Meklēšanas rezultāti - 'atomu uzbuve' Meklēšanas rezultāti - 'atomu uzbuve'
№ 67212, Ķīmija, 11 klase
3.uzdevums un 4.uzdevums un 5.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Химия, 11 класс 3,4,5 uzd

OGĻŪDEŅRAŽU UZBŪVE, NOMENKLATŪRA

3. uzdevums(4 punkti)
Organiskās vielas molekula satur četrus oglekļa atomus un desmit ūdeņraža atomus.
Uzraksti šīs vielas:
a) molekulformulu:

C4H10

c) struktūr H H H H
| | | |
H__C___C__C___C__H
| | | |
H H H H
formulu:
b) elektronformulu:d) saīsināto struktūrformulu

4. uzdevums(4 punkti)
Kuras no šīm vielām savā starpā ir izomēri? Izvēlies pareizās atbildes un apvelc ar aplīti atbilstošos burtus! Uzraksti šiem izomēriem izomērijas veida nosaukumu!

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67304, Ķīmija, 11 klase
3.uzdevums un 4.uzdevums
Paldies par palidzibu)))
Apskaties uzdevumu
<1/1>

annas
annas
annas
OGĻŪDEŅRAŽU UZBŪVE, NOMENKLATŪRA
1.variants
3. uzdevums(4 punkti)
Organiskās vielas molekula satur četrus oglekļa atomus un desmit ūdeņraža atomus.
Uzraksti šīs vielas:
a) molekulformulu:

C4H10

c) struktūrformulu:

b) elektronformulu:

d) saīsināto struktūrformulu

CH3─CH2─CH2─CH3

4. uzdevums(4 punkti)
Kuras no šīm vielām savā starpā ir izomēri? Izvēlies pareizās atbildes un apvelc ar aplīti atbilstošos burtus! Uzraksti šiem izomēriem izomērijas veida nosaukumu!

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72378, Ķīmija, 12 klase
12.klase 1. pārbaudes darbs.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
1.Organiskajā ķīmijā organisko savienojumu rindu, kuras locekļiem ir līdzīga uzbūve un līdzīgas ķīmiskās īpašības, bet katrs nākamais rindas loceklis atšķiras no iepriekšējā par vienu —CH2— grupu, sauc par homologu rindu, bet atsevišķus šīs rindas locekļus sauc par homologiem.

5.Izomērija ir parādība, ka pastāv vielas, kurām ir vienāda molekulmasa un ķīmiskais sastāvs, bet dažāda struktūra (dažāda atomu un saišu starp tiem kārtība molekulā vai arī dažāds atomu vai to grupu telpiskais izvietojums) . Izomērija ir galvenokārt organisku vielu īpašība, jo neorganiskās vielas neveido tik sarežģītas

Dungaars
Dungaars
Dungaars
1. Homologi ir organiskie savienojumi, kuriem ir līdzīga uzbūve un ķīmiskās īpašības (alkāni,
alkēni, alkīni, arēni)
2.n=5
C5H12 – pentāns
C5H10 – pentēns
C5H8 – pentīns
3. C4H8 – butēns
H2C=CH−CH2−CH3
butēns-1
4.C6H14- heksāns
C5H10- pentēns-2

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 3/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV