Meklēšanas rezultāti - 'gramatas' Meklēšanas rezultāti - 'gramatas'
№ 71550, Vēsture, 11 klase
Eiropa 14.-15.gs.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1. Uzd.
Livonija - feodālu valstiņu konfederācija Baltijā, kurā ietilpa Livonijas ordeņa valsts, Rīgas arhibīskapija un 3 bīskapijas; likvidēta Livonijas kara sākumā
landtāgs - pārstāvju sapulce vācu valodā runājošās zemēs (pavalstīs) Vācijā un Austrijā
muiža - feodālā zemes valdījuma saimniecisks un administratīvs centrs; šāds centrs kopā ar tam pakļauto zemnieku zemi
Hanza - 13.-17. gs. Vācijas tirdzniecības pilsētu savienība ārējās tirdzniecības nodrošināšanai; 13.-16. gs. Hanzā ietilpa arī vairākas Latvijas pilsētas.
Kuršu ķoniņi – kuršu dižciltīgo pēcteči, septiņu Kurzemes brīvciemu — Ķoniņciema, Kalējciema, Pliķu ciema, Ziemeļciema Turlavas pagastā, Dragūnciema Rumbas pagastā, Viesalgalciema snēpeles pagastā un Susgaļciema Padures pagastā — iemītnieki, kas kā tieši vasaļi no Livonijas ordeņa bija saņēmuši lēņu grāmatas, un kam par dienestu Ordeņa karaspēkā bija piešķirts virkne privilēģiju un zeme

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71678, Latviešu literatūra, 12 klase
paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs Nr.4 literatūrā 12. klasei
( Latviešu trimdas literatūra )
Uzvārds …………………………. vārds …………………………… klase …………. datums ………
1.uzdevums. Pabeidziet definīcijas! ( 12 punkti )
* Dramaturģija ir literatūras žanrs, kurā ietilpst skatuvei paredzētie literārie darbi, kā arī dramatisko darbu kopums.
* Dramaturģiska darba pamatelementi- traģēdija, komēdija, drāma
* Par remarku sauc dramatiskos sacerējumos, arī libretos – autora paskaidrojums par situāciju, tēlu rīcību, izturēšanos, raksturiem u. tml. Kā arī remarka ir atzīme, piezīme grāmatas lappuses malā.
* Lugas uzbūve - (kompozīcija, dialogu veidojums, remarkas) ir personāža un tā darbības mērķtiecīgs izkārtojums telpā un laikā:
1. Tradicionālie sižeta elementi (ekspozīcija, sarežģījums, darbības attīstība, kulminācija, atrisinājums) ir sastopami gandrīz katrā lugā.
2. Raksturi atklājas konfliktā. Dialogu veidojumā izpaužas ne tikai raksturi un to attiecības, bet arī autora vērtējošā attieksme pret tēliem un viņu attiecībām.
3. Autors savu attieksmi pauž arī remarkās – piezīmes par tēliem (izskats, runa) vai darbību (žestiem, mīmiku). Remarkas pieder pie mākslinieciskā teksta.
* Kamerluga ir luga, kurā darbojas no trim līdz piecām personām, notikumi risinās ierobežotā laikā un telpā, konflikti - tikai psiholoģiski piesātinātā dialogā.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 71856, Latviešu literatūra, 11 klase
Lūdzu palīdziet,ļoti vajag! Raiņa dzīves ceļš,2 lappuses.
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://ibb.co/3mXZRK5
https://ibb.co/mbCZGLK

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
RAIŅA DZĪVES CEĻŠ (7)
1) 3 posmi:
1. brīvības atgūšana
2. labā uzvara pār ļauno
3. mīlestība
2) “Spalviņu sīko”, “Rīta dziesmas”, “Imanta”, “Vēstule iz Petrapils”
3) “Tālas noskaņas zilā vakarā”
4) Pēc Aspazijas stāstītā: “grāmatas nosaukums radies, kad abi ar Raini staigājuši gar Vjatkas upes krastu. Vakars bija jauks. Gar debesi slīdēja zilgani vakara mākoņi, īpatnēji turienes klimatam un atmosfēriskiem apstākļiem. Zilganie mākoņi darīja it kā zilu visu vakaru. Bez tam šis vakars bija kluss, mierīgs, gaiss tīrs, caurspīdīgs un apbrīnojami skanīgs. Ienāca prrātā abas šīs vakara īpašības savienot grāmatas nosaukumā “Tālas noskaņas zilā vakarā””.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71939, Latviešu valoda, 12 klase
Pasvītrojiet vārdu un zilbju savienojumus, kas nav labskanīgi vai var radīt pārpratumus!
rveidojiet teikumus literārā valodā un ierakstiet brīvajā ailē!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pasvītrojiet vārdu un zilbju savienojumus, kas nav labskanīgi vai var radīt pārpratumus!
rveidojiet teikumus literārā valodā un ierakstiet brīvajā ailē!

1.
Viss tas mūs sagaida nākotnē.
1.
Tas viss mūs sagaida nākotnē.
2.
Internetā atrodams viss, kas cilvēku interesē.
2.
Visu, kas cilvēkam interesē, var atrast internetā.
3.
Ja kas nav saprotams, pajautājiet!” teica gide.
3.
“Ja kaut kas nav saprotams, pajautājiet!” teica gide.
4.
Sula labi garšo.
4.
Sula ir garšīga.
5.
Mēs nesapratām, ko katrs vārds nozīmē.
5.
Mēs nesapratām neviena vārda nozīmi.
6.
Te pārdodas labas grāmatas.
6.
Šeit tiek pārdotas labas grāmatas.
7.
Es mīlu zemeņu kompotu.
7.
Man ļoti garšo zemeņu kompots.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72448, Latviešu valoda, 9 klase
1)Kāpēc tik atšķirīga ir latviešu valodas izteiksme tautasdziesmās un pasakās un 16.-19.gs. rakstos?
2)Kas apdraud mūsdienu latviešu literārās valodas pastāvēšanu? Nosauc 2 draudus.
3)Kāpēc latviešu rakstības pamatā ir vācu rakstība?
4)Kuros vēstures laikposmos latviešu valodas pastāvēšanai draudēja briesmas?
5)Kāpēc latvieši līdz pat 19.gs. vidum vēl nebija pierakstījuši savas tautasdziesmas un pasakas?

Ludzu palidziet.

Dungaars
Dungaars
Dungaars
1) 16.-19. gadsimts tiek dēvēts par veclatviešu rakstu valodas periodu. Galvenie valodas kopēji šajā laikā ir vācu tautības mācītāji ar reliģisku literatūru, kas atšķiras no latviešu tautasdziesmām un pasakām.
2) Angļu un krievu valodas - draugi un draudi
3)Pirmās grāmatas latviešu valodā bija reliģiska satura, autori bija vācu mācītāji, kas izmantoja tā laika vācu rakstības principus.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 72473, Latviešu literatūra, 12 klase
Palīdzēt lūdzu .7. uzdevums Vai māksla (grāmatas, teātris, kino), tavuprāt, atspoguļo dzīves
patiesību? Uzraksti viedokli (70–90 vārdu), atbildot uz šo jautājumu!

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Vai māksla (grāmatas, teātris, kino), tavuprāt, atspoguļo dzīves
patiesību?

Es šim apgalvojumam noteikti varu piekrist. Māksla manuprāt daudzviet atspoguļo dzīves patiesību ,piemēram, darbā Pazudušais dēls, bija stāsts no reālās dzīves notikumiem,tāpat arī ejot uz teātriem mēs izjūtam daudz dažādu sajūtu un daudzviet cenšamies saredzēt dzīves realitāti.

M.K
M.K
M.K
pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 73996, Angļu valoda, 12 klase
CHALLENGE! Speak or write about five ways in which life would change if you gave up technology.
words:200-250

M.K
M.K
M.K
Dramaturģija. R.Blaumanis “Skroderdienas Silmačos”
1.Izskaidro jēdzienus! (3p.)
Remarka – rakstnieka piezīmes grāmatas lapaspuses malā vai arī dramaturga dots īss paskaidrojums lugas tekstā vai libretā par darbības vietu, tēlu mizanscēnām, personu izskatu, raksturu, rīcību, attieksmi vai telpas, skatuves iekārtojum
Traģēdija- notikumu attēlojums dramaturģijā, kuru centrā ir indivīda liktenis un nesamierināmi konflikti ar apkārtējo pasauli
Komēdija- tiek attēloti tādi notikumi, kas komiski atklāj cilvēka dabas vājības.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 73999, Literatūra, 9 klase
Lūdzu palīdziet, būšu ļoti pateicīgs!!!!
7. uzdevumu varat nepildīt.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Dramaturģija. R.Blaumanis “Skroderdienas Silmačos”
1.Izskaidro jēdzienus! (3p.)
Remarka – rakstnieka piezīmes grāmatas lapaspuses malā vai arī dramaturga dots īss paskaidrojums lugas tekstā vai libretā par darbības vietu, tēlu mizanscēnām, personu izskatu, raksturu, rīcību, attieksmi vai telpas, skatuves iekārtojum
Traģēdija- notikumu attēlojums dramaturģijā, kuru centrā ir indivīda liktenis un nesamierināmi konflikti ar apkārtējo pasauli
Komēdija- tiek attēloti tādi notikumi, kas komiski atklāj cilvēka dabas vājības.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74026, Latviešu valoda, 11 klase
ļoti nepieciešama palīdzība!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Pārbaudes darbs latviešu valodā 11.klasei.
Leksiski stilistiskās un gramatiskās kļūdas, pareizrakstība.
. Kuri vārdu savienojumi veidoti pareizi? 8.Kuri vārdu savienojumi veidoti pareizi?
1)atgriezt grāmatas bibliotēkā 1)tas atkarājas no tevis
2)pirmā debija ir veiksmīga 2)viņš jūtas apdalīts
3)viņš pazuda bez vēsts 3)šīs mājas ir ugunsnedrošas
4)viņš ir bezvēsts prombūtnē 4)mētelim iztrūka poga
--------------------------------------- ----------------------------------
A 1.un 3. B 2.un 3. C 3.un 4 D 2.un 4. A 4 B visi C neviens D 3.un 4.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74411, Latviešu valoda, 12 klase
Latviešu valoda12kl.Eksamens 2018g,3daļa.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Grāmatu brīnumainā vara.
Grāmatas spēj aizraut, ieintriģēt un ieinteresēt. Tās aizrauj tādā kā virpulī , kurš ietver sevis izprašanu, mīlestību un dažādas pasauliskas tēmas, kuras varam aptvert tikai caur grāmatām un kuras sniedz mums ieskatu tādā pasaulē kādu ar savām acīm neesam redzējuši.
Manuprāt, grāmata spēj cilvēkam likt raudzīties uz sevi un pasauli pavisam citādi. Tā palīdz izprast sevi un savas personības iezīmes, piemērām, lasot mēs labāk apzināmies, kādi literatūras žanri un veida grāmatas mūs interesē. Mums arī rodas kāds savs mīļākais autors, piemērām, man tas ir Rūdolfs Blaumanis, kurš ar savām grāmatām un sadzīviskajām tēmām sniedz atziņas, piemērām, lugā ‘’Indrāni’’, kur vērojamas dažādo paaudžu nesaprašanās un tas liek paraudzīties uz pasauli tā, ka mantiskās vērtības reizēm vajag nolikt malā un saprast, kurā brīdī garīgais ir nepieciešams visvairāk un kurā brīdī piekāpties un necensties uzspiest savu.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 28/29 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV