Meklēšanas rezultāti - 'cao h2o' Meklēšanas rezultāti - 'cao h2o'
№ 22306, Ķīmija, 9 klase
Kuri oksīdi reaģē ar ūdeni: FeO, SO(indeks)2, SO(indeks)3, Li(indeks)2O, CuO, P(index)2O(indeks)5, CaO? Uzrakstiet attiecīgo reakciju vienādojumus! Virs elementu simboliem uzrakstiet atbilstošās vērtības!

kolba
kolba
kolba
M.d. par oksīdiem pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>

labaakaa
labaakaa
labaakaa
FeO+H2O--> nereage
SO2+H2O-->H2SO3
SO3+H2O-->H2SO4
Li2O+H2O-->2LiOH
CuO+H2O--> nereage
P2O5+3H2O-->2H3PO4
CaO+H2O-->Ca(OH)2
№ 23572, Ķīmija, 8 klase
uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām shēmām:
Ca + O²
Na + Cl²
Cu + O²
Al + S
Al + Cl²
Li + O²
Zn + Cl²
H² + O²
P.S.
² ir indekss

bavarde
bavarde
bavarde
2 Ca + O2 = 2 CaO
2 Na + Cl2 = 2 NaCl
Cu + O2 = CuO
Al+ Cl2= AlCl3
Li+O2=Li2O
Zn + Cl2 = ZnCl2
2 H2 + O2 = 2 H2O

wiper
wiper
wiper
2Ca + O²=2CaO
2Na + Cl²=2NaCl
2Cu + O²=2CuO
2Al + 3S=Al2S3
2Al + 3Cl²=2AlCl3
4Li + O²=2Li2O
Zn + Cl²=ZnCl2
2H² + O²=2H2O

kašķīte
kašķīte
kašķīte
2Ca + O²----> 2CaO
2Na + Cl²---> 2NaCl
2Cu + O²--->2CuO
2Al + 3S--->Al²S³
2Al + 3Cl²---> 2AlCl³
2Li + O²--->2Li²O
Zn + Cl²--->ZnCl²
2H² + O²--->2H²O

Meiteens
Meiteens
Meiteens
Ludzu :)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 24354, Ķīmija, 9 klase
Man javeic kludu labojums, nu no kimijas es neko nejedzu. Palidziet ludzu
SO3+HCl-->
SO3+Ca(OH)2-->
SO3+P2O5-->
NaO+H2O--->
NaO+HCl-->
NaO+Ca(OH)2-->
Na+P2O5-->
NaO+CaO-->
Lūdzu palīdziet ļoti vajag

hhlady
hhlady
hhlady
Varbūt kkas būs nepareizi,bet centīšos.kr4 tākā tabula na vpie rokas,pēctam pati novienādo.[saraksti oksidēšanās pakāpes utt]
1.)socl+h2o
2.)soca+h20
3.)
4.)naoh
5.)nacl+h2o
6.)naca+h2o
7.)
8.)naca+o2
nezinu vai kkas ir pareizi,jo an vpie rokas ķīmijas burtnīca.tad visu ideāli patiektu. :(

valelerjanka
valelerjanka
valelerjanka
1-ClSO3+H2
2-CaSO3+H2O
3 Ne var būt
4 NaOH2
5 NaCl+ H2O
6 NaOH + CaO
tas vis ar ko es varu tvi palīdzēt
№ 24599, Ķīmija, 9 klase
napiwite uravnenija reakcij pri pomowi kotorix mozno osuwestvitj dannie prevrawenija Na-->Na OH-->Cu(OH)²->CuO-->Cu-->CuSo4
Al-->AlCl3->Al(OH)3-->Al²O³->Al2(so4)3
Ca-->CaO-->Ca(OH)2-->CaCo3-->CaO->CaSo4
Mg-->MgCl2-->Mg(OH)2-->MgCo3

bavarde
bavarde
bavarde
2Na+2H2O = 2NaOH+H2
CuSO4 + NaOH = Cu(OH)2= + Na2SO4
Cu(OH)2 = CuO + H2O
CuO + H2 = Cu + H2O
Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O
FeCl3 + Al = AlCl3 + Fe
AlCl3 + 3NaOH => Al(OH)3 + 3NaCl
Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

kolba
kolba
kolba
sk. piel.
Apskaties risinājumu
<1/1>

topoljs
topoljs
topoljs
1) 2Na + Cu(OH)2 --> 2NaOH + 2Cu
2NaOH + CuSO4 --> Cu(OH)2 + Na2SO4
Cu(OH)2 -->(temp. kars) CuO + H2O
2CuO -->(temp.) 2Cu + O2
Cu + H2SO4 --> CuSO4 + H2
2) 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 +3H2
AlCl3 + 3NaOH --> Al(OH)3 + 2NaCl
2Al(OH)3 --> (temp.) Al2O3 + 3H2O
Al2O3 + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2O
3) 2Ca + O2 --> 2CaO
CaO + H2O --> Ca(OH)2
Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O
CaCO3 -->(temp) CaO + CO2
CaO + H2SO4 --> CaSO4 + H2O
4) Mg + 2HCl --> MgCl2 +H2
MgCl2 + 2NaOH --> Mg(OH)2 + 2NaCl
Mg(OH)2 + H2CO3 --> MgCO3 + 2H2O
P.S. Nadejusj pamozhet :)
Alex
№ 24798, Ķīmija, 9 klase
Напишите по 3 реакции:
1)Взаимодействие кислот с основными оксидами
2)Взаимодействие кислот с основаниями
3)Взаимодействие кислот с солями

Danonki
Danonki
Danonki
1)2HNO3+CuO-->Cu(NO3)2+H2O
MgO+2HCl-->MgCl2+H2O
2)2HCl+Ca(OH)2-->CaCl2+2H2O
NaOH+HCl-->Na Cl+H2O
Ca(OH)2+2HCl-->CaCl2+2H2O
3)H2SO4+2KNO3-->K2SO4+2HNO3
2NaCl+H2SO4-->Na2SO4+2HCl
3H2SO4+Ca3(PO$)2-->3CaSO4+2H3PO4

Stasja
Stasja
Stasja
1) CuO + H2S04 -> CuSO4 + H2O
MgO + 2HCl - > MgCl2 + H2O
Na2O + 2HNO3 -> 2NaNO3 + H2O

2)2HCl + Ca (OH)2 - > CaCl2 + 2H2O
H2SO4 + Cu (OH)2 -> CuSO4 + 2H2O
Al (OH)3 + H3PO4 - > AlPO4 + 3H2O

3)2HCl + Na2CO3 -> 2NaCl + H2CO3
2NaCl + H2SO4 -> Na2SO4 + 2HCl
NaCl + H3PO4 -> нет реакции (HCl - сильнее чем H3PO4!)

Акель
Акель
Акель
1) CaO+2HCl=CaCl2+H2O
Al2O3+6HNO3=2Al(NO3)+3H2O
2H3PO4+3ZnO=3H2O+Zn3(PO4)2

2)H2SO4+Ca(OH)2=2H2O+CaSO4
2HCl+Fe(OH)2=2H2O+FeCl2
3H2SO4+2Al(OH)3=6H2O+Al2(SO4)3

3) К сожалению эту тему я проболела, а потому не знаю. Если будешь сам(а) писть, я точно знаю, что кислота+соль = кислота+соль О_о Надеюсь помогло...

.:___:.
.:___:.
.:___:.
1)H2SO4+Na2O=H2O+Na2SO4
2HCl+CuO=H2O+CuCl2
2H3PO4+3K2O=3H2O+2K3PO4
2)2HCl+Cu(OH)2=2H2O+CuCl2
H2SO4+2KOH=2H2O+K2SO4
2HNO3+Ca(OH)2=2H2O+Ca(NO3)2
3)HCl+CuCO3=CuCl2+H2CO3
H2SO4+CuSO3=H2SO3+CuSO4
2HI+CuS=H2S+CuI2
№ 26911, Ķīmija, 9 klase
uzraxtit reakciju vienadojumus
Apskaties uzdevumu
<1/1>

annele ;)
annele ;)
annele ;)
1.NaOH+H2S-->Na2S+H2O
2.Ag+HCl-->AgCl+H2
3.Fe+H2SO4-->Fe2(SO4)3+H2
4.CaO+H3PO4-->Ca3(PO4)2+H2O
5.NaS+H2SO4-->Na2SO4+H2S
6.K3PO4+H2SiO3-->K2SiO3+H3PO4
7.H2SiO3-->Si+H2O
8.LiOH+Al2(SO4)3-->Li2SO4+Al(OH)3
9.K2CO3+H2SO4-->(K2)2SO4+H2CO3
10.Cu(Cl)2+Ni-->NiCl4+Cu
11.BaCl2+KCO3-->BaCO3+KCl
№ 30232, Ķīmija, 11 klase
uzraxtiit reakciju vienādojumus:
AgCl+HNO3->
HCl+Cl2->
H2+Na->
MnO+HCl->
KI+H2SO4->
HCl+Fe2(SO4)*3->
HCl+CaCO3->
HCl+Fe(NO3)*3->
HCl+Al(OH)*3->
NAOH+HCL->
HCl+SiO2->
HCL+CaO->

disko_diva
disko_diva
disko_diva
÷
Apskaties risinājumu
<1/1>

astraja
astraja
astraja
AgCl+HNO3->
HCl+Cl2->
H2+Na->
MnO+HCl->
KI+H2SO4->
HCl+Fe2(SO4)*3->
2HCl+CaCO3->CaCl2 +H2CO3
3HCl+Fe(NO3)*3->FeCl3+3HNO3
3HCl+Al(OH)*3->AlCl3+3h2O
NAOH+HCL->NaCl+H2O
4HCl+SiO2->SiCl4+2H2O
2HCL+CaO->CaCl2+H2O
№ 30755, Ķīmija, 8 klase
H2SO4+Fe2O3-
H3PO4+Ca-
H2SO3+Na2O-
H2CO3+CaO-
H2SO4+Al2-
K2C+N2CO3-
H2SO4+Cr2O3-
H2Co3+Ca-
HCl+Na-

disko_diva
disko_diva
disko_diva
²
Apskaties risinājumu
<1/1>

Nīke
Nīke
Nīke
skolas laika vareju visus bet tagad tik paris..

H2CO3 +NaO- H2O+NaCO3

HCl +Na- NaCl +H (par koificientiem lāgā neatceros..

aart
aart
aart
3H2SO4+Fe2O3-Fe2(SO4)3+3H2O
2H3PO4+3Ca-Ca3(PO4)2+3H2
H2SO3+Na2O-Na2SO3+H2O
H2CO3+CaO-CaCO3+H2O
3H2SO4+2Al-Al2(SO4)3+3H2
K2C+N2CO3-K2CO3+N2C
H2SO4+CrO-Cr(SO4)+H20
3H2CO3+2Ca-Ca2(CO3)3+3H2
2HCl+2Na-2NaCl+H2

snow
snow
snow
3H2SO4+Fe2O3 => Fe2(SO4)3+3H2O
2H3PO4+3Ca => Ca3(PO4)2+3H2 ^I
H2SO3+Na2O => Na2SO3 + H2O
H2CO3 + CaO => CaCO3 + H2O
3H2SO4+ Al2O3 => Al2(SO4)3+3H2O
K2C - tadas vielas nav
3H2SO4 + Cr2O3 => Cr2(SO4)3 + 3H2O
H2CO3+ Ca => CaCO3 + H2 I^
2HCl + 2 Na => 2NaCl + H2 I^

I^ - bultina uz augsu (viela izdalas)

ELakis
ELakis
ELakis
H2SO4+Fe2O3 - Fe2SO3+H20
H3PO4+Ca - Ca3Po4+H
H2SO3+Na2O - Na2So3 + H2O
H2CO3+CaO - Ca2CO3 + H2O
H2SO4+Al2 - AlSo4 + H
K2C+N2CO3 - K2Co3 + N2CO3
H2SO4+Cr2O3 - Cr2SO43 + H2)
H2Co3+Ca- Ca2Co3 + H
HCl+Na-NaCl + H
№ 31387, Ķīmija, 10 klase
Grāmata: Neorganiskā ķīmija vidusskolai (Rudzītis G., Feldmanis G.)
Uzdevuma numurs: 2

Paliidziet izpildiit vienadojumus!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

disko_diva
disko_diva
disko_diva
÷
Apskaties risinājumu
<1/1>

snow
snow
snow
6HCl + 2Al => 2AlCl3 + 3H2
H2SO4+CaO => CaSO4 + H2O
6HNO3 + 3Fe2O3 => 2Fe2(NO3)3 + 3H2O
3HNO3 + Cr(OH)3 => Cr(NO3)3 + 3H2O
Zn(OH)2 + 2HCl => ZnCl2 + 2H20
H2SO4 + 2KOH => K2SO4 + 2H2O
2H3PO4 + 3Ba(OH)2 => Ba3(PO4)2 + 6H2O
№ 32024, Ķīmija, 9 klase
Напишите уравнения реакций,характерезующие химические свойства CaCO3 и CuSO4.(Химические свойства солей)

Maddock
Maddock
Maddock
1) karsējot sadalās oksīdā un gāzē
2) savienojas ar ūdenu un CO2, iegūstam sodu.
3) savienojas ar skābi
4) savienojas ar sārmu (jonu apmaiņas reakcija)
5) savienojas ar ūdeni, iegūst kristālhidrātu
6) Savienojas ar stipru skābi.
7) Savienojas ar atipru sārmu
8) Karsējot sadalās (varbūt vajadzīgs katalizators? Platīns, piem.)
Apskaties risinājumu
<1/1>

snow
snow
snow
Reagiruet s kislotami(silnaja kislata vidavlaet)
CaCO3 + HCl=t= CaCl + H2O +CO2
CuSO4 ≠ potomushta net kisloti silneje

s gidroksidami
CaCO3 + 2KOH = Ca(OH)2 + K2CO3
CuSO4 + 2KOH = Cu(OH)2 + K2SO4

greja =t= razdelajutsa
CaCO3 = CaO + CO2
CuSO4 = CuO + SO3

mezhdu soboj, esli poluchaetsa hot odna nerastv. sol.(rastvori)
CaCO3 + K2SO3 = CaSO3 + K2CO3
3CuSO4 + 2AlPO4 = Cu3(PO4)2 + Al2(SO4)3

s metalami(kotorije aktivnee, no nereagirujut s vodoj)
CaCO3 ≠ nepothodit
CuSO4+Zn = ZnSO4 + Cu

Zanda
Zanda
Zanda
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_carbonate#Chemical_properties
http://en.wikipedia.org/wiki/CuSO4
CuSO4 +2 NaOH -> Cu(OH)2 + Na2SO4 zilas nogulsnes
http://www.slinkoju.lv/main/index.php?pg=essays&act=view&essay_id=258
ES DOMAJU TEV E JAPIETIEK AR REAKCIJAM IN IPAŠIBAM
|< << 1/8 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV