Meklēšanas rezultāti - 'vielu fizikālās īpašības' Meklēšanas rezultāti - 'vielu fizikālās īpašības'
№ 34818, Ķīmija, 10 klase
izskaidrot jedzienus
...neorganiskaa kjiimija-
...organiskaa kjiimija-
...analiitiskaa kjiimija-
...fizikaalaa kjiimija-
...biokjiimija-
...lielmolekulaaro savienojumu kjiimija-
...koksnes kjiimija-
...materiaalu kjiimija-
...mediciinas kjiimija-
,,,radiaacijas kjiimija-
...kjiimijas didatika

...pateikshu paldies
·

Lacis
Lacis
Lacis
Neorganiskā ķīmija - pēta ķīmiskos elementus to veidotās vienkāršās vielas un savienojumus
Organiskā ķīmija - pēta organiskās vielas
analītiskā ķīmija - ir zinātne kas pēta un pilnveido ķīmiskās analīzes metodes
fifikālā ķīmija - pēta vielu fizikālās īpašības
bioķīmija - pēta ķīmiskos procesus dzīvajos organismos
lielmolekulāro savienojumu ķīmija - pēta vielas kas atrodamas dabā
koksnes ķīmija - pēta koku sastāvu un procesus
materiāla ķīmija pēta stiklu porcelāna sastāvu
medicīnasimija - nodarbojas ar medikamentu izpēti
radiācijas ķīmija - pēta radioaktīavas vielas.
ķīmijas didatika biofizi.ķ

disko_diva
disko_diva
disko_diva
Neorganiskā ķīmija pēta ķīmiskos elementus, to veidotās vienkāršās vielas un savienojumus.

Organiskā ķīmija ir ķīmijas nozare, kas pēta organiskās vielas un to reakcijas. (Oglekli saturošas vielas). Par organiskām vielām netiek uzskatīti karbonāti, karbonili, karbīdi, cianāti, cianīdi un rodanīdi (cianosulfīdi). Visas organiskās vielas satur oglekli, taču ne visas oglekli saturošās vielas ir organiskās vielas. Ogleklis ir izplatītākais elements, kas spēj veidot stabilas ķīmiskās saites ar citiem oglekļa atomiem.

Analītiskā ķīmija ir zinātne, kas pēta un pilnveido ķīmiskās analīzes metodes. Dažreiz ar jēdzienu analītiskā ķīmija saprot ķīmisko analīzi (izmantojot analītiskās ķīmijas metodes, pēta dažādu vielu ķīmisko sastāvu un struktūru, īpaši organisku vielu).

Bioķīmija ir zinātne, kas pēta ķīmiskos procesus, kas notiek dzīvos organismos.


piedod ka nav visi

sviestabeka
sviestabeka
sviestabeka
Neorganiskā ķīmija pēta ķīmiskos elementus,to veidotās vienkāršās vielas un savienojumus.(izņemot organiskās vielas!)
Organiskā ķīmija ie ķīmijas nozare,kas pēta organiskās vielas un to reakcijas.(oglekli un saturošās vielas)
Analītiskā ķīmija ir zinātne,kas pēta un pilnveido ķimiskās analīzes metodes.
№ 54175, Ķīmija, 9 klase
Butu loti pateicigs ja uzrakstitu kadu informaciju par bazem jeb hidroksidiem.

Liels paldies jums!

♪Djia♪
♪Djia♪
♪Djia♪
Domāju, ka šajās lapās varēsi atrast plašu informācijas klāstu

http://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%81ze_%28%C4%B7%C4%ABmija%29

http://www.kimijas-sk.lv/metodiskie_materiali/lejupielade/faili/125992019720091127_Amfot_hidr_MG.pdf

http://www.dzm.lv/kim/IT/K_11/default.aspx@tabid=21&id=510.html

http://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%81rmi


bavarde
bavarde
bavarde
Bāzes ir ķīmisku vielu klase, kuru molekulas sastāv no metālu vai amonija joniem un hidroksiljoniem OH−. Ūdenī disociē, veidojot katjonus un hidroksiljonus, tātad uzskatāmas par bāziskajiem hidroksīdiem. Stiprākās ūdenī šķīstošās bāzes sauc par sārmiem. Pēc citas definīcijas, bāzes ir vielas, kuru molekulas ir protonu akceptori (atšķirībā no skābēm, kas ir protonu donori, t.i. atšķeļ protonus). Organiskajā ķīmijā pēc tradīcijas par bāzēm uzskata savienojumus, kas veido sāļiem līdzīgas vielas (aduktus) ar stiprām skābēm, piemēram, alkaloīdus.
Īpašības [izmainīt šo sadaļu]

Bāzes ūdens šķīdumos atšķeļ hidroksiljonu (hidroksīdjonu OH-) vai pi

cittrons
cittrons
cittrons
Definīcija: Bāzes ir saliktas vielas, kuru sastāvā ietilpst metāliskais elements, kas saistīts ar vienu vai vairākām hidroksīdgrupām – OH.
Bāzes jeb hidroksīdus vispārīgi var apzīmēt ar formulu Me(OH)n. (Me – metāliskais elements.
Bāzes pēc šķīdības ūdenī iedala:
Šķīstošie
Nešķīstošie

Šķīst aktīvo metālu hidroksīdi, sauc par sārmiem. (Par sārmiem sauc šķīstošos hidroksīdus jeb I A grupas metālu hidroksīdus. Sārmi ir stipras bāzes. Parasti bāzisku vielu apzīmēšanai lieto jēdzienu bāze. Ar vārdu sārms apzīmē stiprākās šķīstošās bāzes.)
Hidroksīdu fizikālās īpašības:
Tās ir cietas vielas, no kurām lielākā daļa nešķīst ūdenī, tie, kuri š

Agnito
Agnito
Agnito
Bāzes ir ķīmisku vielu klase, kuru molekulas sastāv no metālu vai amonija joniem un hidroksiljoniem OH−. Ūdenī disociē, veidojot katjonus un hidroksiljonus, tātad uzskatāmas par bāziskajiem hidroksīdiem. Stiprākās ūdenī šķīstošās bāzes sauc par sārmiem. Pēc citas definīcijas, bāzes ir vielas, kuru molekulas ir protonu akceptori (atšķirībā no skābēm, kas ir protonu donori, t.i. atšķeļ protonus). Organiskajā ķīmijā pēc tradīcijas par bāzēm uzskata savienojumus, kas veido sāļiem līdzīgas vielas (aduktus) ar stiprām skābēm, piemēram, alkaloīdus.
№ 60988, Ķīmija, 11 klase
ogļūdeņraža uzbūve
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
OGĻŪDEŅRAŽU UZBŪVE, NOMENKLATŪRA

1. uzdevums (3 punkti)
Izlasi tekstu!
Iedalījums organiskajās un neorganiskajās vielās ķīmijā tika ieviests 1807. gadā pēc J. Bercēliusa priekšlikuma. Tajā laikā ķīmiķi uzskatīja, ka organiskās vielas var rasties tikai dzīvā organismā “dzīvības spēka” ietekmē.
1828. gadā Frīdrihs Vēlers pirmoreiz laboratorijas apstākļos ieguva organisku vielu urīnvielu (karbamīdu).
1845. gadā A. Kolbe no neorganiskām vielām sintezēja organisku vielu etiķskābi.
1830. gadā J. Bercēliuss secināja, ka savienojumiem ar vienādu sastāvu var būt dažāda molekulu uzbūve. Šādus savienojumus viņš nosauca par izomēriem.
1857. gadā vācu ķīmiķis F. A. Kekulē secināja, ka ogleklis ir četrvērtīgs un ka piesātināto ogļūdeņražu vispārīgā formula ir CnH2n+2.
1861. gadā krievu ķīmiķis A. Butļerovs formulēja organisko vielu ķīmiskās uzbūves teorijas pamattēzes, kurās uzsvēra, ka organisko savienojumu fizikālās un ķīmiskās īpašības ir atkarīgas ne tikai no to sastāva, bet arī no uzbūves.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>
№ 61391, Ķīmija, 11 klase
OGĻŪDEŅRAŽU UZBŪVE, NOMENKLATŪRA
Apskaties uzdevumu
<1/3>

xanthippe
xanthippe
xanthippe
OGĻŪDEŅRAŽU UZBŪVE, NOMENKLATŪRA

1. uzdevums (3 punkti)
Izlasi tekstu!
Iedalījums organiskajās un neorganiskajās vielās ķīmijā tika ieviests 1807. gadā pēc J. Bercēliusa priekšlikuma. Tajā laikā ķīmiķi uzskatīja, ka organiskās vielas var rasties tikai dzīvā organismā “dzīvības spēka” ietekmē.
1828. gadā Frīdrihs Vēlers pirmoreiz laboratorijas apstākļos ieguva organisku vielu urīnvielu (karbamīdu).
1845. gadā A. Kolbe no neorganiskām vielām sintezēja organisku vielu etiķskābi.
1830. gadā J. Bercēliuss secināja, ka savienojumiem ar vienādu sastāvu var būt dažāda molekulu uzbūve. Šādus savienojumus viņš nosauca par izomēriem.
1857. gadā vācu ķīmiķis F. A. Kekulē secināja, ka ogleklis ir četrvērtīgs un ka piesātināto ogļūdeņražu vispārīgā formula ir CnH2n+2.
1861. gadā krievu ķīmiķis A. Butļerovs formulēja organisko vielu ķīmiskās uzbūves teorijas pamattēzes, kurās uzsvēra, ka organisko savienojumu fizikālās un ķīmiskās īpašības ir atkarīgas ne tikai no to sastāva, bet arī no uzbūves.

Aizpildi tabulu!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 61580, Fizika, 11 klase
Vielu fizikālās īpašības
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs. VIELU FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

1. uzdevums (8 punkti)
Cilindriskā traukā virs plānas ūdens kārtiņas atrodas ūdens tvaiks, bet virs tvaika virzulis.Nemainīgā temperatūrā lēni pārvietojot virzuli, spiediens p traukā atkarībā no tilpuma V mainās tā, kā parādīts grafikā.


a) Kurš grafika posms atbilst virzuļa stāvoklim, kad virzuļa apakšējā mala saskaras ar ūdens virskārtu? Paskaidro!

Posms 1 - 2
b) Kurš grafika posms atbilst stāvoklim, kad traukā viss ūdens ir iztvaikojis? Paskaidro!
Posms 3 - 4
c) Kurš grafika posms atbilst stāvoklim, kad traukā virs ūdens atrodas piesātināts tvaiks? Paskaidro!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 63378, Ķīmija, 12 klase
ld
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
Vienvērtīgo piesātināto spirtu fizikālās īpašības.
1. Izmanto shēmu un nosaki tajā ūdeņražsaišu skaitu!
6 udeņražsaites!
2. Nosauc vielas, starp kuru molekulām pastāv ūdeņražsaites?
Ūdeņraža saite pastāv starp ūdens molekulām, fluorūdeņražskābes HF molekulām, starp daudzu organisko vielu molekulām.
3. Izmanto shēmu un tajā ar „....” attēlo ūdeņražsaišu atrašanās vietas!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64296, Ķīmija, 11 klase
"OGĻŪDEŅRAŽU UZBŪVE, NOMENKLATŪRA"
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
OGĻŪDEŅRAŽU UZBŪVE, NOMENKLATŪRA

1. uzdevums (3 punkti)
Izlasi tekstu!
Iedalījums organiskajās un neorganiskajās vielās ķīmijā tika ieviests 1807. gadā pēc J. Bercēliusa priekšlikuma. Tajā laikā ķīmiķi uzskatīja, ka organiskās vielas var rasties tikai dzīvā organismā “dzīvības spēka” ietekmē.
1828. gadā Frīdrihs Vēlers pirmoreiz laboratorijas apstākļos ieguva organisku vielu urīnvielu (karbamīdu).
1845. gadā A. Kolbe no neorganiskām vielām sintezēja organisku vielu etiķskābi.
1830. gadā J. Bercēliuss secināja, ka savienojumiem ar vienādu sastāvu var būt dažāda molekulu uzbūve. Šādus savienojumus viņš nosauca par izomēriem.
1857. gadā vācu ķīmiķis F. A. Kekulē secināja, ka ogleklis ir četrvērtīgs un ka piesātināto ogļūdeņražu vispārīgā formula ir CnH2n+2.
1861. gadā krievu ķīmiķis A. Butļerovs formulēja organisko vielu ķīmiskās uzbūves teorijas pamattēzes, kurās uzsvēra, ka organisko savienojumu fizikālās un ķīmiskās īpašības ir atkarīgas ne tikai no to sastāva, bet arī no uzbūves.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67067, Ķīmija, 11 klase
1.uzdevums un 2.uzdevums un 3.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M@L
M@L
M@L
OGĻŪDEŅRAŽU UZBŪVE, NOMENKLATŪRA
1.variants
1. uzdevums(3 punkti)
Izlasi tekstu!
Iedalījums organiskajās un neorganiskajās vielās ķīmijā tika ieviests kopš 1807. gada pēc J.Bercēliusa priekšlikuma. Tajā laikā ķīmiķi uzskatīja, ka organiskās vielas varot rasties tikai dzīvā organismā „dzīvības spēka” ietekmē.
1828.gadā Frīdrihs Vēlerspirmoreiz ieguva organisku vielu – urīnvielu (karbamīdu) laboratorijas apstākļos.
1845.gadā A. Kolbe no neorganiskām vielām sintezēja organisko vieluetiķskābi.
1830.gadā J.Bercēliuss secināja, ka savienojumiem ar vienādu sastāvu var būt dažāda molekulu uzbūve. Šādus savienojumus viņš nosauca par izomēriem.
1857.gadā vācu ķīmiķis F.A.Kekulē secināja, ka ogleklis ir četrvērtīgs un konstatēja, ka piesātināto ogļūdeņražu rindu var rakstīt ar vispārīgo formulu CnH2n+2.
1861.gadā krievu ķīmiķis A.Butļerovs formulēja organisko vielu ķīmiskās uzbūves teorijas pamattēzes, kurās uzsvēra, ka organisko ķīmisko savienojumu fizikālās un ķīmiskās īpašības ir atkarīgas ne tikai no to sastāva, bet arī no uzbūves.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70321, Fizika, 11 klase
Fizika
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70321, Fizika, 11 klase
Vielu fizikālās īpašības


Tēma – Siltums un darbs; VIELU FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS
Atļauts izmantot formulu lapu un kalkulatoru. Raksti atbildes uz šīs lapas!

1. uzdevums (8 punkti) Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē!

Nr. p.k.
Uzdevums
Jā

1.
Ideālās gāzes iekšējā enerģija ir atkarīga no gāzes masas un absolūtās temperatūras.
x

2.
Gāze veic darbu visos izoparametriskajos procesos.

x
3.
Ja gāze izotermiski izplešas, tad tās iekšējā enerģija samazinās.

x
4.
Ja gāzi adiabātiski saspiež, tad tā saspiešanas procesā atdod apkārtējai videi siltumenerģiju.
x

5.
Trauku siltumietilpība ir atkarīga no to masas un vielas, no kuras trauki ir izgatavoti.
x

6.
Ja vienatomu ideālajai gāzei izohoriskā procesā pievada 400 kJ siltuma, tad tās iekšējā enerģija palielinās par 400 kJ.

x
7.
Siltumprocesi dabā var būt atgriezeniski un neatgriezeniski.

x
8.
Ja siltuma dzinēja dzesētāja temperatūru pazemina, bet sildītāja temperatūru nemaina, tad siltuma dzinēja lietderības koeficients samazinās.

x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV