Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 20395, Ķīmija, 9 klase
Aprekinie,cik liela masa bus aliminija sulfidam, kas radisies, ja 16g sera izreages ar pietiekamu daudzumu aluminija!

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
2Al+3S->Al2S3;
16 г -> x g un 3*(32,066) -> (2*26,9815 +3*32,066);

Tad х=16*(2*26,9815 +3*32,066)/3*(32,066)=24,975 g
Atbilde - 24,975г aliminija sulfida
№ 20837, Ķīmija, 9 klase
Г.Грудзитис, Ф Фелманис
Химия для основной школы
стр. 150 № 5
(Цифры стоящие в формулах - это индексы)
Даны вещества химические формулы
которых CaO, Cu(OH)2, H2SO4, CO2, CuSO4, KCl. С какими из них может взаимодействовать раствор гидросксида натрия? Напиши уравнения возможных реакций.

sandra
sandra
sandra
Взаимодействие веществ с водой
11.1. Физическое растворение
При попадании какого-либо вещества в воду оно может:
а) раствориться в воде, то есть перемешаться с ней на атомно-молекулярном уровне;
б) вступить с водой в химическую реакцию;
в) не раствориться и не прореагировать.

Остальное в файле!
Apskaties risinājumu
<1/11>
№ 20966, Ķīmija, 9 klase
разница и сходство между C и Si

www.helpriga.lv
www.helpriga.lv
www.helpriga.lv
c- pirmajā pakāpē 4 ! si 26 16pakāpē!

Анфиса
Анфиса
Анфиса
C-углерод 12
Si-кремний 28
Это совершенно разные элементы.

Anjutik
Anjutik
Anjutik
v faile
http://64.233.183.104/search?q=cache:wFyYr-25J-EJ:revolution.allbest.ru/chemistry/00015502_0.html+%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&hl=lv&ct=clnk&cd=8&gl=lv
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 21286, Ķīmija, 9 klase
skazite pliz valentnostj magnija

bavarde
bavarde
bavarde
Валентность магния (Mg) - 2

ORANGE
ORANGE
ORANGE
2 plusa !
:)

baby
baby
baby
Mg - valentnostj II

ЖенюSик
ЖенюSик
ЖенюSик
Mg II

AndR
AndR
AndR
у магния валентность II
№ 21287, Ķīmija, 9 klase
kak re6itj : ras4itajte massu mg kotorij vstupit v reakciju s 2 moljami kisloroda

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
Реакция горения магния сопровождается образованием оксида MgO, тугоплавкого вещества (т. пл. 2800 °С), получившего название жженой магнезии.
2Mg + O2 -> 2MgO
Из уравнения реакции горения магния видно, что один моль кислорота окисляет два моля магния. Значит два моля кислорода окислят 4 моля магния.
мааса = количество вещества (моль) * М (молекулярную массу)
m = n*M
m = 4 * 24,305 = 97,22 гр
Ответ: два моля кислорода окислят 97,22 гр магния.
№ 21774, Ķīmija, 9 klase
Fosfora fizikālās īpašibas

bunny*
bunny*
bunny*
Baltais fosfors - cieta viela, kas jauzglabaā zem ūdens, indīga.
Sarkainais - tumši sarkana, pulverveida viela, kas nav indīga.

avangarda
avangarda
avangarda
Fosfors ir ķīmiskais elements ar simbolu P un atomskaitli 15. Fosfors ir nemetāls. Dabā fosfors brīvā veidā nav sastopams, bet ir sastopams fosforskābes sāļu - fosfātu veidā. Brīvā veidā fosforam ir pazīstamas 3 alotropiskās formas: baltais forfors, sarkanais fosfors un melnais fosfors.

Savienojumos fosforam parasti ir vērtība +5, taču var būt arī +3 un -3 (fosfīnā PH3). Baltais fosfors gaisā spīd (oksidējoties). Sarkanais un melnais fosfors nespīd. Fosforu iegūst reducējot fosfātus ar ogli, ļoti augstās temperatūrās (virs 2000°C). Šādā veidā iegūst fosfora tvaikus, kurus kondensējot iegūst balto fosforu. Ja nepieciešams, to tālāk pārstrād

bavarde
bavarde
bavarde
Fizikālās īpašības
Ir divi svarīgākie fosfora alotropiskie veidi – baltais un sarkanais fosfors. To īpašības ir stipri atšķirīgas. Baltais fosfors ir cieta viela, kas jāuzglabā zem ūdens. Tā ir indīga viela. Turpretī sarkanais fosfors ir tumši sarkana pulverveida viela, kas nav indīga.

Vinipuh
Vinipuh
Vinipuh
Fosfors.

Dzeltena pulverveida viela, uzglabā ūdenī, jo gaisā oksidējas.

Pirmās toksikozes novērotas 1818. gadā.

Fosfors pazīstams kā inde kopš sērkociņu ražošanas sākuma.

1914.-1949.g. lietoja kā peļu un žurku indi. Pēc 1940. g. lietoja ieroču rūpniecībā degbumbu, granātu un trasējošo ložu ražošanā.

LD = 0,2 - 0,5 g.

Fosfors ietekmē aknu, sirds un nervu sistēmu.Anjutik
Anjutik
Anjutik
Fizikālās īpašības. Ir divi svarīgākie fosfora alotropiskie veidi – baltais un sarkanais fosfors. To īpašības ir stipri atšķirīgas. Baltais fosfors ir cieta viela, kas jāuzglabā zem ūdens. Tā ir indīga viela. Turpretī sarkanais fosfors ir tumši sarkana pulverveida viela, kas nav indīga.
Ķīmiskās īpašības/Sarkanais fosfors ar gaisa skābekli parastajos apstākļos nereaģē, bet baltais fosfors lēnām oksidējas un tādēļ tumsā spīd.
Fosfors reaģē ar nemetāliem, piemēram ar skābekli. Tas deg tīrā skābeklī un gaisā, veidojot baltus fosfora (V)oksīda dūmus.
№ 22280, Ķīmija, 9 klase
Ba -> BaO -> Ba(OH)2 -> BaCO3 -> BaSO4
Ba -> Ba(OH)2 -> BaCl2

eto urovnenie nado re6itj, ja uze 2 4asa re6aju i vsjo nepravilno((

bavarde
bavarde
bavarde
2Ba+O2=2BaO
BaO+H2O=Ba(OH)2
CO 2 + Ba(OH) 2 = BaCO 3+ H 2 O

Ba + H2O = Ba(OH)2
Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+4H2O

kolba
kolba
kolba
pielikumā par Ba
Apskaties risinājumu
<1/1>

labaakaa
labaakaa
labaakaa
Ba -> BaO -> Ba(OH)2 -> BaCO3 -> BaSO4
Ba -> Ba(OH)2 -> BaCl2
2Ba + O2 --> 2BaO
BaO + H2O ---> Ba(OH)2 + Q
Ba(OH)2 + CO2 --> BaCO3 + H2O
BaCO3 + H2SO4 --->BaSO4 +H2CO3
BaSO4--->(lidzstrava) Ba+ SO4
Ba + 2H2O ---> Ba(OH)2 + H2
Ba(OH)2 +2HCl -->BaCl2 + 2H2O

Manuprat sitaqa :)
№ 22283, Ķīmija, 9 klase
К раствору хлорида бария массой 10,4гр массой 10,4гр, прилили раствор карбоната натрия. Найти массу образовавшего осадка.

kolba
kolba
kolba
par BaCO3
Apskaties risinājumu
<1/1>

labaakaa
labaakaa
labaakaa
BaCl2 + Na2CO3 --> BaCO3 + 2NaCl
m(BaCl2) = 208g
m(BaCO3)=197g
m(NaCl) = 58.5 *2 =117g
10.4:208=x:197
m(BaCO3) = (10.4*197):208= 9.85g
10.4:208=X:117
M(NaCl) = (10.4*117):208=5.85g

Manuprat sita :)
№ 22306, Ķīmija, 9 klase
Kuri oksīdi reaģē ar ūdeni: FeO, SO(indeks)2, SO(indeks)3, Li(indeks)2O, CuO, P(index)2O(indeks)5, CaO? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus! Virs elementu simboliem uzrakstiet atbilstošās vērtības!

kolba
kolba
kolba
M.d. par oksīdiem pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>

labaakaa
labaakaa
labaakaa
FeO+H2O--> nereage
SO2+H2O-->H2SO3
SO3+H2O-->H2SO4
Li2O+H2O-->2LiOH
CuO+H2O--> nereage
P2O5+3H2O-->2H3PO4
CaO+H2O-->Ca(OH)2
№ 22352, Ķīmija, 9 klase
Решите задачку
Apskaties uzdevumu
<1/1>

labaakaa
labaakaa
labaakaa
10.201
Cu(NO3)2 * 6 H2O ---> Cu(NO3)2 + 6H2O

12% no 940= 112.8g
(Cu(NO3)2)=188g
n(Cu(NO3)2 * 6 H2O)=1 mol
n:1=112.8:188
n=112.8:188
n=0.6 mol

10.202
K2CO3*2H2O---> K2CO3 + 2H2O
14.5% no 180= 26.1g
m(K2CO3) = 138g
n(K2CO3*2H2O)=1mol
n:1=26.1:138
n=26.1:138=0.189mol
|< << 1/59 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV