Meklēšanas rezultāti - 'valodas stili' Meklēšanas rezultāti - 'valodas stili'
№ 44577, Latviešu valoda, 6 klase
Sveiki! Man vajadzīga viena lapa par šīm divām tēmām = Valodas stilu lietošana ,Teksta veidošana. (var būt nedaudz mazāk par vienu lapu) Jābūt info, likumi viss kas par šim tēmām ir! Jau iepriekš paldies!

raimis2
raimis2
raimis2
Par valodas stiliem skaties pielikumu, bet par teksta veidoshanu skaties
http://minka75.blogspot.com/2009/04/teksta-veidosana.html

Valodas stili un to pazīmes
Savulaik valodniece Alise Laua rakstīja, ka ir svarīgi ievērot ne tikai vārda atbilsmi noteiktam saturam, bet arī leksikas (vārdu krājuma) izvēli kopumā. To nosaka teksta/runas stils un žanrs.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 46684, Latviešu literatūra, 5 klase
varat lūdzu kāds uzrakstīt dažus teikumus par valodu?

linux
linux
linux
valoda katra valsti ir cita, bet ir izņemumi piemeram amerika un anglija ir angļu val. Katram cilvekam ir sava dzimtaa valoda, ko vinjs zin un prot vislabāk. Skolā parasti māca divas svešvalodas angļu, krievu vai vācu, kā katrs izvēlas. Aizbraucot uz citu valsti ir jāzina tās valsts valoda, jo savādāk tu tur nevari neko saprast. Bez valodas cilvēki nevar iztikt, pat sarunāties nevar. Ar valodu var pateikt daudz skaistu vārdu, bet ir tādi cilvēki kuri uzvedās ļoti nekaunīgi, sāk lamāties un runāt nesmukus vārdus.

PPpeterisPP
PPpeterisPP
PPpeterisPP
1. Valoda it kā līdzinās logam, caur kuru mēs uztveram pasauli. (Sarma Kļaviņa)
2. Ar valodu cilvēki sazinās, nosauc lietas, parād'bas, darbības un raksturo tās, izzina un atspoguļo pasauli.
3. Ar valodu cilvēki sazinās, izsaka domas, jūtas un pārdzīvojumus, pamudina cits citu uz noteiktu darbību.
4. Valoda dod iespēju saglabāt tautas kultūras mantojumu.

čukčuk..
čukčuk..
čukčuk..
mūsdienās valoda ir diezgan piesārņota.
Latviešu valoda pieder pie indoeiropiešu valodu grupas.
Mūsdienās ļoti daudzi izmanto žargonu,slengu, barbarismus.
Latvijā ļoti daudzi vārdi ienāk no citām valodās, it sevišķi- krievu un angļu.

Lii
Lii
Lii
Parasti valstī ir viena oficiāla valsts valoda, tācu irarī izņēmumi, ir valstis kurās valsts valodas statuss ir vairākām valodām, piemēram, Somijā- somu un zviedru, Īrijā- īru un angļu valoda. Valodniecībai ir arī apakšnozares, kā dialektoloģija, fonētika, frazeoloģija, leksikogrāfija, leksikoloģija, korfoloģija, sintakse, stilistika. Latviešu valodai ir trīs dialekti lībiskais dialekts, vidus dialekts, augšzemnieku dialekts.

kri4i2
kri4i2
kri4i2
Valoda ir katras kultūras pamatelements. Kas atsakās no savas valodas, tas atsakās no savas kultūras. Zaudējot valodu, zūd arī tautas kultūra, mirst pati tauta.
№ 57935, Latviešu valoda, 10 klase
Palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Valodas kultūras jautājumi – praktiskā daļa
1. uzdevums. Labojiet stila kļūdas! ( 20 punkti - par gramatiski un stilistiski pareizi uzrakstītu teikumu 1 punkts )

Oriģinālteikums Labojums
1. Rīgā ir slavenais Doms ar orgānu. Rīgā Doms ir slavens ar ērģelēm.
2. Mana bērnība pārgāja uz Skolas ielas. Mana bērnība pagāja Slokas ielā.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 57987, Latviešu valoda, 10 klase
Valodas kultūras jaut.
Apskaties uzdevumu
<1/2>

dzinis
dzinis
dzinis
Pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Valodas kultūras jautājumi – praktiskā daļa
1. uzdevums. Labojiet stila kļūdas! ( 20 punkti - par gramatiski un stilistiski pareizi uzrakstītu teikumu 1 punkts )
Oriģinālteikums
Labojums
1. Rīgā ir slavenais Doms ar orgānu.
Rīgā Doms ir slavens ar ērģelēm.
2. Mana bērnība pārgāja uz Skolas ielas.
Mana bērnība pagāja Skolas ielā.

...
Apskaties risinājumu
<1/2>

minka
minka
minka
4. Kaķene ar kaķēniem guļ uz saules.
Kaķene ar kaķēniem guļ sulē.
5. Noziedznieku meklēšanā tika pielaistas kļūdas.

6. Meitene skaisti spēlēja uz klavierēm.

7. Dēļ šīm kartēm starp tūristiem notiek sīvas kaujas.
Šo karšu dēļ starp tūristiem notiek sīvas kaujas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Oriģinālteikums
Labojums
1. Rīgā ir slavenais Doms ar orgānu.
Rīgā Doms ir slavens ar ērģelēm.
2. Mana bērnība pārgāja uz Skolas ielas.
Mana bērnība pagāja Slokas ielā.
3. Kas priekš Zemes iemītniekiem vairs ir svēts?
Kas priekš Zemes iemītniekiem tagad ir svēts?
4. Kaķene ar kaķēniem guļ uz saules.
Kaķene ar kaķēniem giļ saulē.
5. Noziedznieku meklēšanā tika pielaistas kļūdas.
Noziedzinieku meklēšanā tika pieļautas kļūdas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 57995, Latviešu valoda, 11 klase
Tēma-VALODAS FUNKCIONĀLIE STILI. STILISTIKA.
Būšu priecīga kaut par vienu izpildītu uzdevumu :)
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Tēma – VALODAS FUNKCIONĀLIE STILI. STILISTIKA

1.uzdevums. (3 punkti)
Nosauciet visus valodas funkcionālos stilus!
1. Lietišķo rakstu
2. sarunvalodas
3. daiļliteratūras
4. zinātniskais
5. populārzinātniskais

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>

žirka
žirka
žirka
Tēma – VALODAS FUNKCIONĀLIE STILI. STILISTIKA

1.uzdevums. (3 punkti)
Nosauciet visus valodas funkcionālos stilus!
1) zinātniskās valodas stils;
2) populārzinātniskās valodas stils;
3) publicistikas valodas stils;
4) lietišķo rakstu valodas stils;
5) daiļliteratūras valodas stils;
6) sarunvalodas stils.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>
№ 58032, Latviešu valoda, 10 klase
valodas kultura
Apskaties uzdevumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Valodas kultūras jautājumi – praktiskā daļa
1. uzdevums. Labojiet stila kļūdas! ( 20 punkti - par gramatiski un stilistiski pareizi uzrakstītu teikumu 1 punkts )

Oriģinālteikums Labojums
1. Rīgā ir slavenais Doms ar orgānu. Rīgā Doms ir slavens ar ērģelēm.
2. Mana bērnība pārgāja uz Skolas ielas. Mana bērnība pagāja Slokas ielā.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 58383, Latviešu valoda, 11 klase
Lūdzu lūdzu izpildiet! :)) Neko nelaižam garām - ja redzi ka nevari izpildīt kaut 1 uzd, lūgums NEŅEM UN NESŪTI DAĻĒJI IZPILDĪTU DARBU. Mīļš paldies! =)
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs latviešu valodā 11. klasei
Stilistika

1. uzdevums. Nosakiet, kuram no lietošanas jomas stiliem tas raksturīgs! ( 10 punkti)

Atbilstošā stila pazīme Stils
1. Raksturīga informācijas aktualitāte un mērķtiecība. Publicistiskas valodas stils
2. Lieto ikdienas saziņā, biežāk runātā valodā. Sarunvalodas stils
3. Mazāk speciālās terminoloģijas, tās vietā jēdzienu skaidrojums.. Sarunvalodas stils

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 58989, Latviešu literatūra, 11 klase
Tukšajā ailē, pamatojoties uz doto piemēru, raksturo stilistiskā izteiksmes līdzekļa pazīmes!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Laine
Laine
Laine
Anafora Divu vārdu atkārtojums dzejas rindu sākumā.
Divkāršojums Blakus stāvošo vārdu atkārtojums tajā pašā posmā.
Epifora Vairāku vārdu atkārtojums pirmā un pēdējā panta beigās.
Gredzens Teikuma atkārtojums panta sākumā un beigās
Ķēde Atkārtojums, kas ir viena panta beidzamā un nākamā panta pirmā rinda.
Pakare Teikuma beigas atkārtojas, sākot jaunu teikumu

xanthippe
xanthippe
xanthippe
;]
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
1.vienīdzīgi teikuma locekļi
2.vienlīdzīgi teikuma locekļi
3.mokoformas
4.ekspresīvs valodas līdzeklis
5.stilistiski tonētie
6.telains izteiksmes valodas līdzeklis
7.neitrālā valoda
8.pārspīlējumi

Uzspied lūdzu paldies:)

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Anafora-viena vai vairāku vārdu atkārtojums dzejas rindu vai pantu sākumā.
Divkāršojums -blakus stāvošo vārdu vai teicienu atkārtojums tajā pašā posmā, piemēram, saucu, saucu, nesasaucu.
Epifora-viena vai vairāku vārdu atkārtojums vairāku dzejas rindu vai pantu beigās.
Gredzens-atkārtojums panta vai dzejoļa sākumā un beigās. Ja gredzens aptver visu dzejoli, tad tā ir gredzenveida kompozīcija.
Ķēd.-atkārtojums,veido viena panta beidzamā un nākamā panta pirmā rinda.
Pak.-teikuma beigas atkārtojas, sākot jaunu teik.
Refre.- tiek lietots kā piedziedājums liriskā darbā.
ret.jaut.-visparejs jaut.
№ 60761, Latviešu valoda, 11 klase
tests
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Angelly
Angelly
Angelly
Labotie teikumi!
Veiksmi! :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Stila kļūdu tests.


Pārraksti teikumus stilistiski un gramatiski pareizi!
Teikumos ir ne vairāk par divām valodas stila kļūdām. ( 20 punkti)


1. Piedalieties labdarības akcijā, kuru uzsākām trīs gadus atpakaļ.
Piedalieties labdarības akcijā, kuru uzsākām pirms trim gadiem.
2. Mēs palīdzēsim izvest projektu rotaļu laukuma ierīkošanai.
s palīdzēsim izveidot projektu rotaļu laukuma ierīkošanai
3. Tulkojam tekstus krievu, vācu, angļu valodās.
Tulkojam tekstus krievu, vācu un angļu valodā.
4. Ja vēlaties bērnu pieteikt vasaras nometnei, pazvaniet mums!
Ja vēlaties bērnu pieteikt vasaras nometnei, piezvaniet mums!
5. Atlaides uz dažādām bērnu rotaļlietām!
Dažādām bērnu rotaļlietām ir atlaides.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
lūdzu :)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 60917, Latviešu valoda, 11 klase
Stila kļūdu tests
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Laura
Laura
Laura
Failā :)
Apskaties risinājumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
teikumi veidoti balstoties uz latviešu valodas principiem.

Stila kļūdu tests.


Pārraksti teikumus stilistiski un gramatiski pareizi!
Teikumos ir ne vairāk par divām valodas stila kļūdām. ( 20 punkti)


1. Piedalieties labdarības akcijā, kuru uzsākām trīs gadus atpakaļ.
Jūs piedalījāties labdarības akcijā, kuru uzsākām trīs gadus atpakaļ.
2. Mēs palīdzēsim izvest projektu rotaļu laukuma ierīkošanai.
s palīdzēsim izveidot projektu rotaļu laukuma ierīkošanai.
3. Tulkojam tekstus krievu, vācu, angļu valodās.
Tulkojam tekstus krievu, vācu un angļu valodā.
4. Ja vēlaties bērnu pieteikt vasaras nometnei, pazvaniet mums!
Ja vēlieties pieteikt bērnu vasaras nometnei, pazvaniet mums!
5. Atlaides uz dažādām bērnu rotaļlietām!
Dažādām bērnu rotaļlietām atlaides!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/4 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV