Meklēšanas rezultāti - 'kimija 12.klasei' Meklēšanas rezultāti - 'kimija 12.klasei'
№ 55628, Fizika, 9 klase
http://www.dzm.lu.lv/mat/atbalsts1/Fizika9/PDF/3Temats/NobeigumaDarbs.pdf
Izpildīt uzdevumus,kas doti mājaslapā!

anjka
anjka
anjka
1. uzdevums
1C
2D
3E
4B
5A
2.uzd
a) 120 stundas un 600 stundas
b)E=Pt E=5*600=3000Wh=3Kwh
c)3*12=36Kwh gadā 36*8.25=297sant=2.97Ls*4=11.88Ls
e)ledusskapīs
3.uzd
a) 1.mehaniskā 2. elektriskā
b)jauda un laiks
4.uzd
a)elektroģenerators
b)nav neka slikta
c)batarija
d)tur iekšā ir ķīmija, tādēļ to nav jāmet parastos miskastēs
5.uzd
2. variants
1. uzd
1E
2b
3c
4d
5a
2.uzd
a) 93 stundas un 651 stunda
b)E=5*651=3255Wh=3.255Kwh
c)3.255*12=39.06 39.06*8.25=322.3sant=3.223LS
e)televizors, ledusskapīs
3.uzd
a) mehaniskā un elektriskā
4. jau pirmā variantā uzrakstīju
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 62418, Ķīmija, 12 klase
Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi.
Galvenais palīdzība nepieciešama pēdējos uzdevumos.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ķīmija 12. klase
1. ieskaite
Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi
1. uzdevums (6 punkti)
Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!
1.1. Kuru ķīmisko savienojumu vispārīgā formula ir C n H 2 n +1 OH ?
Spirtu Aldehīdu Ketonu Fenolu
1.2. Kurš nosaukums atbilst formulai CH 3 OH?
Metanols Etanols Etāndiols Propāndiols
1.3. Savienojuma nosaukums pēc IUPAC


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 62496, Ķīmija, 12 klase
spirtu molekulu veidošana, paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

kiikkyy
kiikkyy
kiikkyy
Pareizās atbildes failā, un neliels padoms pārējiem labratorijas darbiem ķīmijai 12.klase
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Rezultātu analīze, izvērtēšana un secinājumi
• Izmantojot 2. tabulas datus, formulē spirta izomērijas veidus katrā grupā.
I grupā ir funkcionālās grupas izomēri, bet II grupā ir virknes izomēri.
• Izskaidro butanola izomēru daudzveidību.
Butanola izomēri svar piederēt gan pie virknes, gan funkcionālās grupas
izomēriem


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 62584, Matemātika, 10 klase
Срочно! Пожалуйста! Сделайте все задания! Только сделайте все эти задания без ошибок и правильно. Все что требуется в заданиях то и сделайте, только очень прошу вас, сделайте задания понятно, если нужно чертить то начертите как-нибудь, сделайте задания полностью.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ķīmija 12. klase
1. ieskaite
Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi
1. uzdevums (6 punkti)
Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!
1.1. Kuru ķīmisko savienojumu vispārīgā formula ir C n H 2 n +1 OH ?
Spirtu Aldehīdu Ketonu Fenolu
1.2. Kurš nosaukums atbilst formulai CH 3 OH?
Metanols Etanols Etāndiols Propāndiols
1.3. Savienojuma nosaukums pēc IUPAC


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 62607, Ķīmija, 12 klase
Spirti un Aldehīdi.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Izmantotas ķīmijas zināšanas.

Ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
12. klase 1. Ieskaite– ĶĪMIJA /
Vārds Uzvārds klase
Tēma – Spirti, aldehīdi.

1. uzdevums (8 punkti)
Tekstā minēto spirtu un aldehīdu nosaukumus pārveido formulās!
Metilspirtam(CH3OH) ir kaitīga ietekme uz cilvēka organismu; tas saistīts ar metilspirta (CH3OH) ātro oksidēšanos par formaldehīdu (HCOH).
Lietojot alkoholiskos dzērienus, organismā etilspirts(CH3CH2OH) pakāpeniski oksidējas, veidojot acetaldehīdu(CH3CHO), kura līmeņa paaugstināšanās pēc alkohola lietošanas izraisa sliktu dūšu, vemšanu, nemiera sajūtu, vispārēju nespēku, sirdsdarbības paātrināšanos.

2. uzdevums (8 punkti)
Skolēns no viena skābekļa, četriem oglekļa un desmit ūdeņraža atomu modeļiem izveidoja četru dažādu spirtu izomēru uzbūves modeļus. Uzraksti izveidoto spirtu izomēru uzbūves modeļu struktūrformulas!
Butanola izomēru struktūrformulas:
• butanols - 1
CH3 - CH2 - CH2 - CH2 – OH
• butanols – 2Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64962, Ķīmija, 12 klase
Dabasvielas
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Dabasvielas 12.klase ķīmija
(Janvāris, februāris)

1.uzdevums (4punkti)
Iepazīsties ar olbaltumvielu, ogļhidrātu un taukvielu saturu SIA Gosupi ražotajos jogurtos!

Jogurts Vielas saturs 100g produkta
Olbaltumvielas Ogļhidrāti Tauki
Krējuma jogurts 2,8 14,3 8,3
Pilnpiena jogurts 3,6 17,5 2,7
Vājpiena jogurts 3,6 12,5 0,5


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Tatjana
Tatjana
Tatjana
1,3 un 9 uzdevums gatavs
Apskaties risinājumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Dabasvielas 12 kl.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64963, Ķīmija, 12 klase
ĶĪMIJAS UN VIDES TEHNOLOĢIJAS. Joprojām ķīmija.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

ShamanCat
ShamanCat
ShamanCat
failā...vrūt derēs...
Apskaties risinājumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
ĶĪMIJAS UN VIDES TEHNOLOĢIJAS. 2 variants, 12 kl. Работа проверена и выполнена на 9 балов.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65028, Ķīmija, 12 klase
Grāmata: Organiskā ķīmija vidusskolai (Namsone D.)
Uzdevuma numurs: visi

Lūdzu palīdziet izpildīt ķimijā 1 un 2 variantu kontroldarbam ''ķimijas un vides tehnoloģijas'' ļoti steidzīgi vajag lūdzu, paldies jau iepriekš. :)

Lūk links http://old.kimijas-sk.lv/metodiskie_materiali/esf_projektos_izstradatie_materiali/dabaszinatnes_un_matematika/pdf/12/kimija_12_3.2_sn.pdf

sākas 53 lpp

brooky
brooky
brooky
Ķīmijas un vides tehnoloģijas
2. variants
1. uzdevums:
A - kalķakmens
B – stikla izstrādājumu veidošana
2. uzdevums:
a) A viela – ciete
B viela – glikoze


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Ķīmija, 12 klase, 2 variants. Работа проверена на 9 балов.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 66909, Ķīmija, 12 klase
Priecāšos par katru uzdevuma atbildi!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

milanka20061
milanka20061
milanka20061
DABASVIELAS
1. variants
1. uzdevums. (3 punkti)
Aplūko attēlā doto DNS nukleotīda struktūrformulu un
norādi tajā sastāvdaļas, pierakstot atbilžu burtus!

Fosforskābes atlikums – A
Dezoksiribozes atlikums – B
Slāpekļa bāzes atlikums – C

2. uzdevums. (4 punkti)
Iepazīsties ar olbaltumvielu, ogļhidrātu un taukvielu saturu SIA Gosupi ražotajos jogurtos!

Jogurts
Vielas saturs 100 g produkta


Olbaltumvielas
Ogļhidrāti
Taukvielas

Krējuma jogurts
2,8 g
14,3 g
8,3 g

Pilnpiena jogurts
3,6 g
17,5 g
2,7 g

Vājpiena jogurts
3,6 g
12,5 g
0,5 g


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Ķīmija, 12 klase. Работа проверена и выполнена на 9.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70096, Ķīmija, 12 klase
Ķīmija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs ķīmijā (septembris) 12. klase

1.uzdevums (6punkti)
Izvēlies pareizo atbildi un pasvītro to!
A. Kura no reakcijām ir dehidrēšanas reakcija?
C2H4 + H2O kat.C2H5OH CH4 + 2Br2 hv CH2Br2 + 2HBr
C5H12 kat., t0 C5H10 + H2 C4H6 + 2H2 kat.  C4H10

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/4 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV