Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 21391, Ģeometrija, 9 klase
через точку В на стороне АС треугольника САЕ проведена прямая ВD//СЕ. Вычеслите СЕ, если АD=6см, DE=12см, ВD=4см.

bavarde
bavarde
bavarde
CE -x см
6/12=4/x
x=(12*4)/6=8(см) - CE

capitolium
capitolium
capitolium
v treugolnikedab polovina osnovanija ravna 2, zna4it Ec ravno 8, po podobiju treugolnikov dab i eac, podobije v 2 raza bol6e, eto visno po storone 6 i 12.

janka
janka
janka
ceru kad saproti latviski.
AD = 6 cm
DE = 12 cm
BD = 4 cm
BD||CE
Ir 2 līdzīgi trijstūri ABD ar ACE.
pazīmes:
leķis ADB ir veināds ar leņķi AEC
Tā pat ir ar leņķiem ABD ir = ar ļeņki ACE.
Tātad 12/6 = 2 (proporciju koeficens)
2 * 4 = 8 cm mala CE
№ 21907, Ģeometrija, 9 klase
Taisnleņķa trījstūris ABC, no katetes AC punkta D novilkts perpendikuls DE pret hipotenūzu BC.
AB=4cm
BC=5cm
DE=2cm
Jāaprēķina AD

bavarde
bavarde
bavarde
BA/DE=BC/DC
4/2=5/DC
DC=(2*5)/4=2.5 (cm)
По теореме Пифагора:
AC в кв = BC в кв - AB в кв
AC в кв =25-16=9
AC=3 (cm)
AD=AC-DC=3-2.5=0.5 (cm)

Lady Kisa
Lady Kisa
Lady Kisa
viss risinājums ir failā...

Skaties ris. failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>

omnium
omnium
omnium
Pec pitagora teoremas: AC=kvadratsanke(25-16)=3 cm

trijsturis ABC ir vienlidzigs tr-im EDC, tad
AB/ED = BC/DC = AC/EC
4/2 = 5/DC = 3/EC =>

=> DC = 2*5/4=2,5 cm
=> EC = 3*2/4=1,5 cm
№ 22331, Ģeometrija, 9 klase
Серединные перпендикуляры к сторонам АВ и АС треугольника АВС пересикаются в точке D стороны ВС.Докажите ,что а)D-середина стороны ВС

motja
motja
motja
Серединные перпендикуляры к сторонам АВ и АС треугольника АВС пересекаются в точке D стороны ВС. Докажите, что Б)угол А= угол В + угол С
Решение:
Свойство серединных перпендикуляров треугольника:
Точка пересечения серединных перпендикуляров, проведенных к сторонам треугольника, является центром окружности, описанной около этого треугольника.
Если точка пересечения находится на стороне ВС, значит перед нами прямоугольный треугольник с углом В=90 градусов. Так как сумма всех углов треугольника всегла равна 180 градусов, то сумма углов А и С равна 180-90=90 градусов. Что и требовалось доказат
№ 22332, Ģeometrija, 9 klase
Серединные перпендикуляры к сторонам АВ и АС треугольника АВС пересикаются в точке D стороны ВС.Докажите ,что Б)угол А=уголВ+уголС

motja
motja
motja
Свойства серединных перпендикуляров треугольника:
Точка пересечения серединных перпендикуляров, проведенных к сторонам треугольника, является центром окружности, описанной около этого треугольника.

Если эта точка пересечения находится на стороне ВС, то эта сторона является гипотенузой прямоугольного треугольника и угол, противоположный ей равен 90 градусов.
А так как сумма углов треугольника всегда равна 180 градусов, то сумма оставшихся углов равна 900 градусов. То есть угол А=уголВ+уголС
Что и требовалось доказать.
№ 22638, Ģeometrija, 9 klase
Умоляю, помогите решить задачу, обведенную красным кружечком!! Ну никак не доходит как ее делать...
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Natka
Natka
Natka
решение в приложении, надеюсь, что правильно! :)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 22772, Ģeometrija, 9 klase
12
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bavarde
bavarde
bavarde
leņķis C=58
jo trīstūris ABC ir vienādsānu: CB=AB

nixnox2
nixnox2
nixnox2
58 grādi :D tas ir vienādsānu trijstūris.

(smoking)
(smoking)
(smoking)
0
C=58 , jo trijsturim ABC ir vienadi sani AB un BC no ta var secinat ka trijsturis ABC ir RAVNOBEDRENNIJ

Es esmu krievs un nezinu ka parvest vardu RAVNOBEDRENNIJ=[[[

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
Uz zimējuma mēs redzām tristuri ar divam vienādām malam, tatād abi leņķi pie pamatnes ir vienādi. Ta kā leņķis A=58, līdz ar to arī leņķis c=58

agent.
agent.
agent.
lenjkis c= lenjkim a =58 -ka lenjki pie vienadsanu trijstura pamatnes
№ 22799, Ģeometrija, 9 klase
Lugums pirms rakstisanas uzdevuma uzraktat, ka tas ir par uzdevumu ...
Piemeram: 1.uzd
un jus atbilde...
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bavarde
bavarde
bavarde
3)
otra katete²=169-25=144
otra katete=12
S=½*(12*13)=6*13=78 cm²

whatever
whatever
whatever


1.uzdevums

Aprēķini regulārā trijstūra laukumu, ja
• Trijstūra mala ir 12cm
• Trijstūra augstuma ir 12cm

Turp. failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>

kolba
kolba
kolba
skatīt par 3stūtiem pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>

Женька
Женька
Женька
3.uzd.
√13²-5²=√169-25=√144=12-otrs katets
S=(12*5)/2=60/2=30
№ 23250, Ģeometrija, 9 klase
Taisnleņķa trīstūra hipotenūzas garums ir 4 cm, šaurais leņķis ir 30 grādi. Aprēķināt to trīstūra laukumu, kuros doto trīstūri sadala mediāna , kas novilkta pret hipotenūzu?

bavarde
bavarde
bavarde
pret 30 grādiem katete ir puse no hipotenūzes = 2 cm
Pēc Pitegora teorēmas:
otra katete²=16-4=12
otra katet=2√3
1) tristūris, kur i leņķis 30 grādi
S=2*2√3sin30=4√3*1/2=2√3
2) tristūris, kur i leņķis 60 grādi
S=2*2sin60=4*√3/2=2√3

  Леса
  Леса
Леса
ABC
AB - 4 медиана делит на 2 и 2 см.
угол AB= 30 град.
значит AC =2,5 см.
=2,5+2·sin 30
=4.5 * 0.5= 2.25см.

arieta
arieta
arieta
atbilde pielikumaa
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 23562, Ģeometrija, 9 klase
Нужно написать диктант по 10 вопросов на каждое: на тему четырёх угольников ( ТРАПЕЦИЯ И ПАРРАЛЛЕЛОГРАМ ) по 10 вопросов трап. и парра.

Gimme
Gimme
Gimme
ТРАПЕЦИЯ!

1)Каких два вида трапеции бывает(равнобедреная,Прямоугольная)
2)Один признак равнобедренной трапеции(Трапеция равнобедренная, если углы при её основании равны)
3)Ещё один признак равнобедренной трапеции?(Трапеция равнобедреная, если её диоганали равны)
4)Сумма углов, прилежащих к боковой стороне трапеции, равны?(180 gradusov)
5)Четырёхугольник,две стороны которого паралельны, а две других не паралельны, называется...(трапеция)


ПАРАЛЛЕЛОГРАМ!

1)Четырёхугольник,противоположние,стороны которого попарно паралельны, называетсяюю(параллелограм)
нет места,напишу смс
№ 23575, Ģeometrija, 9 klase
Две равные хорды АБ и ЦД пересекаються в точке E. Вычислите длину хорды , если АЕ=3 см, ДЕ=2 см

Sergey
Sergey
Sergey
AE=CE DE=AE
3+2=5 - dlina kazhdoj xordy
|< << 1/39 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV