Meklēšanas rezultāti - 'nevienadibas' Meklēšanas rezultāti - 'nevienadibas'
№ 72358, Matemātika, 12 klase
Eksponentvienādojumi un eksponentnevienādības.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
1.x=3
2.x=-3
3. 4x-9=-3x+12
7x=21
x=3
B (1/3)
4.5 pakāpē x(1+5)=750
5 pakāpē x=750/6=125
x=3
Pretējais skaitlis =-3

5.4/3 pakāpē x ir 16/9
x=2
6.D a>2, skaitlis kādā pakāpē vienmēr pozitīvs, lielāks par nulli, pēc vienādojuma
lielāks par 2
7.3 pakāpē x= z, tad
z kvadrātā-12z+27=0
z1 =9 z2=3
3 pakāpē x= 9, x=2
3 pakāpē x=3 x= 1
C) 1;2
8.16 pakāpē x= 4 pakāpē 2x
4 pakāpē 2x -2*4 pakāpē x +3=0
9.B nav atrisinājuma
10. 3 pakāpē 4x-2 >3 pakāpē 1
4x-2>1
4x>3
x>3/4
x pieder no 3/4 līdz +∞
11. 2x-1>2, mainās nevienādības zīme, jo 0,5<1
D)x>1,5
12. x≠0, pā
№ 72393, Matemātika, 11 klase
Nevienādības ar vienu mainīgu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
Daļējs risinājums
a)ver vaļā iekavas x^2-4x+4-x^2=>0
-4x=>-4 dala ar -4, mainās nevienādības zīme
x<=1

b (x-3)^2 ir vienmēr pozitīvs, un nevar būt 0, jo ir dalītājs, tātad x≠3,
bet (x-6)(x+2) =< 0
x pieder no -2 ieskaitot līdz 3 un no 3 līdz 6 ieskaitot

c) ja x=4 , tad √9=3, tas der
№ 73213, Matemātika, 12 klase
Ļoti lūdzu palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Jameson
Jameson
Jameson
Eksponentvienādojumi un nevienādības. Logaritmiskie vienādojumi un nevienādības

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 73557, Matemātika, 12 klase
Help!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
VIENĀDOJUMI UN NEVIENĀDĪBAS, TO SISTĒMAS
2.variants.

1.uzd.
a) cosx= -1
x=

b)
x>2 x<-2Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 73701, Matemātika, 12 klase
Navienādības
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
VIENĀDOJUMI UN NEVIENĀDĪBAS, TO SISTĒMAS
1. uzdevums (27 punkti) Atrisini dotos nevienādības un vienādojumus!
a) x2 < 49 b) │x│> 3 c) log2(x – 4) < log2(2x + 6) d) sin x < 0,5
a)
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74028, Matemātika, 11 klase
nepieciešama palīdzība ar trigonometriskiem vienadojumiem
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
Pārbaudes darbs „Trigonometriskie vienādojumi un nevienādības” 1. variants.

1. uzdevums. Izvēlies pareizo atbildes variantu( )
a) sin x =1 (par katru 1 punkts)
A πk B 2πk C D
b) cos x =0
A πk B π+πk C D
c) 5ctgx=-5
A -1+πk B C D


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 13/13 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV