Meklēšanas rezultāti - 'regulārs trijstūris' Meklēšanas rezultāti - 'regulārs trijstūris'
№ 27699, Ģeometrija, 8 klase
Dots trijstūris ABC. Tā ievilktās r.l. un apvilktās r.l. centri atrodas vien;a punktā (tie sakrīt). Pierādīt, ka trijstūris ABC ir vienādmalu trijstūris.

snow
snow
snow
Apvilktas rinka linijas centrs vienmer atrodas trijstura vidusperpendikulu krustpunkta, bet ieviktas rinka linijas centrs - bisektrisu krustpunkta. Vienadmalu trijsturis ir vienigais trijsturis, kam augstumu, medianu, bisektrisu krustpunkti sakrit. Tatad tas irvienadmalu trijsturis

Blizko
Blizko
Blizko
Apvilktas r.l. centrs atrodas mediānu krustpunktā. Bet Ievilktas r.l. centrs atrodas augstumu krustpunktā.Un vienigas trijstūris, kuram visas mediānas un augstumi sakriit ir regulārs trijstūris (vienādmalu).

Vēlu veiksmi ;)
№ 32363, Matemātika, 9 klase
uzdevumi failā!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

eldarite
eldarite
eldarite
Ņem par labu.
Apskaties risinājumu
<1/1>

disko_diva
disko_diva
disko_diva
²
Apskaties risinājumu
<1/1>

snow
snow
snow
4. 24/6 = 4cm² katrs kuba sans
Diagonale = √(4²+4²)=√32=4√2cm
V = 4*4*4=64cm³

5. sanak, ka pamatu veido regulars trijsturis
a²√3/4 = 9√3
a²=36
a=6cm
Ssanu = 6*6*3=108cm²
№ 36073, Ģeometrija, 9 klase
vse krome pervogo
Apskaties uzdevumu
<1/1>

vespertilio
vespertilio
vespertilio
2. diagonāle d, leņķis alpha.
rombam ir īsākā diagonāle pret šaurāko leņķi, un visas četras malas ir vienādas.
Tātad, sanāk vienādsānu trijstūris, tā virsotnes leņķis ir 60=>regulārs trijstūris=>romba mala=12
Romba laukums=mala^2*sin60=144*sin^0
3.Ievēro, ka diagonāles ir perpendikulāras un dala viena otru uz pusēm, Laukums=a*b/2, kur a,b - diagonāles
4.Apskata trijstūri, ko veido augstums, sānu mala un pamata gabaliņš. cos30=H/5 => H=5*cos30; S=H*6=30*cos30
5.H=12, S=20*12

Es
Es
Es
2)Novelkot diognāli veidojas vienādmalu Trijstūris tāpēc wisas malas ir 12 cm. h=6 cm;S=ah=12·6=72cm²
3)manā zīmēumā garākā diognāle ir 3 un īsākā 1,5 cm.
S=a²√3÷4=4,5÷2=2,25 cm²
4)BC²jeb h=AB²-AC²=5²-3²=25-9=16;BC²=√16=4 cm
S=ah=6·4=24c
5)S=ah=12·20=240cm²;<b=<D (pieleņķu summa ir 180*)
÷ ---> daļsvītra
< --->Leņķis
* --->grādu zīmīte [tas aplīc]
Cerams , ka der :)
№ 36903, Ģeometrija, 11 klase
Regulaara trijstuura ABC un kvadraata ACEF plaknes ir savstarpeeji perpendikulaaras. Apreekinaat attalumu, starp punktiem B un E, ja AC=2√2cm.

m6t7
m6t7
m6t7
No dotajiem izriet ka:
BC = 2√2, jo trijstūris ir regulārs
CE = 2√2, jo visas kvadrāta malas ir vienādas
leņķis BCE ir 90 grādi, jo leņķis ACE ir 90, jo kvadrāta visi leņķi ir 90 grādi un AC pieder perpendikulārai plaknei un līdz ar to CE būs perpendikulārs pret jebkuru tās taisni.

No tā izriet, ka BCE ir taisnleņķa trijstūris un mēs varam izmantot Pitagora teorēmu => BC²+CE²=BE² => BE = √((2√2)²+(2√2)²) = 4
№ 37554, Ģeometrija, 8 klase
Lūūdzu izpildiet 6 un 7 uzdevumu, būūs paldies!!! ~ ;)))
Apskaties uzdevumu
<1/1>

valerija92
valerija92
valerija92
failaa ir 6 un 7 uzd.. 100% pareizs.. visu ljoti siiki pierakstiiju..
Apskaties risinājumu
<1/1>

heart
heart
heart
es uzrakstīšu ko zinu.

no trijstūru vienādības seko, ka
AM=KC=5cm un
BK=MD=3cm
AD=AM+MD=8cm

7.uzd

P= 2*3+2*7=30 cm

jo AMK ir vienādmalu trijstūris

viksa
viksa
viksa
7 uzd
leņķi AMK- 60 - pa nosacījumu
mk = am- 3 cm trijstūris
AMK trijstūris - vienāds gurns
AK=3 sm
AB=7sm
MA=3sm
P=(7+3)*2= 20
6 uzd
piedod ,es nezinu

snow
snow
snow
6.uzd
Trijstūri ir vienādi pēc pazīmes LL, jo lenķis AMO = lenķis CKO, bet lenķis KCO = lenķis MAO.
AM = CK = 5 cm
BK = DM = 3 cm
AD = AM + MD = 5 + 3 = 8 cm

7.uzd
Trijstūris AMK ir vienādsānu, starp vienādiem sāniem ir lenķis 60 grādi, kas nozīmē, ka šis trijstūris ir regulārs (AM = MK = KA = 3 cm pēc dotā)
AB = AK + KB = 3 + 4 = 7 cm
P(AMNB) = 2 · (AM + AB) = 2 · (3 + 7) = 20 cm²
№ 44087, Ģeometrija, 11 klase
Reglara trijstura piramida pamata mala 6cm, bet divplaknu kata lenkis pie pamata 60gradiem.Apekinat augstumu.

Ichimaru
Ichimaru
Ichimaru
pamata mala- 6cm
lenkisj-60 gradi
1) 60:6=10cm
Atbilde: 10 cm augstums

Hermaine
Hermaine
Hermaine
Uzzīmē piramīdu. Piramīdas pamats ir regulārs trijstūris. Un regulāras trijstūra piramīdas augstums atrodas regulāra trijstūra centrā, kur krustojas visas tās līnijas, ko tur var novilkt(augstumi, mediānas, bisektrises).
Tātad piramīdas augstums trijstūra augstumu sadala 1:3
Tātad trijstūra augstums x=√(6²-3²)=√27=3√3
Mazākā trijst. augst daļa x/3=√3
Divplakņu kakta leņķis veido trijstūri, kura viena mala ir x/3 un otra katete ir h.
tātad tg60=3h/x
tg60=√3
h=tg60*x/3=√3*√3=3 cm
№ 46557, Ģeometrija, 8 klase
Dots rombs ABCD,DC=16cm lenkis D=120° apreikini diagonales BD garumu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

snow
snow
snow
<C = 180° - 120° = 60°
Rombam visas malas ir vienādas.
Ir divi varianti:
1)
Ja vienādsānu trijstūra lenķis starp divām vienādām sānu malām ir 60°, tad šis trijstūris ir regulārs trijstūris.
Dotajā uzdevumā veidojas tieši tāda situācija, proti
BD = DC = BC = 16 cm

2)
Izmanto kosīnusa teorēmu:
c² = a² + b² - ab·cos<alfa jeb
BD = √(BC² + CD² - 2 · BC · CD · cos 60°) =
= √(16² + 16² - 2 · 16 · 16 · ½) =
= √(256 + 256 - 256) = √256 = 16 cm

asasasasas
asasasasas
asasasasas
gaidu Paldies )))
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 57377, Algebra, 12 klase
Regulāra trijstūra ABC iekšpusē ir izvēlēts punkts P. Pamato , ka attālu summa no punkta no P līdz trijstūra ABC malām ir vienāda ar trijstūra augstumu!

wineta-s
wineta-s
wineta-s
1.Trijstūra iekšienē izvēlēsiemies punktu P.No šī punkta novilksim perpendikulus pret trijstūra malām un punktu P savienosim ar trijstūra virsotnēm.
2.Trijstūra laukumu var noteikt divejādi: S(abc)=1/2ac x bd vai S(abc)=1/2ab x pk +1/2bc x pl+1/2ac x pm
3.Tātad 1/2 ac x bd=1/2ab x pk +1/2bc x pl +1/2ac x pm, jeb, ievērojot ka dotais trijstūris ir regulārs, ac x bd=ac x (pk+pl+pm).
4.Izdalot pēdējo vienotību ar Ac, iegūstam bd=pk+pl+pm
№ 61577, Matemātika, 11 klase
Lūdzu,lūdzu palīdzību ar prizmas uzdevumiem.esmu pilnīga nulle šai priekšmetā!!
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
3.uzd.
1) Pēc Pitagora teorēmas:
CB2=CB12-B1B2
CB2=172-82=289-64=225
CB=15cm
2) Ppamatam=3*15=45cm, jo pamats ir regulārs trijstūris
3) S sānu taisnai prizmai =P pamatam*H=45*8=360cm2
4) Spamatam=152√3/4=3√5/4cm2
5) S pilnai virsmai= Ssānu + 2S pamatam= 360+2*(3√5/4)=360+11,25=371,25cm2


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 61614, Matemātika, 11 klase
Prizmas
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
3.uzd.
1) Pēc Pitagora teorēmas:
CB2=CB12-B1B2
CB2=172-82=289-64=225
CB=15cm
2) Ppamatam=3*15=45cm, jo pamats ir regulārs trijstūris
3) S sānu taisnai prizmai =P pamatam*H=45*8=360cm2
4) Spamatam=152√3/4=3√5/4cm2
5) S pilnai virsmai= Ssānu + 2S pamatam= 360+2*(3√5/4)=360+11,25=371,25cm2


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>

kostos
kostos
kostos
Lūdzu, lai veicas.
Apskaties risinājumu
<1/2>
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV