Meklēšanas rezultāti - 'elektriska strava' Meklēšanas rezultāti - 'elektriska strava'
№ 31967, Fizika, 9 klase
Atbildiet lūdzu uz dotajiem trīs jautājumiem. (:
Apskaties uzdevumu
<1/1>

snow
snow
snow
1. Elektriska pretestiba ir fizikals lielums, kas raksturo vaditaja ietekmi uz elektrisko ladinu plusmu elektriskaja kede.
To mera omos.
2. I = U/R Stravas stiprums ir tiesi proporcionals spriegumam uz posma galiem un apgriezti proporcionals posma pretestibai.
3. Ir jaizmera Spriegums un Stiprums

Zanda
Zanda
Zanda
1.Spriegums, jeb, precīzāk, elektriskais spriegums ir potenciālu starpība starp diviem elektriskās vai elektroniskās shēmas punktiem. Ja viens no potenciāliem ir nulle, respektīvi, punkts ir sazemēts, tad sprieguma vērtība ir vienāda ar otrā potenciāla vērtību. Tādēļ dažkārt terminus "spriegums" un "potenciāls" lieto kā sinonīmus, tomēr tas jādara uzmanīgi.MĒRA OMOS
2.I=U/R I-STRAVAS STIPRUMS MĒRA AMPĒROS
U-SPRIEGUMS MERA VOLTOS
R-spriegums(mera omos)
3. mainot spriegumu virkne sasleegtajaa ampermetra varam nolasit stravas sistemu, bet paraleli ieslegtaja voltmetra varam nolasit spriegumu,

lazdoons
lazdoons
lazdoons
1 Elektriskā pretestība ir lielums, kas raksturo vadītāja pretestību elektriskās strāvas plūšanai un nosaka sprieguma kritumu uz tā. Vadītāja elektriskā pretestība ir atkarīga no tā izmēriem un katrai vielai piemītošās īpatnējās pretestības. mēra Omos
2. I=U/R ~> strāvas stiprums ir spriegums dalīt uz pretestību
3Spriegums ~> U=A/q un strāvas stiprums ~> I=q/t

Buka
Buka
Buka
Lūdzu!
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 32287, Fizika, 11 klase
pastāstiet kautko vairāk nekā grāmatā ir rakstīts par metālu elektrovadītspēju.

Pameliņa mana
Pameliņa mana
Pameliņa mana
Elektrovadītspēja ir lielums, kas raksturo vielas spēju vadīt elektrisko strāvu. Elektrovadītspēja ir elektriskajai pretestībai apgrieztais lielums. Liela īpatnējā elektrovadītspēja nozīmē mazu īpatnējo elektrisko pretestību.

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Par elektrisko strāvu sauc elektrisko lādiņu virzītu kustību.1 Elektriskā strāva ir elektronu plūsma no vietas, kur elektronu ir pārāk daudz, uz vietu, kur to ir pārāk maz, līdzīgi kā ūdens plūst no augstāka līmeņa uz zemāku. Elektrisko strāvu galvenokārt ražo elektrostacijās. Daļu elektrības iegūst ķīmiskajās reakcijās baterijās vai gaismai iedarbojoties uz fotoelementiem. Elektrisko strāvu vadītājos un pusvadītājos sauc par vadītspējas strāvu.
Metāli ir kristāliskas cietvielas, kurām ir virkne specifiku īpašību. Galvenās no tām: liela elektrovadītspēja un siltumvadītspēja, izteikts plastiskums, spīdība u.c. īpašības.
Metālu elektrovadītspēju raksturo šādas galvenās iezīmes:
1) Elektriskā strāvā metālos rada brīvo ( kolektivizēto) elektronu plūsma. Tā ir elektronvadītspēja. Jonvadītspēju, kā tas ir, piemēram, elektrolītiem, metāliem praktiski var neievērot.
2) Metālu īpatnējā vadītspēja salīdzinājuma ar citām vielām ir relatīvi liela un savukārt īpatnējā pretestība- maza.
3) Metālu īpatnēja pretestība atkarībā no temperatūras mainās pēc komplicētam likumsakarībām.
Augstās temperatūrās (vairumam metālu par austām var uzskatīt temperatūras, kas pārsniedz 100...200k) metālu īpatnēja pretestība ir lineāri atkarīga no temperatūras:
ρ =ρ0(1+αt),

Vārds “metāls” cēlies no grieķu valodas vārda metallon – šahta, raktuve. Līdz mūsu ēras sākumam bija zināmi deviņi metāli: varš, sudrabs, zelts, cinks, alva, dzelzs, svins, antimons un dzīvsudrabs. 1779.gadā fraņču zinātnieks A. L. Lavuazjē sastādīja pirmo “vienkāršo ķermeņu”, t.i., ķīmisko elementu, sarakstu, kurā jau bez minētajiem metāliem ietilpa vēl astoņi: bismuts, kobalts, mangāns, molibdēns, niķelis, platīns, volframs un arsēns. Arsēns ir nemetāls, taču pēc savām fizikālajām īpašībām tas atgādina metālu. No 18.gs. beigām atklāto metālu skaits strauji pieauga. 19.gs. pirmajā pusē atklāja platīna saimes metālus (rutēniju Ru, rodiju Rh, pallādiju Pd, osmiju Os, irīdiju Ir) un ieguva dažus sārmus un sārmzemju metālus(litiju Li, nātriju Na, kāliju K, kalciju Ca, stronciju Sr, bāriju Ba). No dabā sastopamajiem metāliem pēdējo atklāja rēniju Re 1924.gadā. 20.gs. vidū sāka iegūt radioaktīvos metālus (tehnēciju Tc, prometiju Pm, neptūniku Np, plutoniju Pu u.c.), kas dabā nav sastopami.

Metālu vispārīgais raksturojums

Parastajos apstākļos visi metāli ir cietas, kristāliskas vielas. (Izņēmums ir dzīvsudrabs, kura kušanas temperatūta ir –39oC.) Tiem piemīt laba siltumvadītspēja, elektrovadītspēja un kaļamība. Kompaktiem metāliem ar tīru, neoksidētu virsmu ir raksturīgs metālisks spīdums (piemīt gaismas atstarošanas spējas). Sasmalcinātiem metāliem šī īpašība zūd (izņēmumi – alumīnijs un magnijs)
No vielas uzbūves viedokļa metāli ir vienkāršas vielas kam raksturīgs blīvs atomu kristālrežģis. Metālu kristālrežģu mezglpunktos atrodas gan neitrāli atomi, gan metālu katjoni, jo daļa no metālu vērtības elektroniem brīvi pārvietojas pa metāla kristālrežģi. Šie elektroni ir kopīgi visiem kristālrežģa joniem. Brīvos elektronus metāla kristālrežģos mēdz saukt arī par elektronu gāzi. Brīvie elektroni nosaka metālu un to sakausējumu elektrovadītspēju, siltumvadītspēju un gaismas atstarošanas spēju.
№ 32638, Fizika, 9 klase
kāpēc komposos nelieto elektromagnētus?

snow
snow
snow
Kompasos pilnigi pietiek ar parastajiem magnetiem. Nav jegas likt jaudigakus magnetus.

Anonymous
Anonymous
Anonymous
jo tad komposs neradis pareizi,jo magnets iedarbojas ar savu pievilk6anas speku

Green_brain2
Green_brain2
Green_brain2
Tas nebūtu ērti, jo elektromagnetam, lai darbotos vajadzīg aelektrība -elektriskā strāva. Tas sarežģītu kompasa pielietošanu. Un galu galā pastāvīgais magnēts jebkurā brīdī nostāsies Z-D virzienā.

uglyduckling
uglyduckling
uglyduckling
Kompasam jādarbojas jebkādos apstākļos (pie tam brīvā dabā, jo telpās viss ir skaidrs arī bez kompasa :), bet elektromagnēts darbojas tikai tad, ja tā tinumos plūst elektriskā strāva.
Kompass ar ģeneratoru būtu ļoti neērts lietošanai, it īpaši tiem, kuri pārvietojas kājām vai citādi viegli ekipēti, nu bet kompass pie elektrības vada... :)
№ 32680, Fizika, 12 klase
Indukcijas spoles raksturlielums ir........
Elektriskās strāvas rašanos vadītājā,kas pārvietojas magnētiskajā laukā,sauc par........
Mainīgs magnētiskais lauks rada ar to saistītu.......
ģeneratora darbība pamatojas uz.......

Oilduck
Oilduck
Oilduck
Indukcijas spoles raksturlielums ir induktivitāte.

Ģeneratori un pārvadi

Ģenerators vējturbīnā pārvērš rotora ražoto mehānisko enerģiju tādā elektriskā strāvā, kuru iespējams pieslēgt tīklam. Enerģiju līdz ģeneratoram aizvada pārvadi. Parasti tie satur zobratus. Zobrati ļauj palielināt ātrumu un samazināt vērpes momentu. Principus un iespējas skaidro Pols Gardners.

Turoinājums failā ->
Apskaties risinājumu
<1/5>
№ 33911, Fizika, 9 klase
Lūdzu palīdziet vajag tik atbildēt ar jā vai nē! :)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

cittrons
cittrons
cittrons

ja
ja
ja
ne
ne
ja
ja
ja
ne
ja
ne
ja
ja
ne
ja
ne
ja
ja
ne
ja
ja
ne
ne
ne

disko_diva
disko_diva
disko_diva
Vai apgalvojums ir pareizs jāatbild ar jā/nē.
Kustība.
1.)Periods ir laika intervāls , kurā ķermenis veic vienu svārstību?ja
2)Līniju par ,kuru ķermenis pārvietojas sauc par trajektoriju?ja
3)Svārstību periods nav atkarīgs no svārsta garuma.ne
4)Ātrum SI mervienība ir km/h?ja
5)Paātrinājums raksturo ķermeņa ātruma izmaiņu laika vienībā?ne

Spēki.
1) Slīdes berzes spēks ir mazāks par miera stāvokļa berzes spēku?ne
2) Ja rezultējošais spēks ir nulle , tad ķermenis nevar atrasties kustībā?ja
3) Gravitācijas spēks starp diviem ķermeņiem ir atkarīgs no šo ķermeņu masām?ja
4) Jo lielāka ķermeņa masa , jo lielāks smaguma spēks darbojas uz šo ķermeni?ja
5) Kosmiskajā kuģī ,kas riņko ap Zemi ķermeņi atrodas bezsvara stāvoklī?ne

Darbs Jaud Enerģija.
1)Darbs tiek veikts ja ķermenis pārvietojas spēka iedarbībā?ne
2)Pa ledu vienmērīgi slīdoša ripa neveic darbu?ja
3)Jauda raksturo darba veikšanas ātrumu?ne
4)Ķermeņa potenciālā enerģija ir atkarīga no ķermeņa masas?ne
5)Divu dažādu ķermeņu kinētiskās enerģijas ir vienādas , ja to kustības ātrumi ir vienādi?ja

Skaņa.
1)Infraskaņas frekvence ir lielāka par 20 kHz.ja
2) Skaņas atgriešanos pēc sadursmes ar šķērsli sauc par atbalsi? ja
3)Dažāda augstuma un skaļuma skaņu jūkli sauc par troksni?ja
4)Skaņai sasniedzot cietu un gludu virsmu , notieks skaņas atstarošanās?ne

Siltuma izplatīšanās.
1)Temperatūra raksturo ķermeņa daļiņu vidējo kinētisko enerģiju?ne
2)Vielai sasilstot , vielu molekulas izplešas ?ja
3)Koks ir sliktāks siltuma vadītajs nekā metāls?ne
4)Siltuma daudzumu raksturo temperatūra?ja

Elektrostatika.
1)Neuzlādētos ķermeņos nav elektrisko lādiņu?ja
2)Elektriskais lauks pastāv ap katru uzlādētu ķermeni?ja
3)Stikla nūjiņa uzlādēta pozitīvi jo tā pievienojusi elektronus?ne
4)Elektronu skaits atomā ir vienāds ar neitronu skaitu atoma kodolā?ja
5) Divi pozitīvi uzlādēti ķermeņi savstarpēji atgrūžas?ne

Strāvas stiprums , Spriegums, Oma likums.
1)Elektriskā strāva ir tikai elektronu plūsma noteiktā virzienā?ja
2)Sprieguma SI mervienība ir volts?ne
3)Vadītāja pretestība ir tieši proporcionāla spriegumam un apgriezti proporcionāla strāvas stiprumam?ne
4)Ampērmetra pretestībai jābūt mazai?ja
Apskaties risinājumu
<1/1>

kolba
kolba
kolba
Vai apgalvojums ir pareizs jāatbild ar jā/nē.
Kustība.
1.)Periods ir laika intervāls , kurā ķermenis veic vienu svārstību?+
2)Līniju par ,kuru ķermenis pārvietojas sauc par trajektoriju?+
3)Svārstību periods nav atkarīgs no svārsta garuma.-
4)Ātrum SI mervienība ir km/h?-
5)Paātrinājums raksturo ķermeņa ātruma izmaiņu laika vienībā?+

Spēki.
1) Slīdes berzes spēks ir mazāks par miera stāvokļa berzes spēku?-
2) Ja rezultējošais spēks ir nulle , tad ķermenis nevar atrasties kustībā?+
3) Gravitācijas spēks starp diviem ķermeņiem ir atkarīgs no šo ķermeņu masām?+
4) Jo lielāka ķermeņa masa , jo lielāks smaguma spēks darbojas uz šo ķermeni?+
5) Kosmiskajā kuģī ,kas riņko ap Zemi ķermeņi atrodas bezsvara stāvoklī?+

Darbs Jaud Enerģija.
1)Darbs tiek veikts ja ķermenis pārvietojas spēka iedarbībā?+
2)Pa ledu vienmērīgi slīdoša ripa neveic darbu?-
3)Jauda raksturo darba veikšanas ātrumu?+
4)Ķermeņa potenciālā enerģija ir atkarīga no ķermeņa masas?+
5)Divu dažādu ķermeņu kinētiskās enerģijas ir vienādas , ja to kustības ātrumi ir vienādi?-

Skaņa.
1)Infraskaņas frekvence ir lielāka par 20 kHz-
2) Skaņas atgriešanos pēc sadursmes ar šķērsli sauc par atbalsi? +
3)Dažāda augstuma un skaļuma skaņu jūkli sauc par troksni?+
4)Skaņai sasniedzot cietu un gludu virsmu , notieks skaņas atstarošanās?+

Siltuma izplatīšanās.
1)Temperatūra raksturo ķermeņa daļiņu vidējo kinētisko enerģiju?-
2)Vielai sasilstot , vielu molekulas izplešas ?+ (nekorekts jaut.)
3)Koks ir sliktāks siltuma vadītajs nekā metāls?+
4)Siltuma daudzumu raksturo temperatūra?-

Elektrostatika.
1)Neuzlādētos ķermeņos nav elektrisko lādiņu?+
2)Elektriskais lauks pastāv ap katru uzlādētu ķermeni?+
3)Stikla nūjiņa uzlādēta pozitīvi jo tā pievienojusi elektronus?-
4)Elektronu skaits atomā ir vienāds ar neitronu skaitu atoma kodolā?-
5) Divi pozitīvi uzlādēti ķermeņi savstarpēji atgrūžas?+

Strāvas stiprums , Spriegums, Oma likums.
1)Elektriskā strāva ir tikai elektronu plūsma noteiktā virzienā?+
2)Sprieguma SI mervienība ir volts?+
3)Vadītāja pretestība ir tieši proporcionāla spriegumam un apgriezti proporcionāla strāvas stiprumam?+
4)Ampērmetra pretestībai jābūt mazai?+
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 40287, Fizika, 9 klase
Kādi ir strāvas avoti ?

achtele2
achtele2
achtele2
generātori, saules baterijas, parastās baterijas.

konopatik
konopatik
konopatik
Līdzsprieguma un maiņspriguma strāvas avots, batarejas, saule, veel6.

Наташа
Наташа
Наташа
metinamais aparats, akumulators, baterijas utt.

Triobet
Triobet
Triobet
http://www.lielvards.lv/pub/solutions/dze/ml/MLFiz_StrA/

Stravas avoti
Mūsu dzīve nav iedomājama bez elektroenerģijas izmantošanas. Elektroenerģiju patērē tramvaji, trolejbusi, elektrovilcieni. Ar elektrību darbojas visdažādākās ierīces un iekārtas rūpnīcās. Arī apgaismojumam un gaismas reklāmām izmanto elektriskās spuldzes. Radiouztvērēji, televizori, telefoni, telegrāfs nevarētu darboties, ja tiem nepievadītu elektroenerģiju.
Elektroenerģiju ražo elektrostacijās, un līdz patērētājiem tā nokļūst pa elektropārvades līnijām – vadiem. Mēdz teikt, ka pa vadiem plūst strāva...

Turpinajums failā...
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 40350, Fizika, 9 klase
kurš var lūdzu palīdzēt man...?!
man jāraksta referāts fizikā par strāvas avotiem....
vrb varat vsm paskaidrot kas tas tāC ir?!
palīdziet lūdzu!
referātam jābut ar izmantoto literaturu!
lūdzu..!
tas ir steidzami!

koshka
koshka
koshka
ķīmiskais strāvas avots
http://www.hc.lv/dzivesveids/zalais/zinas/kimiskais-stravas-avots-baterijas/

Atlanta.lv no darba fragmenta bik vari kautko izmantot
http://www.atlants.lv/index.php?menu=50&virstema=1&subtema=35&w_id=597673


Triobet
Triobet
Triobet
Stravas avoti

Mūsu dzīve nav iedomājama bez elektroenerģijas izmantošanas. Elektroenerģiju patērē tramvaji, trolejbusi, elektrovilcieni. Ar elektrību darbojas visdažādākās ierīces un iekārtas rūpnīcās. Arī apgaismojumam un gaismas reklāmām izmanto elektriskās spuldzes. Radiouztvērēji, televizori, telefoni, telegrāfs nevarētu darboties, ja tiem nepievadītu elektroenerģiju.

Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 43433, Fizika, 11 klase
sveiki,man vajadzīgs REFERĀTS vai PREZENTĀCIJA fizikā,... tēma ELEKTRISKĀ STRĀVA VAKUUMĀ. palīiiiiiiiiidziet.... man rīt jānodod darbs... =] varbūt kads no atlanta.lv pasuuutiiiija??? :?

disko_diva
disko_diva
disko_diva
ELEKTRISKĀ STRĀVA VAKUMĀ
Vairākumā gadījumu strāvas radīšanai izmanto elektronus (dažreiz arī jonus). Parastajā vadītājā kā metāla vadā elektroni var pārvietoties vairāk vai mazāk brīvi caur atomu režģi, sekojot jebkuram elektriskajam laukam, kas pastāv. Elektronstaru lampās, radiolampās un daudzas citas iekārtās elektroni kustas vakuumā. Pilnīgi tūkšu telpu bez vielas daļiņām reāli nav iespējams iegūt, tāpēc vakuuma jēdzienu ieviesa lai apzīmētu telpu, kurā nav gaisa.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 49116, Fizika, 11 klase
lloti steidzigi vajag
Apskaties uzdevumu
<1/1>

driller
driller
driller
1) Papildini teikumus!
Par elektrovadītājiem sauc vielas, kurās ir: daudz brīvo elektronu

Metālos brīvo elektronu virzīto kustību ierobežo: kustīgie joni kristālrežģī

Lai raksturotu vadītāju materiālu elektriskās
īpašības, ir ieviests jēdziens – Elektriskā pretestība

2) Izmantojot uzziņas materiālus, analizē
supravadītāju priekšrocības un nepilnības
salīdzinājumā ar parastajiem vadītājiem!

(+) - Supravadošā stāvoklī, vadītājā bez elektroenerģijas avota strāva var plūst neirobežoti ilgi, tie nesakarst un rada magnētisko cēlējspēku.
(-) - Supravadošais stāvoklis nav ļoti stabils. To diezgan viegli var izjaukt magnētiskais lauks, kā arī pati supravadītājā plūstošā strāva. Supravadošo stāvokli apgrūtina iegūt zemās temperatūras.
Apskaties risinājumu
<1/1>

♪Djia♪
♪Djia♪
♪Djia♪
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 50639, Latviešu valoda, 9 klase
Izskaidro homonīmus
Vads-
Vads²-
Kārts-
Kārts²-
Badīgs
Badīgs²-
Vilciens-
Vilciens²
Diegt
Diegt²

cittrons
cittrons
cittrons
Te būs:
Vads- Vads, kas nāk klāt elektroprecēm
Kārts- spēļu kārtis
Kārts²= Kārts ar ko lec kārtslekšanu
Badīgs= Tas ir tāds dzīvnieks kas badās (Briedis)
Vilciens- Transportlīdzeklis kas iet pa sliedēm

Es
Es
Es
vads-kabelis
vads-armijas vads
karts-spelju karts
karts-sportaa
badiigs-auns piem
badiigs-cilveeks
vilciens-wiens wilciens lai dabutu ara
vilciens-pa sliedem kas brauc
diegt-zale dieg
diegt-ar adatu un diegu diegt zekji

Speechless
Speechless
Speechless
Vads-Metāla vadītājs, ko izmanto elektriskās strāvas, arī elektrisko signālu pārvadīšanai.
Vads²-Kāsēju vai lamatu tipa zvejas rīks.
Kārts-Spēlēm izmantojama komplekta sastāvdaļa; spēļu kārts.
Kārts²-Pagarš, tievs, apaļkoks.
Badīgs-Tāds, kas ir izsalcis, izbadējies; rijīgs, negausīgs.
Badīgs²-Tāds (dzīvnieks), kas mēdz badīties.
Vilciens-Dzelzceļa transportlīdzeklis
Vilciens²-Vienreizēja paveikta darbība
Diegt-Šūt lieliem dūrieniem
Diegt²-Ātri, veikli skriet.

lindiņš
lindiņš
lindiņš
Vads- Kontakta vads, kurš jāsalabo.
Vads²-Vads taktiska karaspēka apakšvienība.
Kārts- Šodien spēlēsim kārtis.
Kārts²-Kārtslēcējs reizēm uzdurās uz kārts.
Badīgs-Kaimiņu suns ir badīgs un rijīgs.
Badīgs²-

chocolate
chocolate
chocolate
Vads-eletrības vads
Vads²-zvejastīkls
Kārts- pār kuru lec
Kārts²-spēļu kārts
Badīgs- tāds kam gribas ēst
Badīgs²-
Vilciens- elpas vilciens
Vilciens²- vilciens, kurš brauc pa sliedēm
Diegt - sašūt
Diegt²- dauzīt, kapāt,triekt, sist...
|< << 2/5 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV