach
gach

5.2. Pakāpes funkcija

Par pakāpes funkciju sauc funkciju, kas izsakāma ar formulu y=xα, kur a R .

http://www.r3vsk.lv/Macibu_materiali/matematika/default.aspx@tabid=17&id=558.html

tur par pakāpes funkciju vari atrast visu

b-puika
b-puika
b-puika
seit būs info. par pakāpes funkciju.
http://www.r3vsk.lv/Macibu_materiali/matematika/default.aspx@tabid=17.html
№ 23445, Latviešu valoda, 7 klase
Atbildi uz jautājumiem:
1.Kāpēc īpašības vārdus sauc par patstāvīgiem vārdiem?
2.Kādas pazīmes norāda ,īpašības vārdi ir lokāmi vārdi?
3.Kurš vārds nosaka īpaašības vārda dzimti ,skaitli ,locījumu?
4.Kuras ir tās īpašības vārda pazīmes ,kas atšķir īpašības vārdu no lietvārda?
5.Kādos gadījumos lieto īpašības vārdus ar noteikto galotni?
6.Kā veido īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes?
7.Kāpec rakstnieki un dzējnieki savā valodā lieto daudz īpašības vārdu?Mini piemērus!
8.Vai pareizs ir apgalvojums ,ka dotajā teikumā īpašības vārdi ir lietoti tikai vispārākajā pakāpē?
НАДО СРОЧНО!!!!!!

karlis
karlis
karlis
1. taapeec ka tie ir patstaaviigi teikumaa! :D
2.Ja tam ir sakne! ;)
3.Morfologija
4.Apstaaklis
5.Nenoteiksmee
6.Ar konjugaacijaam
7.Taapeec ka nav tik daudz lietvvardu lai vareetu rakstiit tikai tos!!! Urla
8.nop
Apskaties risinājumu
<1/1>

kašķīte
kašķīte
kašķīte
1.Īpašības vārds ir patstāvīgs vārds, jo nosauc priekšmetu vai dzīvu būtņu pazīmes.

2. ja lietvārds ir lokāms tad arī īpašības vārds būs lokāms

3.īpašības vārda dzimte ir atkarīga no lietvārda dzimtes, īp.vārdam ir tāda pati dzimte kā lietvārdam, ko tas apzīmē. No apzīmējamā lietvārda ir atkarīgs īpašības vārda locījums un skaitlis, kurā locījumā un skaitlī ir lietvārds, tādā arī ir ar lietvārdu saistītais īpašības vārds.

4. īpašības vārds atbild uz jautājumiem - kāds, kāda, bet lietvārds uz jautājumu kas.

5. 1)apzīmējot zināmu, pazīstamu priekšmetu. 2) ja īpašības vārda priekšā ir vietniekvārdi šis, tas, mans, tavs, savs, viss vai pats, kā arī piederības apzīmēšanai lietotas personu vietniekvārdu ģenitīva formas viņa, viņas, viņu, mūsu vai jūsu. 3) ja īpašības vārds ir vispārākajā pakāpē. 4) ja īpašības vārds ir vokatīvā. 5) ja īpašības vārds lietots par personas pievārdu. 6) ja īpašības vārds lietots ar lietvārda nozīmi. 7)ja īpašības vārds kopā ar lietvārdu izsaka vienu jēdzienu. 8) apzīmējot īpašvārdus. 9)pastiprinot priekšmetu īpašību

6. pamata pakāpe – nosauc kāda priekšmeta vai kādas dzīvas būtnes īpašību bez salīdzinājuma ar cita priekšmeta vai citas dzīvas būtnes attiecīgo īpašību.
Pārākā pakāpe – īpašības vārds pārākajā pakāpē norāda, ka attiecīgā īpašība kādam priekšmetam vai kādai dzīvai būtnei piemīt lielākā vai mazākā mērā nekā citam priekšmetam vai citai dzīvai būtnei.
Vispārākā pakāpe – īpašības vārds vispārākajā pakāpē norāda, ka attiecīgā īpašība kādam priekšmetam vai kādai dzīvai būtnei salīdzinājumā ar citiem priekšmetiem vai citām dzīvām būtnēm piemīt vislielākā vai vismazākā mērā.

7. jo tādā veidā var atklāt emocijas un ar vārdiem ilustrēt to, ko viņi redz. Piemēram, mierīgs vakara vējšs – ar to saprotot, ka vakars bija patīkams, mierīgs

8. nezinu kāds ir dotais teikumus, nevaru pateikt
Apskaties risinājumu
<1/1>

Pipardilliite
Pipardilliite
Pipardilliite1) Īpašības vārdus sauc par patstāvīgajiem vārdiem, jo tie ir lokāmi.
2) Uz to , ka īpašības vārdi ir lokāmi vārdi, norāda galotne. (locījums) , dzimte, skaitlis, salīdzināmās pakāpes.
3) Īpašības vārda locījumu, skaitli un dzimti nosaka lietvārds.
4) Pazīmes, kas atšķir īpašības vārdu no lietvārda ir jautājums uz kādu atbild, galotnes veids (īpašības vārdiem ir noteiktā un nenoteiktā galotne)
5) Īpašības vārdus ar noteikto galotni lieto, ja : a) īpašības vārds apzīmē zināmu, pazīstamu vai iepriekš minētu priekšmetu vai dzīvu būtni, b) ja īpašības vārda priekšā ir vietniekvārdi mans, jūsu, savs, šis, tas, viss, pats, nekāds... c) ja īpašības vārds ir vokatīvā d) ja īpašības vārds ir vispārākajā pakāpē.
6) Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes veido ar piedēkļiem un priedēkļiem.
7) Dzejnieki un rakstnieki savos darbos lieto daudz īpašības vārdu, lai sīkāk pavēstītu par to , ko viņi vēlas pastāstīt, lai bagātinātu un veidotu tēlaināku valodu ( Mežā aug koks. - Lielajā, skaistajā mežā aug zaļš un daiļš koks.)
8) Ja tas teikums ir domāta tā mīkla, tad tā ir taisnība – ir izmantota tikai vispārākā pakāpe.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 24354, Ķīmija, 9 klase
Man javeic kludu labojums, nu no kimijas es neko nejedzu. Palidziet ludzu
SO3+HCl-->
SO3+Ca(OH)2-->
SO3+P2O5-->
NaO+H2O--->
NaO+HCl-->
NaO+Ca(OH)2-->
Na+P2O5-->
NaO+CaO-->
Lūdzu palīdziet ļoti vajag

hhlady
hhlady
hhlady
Varbūt kkas būs nepareizi,bet centīšos.kr4 tākā tabula na vpie rokas,pēctam pati novienādo.[saraksti oksidēšanās pakāpes utt]
1.)socl+h2o
2.)soca+h20
3.)
4.)naoh
5.)nacl+h2o
6.)naca+h2o
7.)
8.)naca+o2
nezinu vai kkas ir pareizi,jo an vpie rokas ķīmijas burtnīca.tad visu ideāli patiektu. :(

valelerjanka
valelerjanka
valelerjanka
1-ClSO3+H2
2-CaSO3+H2O
3 Ne var būt
4 NaOH2
5 NaCl+ H2O
6 NaOH + CaO
tas vis ar ko es varu tvi palīdzēt
№ 25227, Mājturība, 8 klase
Vajag uzrakstīt par fraņču ēdienām ( ko ēd Francijā ) un par Francijas galda kultūru.

eke
eke
eke
Franču virtuve tiek uzskatīta par vienu no labākajām visā pasaulē. No pazīstamākajiem produktiem varētu minēt kruasānus, garos batonus, gliemežus burgundiešu gaumē, olas ar estragonu, pankūkas no zinņu miltiem, cīsiņus Lionas gaumē, omārus ar pētersīļiem, sīpolu pīrāgu un, protams, sīpolu zupu ar grauzdiņiem. Lielā cieņā ir visdažādākās garšvielas un mērces. Katrā reģionā virtuve ir atšķirīga: piejūras reģionos vairāk lieto jūras produktus, citur vairāk lieto gaļu, sieru un citus ēdienus. No dzērieniem vispopulārākais ir vīns, kuru šķirnes sasniedz vairākus tūkstošus. Lielā cieņā ir arī šampanietis, konjaks, liķieri un sidrs.

4iepiic
4iepiic
4iepiic
Nacionālā virtuve: Franču virtuve tiek uzskatīta par vienu no labākajām visā pasaulē. No pazīstamākajiem produktiem varētu minēt kruasānus, garos batonus, gliemeži burgundiešu gaumē, olas ar estragonu, pankūkas no zinņu miltiem, cīsiņi Lionas gaumē, omāri ar pētersīļiem, sīpolu pīrāgs un, protams, sīpolu zupa. Lielā cieņā ir visdažādākās garšvielas un mērces. Katrā reģionā virtuve ir atšķirīga, piejūras reģionos vairāk lieto jūras produktus, citur vairāk lieto gaļu, sieru un citus ēdienus. No dzērieniem vispopulārākais ir vīns, kuru šķirnes sasniedz vairākus tūkstošus. Lielā cieņā ir arī šampanietis, konjaks, liķieri un sidrs.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Creative
Creative
Creative
http://www.receptes.lv/lat/nacionalie_edieni/francija/

enggeliits15
enggeliits15
enggeliits15
francija ēd sieru kurs smird un vakarinas dzer vinu...

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ KalleCittautu virtuve – tas ir kaut kas interesants, eksotisks un arī mazpazīstams, ja par to speciāli neinteresējas. Ēdināšanā strādājošiem noteikti ir jāzina, ja ne visas, tad būtiskākās citu tautu detaļas, lai ēdināšanas uzņēmumu varētu apmeklēt ne tikai latviešu nācijas pārstāvji, bet arī citu, kuriem varētu būt nedaudz specifiskākas vēlmes.
Darbā tiek aprakstīta franču virtuve, jo tik daudz ir dzirdēts par šo smalko un dārgo virtuvi, ka vēlējos izpētīt, kas gan tur ir tik īpašs.
Ģeogrāfiskais raksturojums

Francija ir valsts R – Eiropā. Robežojas ar Beļģiju, Luksemburgu, Vāciju, Šveici, Itāliju, Monako, Spāniju, Andoru.
Platība – 544,4tūkst. km2
Iedzīvtāji – 55,2 milj.
Galvaspilsēta – Parīze
Nacionālais sastāvs ir viendabīgs – 93 % ir fraņči, bet imigrantē no Portugāles, Spānijas, Alžīrijas, Itālijas.
Galvenā reliģija - katolicisms
Tautsaimniecība

pniecībā nodarbināti – 24, 6 %, lauksaimniecībā – 8,5 %, 2,5 milj. ir bezdarbnieki
Attīstīta lopkopība, vīnkopība, zvejniecība.
3. lielākā lauksaimniecības produktu eksportētāja valsts R – Eiropā
Eksportē – kafiju, kakao,
Attīstīta putnkopība

Uztura tradīcijas

Fraņču gasranomiskie ēdieni nav ikdienas ēdieni. Svētkos un īpašos gadījumos virtuve Francijā ir absolūtā māksla – vīrieši ģērbjas glaunāk, sievietes ir skaistākas. Franču virtuve ir jāgaida, Franču virtuve ir mīlestība, kurā iekāri rada laiks.
Franču virtuvē ir kāda daļiņa no sapņa, tāpēc absolūti nepieciešams noteikums, lai ēdiena noformējums radītu noteiktu vizuālo tēlu. Franči ļoti lielu uzmanību pievērš krāsām – tām jāaicina, pakāpeniski palielinot intensitāti.
lāk seko garšas smalkums. Franču virtuve savu identitāti atradusi garu gadsimtu laikā. Ēdienu procesā ir vairākas pakāpes: pirmkārt, ēdiens rosina apetīti, taču tā garša nav spēcīgāka nekā otrajam ēdienam. Visspēcīgākais iespaids nāk no trešā ēdiena – tas ir baudas kalngals, pēc kura saldais ēdiens šķiet kā laika, ilgstoša, veldzējoša atpūta.
Lai šo ēdienkartes ceļu noietu atbilstoši, palīdz vīna izvēle. Arī te ir tāds pats nosacījums – nepārtraukti jākāpina garšas buķete.
Lai ēdiens būtu baudāms, ir nepieciešams, lai aiz tā stāvētu stāsts. Laiēdājam varētu paskaidrot, kāpēc viss ir tieši tā. Un ir ļoti maz pavāru, kas to prot.
Brokastis, ja tās ēd mājās, visbiežāk ir diezgan tradicionālas un vienkāršas – kārtīga kafijas krūze un kruasāns vai bagetes gabaliņš ar ievārījumu vai džemu, reizēm nedaudz siera, sviesta vai margarīna.
Pusdienošana kārtīgās mājās parasti sastāv no trim vai četriem ēdieniem, no kuriem viens parasti ir zivs vai gaļa. Noteikti – ļoti daudz dārzeņu un zaļumu, arī salāti un siers. Deserts nekad neizpaliek, jo franči ir ļoti lieli kārumnieki. Noslēgumā – kafija, retāk – tēja. Pusdienās pirmajā ēdienā ir nelielas uzkodas – siltas vai aukstas, neiztrūkstošas būs zaļās olīvas, retāk – zupa. Otrajā – zivis vai biežāk gaļas ēdiens. Ļoti populāri ir gaļas sautējumi ar dārzeņiem. Pēc gaļas ēdiena parasti pasniedz svaigus salātus, bet pēc tiem – sieru paplāti, uz kuras ir trīs dažādu veidu sieri – cietais, zilais, baltais. Pie siera klāt var likt dažādus augļus. Pēc siera tiek pasniegts deserts, kas var būt ļoti dažāds. Ļoti iecienīti ir dažādi krēmi, kā arī franču pīrāgi ar augļiem un ogām. Mielasta beigas tiek noslēgtas ar kafiju.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 25320, Ķīmija, 9 klase
Man vajag 3lapaspuses par Jodu kimija kur to nem fizikalas un kimiskas ipasibas kur lieto plisss help.
Mne nada 3 lpp na cemu Jod v himije fiziciskije i himiciskeje svojstva gde jevo berut i gde premeniajut budu ocen blagodaren

eke
eke
eke
cik varēju atrast
Apskaties risinājumu
<1/2>

D&G
D&G
D&G
skaties te ---> http://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81lija_jod%C4%ABds


4iepiic
4iepiic
4iepiic
Jods ir ķīmiskais elements ar simbolu I un atomnumuru 53.Jods ir halogēns. Jods dabā ir sastopams jodīdu veidā.Brīvā veidā jods ir cieta kristāliska viela, kas šķīst etilspirtā un sērogleklī.Savienojumos jodam var būt oksidēšanas pakāpes no -1 līdz +7(tāpat kā lielākajai daļai halogēnu).Jods reaģē ar daudziem metāliem veidojot jodūdeņražskābes sāļus - jodīdus.
Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org/wiki/Jods_%28elements%29"
Nosaukums, simbols, atomnumurs Jods, I,53
Atommasa 126,90447g/mol
Blīvums4940 kg/m3
Kušanas temperatūra 386,85 K(113,7°C)
Viršanas temperatūra 457,4 K(184,3°C)
Apskaties risinājumu
<1/1>

WOscar
WOscar
WOscar
Resenie v faile
Apskaties risinājumu
<1/3>

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Ceru ka sis deres ;)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 25737, Ķīmija, 9 klase
POMIGITE PLZ ,
NADO NAPISAT KRATKIJ DAKLAT(1-3) CHTO TAKOJE HLOR .
PROSBA NE KIDAT SYLKI NA RUSSKOM , TOLKO NA LATYSHSKOM .
NEKIDAJTIE SYLKI S WWW.WIKIPEDIA.ORG
ZARANIJE BLAGODAREN . =))))))))


2LoudMusic
2LoudMusic
2LoudMusic
Savienojumi, kur hlora vērtība ir mazāka par +5, parasti ir visai nestabili un ātri sadalās. (Hlorapskābe, hlorpaskābe un to sāļi). Hlorskābe (HClO3) un perhlorskābe (HClO4), un to sāļi ir stabilāki un paši nesabrūk. Tos lieto par oksidētājiem raķešdegvielās un sprāgstvielās.


Hlors ir ķīmiskais elements ar simbolu Cl un atomskaitli 17. Hlors ir halogēns. Brīvā veidā hlors ir toksiska, korozīva, relatīvi viegli sašķidrināma gāze, kas sastāv no divatomu molekulām Cl2. Brīvā veidā dabā hlors ir sastopams dažās vulkāniskajās gāzēs. Savienojumu veidā hlors ir sastopams galvenokārt hlorūdeņražskābes (sālsskābes) sāļu (hlorīdu) veidā, gan nogulumos cietā veidā, gan arī izšķīduši jūras ūdenī. Hloram ir iespējamas oksidācijas pakāpes no -1 (hlorīdos) līdz +7 (perhlorātos). Hlors ir tipisks nemetāls. Pozitīvas oksidācijas pakāpes hloram ir galvenokārt savienojumos ar skābekli un fluoru.
Apskaties risinājumu
<1/1>

angel
angel
angelHLORS, sašķidrināts
1. VIELAS IDENTIFIKĀCIJA

Produkta nosaukums: Hlors, sašķidrināts.
Ķīmiskā formula: Cl2

2. SASTĀVS/ZIŅAS PAR SASTĀVDAĻĀM

Viela/agregātstāvoklis: viela.
Sastāvdaļas/piemaisījumi: Nesatur citas sastāvdaļas vai piemaisījumus, kas varētu ietekmēt vielas klasifikāciju.


Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/4>

Echo
Echo
Echo
Hlors ir ķīmiskais elements ar simbolu Cl un atomskaitli 17. Hlors ir halogēns.
Brīvā veidā dabā hlors ir sastopams dažās vulkāniskajās gāzēs.

WOscar
WOscar
WOscar
Hlors ir ķīmiskais elements ar simbolu Cl un atomskaitli 17. Hlors ir halogēns. Brīvā veidā hlors ir toksiska, korozīva, relatīvi viegli sašķidrināma gāze, kas sastāv no divatomu molekulām Cl2. Brīvā veidā dabā hlors ir sastopams dažās vulkāniskajās gāzēs.
№ 25900, Latviešu valoda, 7 klase
dota tēma un tēmas nosaukums ir " Īpašības vārda pārākās un visspārākās pakāpes lietošana. " par šo tēmu ir jauzraksta viss jāpastāsta

HaCKer
HaCKer
HaCKer
IIpashiibas vaarda paaraakaa pakaape ir tad, kad vaardam galotne ir -āks.
piemeerm vaards zaļāks. Bet vispaaraakaa pakaape ir tad, kad vaardam saakumaa ir vis vai pats, bet galotnee ir - ākais.
piemēram visrudākais vai arī pats ātrākais.

kerija
kerija
kerija
PĀRĀKĀ pakāpe norāda, ka pazīme piemīt lielākā mērā
lil - ĀKA, liel-ĀKĀ
VISPĀRĀKĀ pakāpe norāda, ka pazīme piemīt vislielākaā mērā
VIS-liel-Ā
PATI liel-ĀKĀ
tātad sāc ar šiem likumiem un uzraksti tos piemērus,ko uzraksīju.
pēc tam pastāsti, ka salīdzināšanai izmanto palīgvādus - KĀ, NEKĀ PAR
un tad uzraksti ķaut kādus piemērus.
un vari nobeigt teiksim ar izņēmumiem:
Ir īpašības vārdi, kam nav salīdzināmo pakāpju.Tie nosauc pazīmi, kas nevar ne pavājināties, ne pastiprināties. izņēmumi:
parasti izņēmumi ir vārdi ar iskaņām:
-ējs; -īgs; - isks; -āls.
VEIKSMI : ]

hhlady
hhlady
hhlady
Terminoloģijā īpašības vārdu izmanto galvenokārt raksturotājkomponenta funkcijā vārdkopterminos, retāk, substantivētā formā, — patstāvīga termina funkcijā. Īpašības vārda dzimtes, skaitļa un locījuma formu pieskaņo apzīmējamam vārdam, arī tad, ja īpašības vārds lietots substantivētā formā patstāvīga termina funkcijā: baltā, zilā, metilēnzilā —, ja runa ir par krāsu, baltais, zilais, metilēnzilais —, ja runa ir par krāsas pigmentu. Patstāvīga nozīme terminu veidošanā ir noteiktības kategorijai un salīdzināmajām pakāpēm.

snow
snow
snow
PAraka pakape) Tad, ja kaut kas ir paraks par kaut ko citu
Piemeram lielaks, mazaks, resnaks, tievaks
Visparaka pakape) Tad ja kaut kas ir visparaksais
Piem. vislielakasi , c=vissmalkakajs
Jaievero , ka vis + ipas vards rakstams kopa un ja ipas. v. sakas ar s tad varda bus 2 s burti (vissuligakais)

Nedrikst aizmirst mar iznemumiem zals, optimals, videjs, pedejais, pirmais u.c. kuriem pakapes neveidojas

santux15
santux15
santux15

6. pamata pakāpe – nosauc kāda priekšmeta vai kādas dzīvas būtnes īpašību bez salīdzinājuma ar cita priekšmeta vai citas dzīvas būtnes attiecīgo īpašību.
Pārākā pakāpe – īpašības vārds pārākajā pakāpē norāda, ka attiecīgā īpašība kādam priekšmetam vai kādai dzīvai būtnei piemīt lielākā vai mazākā mērā nekā citam priekšmetam vai citai dzīvai būtnei.
Vispārākā pakāpe – īpašības vārds vispārākajā pakāpē norāda, ka attiecīgā īpašība kādam priekšmetam vai kādai dzīvai būtnei salīdzinājumā ar citiem priekšmetiem vai citām dzīvām būtnēm piemīt vislielākā vai vismazākā mērā.
№ 26801, Matemātika, 12 klase
Kuba tilpums ir 64cm². Aprekinat kuba pilnas virsmas laukumu!

zuzite_1
zuzite_1
zuzite_1
viena kuba šķautne ir 4cm un no tā iegūst, ka vienas skaldnes laukums ir 16cm², tad šo reizinot ar skaldņu skaitu (6) iegūst 96cm²

bukss_a
bukss_a
bukss_a
taka kuba tilpuma formula ir v=a³, tad a=³√64=4cm
taka kubs sastav no kvadratiem, tad vienas skaldnes laukums ir sads s=a²=4²=16cm²
un taka kubs sastav no sesam sadam skaldnem tad pareizini ar 6, 16*6=96cm²
laikam ta!

marite
marite
marite
V=64 m³
mala a = trešās pakāpes √64 = 4
vienas virsmas laukums = 4*4 = 16 m²
pilnas virsmas laukums = 6*16= 96 m²

catwoman
catwoman
catwoman
³√64=4 cm... viena mala
6(4*4)=6*16=96 cm²... pilns kuba vismas laukums

vespertilio
vespertilio
vespertilio
a³=64
a=4
6a²=6*16=96
№ 28036, Algebra, 12 klase
Pierādīt ka dotās skaitliskās izteiksmes vērtība ir racionāls skaitlis
(2√3+5)(5-2√3)+(4-√5)²+8√5
Iznest reizinātāju pirms saknes zīmes
6√a(astotajā)b (pakāpē 24).tas viss ir zem saknes zīmes izņemot 6, kas ir domāts kā 6.pakāpes sakne

angel
angel
angel
(2√3+5)(5-2√3)+(4-√5)²+8√5=
=25-12+16-8√5+5+8√5=
=34

6√a(astotajā)b (pakāpē 24)=
=ab(pakāpē 4)(3. pakāpes √)a
|< << 1/8 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV