Meklēšanas rezultāti - 'latviesu valoda' Meklēšanas rezultāti - 'latviesu valoda'
№ 74613, Latviešu literatūra, 11 klase
Kādus tēlainos izteiksmes līdzekļus (tropus – mini piemērus) un sintaktiskos paņēmienus autors izmantojis?
Teksts failā/
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
1. Kādus tēlainos izteiksmes līdzekļus (tropus – mini piemērus) un sintaktiskos paņēmienus autors izmantojis? (6p.)
(Palīgmateriāls pie literatūras tēmas “Eksistenciālisms”par “Sōlu”un pie latviešu valodas tēmas “valodas stilistiskie, emocionāli ekspresīvie un mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi’- tabula “Tropi un stilistiskās figūras. Sintaktiskie paņēmieni – teikumu uzbūve.)
Tropi:
Salīdzinājums- darīja to kā garlaikodamās
Metafora-puskrēslu melnoja
Epitets- mirdzums iegailējās
Personifikācija-priežu sils nopurināja sniegu
Litota- pelēcīgi dzeltena seja izciliem vaigu kauliem


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74627, Latviešu valoda, 11 klase
Paneļdiskusijas “Latviešu valodas nenormatīvās leksikas bagātības” ievads. Izlasi tekstu un izpildi uzdevumu! Izraksti no teksta 3 faktus, uzraksti, vai piekrīti/ nepiekrīti, pamato savu izvēli! 12p.

Šis viens uzdevums pievienots failā,
ja varētu palīdzēt butu super, paldies.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
Paneļdiskusijas “Latviešu valodas nenormatīvās leksikas bagātības” ievads. Izlasi tekstu un izpildi uzdevumu! Izraksti no teksta 3 faktus, uzraksti, vai piekrīti/ nepiekrīti, pamato savu izvēli! 12p.
Fakts (par katru faktu 1p.) Loģisks pamatojums (par katru līdz 3p.)
1. Lamuvārds ir bijis lāsts.


Kad cilvēki ir dusmīgi, tie emociju ietekmē bieži vien mēdz pateikt vairāk, nekā patiesībā domā. Dusmu iespaidā lamu vārdi mēdz izskanēt ļoti bieži. Cilvēki tos izmanto,, lai parādītu, cik ļoti dusmīgi tie ir. Nespējot atrast citu veidu, tie izmanto šos emociju pastiprinošos vārdus, kas, manuprāt, līdzinās lāstam, jo tie grib pateikt otram jo ļaunu. bieži vien dusmās cilvēki mēdz izkliegt arī lāstus viens otram.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74725, Latviešu literatūra, 11 klase
Pārbaudes darbs. 11.kl. Valoda, sabiedrība, identitāte. Fonētika, frazeoloģija, sintakse.
Paldies!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Pārbaudes darbs. 11.kl. Valoda, sabiedrība, identitāte. Fonētika, frazeoloģija, sintakse.

1. uzdevums. Izlasi tekstu un 5.–9. teikumā saliec pieturzīmes! (10 p.) Izraksti pasvītrotos vārdus un izskaidro tos! (9 p.) Formulē teksta komunikatīvo mērķi! (2 p.)
(Komunikatīvais mērķis –nolūks, kura dēļ tiek sniegta informācija un veidots teksts)
1. Mūsdienās Latvijā, pieaugot valodu konkurencei, mazināslatviešu valodas aktīva, motivēta lietošana, tas rada nepieciešamību veikt mērķtiecīgākus pasākumus valsts valodas attīstībai, tajā skaitā paplašinot latviešu valodas lietojumu, īpaši lielajās pilsētās, un veicot pētījumus situācijas apzināšanā. 2. Joprojāmlatviešu valoda nefunkcionē pienācīgā mērā vairākās sfērās: policijā, sabiedriskā transporta un rūpnieciskās ražošanas sfērā, privātajā uzņēmējdarbībā, publisko pakalpojumu sniegšanas jomā. 3. Šobrīd vērojamas divas bīstamas tendences, tas ir, valsts valoda nepietiekami tiek izmantota par latviešu un Latvijas minoritāšu pārstāvju saziņas līdzekli neformālajā komunikācijā, kā arī notiek latviešuvalodas lietojuma pareizības pazemināšanās profesionālajā darbībā, piemēram, plašsaziņas līdzekļos, kur jālieto mūsdienīgām valodas normām atbilstoša terminoloģija, pareizrakstība, gramatikas normas un jāizvēlas komunikatīvajam mērķim atbilstošs valodas variants un stils.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74829, Latviešu valoda, 11 klase
Ludzu palidziet risinat darbu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 11. klasei

Lasi jautājumus un izpildi uzdevumus!1. Kuras rindas visu darbības vārdu tagadnes formās jāieraksta patskaņa burts „ā”?


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74830, Latviešu valoda, 11 klase
Ludzu palidziet ar risinajumu PD
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
1. pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei

Valodas funkcijas. Valoda kā sistēma. Interpunkcija. Ortogrāfija. Vārda sastāvs
1. uzdevums.

Aizpildi tukšās vietas ar iederīgu informāciju un nosvītro nepareizo par valodu un tās funkcijām!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 74936, Latviešu valoda, 12 klase
Lūdzu izpildet, teksta analīze!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

žanka
žanka
žanka
Pārbaudes darbs latviešu valodā un literatūrā II 12. klasei
Teksta analīze


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 75000, Latviešu valoda, 12 klase
Parbaudes darbs latviešu valoda! Ludzu palidzibu!Nevaru pievienot failu, tapec links
https://drive.google.com/drive/folders/1G18ScsmN9-l-PpoBDnuUwRox5zzhFH6l?usp=sharing

M.K
M.K
M.K
3. ieskaites darbs latviešu valodā 12. klasei


Lingvistiskās uzvedības ētika medijos

Atbildi uz jautājumiem!


1. Nosauc emocijas, ko jūti, iepazīstoties ar medijos publicēto! (3 punkti)


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 47/47 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV