Meklēšanas rezultāti - 'liela francu revolucija' Meklēšanas rezultāti - 'liela francu revolucija'
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 61977, Vēsture, 11 klase
FRANČU REVOLŪCIJA. BALTIJA, EIROPA UN PASAULE INDUSTRIALIZĀCIJAS LAIKMETĀ 19.GS. PIRMAJĀ PUSĒ
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
1. 1.apgaismības
2. 2.Lielā Franču Revolūcija
3. 1. Apgaismības
4. 3. kārtu
5. 3.kārtu
6. 3.kārtu
7. 4.ģenerālštati
8. 5.Bastīliju
9. 6. Cilvēka un pilsoņu tiesību deklerācija
10. 7. republiku
Viss ir pareizs!

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
1.Apgaismība 2.Lielā fraņču revolūcija 3.Kārta 4.Ģenerālštati 5.Bastīlija
6.Cilvēka un pilsoņu tiesību deklerācija 7.Republika

vetra
vetra
vetra
FRANČU REVOLŪCIJA. BALTIJA, EIROPA UN PASAULE INDUSTRIALIZĀCIJAS LAIKMETĀ 19.GS. PIRMAJĀ PUSĒ
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 61980, Vēsture, 11 klase
FRANČU REVOLŪCIJA. BALTIJA, EIROPA UN PASAULE INDUSTRIALIZĀCIJAS LAIKMETĀ 19.GS. PIRMAJĀ PUSĒ
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
4.uzdevums. Izpētiet gleznas A, B, C un atbildiet uz jautājumiem!
4.1. Izmantojiet attēlus A, B, C, raksturojiet Napoleona kultu!
Napoleons bija Francijas militārais un politiskais līderis. Viens no visu laiku izcilākajiem karavadoņiem. Viņš bija Pirmās Francijas Republikas pirmais konsuls. Napoleons ir izcīnījis daudzas kaujas ar Itāliju, Krieviju u.c. valstīm.
4.2. Izmantojot savas zināšanas, izskaidrojiet, kā Napoleona nākšana pie varas saistīta ar Lielo Franču revolūciju!
Napoleons izmantota karu kā revolūcijas ieroci, kas bija labvēlīgs viņa nākšanai pie varas.
4.3. Izmantojot avotus A, B, C un savas zināšanas, izskaidrojiet pretrunas starp Lielās franču revolūcijas ideāliem un Napoleona kultu!
Viņš darīja galu apvērsumiem un jukām Francijā. Tajās Eiropas zemēs, kurām pāri gāja Napoleona armija, sagruva novecojusī sabiedriskā iekārta, tomēr atšķirībā no Lielās franču revolūcijas ideāliem, Napoleons politika bija vardarbīga pret Eiropas zemēm un tautām. Iekarotās zemes viņš padarīja par savām satelītvalstīm.
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 63197, Vēsture, 11 klase
Franccu revaalucija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Lielā Franču revolūcija
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
1789. gada 5. maijs – Ģenerālštatu sasaukšana.
1789. gada 14. jūlijs – Bastīlijas ieņemšana.
1789. gada 26. augusts – „Cilvēks un pilsoņa tiesību deklarācijas” pieņemšana.
1792. gada 21. septembris – Francijas pasludināšana par republiku.
1793. – 1794. gads – Jakobīņu diktatūra.
1799. gada 9. novembris – Napoleona Bonaparta apvērsums.
1804. gada 2. decembris – Napoleons Bonaparts kronē sevi par imperatoru.
1807. gads – Tilzītes miera noslēgšana.
1812. gads – Napoleona I karagājiens uz Krieviju.
1814. – 1815 – Vīnes kongress.
№ 67070, Vēsture, 11 klase
3.uzdevums un 4.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev bija rakstīts, ka jāpilda 3. un 4. uzdevums

5.pd 11kl EIROPA UN AMERIKA 16. GADSIMTA BEIGĀS –18. GADSIMTĀ

3.uzdevums Minētajām vēsturiskajām personām pierakstiet atbilstošā skaidrojuma burtu! (Uzmanību, otrajā stabiņā minēto skaidrojumu skaits ir par vienu lielāks!) 7
1. Žans Batists
Kolbērs
F

A
Anglijas puritāņu vadonis, diktators (protektors)
2. Luijs XIV

B

B
Francijas karalis, klasiskā absolūtisma izveidotājs
3. Šarls Luijs
Monteskjē
D

C
Krievijas imperators, apgaismotā absolūtisma piekritējs
4. Adams
Smits
G

D
Franču apgaismotājs, parlamentārās monarhijas apoloģēts
5. Katrīna II
C

E
Anglijas karalis, kam nocirta galvu revolūcijas laikā
6. Olivers
Kromvels
A

F
Skotu izcelsmes ekonomists, brīvā tirgus aizstāvis
7. Tomass
Džefersons
H

G
Merkantilisma teorijas autors

H
ASV Neatkarības deklarācijas autorsTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M@L
M@L
M@L
.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67197, Vēsture, 11 klase
1.uzdevums un 2.uzdevums un 3.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev bija rakst;its, ka jāizpilda 1., 2. un 3. uzdevums

Lielā franču revolūcija un Napoleona impērija
Vērtējumu tabula
Balles
3
4
5
6
7
8
9
10
Punkti
-14,5
-18
-21,5
-25.5
-29
-33
-35
35.5-37
1. Rūtiņās ieraksti burtus atbilstoši notikumiem hronoloģiskā secībā! 5.p.
A. Vīnes kongress 1814. gada septembris
B. Napoleona karagājiens uz Maskavu 1812. gada jūnijs
C. Luija XIV nākšana pie varas 1643. gada 14. maijs
D. Apgaismības ideju izplatīšanās Francijā 18. gs
E. Jakobīņu diktatūra 1790. gada pavasaris
F. Napoleona nākšana pie varas 1804. gads

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Vēsture, 11 klase 1,2,3, uzd.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67239, Vēsture, 11 klase
3.uzdevums un 4.uzdevums un 5.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev bija rakstīts, ka jāpilda 3., 4. un 5. uzdevums

5.pd 11kl EIROPA UN AMERIKA 16. GADSIMTA BEIGĀS –18. GADSIMTĀ
3.uzdevums Minētajām vēsturiskajām personām pierakstiet atbilstošā skaidrojuma burtu! (Uzmanību, otrajā stabiņā minēto skaidrojumu skaits ir par vienu lielāks!) 7
1. Žans Batists Kolbērs
G

A
Anglijas puritāņu vadonis, diktators (protektors)
2. Luijs XIV
B

B
Francijas karalis, klasiskā absolūtisma izveidotājs
3. Šarls Luijs Monteskjē
D

C
Krievijas imperators, apgaismotā absolūtisma piekritējs
4. Adams Smits
F

D
Franču apgaismotājs, parlamentārās monarhijas apoloģēts
5. Katrīna II
C

E
Anglijas karalis, kam nocirta galvu revolūcijas laikā
6. Olivers Kromvels
A

F
Skotu izcelsmes ekonomists, brīvā tirgus aizstāvis
7. Tomass Džefersons
H

G
Merkantilisma teorijas autors

H
ASV Neatkarības deklarācijas autorsTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67397, Vēsture, 11 klase
Palidziet
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Ieskaite 11. Klasei
1. Uzdevums. Atzīmējiet pie katra jautājuma atbilstošo atbildes variantu! (3 p.)
1) Republikas piekritēji un terora atbalstītāji Lielās franču revolūcijas laikā
A dekabristi B puritāņi C jakobīņi D rojālisti
2) Voltērs, Didro un Ruso bija slaveni
A apustuļi B aptiekāri C apgaismotāji D juristi
3) Jakobīņu terora laikā notiesātie tika aicināti pie
A Debisī kundzes B Giljotīna kundzes C Dimā kundzes

2. Uzdevums. Rūpīgi izlasiet tekstu!(7 p.)
18. gadsimtu dēvē par 1 laikmetu. Tā pēdējā desmitgadē norisinājās 2, kas ievadīja jaunu posmu ne tikai savas valsts, bet visas Eiropas vēsturē. Mēģinot īstenot dzīvē gandrīz visas 1 idejas, tā deva ierosmi pārmaiņām Eiropas zemju dzīvē līdz pat Pirmajam pasaules karam. Viens no revolūcijas cēloņiem bija pastāvošā 3 sistēma. Tā paredzēja pirmajai un otrajai 3 īpašas privilēģijas, bet viss nodokļu smagums bija trešajai 3. 1789. gada maijā Francijā tika sasaukti 4, bet tas tikai saasināja situāciju, un lielākā daļa deputātu atdalījās un izveidoja Nacionālo sapulci, ko vēlāk pārdēvēja par Satversmes sapulci. 14. Jūlijā sacēlusies Parīzes tauta ieņēma 5. Satversmes sapulce pieņēma būtisku dokumentu 6, kas bija balstīts uz 1 idejām. 1792. gadā karali Luiju XVI gāza no troņa un Nacionālais konvents pasludināja Franciju par 7.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Vēsture, 11 klase
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67754, Vēsture, 12 klase
-
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tēma. Pasaule un Latvija 19gadsimta beigās -20gadsimta sakumā.
1.Saliec notikumus hronoloģiskā secībā no senākā līdz jaunākajam ! (5)____
A. Lielā Franču revolūcija 1789. gads
B. 1905. gada revolūcija Latvijā 1905. gada 1. janvāris
C. Sociālistiskās partijas izveidošanas Latvijā 1994. gads
D. Lielie ģeogrāfiskie atklājumi XV gs. (1401. – 1500.)
E. Jaunās strāvas darbība XIX gs. 80. gadu beigas
F. Latvijas Republikas atjaunošana 1918. gada 18. novembris
Atbilde: D-A-E-B-F-C

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71064, Vēsture, 11 klase
Paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

LeeNightingales
LeeNightingales
LeeNightingales
Lielā franču revolūcija un Napoleona impērija
Vērtējumu tabula
Balles
3
4
5
6
7
8
9
10
Punkti
-14,5
-18
-21,5
-25.5
-29
-33
-35
35.5-37
1. Rūtiņās ieraksti burtus atbilstoši notikumiem hronoloģiskā secībā! 5.p.
A. Vīnes kongress
B. Napoleona karagājiens uz Maskavu
C. Luija XIV nākšana pie varas
D. Apgaismības ideju izplatīšanās Francijā
E. Jakobīņu diktatūra
F. Napoleona nākšana pie varas
2. Izskaidro jēdzienus?

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72860, Vēsture, 11 klase
Lūdzu palīdzēt ar 1,3,4,6 un 8 uzdevumiem

1. Saliec notikumus hronoloģiskā secībā! (5p)
A Poltovas kauja
B Napoleona karagājiens uz Krieviju
C Lielā franču revolūcija
D Poļu-zviedru karš
E Livonijas izveidošana
F krusta kari uz Austrumiem sākums ____ ___ ___ ___ ___ ____
Apskaties uzdevumu
<1/1>

aal
aal
aal
1. Saliec notikumus hronoloģiskā secībā! (5p)
A Poltovas kauja 1709
B Napoleona karagājiens uz Krieviju 1812
C Lielā franču revolūcija 1789-1799
D Poļu-zviedru karš 1600-1629
E Livonijas izveidošana ap 1200
F krusta kari uz Austrumiem sākums 1095 F_E_D _A_C_B

2.Skaidro jēdzienus, mini konkrētus piemērus no pašreizējās tēmas ! (8.p)bn bn bn bn bn bn bn c
Republika valsts pārvaldes forma, kur valdīšanas orgāni tiek ievēlēti un valsts nav monarhija. Republikas piekritēji apvienojās Jakobīņu kustībā (nosaukums radies pēc jakobīņu mūku (tā Francijā sauca dominikāņu ordeņa locekļus) pulcēšanās vietas kādreizējā Svētā Jēkaba klosterī), un tās biedrus sāka saukt par jakobīņiem. Viņi ieguva atbalstu zemākajos slāņos, jo iestājās par visu pilsoņu vienlīdzību. No zemākajiem slāņiem nākušos radikālos revolucionārus sāka saukt par sankilotiem.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 2/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV