Meklēšanas rezultāti - 'kimija 12.klasei' Meklēšanas rezultāti - 'kimija 12.klasei'
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70231, Ķīmija, 12 klase
ĶĪMIJA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Ķīmija 12. klase
1. ieskaite
Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi
1. uzdevums (6 punkti)
Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!
1.1. Kuru ķīmisko savienojumu vispārīgā formula ir C n H 2 n +1 OH ?
Spirtu Aldehīdu Ketonu Fenolu
1.2. Kurš nosaukums atbilst formulai CH 3 OH?
Metanols Etanols Etāndiols Propāndiols

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70347, Ķīmija, 12 klase
ĶĪMIJA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Mandy
Mandy
Mandy
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70347, Ķīmija, 12 klase
karbonskābes un to atvasinājumi

KARBONSKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI
1. variants
1. uzdevums (4 punkti)
Aminoskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas. Uzraksti šīs funkcionālās grupas un to nosaukumus!
Visas aminoskābes saturs 2 svarīgas funkcionālas grupas:
1) karboksilgrupu (-COOH)
2) aminogrupu (-NH2)

2. uzdevums (4 punkti) Dotas vielu formulas:
a) C2H5CHO
b) C3H7COOH
c) C2H5COOCH3
d) H3C—CH2—CHOH-CH — COOH
e) CH3—CHCl—CH2—COOH

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70571, Ķīmija, 12 klase
ĶĪMIJA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Dabasvielas 12.klase ķīmija
(februāris)

1. Izvēlies pareizo atbildi! (10 punkti)

I. Kurš savienojums ir polisaharīds?
1. Saharoze. 3. Riboze.
2. Fruktoze. 4. Ciete.
II. Kuras divas funkcionālās grupas ir glikozes molekulā?
1. -OH un -COOH. 3.-OH un-CO.
2.-OH un-CHO. 4.-CO un-CHO.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70759, Ķīmija, 12 klase
1.uzd. Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem.
1. kurai no nosauktajām organisko vielu grupai pieder tauki?
a.ēteri,b.esteri,c.karbonskābes,d.spirti.
2. Cik molu produktu iegūst, pilnīgi hidrolizējot vienu molu taukus?
a.1,b.2,c.3,d.4.
3. Kādai dabasvielu grupai pieder eļļas?
a.tauki,b.ogļhidrāti,c.obaltumvielas,d.nukleīnskābes.
4. Kurš no nosauktajiem ogļhidrātiem ir disaharīds?
a. fruktoze,b.glukoze,c.saharoze,d.celuloze.
5. Kāda rūgšana ir dominējoša kāpostu,gurķu un citu lauksaimniecības produktu skābēšanā?
a.alkoholiskā rūgšana,b.pienskābā rūgšana,c.citronskābā rūgšana

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70759, Ķīmija, 12 klase

1 b
2 d
3 a
4 c
5 b

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70763, Ķīmija, 12 klase
1.Ieraksti tekstā trūkstošos vārdus!
Obaltumvielu pirmējā struktūrā aminoskābju atlikumi savā starpā saistīti ar.....................saiti. Procesu, kurā no aminoskābēm veidojas obaltumvielas-polipeptīdi,sauc par...................................reakciju. Šajā reakcijā rodas arī mazmolekulāra viela-..................! Ja polipeptīds veidojas no trim aminoskābju atlikumiem, to sauc par............!

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70763, Ķīmija, 12 klase

peptīd
polikondensācijas
peptīns
tripeptīdiem

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70764, Ķīmija, 12 klase
1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē JĀ,ja apgalvojums ir patiess un NĒ,ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram,ierakstot JĀ vai NĒ.
1.Pierakstā(-CH2-CH2-)n ar n tiek apzīmēta polimerizācijas pakāpe....JĀ/NĒ.
2.Ziepjūdens pH ir mazāks par 7.....JĀ/NĒ.
3.Celulozes sastāvā ietilpst aminoskābes.....JĀ/NĒ...
4.Polimērus plaši izmanto kā iepakojumu materiālu....JĀ/NĒ.


paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70764, Ķīmija, 12 klase

1) jā
2) nē
3) nē
4) jā

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70766, Ķīmija, 12 klase
1.uzd.(Pasvītro teikumos pareizos vārdus)!
a. Reakcijas, kurās no mazmolekulārām vielām veidojas lielmolekulāras vielas un kuras norisinās, pārtrūkstot divkāršajām saitēm, sauc par polikondensācijas/
polimerizācijas reakcijām.
b. Polimērus, kuri paugstinātā tempretūrā nekļūst mīksti un kurus nevar izkausēt, sauc par termoreaktīvajiem/ termoplastiskajiem polimēriem.
c. Karpona šķiedras,kas iegūtas polikondensācijas reakcijā no kaprolaktāma,ir mākslīgās/sintētiskās šķiedras.


paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70766, Ķīmija, 12 klase

a) polimerizācijas
b) termoreaktīvajiem
c) mākslīgās

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70811, Ķīmija, 12 klase
KARBONSKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI 1.variants.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70811, Ķīmija, 12 klase
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70812, Ķīmija, 12 klase
KARBONSKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI(1.Variants).
Etānskābes oktilesteris rada apelsīniem raksturīgo smaržu. Esteri ražo arī rūpnieciski no atbilstošā spirta un karbonskābes sērskābes klābūtnē paugstinātā temperatūrā.
a) Uzraksti etānskābes oktilestera izejvielu ķīmiskās formulas.
....................un..................
b) Uzraksti estera sintēzes ķīmiskās reakcijas molekulāro vienodājumu!
c) Uzraksti estera molekulas struktūrformulu!

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70812, Ķīmija, 12 klase

a) C3H7COOC3H7 + H2O -> C3H7COOH + C3H7OH
b) CH3COOC5H11 + H2O -> CH3COOH + C5H11OH
c) CH3COOH+C8H17OH ----H2SO4 ietekmē--> CH3=CO=O-C8H17 + H2O

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70813, Ķīmija, 12 klase
2.uzd. Neorganisko un organisko skābju ķīmiskās īpašības ir līdzīgas. Uzraksti trūkstošos ķīmisko reakciju vienādojumus,lai apstiprinātu šo hipotēzi! Izmanto piemēros dotās neorganisko vielu formulas vienādojumu rakstīšanai!
HCL / HCOOH
-------------------------------------------------------------------------
Mg+2HCL->MgCL2+H2 /
/ HCOOH+NaOH->HCOONa+H2O
ZnCO3+2HCL->ZnCL2+H2O+CO2 /
/2HCOOH+BaO->(HCOO)2Ba+H2O

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70813, Ķīmija, 12 klase

1)HCOOH=HCOOH + Mg--> HCOOHMg
2) HCl + NaOH --> H2O + NaCl
3) 3 HCOOH + ZnCO3 = (HCOOH)2Zn + 2 CO2 + H2O
4)HCl+BaO--> BaO + HCl = BaCl + OH

M.K
M.K
M.K
1)HCOOH=HCOOH + Mg HCOOHMg
2) HCl + NaOH  H2O + NaCl
3) 3 HCOOH + ZnCO3 = (HCOOH)2Zn + 2 CO2 + H2O
4)HCl+BaO BaO + HCl = BaCl + OH
|< << 2/4 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV