Meklēšanas rezultāti - 'elektriska strava' Meklēšanas rezultāti - 'elektriska strava'
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 65886, Fizika, 11 klase
Vajag uzpildet kontrol darbu, tas ir ļoti svarigi. Pirmo uzdevumu var netaisit. Visiem tiem, kas var palidzet - Liels Paldies.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1. Metālos strāvu rada brīvie elektroni.
2. Par elektriskās strāvas stiprumu sauc elektrisko lādiņu, kas laika vienībā izplūst caur vadītāja šķērsgriezumu.
3. Ampērmetru


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68413, Fizika, 12 klase
Palidziet ludzu ar fiziku. Pielikumā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1. Kāda ir atšķirība starp līdzstrāvu un maiņstrāvu? Kādas ir maiņstrāvas priekšrocības salīdzinājumā ar līdzstrāvu?
Maiņstrāva ir elektriskā strāva, kuras virziens (polaritāte) un stiprums elektriskajā ķēdē laika gaitā periodiski mainās.
Līdzstrāva ir elektriskā strāva, kas laikā nemaina savu virzienu (polaritāti) elektriskajā ķēdē.
Vajadzības gadījumā maiņstrāvu pārveido līdzstrāvā ar taisngriežu palīdzību.
2. Kā ar ģeneratoru iegūst maiņstrāvu?
Rotācijas mehānisms, kas piegādā elektrisko strāvu automašīnas elektrosistēmām un akumulatora uzlādēšanai. Iegūst – liekot rāmītim vienmērīgi rotēt homogēnā magnētiskajā laukā.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68522, Fizika, 12 klase
Palidziet ludzu ar fiziku. Pielikumā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1. Kāda ir atšķirība starp līdzstrāvu un maiņstrāvu? Kādas ir maiņstrāvas priekšrocības salīdzinājumā ar līdzstrāvu?
Maiņstrāva ir elektriskā strāva, kuras virziens (polaritāte) un stiprums elektriskajā ķēdē laika gaitā periodiski mainās.
Līdzstrāva ir elektriskā strāva, kas laikā nemaina savu virzienu (polaritāti) elektriskajā ķēdē.
Vajadzības gadījumā maiņstrāvu pārveido līdzstrāvā ar taisngriežu palīdzību.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 70262, Fizika, 12 klase
Visu (1. variants)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
mikroviļņi

2. Svārstību kontūrs ir elektriskā ķēde, kura satur savā starpā savienotus kondensatoru un induktivitātes spoli.
3. Notiekot elektromagnētiskām svārstībām elektriskā un magnētiskā lauka enerģija nepārtraukti pāriet no viena veida otrā, bet abu lauku enerģijas summa vienmēr ir nemainīga.
Elektriskā lauka enerģija koncentrējas kondensatorā. Tā ir atkarīga no kondensatora kapacitātes C un sprieguma U kvadrāta.
Magnētiskā lauka enerģija koncentrējas spolē. Tā ir atkarīga no spoles induktivitātes L un strāvas stipruma I kvadrāta.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71242, Fizika, 11 klase
. Elektrostatika
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
2.variants.

1. Vai apgalvojums ir pareizs?Nē
1.
Homogēna elektriskā lauka intensitātes līnijas ir paralēlas.

X
2.
Uzlādētas vadītāja lodes iekšienē potenciāls ir nulle.

X
3.
Ja attālumu starp divu mazu lādētu lodīšu centriem palielina, elektriskais mijiedarbības spēks samazinās.

X
4.
Plakņu kondensatora kapacitāte palielinās, ja palielina attālumu starp plaknēm.
X

5.
Metāla lodes kapacitāte ir atkarīga no lodes rādiusa.

X
6.
Ja dielektriķi novieto elektriskajā laukā, dielektriķis polarizējas.
X

7.
Ja uzlādētam un no strāvas avota atvienotam kondensatoram attālumu starp plaknēm palielina, tad palielinās arī kondensatora elektriskā lauka enerģija.
X

8.
Ja homogēnā elektriskajā laukā pretēji intensitātes līnijām ieskrien elektrons, tad elektriskajā laukā elektrona kinētiskā enerģija sāk samazināties.
XTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72045, Fizika, 11 klase
Elektriskā strāva.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
fizika 6 uzd
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
1.uzd.
a) Elektriskā strāva - daļiņu (lādiņnesēju) orientēta plūsma.
b) Elektriskā pretestība ir visām vielām, tajā skaitā vadītājiem, piemītoša īpašība
bremzēt brīvo elektronu kustību tajos. Vadītāja elektriskā pretestība ir atkarīga
no vadītāja formas, izmēriem un materiāla, no kura tas izgatavots.
c) Supravadītspēja ir strāvas vadīšana bez pretestības. Tā ir dažu tīru metālu vai
to savienojumu elektriskās pretestības izzušana, vielas temperatūrai kļūstot
zemākai par kritisko temperatūru.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72858, Fizika, 10 klase
Palīdzēt lūdzū!Kabatas lukturīša spuldzīte paredzēta 3,5 V spriegumam un 0,28A stiprai strāvai.
a).Cik šādas kabatas lukturīša spuldzītes ir nepieciešamas,lai,saslēdzot virknē, tās varētu pieslēgt akumulatora 12 v spailēm,un spuldzītes normāli kvēlotu?Uzzīmē slēguma shēmu!
b).Kā un kāpēc mainīsies spuldzīšu kvēle,ja slēgumm pievienos vēl vienu spuldzīti?
c).Kā un kāpēc mainīsies spuldzīšu kvēle,ja vienas spuldzītes kvēldiegs pārdegs?

bronzor
bronzor
bronzor
a) 3 spuldzītes (12/3.5=3)
b) Viņi degs blāvi, tāpēc kā virknes slēgumā elektriskais spriegums, kas ir starp strāvas avota poliem, pakāpeniski sadalās uz visiem virknē saslēgtajiem patērētājiem.
c) Ja nodegs vismaz viena spuldze, visi pārstās degt, jo virknes savienojums un notiek ķēdes pārtraukšana.

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Sk. Pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonīmais
Anonīmais
Anonīmais
a) 4 spuldzītes
b) Visas spuldzītes paliks tumšākas
c) Neviena spuldzīte nedegs
Apraksts failā!
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 73029, Fizika, 11 klase
Elektromagnētisms

tav mam
tav mam
tav mam
Dažādas magnētiskās parādības cilvēki pazina un izmantoja jau pirms vairākiem tūkstošiem gadu, un pieredze par šīm parādībām krājās cauri gadu simtiem, tomēr tikai salīdzinoši nesen, pirms pāris gadsimtiem, tika atklāta saikne starp strāvu un magnētisko lauku. Tika atklāts, ka elektriskajā ķēdē plūstoša strāva ietekmē tuvumā novietu kompasa magnētadatu (1. att.). Tas nozīmē – ja elektrības vadā plūst strāva, tad ap to pastāv magnētiskais lauks.
№ 73120, Fizika, 12 klase
Elektromagnētiskās svārstības un vilņi
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Pārbaudes darbs fizikā 12. klasei
ELEKTROMAGNĒTISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI
1. variants

1. uzdevums (6 punkti)
Papildini teikumus!
a) Kad svārstību kontūrā spriegums kondensatorā ir sasniedzis maksimālo vērtību, strāvas stiprums spolē ir minimāls
b) Ja svārstību kontūra maiņkondensatoram kapacitāti palielina 4 reizes, tad elektromagnētisko svārstību periods kontūrā palielinās 2 reizēs
c) Uzlādējot kondensatoru, svārstību kontūram piešķir 20 mJ enerģijas. Ja neievēro zudumus, tad enerģija kontūra spolē tajā momentā, kad kondensatoram izlādējoties, spriegums uz tā klājumiem kļuvis 2 reizes mazāks, ir ……5….. mJ.
d) Skaņas svārstības pārvēršas elektriskajās svārstībās rācijas ……………………. (raidītāja mikrofonā, uztvērēja telefonā).

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74450, Fizika, 11 klase
Elektriskā strāva
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
ELEKTRISKĀ STRĀVA

1. uzdevums (12 punkti)
Elektriskā ķēde sastāv no strāvas avota, slēdža, spuldzītes, ampērmetra, voltmetra un vadiem.


a) Parādi, kā elektriskajās shēmās apzīmē šādus elektriskās ķēdes elementus!
Strāvas avots


Ampērmetrsb) Uzzīmē slēguma shēmu, norādot arī ampērmetram, voltmetram un strāvas avotam „+” un „–” spailes!
c) Nosaki iedaļas vērtību ampērmetram! Iedaļas vērtība …0,2….. A
d) Nosaki iedaļas vērtību voltmetram! Iedaļas vērtība …0,5….. V
e) Nolasi strāvas stiprumu ķēdē! I = …0,8…A
f) Nolasi spriegumu uz strāvas avota spailēm! U = …4,0….. V
g) Aprēķini spuldzītes pretestību! R = … U/I=4/0,8=5 …. Ω
h) Aprēķini strāvas avota EDS, ja tā iekšējā pretestība ir 0,625 Ω!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 5/5 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV