Meklēšanas rezultāti - 'analize' Meklēšanas rezultāti - 'analize'
№ 74785, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
Varbūt kāds var līdzēt ar šo darbu?
Iztrādāt SVID analīzi, pēc teorijas apgūšanas, uzņēmumam "x", uzņēmumu varianti:

1. 1.Tālmācības vidusskolai;

2. Uzņēmumam, kurā strādājat/-āt.

56151md
56151md
56151md
Kurjeru dienesta UPS darbības SWOT analīze
SWOT analīze – tā ir metode, kas ļauj kompānijai novērtēt savu konkurētspēju tirgū.
Bieži vien kompānijas veic ne tikai savas darbības, bet arī konkurentu darbības SWOT analīzi,
jo šis instruments ļoti uzskatāmi sistematizē visu informāciju par jebkuras organizācijas
iekšējo un ārējo vidi.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74860, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
Varbūt kāds var līdzēt ar šo darbu?
Iztrādāt SVID analīzi, pēc teorijas apgūšanas, uzņēmumam "x", uzņēmumu varianti:

1. 1.Tālmācības vidusskolai;

2. Uzņēmumam, kurā strādājat/-āt.
jāizvēlas kāds no dotajiem varinatiem, un šo teoriju jāpielieto, lai izanalizētu uzņēmumu.

gatis1809
gatis1809
gatis1809
SVID analīze
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74878, Latviešu literatūra, 12 klase
Literatūra I. Pamatkurss. Modernisms literatūrā
P.D
Ludzuuu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Objektīvais un subjektīvais laiks modernismā

Katra poētiskā tipa rakstnieki atrod īpašus paņēmienus, lai atklātu savu tekstu tēlu

laika uztveri, to saistību ar psiholoģisko stāvokli un emocijām.

Daiļdarbos tēlotie tēli atainoti ar objektīvā vai subjektīvā laika izjūtu.

Literārā darba analīzē izšķir objektīvo un subjektīvo laiku.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 74932, Latviešu valoda, 10 klase
Jauniešu valodas lietojuma analīze seriālā “16 ar plus”
Noskaties seriāla jauniešiem “16 ar plus” 1. sēriju un izvērtē jauniešu lietoto valodu.
Atbildi uz jautājumiem, minot konkrētus piemērus!
1. Kas jauniešu valodā ir “citāds”? Kādi tam ir iemesli?
2. Kuras sarunvalodas stila iezīmes morfoloģijā vērojamas jauniešu runā?
3. Kuras sarunvalodas stila iezīmes leksikā vērojamas jauniešu runā?
4. Kuras sarunvalodas stila iezīmes sintaksē vērojamas jauniešu runā?

M.K
M.K
M.K
Jauniešu valodas lietojuma analīze seriālā “16 ar plus”
Noskaties seriāla jauniešiem “16 ar plus” 1. sēriju un izvērtē jauniešu lietoto valodu.
Atbildi uz jautājumiem, minot konkrētus piemērus!
1. Kas jauniešu valodā ir “citāds”? Kādi tam ir iemesli?
Jauniešu valodā, galvenokārt, ir daudz aizguvumu no angļu valodas. Galvenie iemesli varētu būt laikmeta maiņa, globalizēšanās, jo daudziem jauniešiem mūsdienās daudz vieglāk ir izteikties angļu valodā. Tāpat daudzi izmanto žargonismus, kas jūtu uzplūdā palīdz labāk izteikt savas tā brīža sajūtas.
2. Kuras sarunvalodas stila iezīmes morfoloģijā vērojamas jauniešu runā?
Galvenās sarunvalodas iezīmes morfoloģijā :


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 74936, Latviešu valoda, 12 klase
Lūdzu izpildet, teksta analīze!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

žanka
žanka
žanka
Pārbaudes darbs latviešu valodā un literatūrā II 12. klasei
Teksta analīze


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 75025, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
ekonomikas pamatproblēma.
Ludzu palidziet.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
1.uzdevums.(5 punkti) Apmeklējot Norvēģiju, pārsteidz tas, ka atšķirībā no Latvijas nedēļas nogalē gandrīz visi veikali ir slēgti. Izmanto guvumu un izmaksu analīzes metodi un atbildi uz jautājumiem!

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 75065, Matemātika, 10 klase
Lūdzu palidziet! Paldies! Uzdevumi pielikumā.
Sadalīt reizinātājos.
a) a4 -2a3 + a2 - 1
b) b4 - b2 - 2b - 1
c) x8 - x4 - 2x2 - 1
d) a2 - 10a + 25 - b2
Apskaties uzdevumu
<1/1>

salvik
salvik
salvik
failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>

Sabīne
Sabīne
Sabīne
Noteikti, es varu palīdzēt sadalīt reizinātājos. Ļaujiet man analizēt katru izteiksmi:

a) \(a^4 - 2a^3 + a^2 - 1\) var sadalīt kā \((a^2 - 1)(a^2 - 1)\).
b) \(b^4 - b^2 - 2b - 1\) nav vienkārši sadalāma bez turpmākas informācijas.
c) \(x^8 - x^4 - 2x^2 - 1\) ir kvadrātiskās formas izteiksme un to var izteikt kā \((x^4 - 1)^2\).
d) \(a^2 - 10a + 25 - b^2\) ir divu kvadrātu starpība un to var izteikt kā \((a - 5)^2 - b^2\).
|< << 19/19 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV