Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 22371, Ģeogrāfija, 10 klase
klausās visi, man uz ritdienu vajag kko par zemestricēm, plātņu izvietojumu vai kko saistitu ar to, bet saistibaa ar latviju.

bavarde
bavarde
bavarde
http://www.on-line.lv/jaunumi.php?jn=94

agent.
agent.
agent.
http://www.lu.lv/zvd/2004/piel/ziema-zemestrices.html

ingai1234
ingai1234
ingai1234
Zemestrīces
Latvijā, par laimi, zemestrīču postījumi nav novēroti. Pagaidām dzīvojam seismiski neaktīvā zonā un izjūtam vienīgi Eiropā notiekošo zemestrīču atbalsis.

Turp. failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 22409, Ģeogrāfija, 10 klase
Raksturo ledaja kushanas rezultata veidotas formas(Latvija)

agent.
agent.
agent.

Riverblafa ala
Šī ala ir paleontoloģisks fenomens, kā jau paspējuši izteikties zinātnieki, jo šeit atrodamās liecības par ledus laikmetu ir lieliski saglabājušās un pārsvarā nebojātas, kas atkal var palīdzēt izzināt ko vairāk par laikiem, kad šeit valdīja cita, senāka evolūcijas atzara pārstāvji. Šeit ir iespējams iegūt tādu informāciju, kuru līdzīgas atradumu vietās nespēja iegūt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atrašanās vieta: Rēzeknes rajons, Nautrēnu pag. 2 km ZA no Rogovkas, starp Rogovkas – Mežvidu un Rogovkas – Dekteru ceļiem, krūmos.

Apraksts: Glaciokarsta ieplakas, veidojušās pēc ledus laikmeta izkūstot morēnas materiālā ieslēgtiem ledus gabaliem.

7 garenas bedres, kas virknē stiepjas 1 km garumā. Lielākā 80 gara, 50 m plata un 8 m dziļa. Mežvidu ceļa D malā ir vislielākā bedre - Velna pēda, tālāk uz ziemeļiem ir Vērša liekņa, Liepiņa, Ogu purviņš u.c. bedres.
Koordinātes: N 56°42'59,9" E 27°26'48,1"
Apskaties risinājumu
<1/1>

ingai1234
ingai1234
ingai1234
http://latvijas.daba.lv/ainava/
pameklee shajaa maajas lapaa, tur kkas ir :)
№ 22590, Ģeogrāfija, 10 klase
Это с рабочей тетради Латышской географии для девятых,мне на завтра срочно,тема Климат(страницы 26/27)

Чупакабра
Чупакабра
Чупакабра
13) -закрасить - Dzivnieka valsts.Valdošie vēji.Reljefs.Geogr. platums.Okeānu straumes.Augu valsts. Saņemtais Saules... Upes , ezeri.jūras tuvums.
14) neznaju.sorr))
15).1)2002 gadā temp. asi mainās, bet vispār kļuva siltāk.
2) 2002 - 0 градусов
1961- (-10 градусов)
3) limats kļuvs siltāks.
4)siltumnīcas efekts.
№ 22616, Ģeogrāfija, 10 klase
Нужно определить по атласу
1) Valdoshie veji janvari
2) Valdoshie veji julija
3) Sniega segas izveidoshanas
города Кекавы(Баложи)

Anjutik
Anjutik
Anjutik
Paskaties failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 22619, Ģeogrāfija, 10 klase
Климат

bavarde
bavarde
bavarde
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82

TaBoo
TaBoo
TaBoo
http://ru.wikipedia.org/wiki/Климат

AndR
AndR
AndR
Климат
— многолетний статистический режим погоды, характерный для данной местности в силу её географического положения.
Под климатом принято понимать осреднённое значение погоды за длительный промежуток времени (порядка нескольких десятилетий) то есть климат это средняя погода. Таким образом, погода — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, давление и другие), а климат это среднее за длительный период — в некотором смысле ожидаемое состояние атмосферы. Каждый регион имеет свой климат, и, например, в середине континентов зима и лето более выражены, чем на побережьях. Отклонение погоды от климатической нормы не может рассматриваться как изменение климата, например, очень холодная зима не говорит о похолодании климата. Для выявления изменений климата нужен значимый тренд характеристик атмосферы за длительный период времени порядка десятка лет.

Продолжение в файле.
Apskaties risinājumu
<1/4>

ingai1234
ingai1234
ingai1234
tut est pro klimat
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
№ 22709, Ģeogrāfija, 10 klase
Нужно написать доклад на тему : "Природные ресурсы.География." По плану.
Роль,значение,использование.
1.минераольные (полезн.ископаемые)
2.топливо-энергетические
3.земельные
4.лесные
5.водные
6.биологические
7.агроклиматические
8.реакриационные (природные,архитектурные)
Заранее большое спасибо.

irina
irina
irina
Теоретико-методологические вопросы
исследования природных ресурсов
Понятие "природные ресурсы"
"Природные ресурсы" - одно из наиболее часто употребляемых в литературе понятий. В Краткой географической энциклопедии под таким термином обозначаются “...элементы природы, используемые в народном хозяйстве, являющиеся средствами существования человеческого общества: почвенный покров, полезные дикие растения, животные, полезные ископаемые, вода (для водоснабжения, орошения, промышленности, энергетики, транспорта), благоприятные климатические условия (главным образом тепло и влага), энергия ветра” (том 3, стр.299)

Продолжение в файле.
Apskaties risinājumu
<1/28>

Sergikkk
Sergikkk
Sergikkk
Вот, думаю как хорошая основа тебе подойдет:
Роль,значение,использование.
План:
1.минераольные (полезн.ископаемые)
2.топливо-энергетические
3.земельные
4.лесные
5.водные
6.биологические
Природные ресурсы. Роль,значение,использование.

Природные ресурсы – это средства к существованию, без которых человек не может жить и которые он находит в природе. Это вода, почвы, растения, животные, минералы, которые мы используем непосредственно или в переработанном виде. Они дают нам пищу, одежду, кров, топливо, энергию и сырье для работы промышленности, из них человек создает предметы комфорта, машины и медикаменты. Некоторые виды ресурсов, например минеральные, можно использовать только один раз (хотя некоторые металлы и могут служить вторичным сырьем). Такие виды ресурсов называются исчерпаемыми или невозобновимыми ресурсами. Они имеют конечные запасы, пополнение которых на Земле практически невозможно. Во-первых, потому что не существует таких условий, в которых они образовались миллионы лет назад, а во-вторых, скорость образования полезных ископаемых неизмеримо медленнее, чем расходование их человеком.

Продолжение в файле.
Apskaties risinājumu
<1/8>
№ 23533, Ģeogrāfija, 10 klase
Kas ir Rojs Endrūss?

dancis
dancis
dancis
viņš ir visā pasaulē pazīstams zinātnieks.

Lil' Za4
Lil' Za4
Lil' Za4
Pētnieks

Sergey
Sergey
Sergey
Amerikāņu pētnieks, ceļotājs. Amerikas dabas vēstures muzeja direktors (bija).
№ 24096, Ģeogrāfija, 10 klase
Man vajag eseju par "Bēgļiem".

Plāna punkti:
1) Kas ir bēgļi; Kapēc cilvēki par tādiem kļūst?
2) Uz kurām valstīm un reģioniem dodas bēgļi un kapēc; Kādas problēmas rodas valstīs, kurās ieceļo bēgļi?
3) Raksturot bēgļu izceļošanas problēmas konkrētās pasaules valstīs un reģionos(jāmin 3 piemēri)-cēloņi, patvērumu meklētāju problēmas, sekas.
4)Bēgļu risinājums Latvijā un Baltijas valstīs.

Lūdzu palīdziet, vismaz atbildiet uz vienu jautājumu no visiem! :)

fuurija15
fuurija15
fuurija15
1) Bēgļi (manā izpratnē) ir cilvēki, kuri brīvprātīgi pamet zavu zemi un dodas uz citām zemēm, nelegāli tajās ieceļojot.
2) Daudz bēgļu ir Amērikā, Lietuvā. Dodas uz šādām zemēm tapēc, ka tur ir labāks uin kvalitatīvāks dzīves līmenis. Sākas pasu viltošana.

Anjutik
Anjutik
Anjutik
te ir informācija, izvelies, kuru vajag
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 24421, Ģeogrāfija, 10 klase
Kalnu slēpošanas iespējas Itālijā. atsevišķi par Alpiem. Tas ir projekts :) ja kāds var iedot linku arii loti labi

agija
agija
agija
http://www.travellatvia.lv/4/22/0/?valsts=100
http://64.233.183.104/search?q=cache:zF6dxrD-1lYJ:www.novatours.lv/lv/airtour.php%3Fdescr%3D29%26show%3D29+sl%C4%93po%C5%A1ana+it%C4%81lija&hl=lv&ct=clnk&cd=3&gl=lv
http://64.233.183.104/search?q=cache:qG2rOjA0DxkJ:www.impro.lv/%3Fselected%3DjourneyInfo%26artId%3D632%26referer%3D+sl%C4%93po%C5%A1ana+it%C4%81lija&hl=lv&ct=clnk&cd=4&gl=lv
http://www.indi.lv/index.php?pid=042718

angel
angel
angelItālija - kalnu slēpošana

Alpu kalni aizņem vairāk nekā pusi no valsts kontinentālās daļas. Uz Itālijas robežas atrodas visaugstākie Eiropas kalni: Monblāns (4807 m), Monte Rosa (4634 m) un Materhorna (4478 m). Sniegs Itālijas Alpos turas vismaz četrus mēnešus gadā, un ziemas sporta veidi šeit ir lielā cieņā.

Monblāna un šveiciešu četrtūkstošnieku pakājē atrodas pats augstākais Itālijas Alpu kalnu slēpošanas reģions Valle d’Aosta ar kūrortiem Courmayeur un Cervinia, kur var slēpot vairāk kā 3000 metru augstumā. Joprojām nav skaidrības, kam pieder Eiropas augstākā virsotne. Itāļi uzskata, ka robežai jāiet pa kalna vidu, bet francūži ģeogrāfijas kartēs virsotni stūrgalvīgi iezīmē savā pusē. Netālu no Valle d’Aosta, Turīnas pilsētas apkārtnē, Sestriere, Sauze-d’Oulx un citos slēpošanas kūrortos 2006. gadā notika Ziemas Olimpiskās spēles.

Otrs lielākais slēpošanas reģions atrodas Trento, Dienvidtiroles (it. Alto Adige) un Venetto apgabalu teritorijā. Pirms daudziem miljoniem gadu te skalojās siltie tropu jūras ūdeņi. Jūra atkāpās, aiz sevis atstājot vienreizēju kalnu ainavu – Dolomītu Alpus ar klinšainām virsotnēm, kas atgādina nepieejamus cietokšņus. Šie kalni sastāv no dolomīta minerāla, kas nosaukts franču zinātnieka de Dolomjē vārdā. Īsu brīdi pirms saulrieta Dolomīti maina krāsu un kļūst rozā. Tā ir unikāla parādība, ko senie Alpu iedzīvotāji sauca par “Enrosadira”. Šajā reģionā atrodas 1956.gada ziemas Olimpisko spēļu galvaspilsēta Cortina d`Ampezzo, kas ir viens no labākajiem Alpu kūrortiem "Best of the Alps”, un brīnišķīgs ciematiņš Madonna di Campilio, kur regulāri notiek Pasaules kausa posmu sacensības slalomā un frīstailā.

Itālijas slēpošanas kūrorti sāka attīstīties vēlāk par saviem Austrijas, Šveices un Francijas kaimiņiem, tāpēc lielākā daļa no tiem ir aprīkoti ar moderniem pacēlājiem, sniega lielgabaliem un ratrakiem slēpošanas trašu kopšanai. Itālijai raksturīgs tas, ka vairākas slēpošanas zonas tiek apvienotas lielā slēpošanas reģionā ar pacēlāju sistēmas palīdzību. Tā tika izveidots pasaulē garākais slēpošanas maratons Dolomiti Superski ar kopējo trašu garumu 1220 km. Tas apvieno divpadsmit slēpošanas kūrortus, tajā skaitā Cortina d`Ampezzo, Kronplatz, Arabba un Marmolada.

Daudzveidīgās un labi sagatavotās slēpošanas trases, augstais apkalpošanas līmenis, noturīgais saulainais laiks un, kas nav mazsvarīgi, salīdzinoši zemās cenas – visas šīs Itālijas kalnu slēpošanas kūrortu priekšrocības jau paspējuši novērtēt Latvijas kalnu slēpotāji. Šeit atpūsties gribētāju skaits ar katru gadu pieaug.
Apskaties risinājumu
<1/1>

kašķīte
kašķīte
kašķīte
http://www.diamondtours.lv/public/27453.html

http://www.indi.lv/index.php?pid=041442

http://www.impro.lv/?selected=journeyInfo&artId=777

http://www.travelnews.lv/index.php?m_id=18135&i_id=2&pub_id=33188&i_ctr=0

http://www.novatours.lv/lv/news.php?id=265&

http://www.icelo.lv/?ze=noderigaInfo-articles&sid=826&PHPSESSID=60c27c9f084b901f2586d8241932de59
№ 26194, Ģeogrāfija, 10 klase
klimata izmainas

probleemas
ceelonni
sekas

luudzu paliidziet...

migels
migels
migels
klimata izmaiņas rada- katastrofas, badu, weetras pluudus utt
cēloņi ir veeja aatrums, klimata temperatūra, okeana un juras starumes, kalni utt
sekas war buut visdažādākās, arii letaalas,

Lacis
Lacis
Lacis
Problemas. - Gan zemeslodesaugu valsts , gan Pasaules okeans uztur dzivibas attistibai optimalu gazu sastavu Zemes atmosferas apvalka,
Celoni - Daudzie izmesi, ipasi CO2 ko atmosfera ievada rupnicas transporta lidzekli un kurtuves ka ari dabiskais atmosferas piesarnojums no puteklu vetram vulkanu izvirdumiem u. c.
Sekas - Un sie celoni jutami izmaina atmosferas procesus uz izraisa zemesloades atmosferas temperaturas paaugstinasanos jeb '' siltumnicas efekltu'' Ir aprekinats , ka pedeja gs. videja globala temeratura ir paausgtinajusies par pus gradu.

hhlady
hhlady
hhlady
izmaiņas.globālā sasilšana
problēmas-ar katru gadu vidējā gaisa temp kļūst arvien augstāka
cēloņi-rūpnīcu darbība,vides piesārņošana
sekas-kļūst arvien siltāks,kūst ledāji,izmirst dzīvnieku sugas.

snow
snow
snow
fails
Apskaties risinājumu
<1/1>

psychodrama
psychodrama
psychodrama
Vispārzināmi fakti:

* Vidējā temperatūra pasaulē paaugstinājusies par 0,6o C pēdējo 130 gadu laikā
* Oglekļa dioksīda līmenis atmosfērā pieaudzis apmēram par 25% pēdējos 200 gados, palielinoties no 280 ppm līdz 356 ppm
* Metāna daudzums pēdējo 100 gadu laikā ir divkāršojies
* Slāpekļa oksīdu daudzums katru gadu palielinās apmēram par 0,25 %
* Ogļskābā gāze, metāns un slāpekļa oksīdi pieder pie siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm
* Ogļskābā gāzes, metāna un slāpekļa oksīdu daudzums palielinājies galvenokārt cilvēka rīcības rezultātā, kas saistīta ar enerģijas iegūšanu un patēriņu, transporta attīstību un lau
|< << 1/18 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV