Meklēšanas rezultāti - 'kimija 12.klasei' Meklēšanas rezultāti - 'kimija 12.klasei'
№ 70816, Ķīmija, 12 klase
KARBONSKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI 1.variants.
Atrodi karbonskābju atvasinājumam atbilstošu vielas ķīmisko formulu vai saīsināto struktūrformulu un ieraksti tabulā tās burtu!
Aminoskābes. Hidroksikarbonskābes. Karbonskābju sāļi. Halogēnkarbonskābes. Amīdi.
a)ClCH2COOH;
b)NH2CH2COOH;
c) CH3CH2COONa;
d)HOCH2CHCOOH;
e)HCONH2;
f) H3CCH2COOCH3
g) H3C-CH2-CH2-CONH2;
h) COOK.
P.S. Visi cipari ir mazie,kas atrodas uz leju blakus burtiem.

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70816, Ķīmija, 12 klase

Aminoskābes. b
Hidroksikarbonskābes. f, g
Karbonskābju sāļi. c
Halogēnkarbonskābes. a, d
Amīdi. e, h

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70828, Ķīmija, 12 klase
Lūdzu palīdziet!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Dabasvielas 12.klase ķīmija
(Janvāris, februāris)

1.uzdevums (4punkti)
Iepazīsties ar olbaltumvielu, ogļhidrātu un taukvielu saturu SIA Gosupi ražotajos jogurtos!

Jogurts
Vielas saturs 100g produkta

Olbaltumvielas
Ogļhidrāti
Tauki
Krējuma jogurts
2,8
14,3
8,3
Pilnpiena jogurts
3,6
17,5
2,7
Vājpiena jogurts
3,6
12,5
0,5
http:// www.gosupi.lv
a)Kuru jogurtu iesaki sportistam pirms treniņa? Pamato atbildi!
Pilnpiena jogurtu, jo tajā ir visvairāk ogļhidātu (17.5) no dotajiem jogurtiem. Ogļhidrāti dod papildus enerģiju, kas sportistam lieti noderēs treniņos.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70884, Ķīmija, 12 klase
Ķīmija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70884, Ķīmija, 12 klase
Apskaties risinājumu
<1/1>

castu78
castu78
castu78
Viss ko varu izdarīju!

Ieskaite ķīmijā 12.a klase
TEHNOLOĢIJAS


1. uzdevums (6 punkti)

2.Nosauc etanola ražošanas galvenos posmus( 3 punkti)
1. Alkohola (spirta) rūgšana. 2. 2.Etilēna hidratēšana. 3. 4.
5. 6.
2.1.Nosauc galvenos lauksaimniecības produkcijas veidus, ko Latvijā izmanto etanola ražošanai (2punkti)
a) Ogļhidrāti (cukurvielas). b) Raudzēšanai izmanto arī dažu ražošanas procesu atkritumus, piemēram, cukurrūpniecībā radušos melasi. Kā palīgmateriālu izmanto raugu.
2.2.Kā sauc procesu, ko attēlo ķīmiskās reakcijas vienādojums?(1punkts)
C6H1206 2C2H5OH + 2C02 Process. Rauga sēnītes izdala fermentu, ko sauc par zimāzi. Šī fermenta ietekmē no glikozes rodas etanols un oglekļa dioksīds:
2.3.Nosauc galveno izejvielu un katalizatoru sintētiskā etanola ražošanas procesā
(2 punkti)
a) Izejvielas. Etilēns un ūdens. Kā katalizatoru izmanto ortofosforskābi H3PO4, ko uzlej uz silikagela vai aktīvās ogles.
2.4. Kura etanola iegūšanas metode ir izdevīgāka Latvijā un kāpēc? (2punkti)

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70976, Ķīmija, 12 klase
Ķīmija un vides tehnoloģijas. Ķīmija un ilgtspējīga attīstība.
Izlasi apgalvojumu un atzīmē JĀ, ja apgalvojums ir patiess un NĒ, ja apgalvojums ir kļūdains.
1.Celulozes hidrolīzes rezultātā iegūst cieti-----jā/nē
2.Viens no notekūdeņu attīrīšanas posiem ir aeracija---jā/nē
3.Ķīmiskās reakcijas produktu praktiskais iznākums ir lielāks par teorētiski apreiķināto-----jā/nē
4.Latvijas AS GRINDEKS ražo medikamentus un vitamīnus----jā/nē

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70976, Ķīmija, 12 klase

1. nē
2. jā
3. nē
4. jā

žirka
žirka
žirka
Ne,ne,ja,ja

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

♪Djia♪
♪Djia♪
♪Djia♪
1. NĒ
2. JĀ
3. NĒ
4. JĀ
№ 70977, Ķīmija, 12 klase
Ķīmija un vides tehnoloģijas. Ķīmija un ilgtspējīga attīstība.
Izlasi apgalvojumu un atzīmē JĀ, ja apgalvojums ir patiess un NĒ, ja apgalvojums ir kļūdains.
5.Degvielai, kuru uzpilda Latvijas degvielas uzpildes stacijās, ir pievienota biodegviela---jā/nē
6.Automobiļu izpūtējos, izmantojot katalītiskās reducēšanas principu, slāpekļa savienojumus pārveido par N2.----jā/nē
7.Izmantojot otrreizēju pārstrādi, tiek ietaupīti dabas resursi----jā/nē
8.Skābais lietus veidojas, ja atmosfērā nokļūst gāzveida ogļūdeņraži----jā/nē


paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70977, Ķīmija, 12 klase

5. jā
6. jā
7. jā
8.nē

žirka
žirka
žirka
Nē,
Nē,
Jā,

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

♪Djia♪
♪Djia♪
♪Djia♪
5. JĀ
6. JĀ
7. JĀ
8. NĒ
№ 70980, Ķīmija, 12 klase
Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem
1.No kuras izejvielas iegūto etilspirtu iegūst, NEIZMANTOJOT rūgšanas procesu?
a.graudi/b.kartupeļi/c.etens/d.koksne
2.Kuru no nosauktajām gāzveida vielām rūpniecībā iegūst no gaisa?
a.CO2/b.N2/c.H2O/d.Ne
3.Pievienojot kāda metāla savienojumu benzīnam, tiek paugstināta degvielas kvalitāte, bet sadegšanas produkti piesārņo dabu. Pašlaik ES valstīs aizliegts izmantot šī metāla savienojumus kā piedevu benzīnam. Par kāda metāla savienojumiem šis stāstījums? a.Zn/b.Fe/c.Pb/d.Al

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70980, Ķīmija, 12 klase

1. c
2. b
3. c

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70989, Ķīmija, 12 klase
2.uzd.-turpinājums 1.uzd.
Uzraksti vienu no atkritumu pārstrādes veidiem,kurš,tavuprāt,ir visnozīmīgākais ilgtspējīgai attīstībai! Atbildi pamato!

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70989, Ķīmija, 12 klase

Visnozīmīgākais veids, manuprāt, ir atkritumu glabāšana šūnās, kas ir izklātas ar plēvi un tiek pārklātas ar māla slāni, jo tikai tā var novērst
gruntsūdeņu piesārņojumu, kā aī netiek piesārņota atmosfēra ar siltumnīcas efektu izraisošu gāzi - metānu (ķīmiskā fomula CH4)
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 71001, Ķīmija, 12 klase
lūdzu palīdziet!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 71001, Ķīmija, 12 klase
Apskaties risinājumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
piedod ka formulu strukturas nezimeju ar roku, tas butu parak ilgi, bet tu parzīmē obligati ar roku.

Uzspied paldies lūdzu ari...
Lai tev veicas

1.uzd
Taukos ir trīsvērtīgs spirts (glicerols) un karbonskābju atlikumi.
Ogļhidrātu pamatsastāvdaļa ir ogleklis
Olbaltumvielas sastāv no aminoskābju atlikumiem
Nukleīnskābju nukleotīda sastāvā ir fosforskābes atlikums, hetreocikliskais amīns (slāpekļa bāze) un monosaharīds – riboze vai dezoksiriboze.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 71109, Ķīmija, 12 klase
Luudzu liidz riitdienai
==================
Atrast pareizos un nepareizos apgalvojumus.
Nepareizie apgalvojumi ir jāizlabo.

Skatiit pielikumu:

A un B: https://drive.google.com/file/d/1DvHfnxecZgD83eBcp91VJgAImLOy2_lp/view?usp=drivesdk

C un D: https://drive.google.com/file/d/1Og4We-xX7_uo48ztTXwdgyHvX85hnD8-/view?usp=drivesdk

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 71109, Ķīmija, 12 klase
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 72193, Ķīmija, 12 klase
Dabasvielas, var nebūt viss, liels paldies!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

aal
aal
aal
12. klase ķīmija 6. ieskaite
Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli. Ķīmijas un vides tehnoloģijas
1. uzdevums (2 punkti)
Papildini shēmu, atzīmējot jēdzienus ar atbilstošajiem burtiem!
Polimērs (A), monomērs (B), polimerizācijas pakāpe (C), elementārposms (D).
nCH2=CH2 → (- CH2 – CH2-)n
A:(-CH2-CH2-)n; B:CH2+CH2; C n; D: -CH2-CH2

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 3/4 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV