Meklēšanas rezultāti - 'reālisma literatūra' Meklēšanas rezultāti - 'reālisma literatūra'
№ 26849, Literatūra, 11 klase
Lūdzu palīdziet! Kādas ir galvenās līdzības un atšķirības starp romantismu un tautisko romantismu!?

mmazinjaa
mmazinjaa
mmazinjaa
Raksturīgākās romantisma īpatnības ir dabas pielūgsme, interese par bezgalīgo, tālo, kontrasti starp īstenību un ideāliem u.c.
Vienlaikus ar reālisma un sentimentālisma attīstību latviešu prozas darbos un dzejā 19.gadsimta 70. – 80. gados uzplauka romantisms. Latviešu nacionālās literatūras sākumposmā romantisms izpaužas kā tautiskais romantisms. Šeit minami tādi autori kā A.Pumpurs, Auseklis, kuru sabiedriskie un estētiskie ideāli saistīti ar nacionālajiem centieniem pret vācu ideoloģiskajiem autiomiem.
Ceru, ka noderēs!!!
№ 29029, Latviešu literatūra, 11 klase
Kas ir realisms? Ludzu dodiet piemerus, citatus! Piemeriem, citatiem paskaidrojumu, kapec tas ir realisms. :)

d@chux
d@chux
d@chux
Reālisma virziena raksturojums

Reālisms literatūrā un mākslā ir patiess objektīvās īstenības raksturojums, daiļrades virziens un metode. Par reālisma specifisku īpatnību līdzās detaļu patiesam atspoguļojumam tiek uzskatīti tipiski raksturi tipiskos apstākļos.

Reālisma mākslas principi ir individuālizācijas un vispārinājuma vienība, kā mākslas galvenā vērtība tiek uzskatīta dzīves patiesība, cilvēks reālisma mākslā kļūst par galveno mākslas priekšmetu, kuram tiek dots vispusīgs raksturojums.

Reālisma iezīmes izpaudās jau mākslas attīstības agrajos posmos, senajā un viduslaiku folklorā.

Taču visspilgtāk reālisms īstenojas noteiktos

taurinj
taurinj
taurinj
reālisms - literatūras un mākslas metode, kuras pamatprincipi ir attēlot dzīvei raksturīgo pašai dzīvei tuvās formās, izmantojot dažādus tipizācijas veidus. Tiecoties atklāt būtisko, reālisms veido tipiskus raksturus tipiskos apstākļos. Rādot cilvēka un vides attiecības, tas, no vienas puses, atklāj aps†ākļu ietekmi uz indivīda likteni un, no otras puses, indivīdam raksturīgo nostāju, attieksmi pret to, kas nosaka viņa dzīvi un pretrunas tajā. Reālistiskajai literatūrai raksturīga dziļa un bagātīga sociālo konfliktu atveide. Reālisma jēdziens kā reālā pretnostatījums ideālajam veidojās 18. gs. beigās – 19. gs. sākumā. Šajā laikā tika risināts
№ 46216, Latviešu literatūra, 11 klase
kāds lūdzu nevarētu uzrakstīt apgaismes reālisma piemēru :)

zemene
zemene
zemene
Apgaismes reālisma un sentimentālisms sintēze latviešu pirmsnacionalajā literatūrā 18.gs.

valerija92
valerija92
valerija92
piem. F.Sillera luga laupitaji . Ir spilgts apgaismes realisms. jo tajaa tiek saliidzinaats labais un sliktais, nabagi ar bagaarajiem
№ 48735, Kultūras vēsture, 11 klase
Reālisms 17. gs mūzikā, arhitektuuraa, mākslaa un literatuuraa!!
Klasicisms muuzikaa arii 17. gs .
Paldies jau iepriekš. :) :) :)

Triobet
Triobet
Triobet
http://www.liis.lv/paslit/Literatura/6-7a/6-7teksts%20.html
Paskaties te.

+Faila.
Apskaties risinājumu
<1/2>

-
-
-
Cerams, ka kaut kas noderēs. :)

http://www.liis.lv/kultvest/kultura/real17/teksts.htm
http://www.letonika.lv/literatura/section.aspx?id=2203019
http://www.gudrinieks.lv/referati/referats/realisma-rasanas-prieksnoteikumi.html
http://lv.wikipedia.org/wiki/Klasicisms
http://www.gudrinieks.lv/referati/konspekts/klasicisms-1.html
http://www.gudrinieks.lv/referati/referats/klasicisms.html
http://www.pilis.lv/c_zinas/zinja.php?id=1861

zahar
zahar
zahar
skaties failā. kaut ko atradu internetā

Muzika klasicisma attistiba var atzimet divus posmus: 17. gadsimta klasicisms,
kas izauga no renesanses tradicijam un attistijas daleji pretstata un daleji
mijiedarbiba ar baroka makslu; 18. gadsimta klasicisms, kas pauda francu apgaismibas
idejas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 56857, Latviešu literatūra, 11 klase
Ljoti ludzu jusu palidzibu :)
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
2. uzdevums.

(3p.) F. Šillera drāma „Vilhelms Tells” ir apgaismes reālisma .(liter. virziens), paraugs pasaules literatūrā, jo
(1p.) Šīs drāmas problēma – vai tautai ir tiesības sacelties ar ieročiem rokās pret apspiedēju varu.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58391, Latviešu literatūra, 11 klase
Palīdzat izpildīt pāris uzdevumus literatūrā.
Parādā nepalikšu! ;)
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
11. klase 2. ieskaite – LITERATŪRA /
Vārds Uzvārds klase
Tēma – REĀLISMA LITERATŪRA. MODERNISMA LITERATŪRA
1.uzdevums.(5 punkti)
Atbildiet uz jautājumiem!

1.1.Nosauciet reālisma galvenās iezīmes!

1.2.Kādu autoru darbos ir reālisma iezīmes latviešu literatūrā? Papildiniet iesāktos teikumus!
Latviešu literatūras reālisma sākumi rodami prozas daiļradē, tad .................... stāstos, bet kā virziens tas izveidojās tikai 19.gs. 90.gados, kad Jaunās strāvas laikā tika izvirzīta prasība pēc sociālās dzīves patiesības atveidojuma literatūrā.
Pirmie latviešu reālisti – Teodors Zeiferts, Reinis un Matīss Kaudzītes, Jēkabs Apsītis. Reinis Kaudzīte tiek dēvēts par spilgtu psiholoģisko reālistu, bet ............................................– par ievērojamāko sociālā reālisma pārstāvi.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>
№ 60697, Latviešu literatūra, 11 klase
PALIDZIET! Mazs PD par Realismu:(
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Realisms

1.uzd. Čārlzs Dikenss ir ievērojamākais reālisma pārstāvis angļu literatūrā 19.gs.
2.uzd.
1. Olivers Tvists piedzima bērnu namā.
2. O.Tvistam vārdu iedeva misters Bambls, kurš visiem bērniem deva vārdus alfabēta secībā, sanāca, ka puisim vārdam bija jāsākas ar T, un viņu nosauca par Tvistu.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 60717, Latviešu literatūra, 11 klase
Palidziet,tikai 3,4,5, uzdevums!:(
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Reālisms

1.uzd. Čārlzs Dikenss ir ievērojamākais reālisma pārstāvis angļu literatūrā 19.gs.
2.uzd.
1. Olivers Tvists piedzima bērnu namā.
2. O.Tvistam vārdu iedeva misters Bambls, kurš visiem bērniem deva vārdus alfabēta secībā, sanāca, ka puisim vārdam bija jāsākas ar T, un viņu nosauca par Tvistu.
3. Olivers devās pēc papildporcijas, jo viņam gribējās ēst. ( baroja diezgan slikti)
4. Šīs darbības rezultātā pārraugs zvēla ar pavārnīcu Oliveram pa galvu; deva rīkojumu puisi uz vietas ieslodzīt; uzlika sludinājumu, piedāvājot atlīdzību, lai atpestī draudzi no Olivera Tvista.
5. Zārku meistars pieņēma Oliveru, jo viņam vajadzēja naudu, ar kuru varētu apmaksāt parādus.
7. Olivers bēg uz Londonu.
8. Olivers nokļūst zagļu bandā, jo viņš Londonā sastopas ar kabatas zagli - slīpētu blēdi.
9. Viņu sašauj, jo laupīšana noiet greizi.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 60735, Literatūra, 11 klase
Romaans Olivers Tvists, PD par reālismu. Paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Reālisms

1.uzd. Čārlzs Dikenss ir ievērojamākais reālisma pārstāvis angļu literatūrā 19.gs.
2.uzd.
1. Olivers Tvists piedzima bērnu namā.
2. O.Tvistam vārdu iedeva misters Bambls, kurš visiem bērniem deva vārdus alfabēta secībā, sanāca, ka puisim vārdam bija jāsākas ar T, un viņu nosauca par Tvistu.
3. Olivers devās pēc papildporcijas, jo viņam gribējās ēst. ( baroja diezgan slikti)
4. Šīs darbības rezultātā pārraugs zvēla ar pavārnīcu Oliveram pa galvu; deva rīkojumu puisi uz vietas ieslodzīt; uzlika sludinājumu, piedāvājot atlīdzību, lai atpestī draudzi no Olivera Tvista.
5. Zārku meistars pieņēma Oliveru, jo viņam vajadzēja naudu, ar kuru varētu apmaksāt parādus.
7. Olivers bēg uz Londonu.
8. Olivers nokļūst zagļu bandā, jo viņš Londonā sastopas ar kabatas zagli - slīpētu blēdi.
9. Viņu sašauj, jo laupīšana noiet greizi.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 61115, Latviešu literatūra, 11 klase
REĀLISMA LITERATŪRA

Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
lūdzu.

1.1. Reālisms kā literatūras virziens radās 1830. - 1840. gados kā romantisma noliegums. Vēl romantisms radās kā klasicismam raksturīgā idealizēšanas noliegums, kā arī mitoloģisko tēmu noliegums. Reālisms radās pozitīvisma socioloģijas, filozofijas un kritikas iespaidā, apvienojot pozitīvo zinātņu, sabiedrības zinātņu un dabaszinātņu sasniegumus.
Reālisma autori visu parāda reālās situācijās, neko neizdaiļojot, t.i., parāda vienkāršus, strādājošus cilvēkus ar ikdienas problēmām un rūpēm. Darbu autori cenšas visu paust objektīvi, kā jau iepriekš minēts – nekas netiek izdaiļots! Katra literārā darba darbība norisinās kādā noteiktā sociālā vidē, kur izpaužas daudzveidīga un spraiga dzīve. Darbos tiek rādīta raksturu izaugsme, kā katru cilvēku ietekmē apkārtējā vide, ģimene, sociālais stāvoklis.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV