Meklēšanas rezultāti - 'funkcijas' Meklēšanas rezultāti - 'funkcijas'
№ 73973, Bioloģija, 12 klase
Ierakstiet katram sinapses struktūrelementam atbilsošus burtus, kas atbilst funkcijam!
Sinapses struktūrelementi:
Aksons
Dendrīts
Sinaptiskais pūslītis
Aksona gals
Neirotransmisīvā viela
Sinapses sprauga
Receptors
Funkcijas:
A Vada impulsu prom no neirona
B Uztver citas nervu šūnas impulsu
C Izdalās no aksona un piestiprinās pie dendrīta membrānas receptora
D Satur enzīmus, kas noārda neirotransmisīvo vielu
E Uztver atbilstošu neirotransmisīvovielu
F Transportē neirotransmisīvo vielu no neirona ķermeņa uz aksona galu
G Izdala neirotransmisīvo vielu sinapses spraugā

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Aksons-A
Dendrīts-E
Sinaptiskais pūslītis-C
Aksona gals-G
Neirotransmisīvā viela-B
Sinapses sprauga-F
Receptors-D

M.K
M.K
M.K
Funkcijas:
A Vada impulsu prom no neirona-Aksons
B Uztver citas nervu šūnas impulsu-dendrīts
C Izdalās no aksona un piestiprinās pie dendrīta membrānas receptora
D Satur enzīmus, kas noārda neirotransmisīvo vielu- Aksona gals
E Uztver atbilstošu neirotransmisīvovielu-Receptors
F Transportē neirotransmisīvo vielu no neirona ķermeņa uz aksona galu- Sinapses sprauga
G Izdala neirotransmisīvo vielu sinapses spraugā- Sinaptiskais pūslītis
№ 74057, Dabaszinības, 12 klase
Selekcija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
SELEKCIJA

1.variants

1. uzdevums: Atrodiet vienu pareizo atbildi! (5 punkti)

1. Kas ir heteroze?
a) Homozigotu īpatņu krustošana, iegūstot heterozigotus īpatņus;
b) Palielināta F1 produktivitāte, salīdzinot ar vecāku formām;
c) Heterozigotu īpatņu krustošana, iegūstot homozigotus īpatņus;
d) Recesīvo pazīmju izpausme F1 paaudzē.

2. Mutācijas ir pēkšņas, nekontrolētas izmaiņas iedzimtības materiālā. Kurš apgalvojums par mutācijām ir pareizs? a) Mutācijas var izmantot selekcijā jaunu šķirņu iegūšanai;

b) Mutācijas vienmēr nelabvēlīgi ietekmē organisma funkcijas; c) Visas mutācijas iedzimst nākamajā paaudzē;

d) Visas mutācijas samazina indivīdu spēju izdzīvot.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74428, Bioloģija, 12 klase
p.d. ORGANISMU VIELMAINA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
ORGANISMU VIELMAIŅA

1. variants 2.
1. uzdevums (4 punkti)

Pie dotajiem asinsvadiem pieraksti burtus, ar kuriem apzīmētas tās atbildes, kas raksturo šo asinsvadu uzbūvi un funkcijas!

Artērijas ......B,D...............................

Kapilāri ......E,A................................

A. Nodrošina audos vielmaiņu.
B. Asinis plūst prom no sirds.
C. Asinis plūst uz sirdi.
D. Sienas biezas, blīvas un elastīgas, daudz gludo muskuļšūnu.
E. Sienas veidotas tikai no 1 šūnu kārtas.
F. Sienas plānas, viegli iestiepjamas, plāns gludo muskuļšūnu slānis.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74448, Bioloģija, 12 klase
palīdizet lūdzu ar biologiju.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
4.4. Vai Kārlis var nodot asinis, ja viņš smēķē? Pamatojiet savu atbildi! (1 punkts)

Asinis var nodot, ja dienu pirms tam neesat lietojis alkoholu un pirms procedūras neesat smēķējis, jo tas var mazināt asins kvalitāti.

5. Aplūkojiet darba pielikumā cilvēka sirds shematisko attēlu! Daudzpunktes vietā ierakstiet ciparus tām sirds daļām, kurām atbilst nosauktās funkcijas! Atsevišķi cipari ir izmantojami vairākkārt, bet citi ir lieki. (10 punkti)


Sirds daļas, kurās ir venozas asinis, – .4......, ..3.....

Sirds daļas, kurās ir arteriālas asinis, – ...5...., ....6...


Noslēdz ceļu no kambariem uz priekškambariem – ....10....

Aizveras kambaru sistoles laikā – ...10....

Aizveras sirds pauzes laikā – ....11...

Sirds daļa, no kuras sākas lielais asinsrites loks, – ...3....

Vēna, kurā ir arteriālas asinis, – ...13.....

Artērija, kurā ir venozas asinis, – ...5....


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74531, Latviešu valoda, 11 klase
Pareizrakstība un valodas kultūra , 11 klase.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
:)

56151md
56151md
56151md
Pārbaudes darbs.11.kl. Pareizrakstība, valodas funkcijas, valodas kultūra.
1. uzdevums. Nosaki valodas funkciju teksta fragmentos un pretī tiem ieraksti
atbilstošās valodas funkcijas numuru! (6 p.)
Nr.
p. k.
Valodas
funkcija Nr. Piemērs
1. Saziņas jeb
komunikatīvā
5. Māte . Dievs ir mans liecinieks, ka no tevis esmu gribējusi
izaudzināt krietnu cilvēku! Ar to cerību priekš tevis esmu
skrējusi un plēsusies, un miega negulējusi. (..) Viss tas bijis par
velti! No bērnu dienām līdz šim pēdīgam brīžam tu manu
mīlestību esi turējis par kājminamu.
(R. Blaumanis “Pazudušais dēls”)
2. Izziņas un
domāšanas
jeb kognitīvā
2. Uzreiz pēc Gūtenberga vēsturiskā izgudrojuma 1450. gadā –
grāmatu iespiedmašīnas, kas informāciju padarīja daudz
pieejamāku, aktualizējās arī tās kontroles jautājums. Šajā laikā
cenzūras jēdziens ieguva savu tagadējo nozīmi un kļuva par
drukātā vārda uzraudzības ieroci.
(No žurnāla “Leģendas”, 2011. g. jūnijs)
3. Jūtu
izteikšanas
jeb
emocionālā
4. Amerikā, Baltimorā, 1896. gadā kāds vietējais iedzīvotājs
sašutis klāstīja, ka velosipēds ir “dēmoniska ietaise”.
(No žurnāla “Leģendas”, 2011. g. jūnijs)


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74646, Bioloģija, 12 klase
palīdziet!!!
1. Kuri ir nozīmīgākie augu hormonu izmantošanas veidi?
2. Pamatojiet augu hormonu izmantošanas nepieciešamību lauksaimniecībā!
3. Pamatojiet, kāpēc vides aizsardzības speciālisti uzskata , ka augu hormonu piesārņojums var radīt nopietnas sekas dabiskajās ekosistēmās!

M.K
M.K
M.K
1.Giberelīniem, kas ir viens no svarīgākajiem un primārajiem augu hormoniem, ir tādas fizioloģiskas funkcijas kā orgānu augšanas stimulēšana, uzlabojot šūnu pagarinājumu un šūnu dalīšanos; tie darbojas arī kā attīstības slēdzis starp sēklu miera periodu un dīgtspēju, nepilngadīgo un pieaugušā augšanas fāzi

2.Katram hormonam ir savs uzdevums, un eļļas augu, pākšaugu un graudaugu kultūrām auksīni un citokinīni var ievērojami uzlabot augu spēku, veicināt sakņu un dzinumu augšanu un mazināt to veldrēšanos.

3.Mazina augu kultūru daudzveidīgumu, tos aizstāj mākslīgi
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74735, Matemātika, 10 klase
Varbūtību teorijas elementi (failā) :)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
1. uzdevums
Kvadrātā, kura virsotnes ir (2;0), (2;2), (0;2) un (0;0), uz labu laimi izvēlas punktu (x; y).
Kāda ir varbūtība, ka šis punkts atrodas kvadrāta daļā, ko ierobežo y ass un funkcijas y=0,5x
grafiks?

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74830, Latviešu valoda, 11 klase
Ludzu palidziet ar risinajumu PD
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
1. pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei

Valodas funkcijas. Valoda kā sistēma. Interpunkcija. Ortogrāfija. Vārda sastāvs
1. uzdevums.

Aizpildi tukšās vietas ar iederīgu informāciju un nosvītro nepareizo par valodu un tās funkcijām!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 75105, Matemātika, 10 klase
Tēma-Daļveida funkcija, daļveida izteiksmes. Uzdevums: nosaki defin. un vērtību kopu, funkcijas nulles, augšanas un dilšanas intervālus. Tabula pielikumā. Lūdzu palidziet! Paldies!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

varna89
varna89
varna89
dilstošas funkcijas, pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 22/22 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV